Politiken infiltrerar marknad och elsystem

 

 

 

Elsa Widding

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Det är uppenbart en dag som idag.
  Vindkraftverken i norr ger billig el som inte kan transporteras söderut.
  Elområde 4 har högt pris 181 EUR per MW
  Men resten ligger på 26-40 EUR.

  Reduktionsplikten är också politik.
  Just nu debatt i radion.
  Vi minskar CO2 utsläppen tack vare reduktionsplikt där vi går före . Vi går före och blandar in dyra biodrivmedel.
  Frågan är om fler kommer efter och i så fall räcker biomaterialet?

 2. Ann Löfving-Henriksson

  Elsa! Din suveräna framställning av ”Hur politiken infiltrerat energimarknaden” knockade mej verkligen. Visst har jag läst Din bok m.m. men här serverades det mesta av det viktigaste på 30 minuter, diamanten är slipad.
  Som sagt suveränt!
  Ditt andra inlägg här idag har jag inte hunnit med än, rubriken är lockande. Återkommer.

 3. foliehatt

  Lasse, #1,
  Plakatpolitiken sticker upp sitt ”vackra” tryne, där och närhelst det går.

  Jag hörde samma debatt om reduktionsplikten som du – den framhölls som avgörande för att Sverige ska kunna visa på minskande CO₂-utsläpp i transportsektorn.

  Inte ett ord om hur biodrivmedlen framställts (LCA). Inte en antydan till jämförelser av kostnader för CO₂-reduktion oberoende av var geografiskt och i vilken sektor de sker.

  Det viktiga är att åtgärderna ser bra ut. Vind, sol och bio-, har ju så positiva konnotationer. Att de inte fungerar, är dyra och miljöbelastande sopas under mattan.

  Det hela liknar Hänt-i-veckan-reportage från ”kändisfester”, där det viktiga är att synas och verka framgångsrik och lycklig.

 4. pa

  Det här är som historien där kroppens delar diskuterar om vem som bestämmer och arslet vill göra uppror mot huvet. Klimatrörelsen agerar som arslet och får hela kroppen att må dåligt när det kniper.

 5. tompas11

  Vid all förbränning bildas koldioxid. Biodrivmedel förbränns och släpper naturligtvis ut koldioxid. Exakt samma koldioxid som vid all annan förbränning.

 6. Lars Lundqvist

  #5
  Biodrivmedel ökar utsläppen av CO2 eftersom dess förädlingsprocess kräver mer energi än förädlingen av råolja till diesel.

  Sverige saknar skogsavfall, grenar och toppar = groten, som kan användas för inhemsk tillverkning av biodiesel. Groten används idag för att göra energiflis som bränsle för våra värmekraftverk. 15% av groten måste enligt skogsvårdslagen lämnas kvar efter skogsavverkningen.

  EU vill dessutom förbjuda att groten överhuvudtaget ska tillvaratas. EU menar att den ska lämnas att förmultna efter skogsavverkningen så att kolet binds i myllan. Förmultningen anses också gynna den biologiska mångfalden.

 7. mattias

  #5,6
  En del av groten är nog bra om den blir kvar i skogen – annars utarmas jorden på näring och hämmar tillväxten av ny skog.

 8. Lasse

  Elfrågan är illa förstådd av många.
  Det är svårt att greppa hela bilden , produktion , överföring, stabilitet och prissättning.
  Svenska kraftnät har ett ansvar för kraftförsörjningen som de fick när de bildades 1992.
  Innan dess hade Vattenfall samma ansvar men skillnaden är att då hade de även produktion av el.

  Tänk om det skulle finnas en energikälla som var perfekt!
  https://wattsupwiththat.com/2023/03/01/imagine/
  🙂

 9. Elementa om elmarknaden och elsystemet presenteras här väldigt pedagogiskt och bra av Elsa. Dessa två inlägg borde vara obligatorisk undervisning för alla våra riksdagsmän!

 10. Enough

  Elsa sammanställer de tekniska förutsättningarna på ett mycket enkelt och bra sätt. Nu återstår bara att dels politiker tar till sig viktig fakta ( inge fler vindmöllor), dels att det svenska folket engagerar sig och förstår faran med den drömmande politiken och dess konsekvenser.

  Det borde ligga i politikers intresse att agera efter fakta, om de inte gör det borde de ”straffas” av väljarna. Men så sker inte i dagens demokratur, detta är nyckelfrågan för hur vår framtid ska se ut. Hur kan man få väljarna att engagera sig för sitt eget bästa?

 11. Sören G

  #1
  Jag uppfattar det som att SR kör en propaganda-kampanj för mer inblandning av biodrivmedel och mot regeringen som vill minska den.

 12. Sten Kaijser

  Det är inte SR, det är Stockholm mot resten av Sverige!

 13. tty

  #7

  ”En del av groten är nog bra om den blir kvar i skogen – annars utarmas jorden på näring och hämmar tillväxten av ny skog.”

  Det problemet är nog teoretiskt, i varje fall i Sydsverige där rätt stora mängder kväve numera tillförs från luften.

  Faktum är att marken i skogarna nog är näringsrikare nu än den har varit sedan tidig holocen när det var gott om ”färskt” mineraldamm efter inlandsisen. Det syns tydligt på hur floran förändras. Arter som föredrar näringsfattiga miljöer minskar och försvinner, och arter som gillar näringsrikare jordar ökar. Liten blåklocka ersätts av stor blåklocka och ängsnattviol av grönvit nattviol t ex.

  Ända sedan jordbruket kom till Sverige har annars växtnäring förts över från skogen och andra utmarker till odlingsmarkerna. Djuren betade på skogen, och man tog foder, ved och virke därifrån, medan den resulterande gödseln och askan lades på gärdena. ”Äng är åkers moder”. Skogarna har succesivt blivit allt näringsfattigare till för ca 75 år sedan, då kvävenedfallet blev signifikant.

  Ovanstående gäller visserligen framförallt söder om Dalälven.

 14. Fredrik Lundell

  #13
  Och varför har kvävenedfallet blivit signifikant sedan 75 år tillbaka? Utsläpp från industrier?

 15. Ta upp roten till klimatpaniken! Dags att diskutera målen i Parisavtalet från 2015? Målen kan naturligtvis inte nås till vilka kostnader som helst och oavsett konsekvenser för medborgarna. Parisavtalet tar ingen hänsyn till verkligheten 2016 -2023, flyktingkris, pandemi, anfallskriget mot Ukraina, Rysslands hot mot västeuropas länder, snabb militär upprustning i Europa länder, snabb avveckling av kärnkraft i Tyskland och Sverige, energikrisen, höjda priser och levnadskostnader för alla men som i alla klimatfrågor och klimatåtgärder drabbar de sämst ställda!

 16. Anders

  #13 tty. Vore intressant att höra om Du utesluter en pågående invandring av närings- och värmekrävande arter? Fauna och flora är ju som bekant i ständig anpassning.

 17. tty

  #14

  I princip från all förbränning. Vid tillräckligt hög förbränningstemperatur produceras alltid kväveoxider. Tillskottet från vägtrafik har dock minskat i och med katalytisk avgasrening.

  #16

  Det förekommer förvisso en viss invandring och spridning norrut. Men huvuddelen av förändringarna (som de exempel jag nämnde) är förändringar i abundansen hos arter som finns här sedan gammalt.
  Och nästan alla ”nya” arter är faktiskt introducerade/spridda av människan. De enda spontana invandringar av växtarter på senare år som jag kan komma på är en orkidé och en andmat i södra Skåne.

  När det gäller t ex fåglar är invandringen mera påtaglig som t ex ägretthäger och silkeshäger. Men det är inte alltid så lätt att få det till att det är klimatförändringar som ligger bakom, som t ex då en typisk norrlandsfågel som lappugglan koloniserar sydsverige.

 18. Paul Håkansson

  mattias
  09:02, 2023-03-02

  En försvinnande liten del kommer från groten, i stort sätt all näring kommer från barr o löv.

 19. Bengt Abelsson

  Apropå elsystem.

  Sankt Greta protesterar nu MOT vindkraft.
  Den gröna grottekvarnen blir aldrig nöjd.

 20. Arne Johansson

  18#Bengt. Jag tycker att det är positivt att Greta skaffat sig ny information och tar avstånd från möllorna. Äntligen ger allt informationsarbete som Elsa, Björn G och Lennart publicerat, samt inlägg från alla insatta skribenter på klimatupplysningen resultat. Nästa steg kan bli att Erica, Rockström m.fl. Läser på och tänker till.

 21. Lennart Nilsson

  #1 Lasse
  ”Elområde 4 har högt pris 181 EUR per MW
  Men resten ligger på 26-40 EUR.”

  Nu kanske jag kan upplevas överdrivet petig, men låt oss sträva efter att vara stringenta på detta forum.

  Skillnaden mellan effekt och energi är viktig att kommunicera i alla sammanhang.

  Lasse menar förstås ”EUR per MWh” och inget annat.

  Om 1 EUR = 10 SEK (nu är den 11 SEK) kan man approximera följande:

  EUR/MWh = öre per kWh

 22. Lasse

  #20
  Tack rodnar!
  🙂

  Nu är det 23 i omr 1 , 2 och 3 mot 162 EUR per enhet (MWh)
  Gissar att vi fyller på Svenska kraftnäts kassa.

 23. Lennart Nilsson

  #5 Lars Lundqvist

  ”EU vill dessutom förbjuda att groten överhuvudtaget ska tillvaratas. EU menar att den ska lämnas att förmultna efter skogsavverkningen så att kolet binds i myllan. Förmultningen anses också gynna den biologiska mångfalden.”

  Men är inte förmultningen en ”långsam förbränning” där groten avger lika mycket CO2 som om groten bränns i ett värmeverk? Upplys mig!

 24. Lars Lundqvist

  #22
  Det tycks vara så att vid förmultning av groten övergår en del av dess kol till CO2 och en annan del till kol bundet i myllan.
  Hur stor vinsten i CO2 utsläpp blir av att lämna groten helt och hållet istället för att elda upp den i värmekraftverken är det väl ingen som vet.
  Om man lämnar groten i skogen som EU vill eller gör biodiesel av den som S vill, vad ska då värmekraftverken eldas med?

  Jag tror att det är optimalt att samla upp groten, flisa den och elda värmekraftverken med dem.
  För att återplantera efter slutavverkning måste man i vilket fall samla in groten innan man kan markbereda.

  EUs förslag att förbjuda slutavverkning och uppsamling av groten betyder nog slutet för svenskt skogsbruk.

  https://klimatkommunerna.se/kunskapsbank/sank-kolet/en-oversikt-over-olika-satt-att-skapa-kolsankor/

 25. Rossmore

  #22

  Skulle vilja komplettera din fråga med om det finns ”god” resp ”ond” C02?

  Om man eldar kol/olja = ond C02
  Om man eldar biobränsle = god C02

  Jag har otaliga gånger läst argument som antyder att viss C02 är OK, annan dålig. Finns det någon vetenskaplig forskning/sanning som avgör?

 26. Karl Erik R

  #23 Lars Lundqvist

  Det är inte nödvändigt att samla in GROT för att kunna markbereda. Är mängden grot extremt stor och man vill lämna den, så räcker det med att senarelägga markberedningen ett par år så är groten så murken att den mosas av markberedaren.

 27. tty

  #22

  ”EU menar att den ska lämnas att förmultna efter skogsavverkningen så att kolet binds i myllan.”

  Du får leta länge innan du hittar någon ”mylla” i den svenska tajgan. I bästa fall mår. Detta är fantasier av mellaneuropeiska byråkrater uppvuxna långt, långt från urberg, morän och podsol.

 28. Lars Lundqvist

  #25
  Olämpligt och kostsamt att inte plantera så fort som möjligt efter slutavverkning.
  Björken får annars ett stort försprång framför granen.
  Planteringen istället för naturlig föryngring ger en fördel på ett tiotal år.

 29. Sven Andersson

  Är detta verkligen EU:s syn på saken:
  ”EU menar att den ska lämnas att förmultna efter skogsavverkningen så att kolet binds i myllan.”
  Vid förmultning så frigörs kolet genom att CO2 bildas.
  Om detta är EU:s åsikt så visar man en mycket stor okunnighet och som gör att man inte kan lita på vad EU beslutar.

 30. tompas11

  #24
  Det korta svaret är naturligtvis att all koldioxid är av godo. Ingen koldioxid = inget liv.

 31. Lennart Nilsson

  #23 #25 #27 Lars Lundqvist, Karl-Erik R

  Helt enig att vår nu överstatliga EU-regering är ett hot inte bara emot Sveriges skogsnäring, utan mot hela välfärden i Sverige.

  Jag har inte sett någon regelmässig insamling av Grot i min hemtrakt (Norrbottens kustland) på länge. Ingen stubb-brytning heller. Det gjordes i viss mån för kanske för +10 år sedan.

  Grot har aldrig insamlats i någon av mina slutavverkningar 2002-2020, avsett tall eller gran. Standard procedur: Markberedning andra sommaren efter slutavverkning. Därefter plantering följande sommar. Fungerat utmärkt. Lysande vacker ungskog.

 32. Lars Lundqvist

  #30
  I mellersta Götaland samlas alltid groten in efter slutavverkning. Energiflisen betalar för insamling, markberedning och de nya plantorna.

  Planteringen blir också bättre tillgänglig då groten är borta.

  Rötter och stubbar lämnas kvar, kolet i dem binds i myllan i mycket högre utsträckning än för groten.

 33. Lennart Nilsson

  I NSD mfl tidningar rapporteras nu om planer på att göra flygbränsle av det skogliga avfallet, dvs grot, dvs det EU med flera vill förbjuda att använda..

  Samtidigt har EU finansierat projektet…

  https://nsd.se/framtidsfabriken/nyheter/norra-sverige/artikel/har-kan-framtidens-flygbransle-tillverkas-i-norr/jov3x8yr
  https://www.treepower.se/vad-ar-tree-power/

  ”När det gäller det skogliga avfallet, så används det mesta redan i dag. Men genom att ta tillvara på toppar och grenar, som vanligtvis lämnas kvar, kan man frigöra stora volymer.

  Trädtoppar, grenar, stubbar, och andra rester från skogsindustrin som i vanliga fall lämnas kan tillvaratas i högre grad i norra Sverige och skapa utrymme för tillverkning av bioflygbränsle.

  – Det behövs 160 000 ton biomassa per år och det har vi räknat med att vi kan få lös….”

  Sverige och EU har uppenbarligen allvarliga problem!

 34. Lennart Nilsson

  #31 Lars Lundqvist
  ”I mellersta Götaland samlas alltid groten in efter slutavverkning. Energiflisen betalar för insamling, markberedning och de nya plantorna.”

  Intressant, det hade jag inte koll på. Men där i Götaland är ju boniteten typ 3 ggr högre än i Norrbotten. Granar som är 35 meter, men i Norrbotten får vi nöja oss med 20-25 meter på BRA mark.

  Jag förstår att det blir mycket Grot då, tack för den upplysningen.

 35. Johan

  Grot i slutavverkning grenar och gallring
  träddelar rekommendationen är ett
  uttag per omloppstid med tanke på
  näring. Idag är plantorna förädlade så
  planterade växer mycket snabbare.
  /Skogsägare

 36. Lennart Nilsson

  För att i viss mån återkomma till ämnet så kan ledaren i SVD den 1 mars rekommenderas:

  https://www.svd.se/a/LlkGp4/klimataktivisterna-kommer-att-fa-sitta-lange

  Denna kanske är bakom betalspärr. Men LKAB:s presentation (som ledaren länkar till) om LKAB framtida effektbehov är ännu åtkomlig på SVK hemsida:

  https://www.svk.se/siteassets/om-oss/organisation/vara-rad/planeringsradet/2022/bilaga-6-lkabs-omstallning-ur-ett-energiperspektiv.pdf

  Nu kryper det fram att LKAB vill ha 16 700 megawatt eleffekt!

  Detta för att kunna överproducera vätgas i sådan utsträckning att de kan köra sina planerade processindustrier 24-7-365 även när det inte blåser (och förutsatt att det går att lagra vätgas i stora bergrum..).

  I denna presentation från LKAB (uppenbarligen från hösten 2022) finns det mycket att granska och kommentera…

 37. Berra

  #1,3,6: Har de räknat in att förbrukningen ökar i takt med inblandningen av lägre energiinnehåll?

  Köpte min dieselbil 2018, då drog den 0,40-0,41…nu drar den konstant 0,49….

 38. Paul Håkansson

  Lennart Nilsson
  22:03, 2023-03-02

  Här (https://www.veab.se/privat/fjarrvarme/) används det grot i massor. Europas grönaste stad som Växjö kallar sig.

 39. Paul Håkansson

  Men EU vill nu ruinera staden. Bara att knyta händerna i fickan o svälja skiten som EU trycker ner i vår hals.

 40. Jizonbetzel

  36 Berra
  Du är ändå en miljöhjälte som ligger under 0,5 l/mil.
  För oss som land bidrar du på tre sätt:
  1. Vi är stolta att ligga i framkant med biobränsle.
  2. Vi är glada att du betalar mer för dieseln nu än 2018
  3. Vi tjänar också lite extra då skatt och moms går + då din förbrukning ökat.
  Romina vill dock sänka reduktionsplikten till EU:s miniminivå, men det får hon mycket kritik för bland oss som vill få in mycket skatter.
  https://sverigesradio.se/avsnitt/studio-ett-kvall-7-november

 41. Claes Lindskog

  EN VISION
  (fritt översatt från https://wattsupwiththat.com/2023/03/01/imagine/)

  Jag drömde häromnatten om den perfekta energikällan.

  Den skulle vara billig och lätt att utvinna och det skulle finnas nästan outtömliga reservoarer av den och den skulle vara tillgängligt nästan överallt och man skulle kunna ta med den i en dunk och den skulle räcka länge både i bilen och för att värma huset. Den skulle vara lätt att omvandla till elektricitet mha roterande maskiner.

  Den skulle inte påverka klimatet eller havsnivåerna eller ovädersriskerna.

  Den skulle vara vänlig mot miljön.

  Man skulle kunna tillverka kläder, leksaker och förpackningar av den och t om födelsedagstårtor.

  Om jag vore Gud och kunde uppfinna en sådan energikälla, skulle världen vara en mycket bättre plats och alla skulle vara mina vänner.

  Ja, om bara….

  Men vänta? Det finns ju en sådan källa. Vad heter den nu? Ooo….lja och ggg..aas.

 42. Lasse

  EU har svårt få majoritet för ett förbud mot förbränningsmotorer 2035.
  Tyska parlamentariker har svårt överge otto.

 43. UffeB

  Lite OT men kunde inte vänta,,,
  https://www.ystadsallehanda.se/ledare/latom-oss-nu-bedja-om-klimatsyndernas-forlatelse-a67788a8/
  /mvh

 44. Patrick

  Inte bara politiker som driver falsk propaganda utan även SvT (vilket inte kommer som någon överraskning).
  Häromdagen stod det på Text-TV att aldrig förr hade man så mycket vindkraft som i februari. Jippie!
  Idag står det att ”Spotpriser på el det lägsta i EU”. I Sverige kostar elen minsann bara 1.19 kr/kWh, som tvåa kommer Finland på 1,54 kr/kWh. Detta tack vare vårt ”överskott” på el och låga driftkostnader för att producera el både från vatten, vind och kärnkraft.
  Inte ett ord om att kraftnätet svajar betänkligt pga all vindkraft samt att 2015 kostade elen bara 39 öre!

 45. Karl Erik R

  #31 Lennart Nilsson

  Min skog ligger också i Norrbottens kustland och jag går efter precis samma koncept som du gör. Groten är i stort sett försvunnen efter några år. På marker med sämre bärighet läggs en stor del av groten i körvägen och då packas den ner så den går inte att samla in.

  Stubbar samlas inte längre in. Man hade så stora problem med att stenar och grus följde med, ända in i pannorna.

 46. Ang. reduktionsplikten: Det verkar som om politikerna hela tiden förväxlar två olika mål.Det ena målet är att minska användningen av fossila bränslen och ersätta den med det förnyelsebara.Det andra målet är att minska koldioxidutsläppen med syfte att åstadkomma ett bättre (?) klimat. Att blanda alkohol (etyl-eller metyl-) i motorbränslet ändrar sannolikt inte koldioxidutsläppen nämnvärt. Uttalandet att ett slopande av reduktonsplikten skulle omöjliggöra för Sverige att klara Parisöverenskommelsen saknar därför all grund.