Elsa Widding

Vittnesmål från en Chalmersprofessor

Som en uppföljning till mitt senaste avsnitt om Chalmers och det forskarnätverk som har fått pengar från energimyndigheten för att utreda någonting som man kallar klimatförnekelse vill jag gärna delge synpunkter från en chalmersprofessor i energiteknik.  Per Fahlén som bland annat är ledamot i IVA (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin) har handlett och examinerat 23 licentiater, 18 doktorer   →

Klimatpolitik till Youtube

Jag har spelat in tre avsnitt om situationen på elmarknaden på Youtube. Det första är ett inledande avsnitt och därefter följer avsnitt 11 om hur illa det står till och avsnitt 12 om hur vi har hamnat där vi är. Jag kommer också att prata om riskerna med vindkraft och hur jag ser på Vattenfalls   →

Kunniga röster om klimatet

Många kompetenta personer, däribland flera med höga akademiska meriter, har vänt sig till mig under året och berättat hur man ser på klimatfrågan och på den snedvridna rapportering som pågår i media. Jag har även kontaktats av personer som med fasa liknar utveckling i samhället med 30-talet Tyskland. Då som nu utnyttjades unga i ett   →

Klimatmyterna fortsätter

Nu ligger avsnitt 4 uppe på Youtube som går att se HÄR. Detta är det sista avsnittet som hanterar den första klimatmyten som säger att det inte har varit så varmt som nu på 12000 år.  Efter tre långa avsnitt med klimathistoria följer resonemang om Keelingkurvan och hur länge koldioxiden stannar kvar i luften. Är   →

KLIMATET FRÅN ROMARIKETS FALL TILLS SLUTET AV DEN LILLA ISTIDEN

Nu ligger avsnitt 3 i min serie ”Myter och sanningar om klimatet” ute på Youtube och går att se HÄR Detta är det näst sista avsnittet som tar upp den första klimatmyten som säger att det inte har varit så varmt som nu på 12 000 år. Efter en kort sammanfattning av föregående avsnitt tar jag   →

Myter och sanningar om klimatet

Nu ligger avsnitt 2 i min serie ”Myter och sanningar om klimatet” ute på Youtube och går att se HÄR Detta avsnitt och de kommande två tar upp den första klimatmyten som säger att det inte har varit så varmt som nu på 12 000 år. I takt med att det har blivit ett allt större   →

Klimatmyter och klimatsanningar på Youtube

Mitt arbete med att försöka få igång en bred debatt om klimatfrågan fortsätter. Som en viktig del i arbetet har jag utökat min bokförsäljning med ytterligare två böcker och det kommer fler. Nyligen har jag publicerat Staffan Mörners pedagogiska bok Borde vi oroa oss för klimathotet? Jag har även tagit över ansvaret för försäljningen av Gösta Petterssons   →

Klimatkarusellen på Youtube

För att bryta polariseringen måste fler våga ifrågasätta de myter som vi dagligen matas med genom media. Önskvärt vore om alarmister och så kallade skeptiker kan mötas för att diskutera var analysen går isär och resonera kring varför man kommer till så vitt skilda slutsatser. Att misstänkliggöra varandra leder ingen vart. Sedan i höstas har   →

Klimatkarusellen och nya böcker

När jag skrev boken Klimatkarusellen, vilka frågor kan besvaras? kände jag en stor frustration över att klimatfrågan inte fick ifrågasättas. Jag ville därför dela med mig av alla mina frågor och funderingar. Intresset för klimatfrågan tog plötsligt all min tid och jag valde därför att lägga mitt vanliga jobb som investeringsrådgivare i energibranschen åt sidan   →

Fyra utmaningar för energipolitiken

I takt med att kärnkraften i Sverige avvecklas och användningen av el ökar (elbilar) är det högst sannolikt att Sverige, i likhet med andra länder, kommer att bli mer beroende av fossil energi, troligtvis gas. Problemet med en kraftfull utbyggnad av de ”förnybara” energikällorna, sol- och vindkraft, är att det saknas marknadsincitament som säkerställer tillräckligt   →