Vattenfall fortsätter med vindkraftsvansinnet

Regeringen hoppas att Kriegers havsbaserade vindkraftspar skall lösa Sveriges elkris. Men det blir värre och vindkraften kan stoppa kärnkraftsutbyggnaden på sikt.

The costs off offshore wind power blindness and insight By Dr. John Constable and prof .Gordon Huges

https://www.windpowermonthly.com/article/1414947/vattenfall-wins-kriegers-flak-%E2%82%AC499-mwh-bid

https://www.briefingsforbritain.co.uk/the-costs-offshore-wind-power-blindness-and-insight/

How to destroy a perfectly good working electricity grid in 3 easy steps. By Jo Nova https://youtu.be/1Mxf_2UncAw

Elsa Widding

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Håkan Johansson

  Komplement till ovan: Läs följande två inlägg Klimatupplysningen 2021 av Peter Rudling. Peter förutspådde dårskaperna redan 2021 på denna blogg. Ni hittar analyserna : Kärnkraftsel är billigast, Peter Rudling, 2021-02-26 och Kostnad för att bygga ny kärnkraft, Peter Rudling, 2021-04-18.

  Till vindkraftskostnaden skall kostnad Distrubution &Transmision, kostnad balanskraft plus profilkostnader läggas då hamnar vi området 1 kr/kWh för landbaserd vindkraft och så har vi problemet att det fungerar inte tekniskt, nätet destabiliseras. Alla läsare av den här bloggen kontakta era riksdagsmän och se till att dom lyssnar på riksdagsman Elsa Widding och köp hennes bok Sunt Förnuft om Energi & Klimat. Kapitlet av professorn i Energiteknik Per Fahlén bör ej läsas före nattsömnen. Man blir rasande av att läsa hur Sveriges energisystem har förstörts av klimatfanatiker och inkompetenta politiker.

 2. Håkan Johansson

  Jag har följande krav då det gäller Vattenfall punkt 1, pumkt 2:

  1: Revisorer går igenom Vattenfalls havsbaserade vindkraftsanläggningar i Nordsjön och rapporterar resultatet till det svenska folket.

  2: Revisorer går igenom Vattenfalls LEAG affär 2016, försäljning av kolkraft i Tyskland, summan verksamheten såldes för rapporteras till det svenska folket.

  3: Revisorer granskar Sveriges elaffärer med Norge, alltså vi säljer billigt då det blåser för fullt och köper svindyr el från Norge då vindkraften i Sverige går på tomgång. Exporterad el och intäkter och importerad el kostnader.

  4: Revisorer granskar specifika fall där tyska intressenter har kolonialiserat Sverige, bygger vindkraft och förstör svensk natur, de svenska elkonsumenterna fotar notan för nät och transmission, elkraften är kontrakterad till Tyskland. Elsa kan du identifiera objekten vi skall ge i uppdrag för revisorn att undersöka.

 3. 13,00 in säger Elsa att visst kan vi ha en del vind…

  Logiskt sett, är lite vindkraft bra är mer vindkraft bättre.

  Varför skall vi ha vind alls? Var vindsnurra, 1 som 10 000 måste ha en ersättare med riktig elproduktion.
  Bort med vind helt och hållet.

 4. Karl Erik R

  #3 johannes

  Jag förstår och håller med Elsas syn på vindkraften. Vi har lyckligtvis rätt mycket vattenkraft som inom vissa gränser kan korttidsregleras. Undre och övre gräns för vattenkraften är ungefär 3 – 14 GW, alltså ett spann på ca 11 GW. Möjligt att spannet inte går att nyttja helt.

  En blåsig dag när vindkraften ger upp emot 10 GW kan vi reglera ner vattenkraften och spara vatten i magasinen. En vindsvag dag kanske vi har 6 GW från kärnkraft, 1 GW från vindkraft, 14 GW från vatten och 2 GW från övrigt. Summa 23 GW vilket räcker de allra flesta dagar. Men tar man bort kärnkraften så är vi illa ute. Spelar ingen roll att vi skulle ha dubblat vindkraften, det ger bara 1 GW ytterligare.

  Med fördubblad vindkraft kan vi en blåsig dag bli tvungna att släppa vatten förbi turbinerna. För mig verkar det som om vi är nära gränsen för en ändamålsenlig nivå på vindkraften.

 5. Paul Håkansson

  Jan Blomgren: Antiintellektuellt tänkande om energi

  Energiområdet är späckat med ogenomtänkta floskler. Även ledande aktörer inom området uttrycker återkommande helt ogenomtänkta synpunkter. Strävan efter slagord som låter bra har ersatt eftertänksam analys.

  Om det infantila godhetssignalerandet hade stannat inom politiken vore det trist, men kanske hanterbart. Dock har vi på senare år tvingats se att liknande agerande nu sprider sig till andra delar av samhället, till näringslivet och akademin.

  ”Vi måste bort från att olika energislag bekämpar varandra. Vi behöver all energi.”

  Visst låter det bra. Den som säger detta – och det är många i energidebatten – kan ge intryck av att stå ovanför det tarvliga käbblandet. Det finns egentligen bara en svaghet med detta uttalande: det är struntprat.

  ”Get woke, go broke” börjar det sägas i delar av näringslivet. Att ge andra faktorer än kärnuppdraget alltför stor vikt är en vanlig väg mot avgrunden. Förhoppningsvis inser även den akademiska världen att etablerad vetenskaplig metodik i längden är hälsosammare än följsamhet mot samhällstrender..

  Läs hela artikeln här, sanslöst bra.

  https://www.epochtimes.se/Jan-Blomgren-Antiintellektuellt-tankande-om-energi-275107#

 6. Torbjörn

  Ni som förespråkar vindkraft, inklusive Elsa, vad tänker ni om den förändrade ekologin i och nära vindkraftsparker?

  Det verkar okej att ta död på insekter, fladdermöss, fiskar och andra vattenlevande djur.
  Man tar heller ingen hänsyn till hur övriga djur påverkas av infraljud och skuggreflexer.

  Allt är tillåtet när det gäller vindkraft

 7. #4 Karl
  Så vind kan endast motiveras med att spara på vattenmagasinen?
  Reglerbart vatten av signifikans har vi bara i norr, hjälper föga om den är sönderblåst där och vi bygger mer vind i söder.

  Idag blåser det och vindproducenterna får nära intet för sin el, (35 öre) inte bra för affärerna, samtidigt så skall den planerbara kärnkraften stå till baka, inte bra det heller.

  Resultatet med två parallella produktionssystem kan endast bli dubbla priset eller mer. Till ingen nytta för någon mer än råvaruproducenterna av betong och stål. Energin är roten och förutsättningen för hela Yggdrasil.

  Varför ljuger vindindustrin med flera 100% om kostnaderna? Behövs det?

 8. Göran

  Av vilken anledning ska vi ställa några krav på Vattenfall? Vattenfall gör det som regeringen ger dem direktiv att göra.

  Vattenfall konstaterade till exempel för flera år sedan att havsbaserade vindkraftverk inte lönade sig och skulle starta en avvecklingen av dem. Men, då fick de direktiv från regeringen att satsa på havsbaserade vindkraftverk och raskt ändrades Vattenfalls retorik till att de var bra.

  Förstå att höga löner på vissa positioner på Vattenfall är ett medel för att kompensera för att göra saker som går emot vetenskap, teknik, ekonomi eller sunt förnuft.

 9. Håkan Johansson

  Svar till 6# Elsa är inte för vindkraft. Köp hennes bok Sunt förnuft om Energi & Klimat. Boken argumenterar emot vindkraft och den alltför stora vindkraften i Sverige. Jag håller med dig att vindkraften har ingen funktion och det bästa är inga alls. Det kan fungera i mindre skala med tillgänglig reglerkraft, men jag lider med dem som får ett onödigt intrång och vi bör retroaktivt kompensera alla som har fått sin livsmiljö saboterad.

 10. Håkan Johansson

  Svar till 8# Man bör ha ryggrad att ställa sig upp och säga den här inriktningen är fel. Vattenfall har jamat med i dårskaperna, antiintintellektuellt tänkande om energi, gå till Blomgrens artikel i Epoch Times, han berör inte specifikt Vattenfall. Det bör utredas om det är enbart politiska dårskaper och Vattenfalls roll. Jag har en känsla att politiska klimataktivister till en viss grad har kapat Vattenfall.

 11. Håkan Johansson

  5#

  Blomgrens artikel Epoch Times är ett måste att läsa. Den visar på hur en cancersvulst attackerar hela samhällsstrukuren i Sverige och har orsakat det politiska haveriet då det gäller vårt energisystem. Kristersson, Busch begriper inte fullt ut hur allvarligt läget är. Det gör mig mycket orolig.

 12. Vindkraften är ett elände för vårt elsystem nu när det snart finns alldeles för mycket. Vind och vatten är en utmärkt kombination, men vi kan inte bygga ut vattenkraften så att den matchar den vindkraft vi kommer att ha om 10 år. (tror jag.) Det kommer att ta tid att få acceptans för en inbromsning av vindkraftsutbyggnaden.

  Med för mycket vindkraft blir det ointressant att bygga kärnkraft. Skall staten subventionera? Inte bra!

  Jag tror en stor satsning på fjärrvärmenäten skulle kunna vara av stort värde. För länge sedan var det oerhört lönsamt med värmepumpar i fjärrvärmesystemen. Politiken gillade det inte, det skulle vara biobränslen i stället. Politiken kan ångra sig och gynna värmepumpar. Då kan fjärrvärmeproducenterna köpa el och spara bränsle och på det sättet hålla elpriset uppe på en nivå som kan ge bättre kalkyler för ny kärnkraft. För samhället rimligen bättre än direkta subventioner för kärnkraft.

  Fjärrvärmen kan förses med värmelager där överskottsenergi kan sparas med extremt god ekonomi. Dessutom kan värmelager och sparad biomassa användas till att producera extra mycket el när vindkraften står stilla någon vecka.

  Det kommer att ta tid att få slut på mantrat ”alla energislag behövs” – men det behöver inte bli nödvändigt att bygga en massa kondenskraft med gasturbiner för att slippa roterande bortkoppling framöver. Det finns rätt mycket fjärrvärme i Sverige som jag tror skulle kunna absorbera svängningarna från vindkraften bara inte vindkraftskramarna får för mycket medvind framöver.

  Rätt väg att gå skulle vara att sätta pris på såväl svängmassa som reaktiv effekt och dessutom låta elproducenter stå för kostnaden för anslutningen till stomnätet. Om staten betalar för en anslutningspunkt dimensionerad för X GW vindkraft får varje kraftverk betala sin andel av X medan staten står för risken att inte hela effekten X kommer att såld. Tycker jag verkar rimligt.

  En uppgradering av fjärrvärmen borde kunna ske ganska snabbt. Tillstånd borde inte ta många år, det är ju fråga om måttliga utökningar av befintlig verksamhet. Jag hoppas vi får se en diskussion om frågan i riksdagen framöver!