Elsa sågar Elmbrant och Gore

Hur extremt är vädret enligt vetenskapen? Megatorka har historiskt lett till social kollaps och regional emigration.

Först nämner jag Khmerriket och mayakulturen. Referensen är Megadrought, Collapse and Causality. Oxford University Press (2017). Redaktör: Harvey Weiss.

Frekventa megatorkor och svält har härjat alla kontinenter, till exempel under åren 1875-78 då Indien, Kina, delar av Afrika och Sydamerika hade extrem torka som ledde till att 50 miljoner människor dog av svält; Referensen är Deepti Singh, Washington State University

Katastrofen förklarades av en ovanligt intensiv ENSO som spred varmt vatten över Stilla havet och värmde upp luften. Den var kraftfullare än de starka ENSO:s som vi minns från 1997–98 och 2015–16. Mike Davis, University of California, nämner i boken Late Victorian Holocaust att sådana extrema händelser är sällsynta men kan hända!

Om vi sedan tittar lite på vad IPCC skriver i kapitel 11 sidan 1539 i arbetsgrupp 1 under rubriken: ”Weather and climate extreme events in a changing climate”. ”In summary, there is low confidence in overall changes in extremes derived from paleo-archives. There is high confidence that long-duration and severe drought events occurred at many locations during the last 2000 years. There is also high confidence that high-magnitude flood events occurred at some locations during the last 2000 years, but overall changes in infrastructure and human water management make the comparison with present-day records difficult. But these isolated paleo-drought and paleo-flood events are not evidence of a change, or lack of a change, in the magnitude or the likelihood of relevant extremes”

Första figuren visar resultaten från en stor och mycket uppmärksammad hälsostudie, A. Gasparrini et al. The Lancet, vol 386, 25 juli 2015. Den visar att det dör 20 gånger fler människor i världen på grund av kyla än på grund av värme.

16 feb. 2023

Jordradie 6371 km Jordyta 4*3,1416*6371*6371 km2 = 510070000 km2

——————————————————

Per dag: Fördela 600 000 bomber över ytan större eller lika med 6/5100,7 bomber/km2= 0,001176 bomber/km2 En bomb = 16 kiloton alltså får vi 16000*0,001176 ton/km2 = 18,82 ton/km2 = 18,82 g/m2

——————————————————-

Per m2: 1kg trotyl 4,2 MJ större eller lika med 1g trotyl 4,2 kJ 18,82 g/dag större eller lika med 4,2*18,82 kJ/dag = 79,03 kJ/dag = 3,29 kJ/timme = 0,91 J/s = 0,91 W per kvadratmeter

———————————————————–

Teoretiker har räknat ut att en fördubbling av CO2 skulle leda till en forcing av 3W/m2. Sedan förindustriell tid har CO2 ökat från 280 till 416 ppm, en faktor 1,49 så den teoretiska forcingen från CO2 i dag är 0.567*3W = 1,7 W/m2. Det ser ut som att den gode Al slarvat lite. Den förändring av strålningsbalansen som koldioxiden givit sedan 1850 motsvarar drygt 1 miljon Hiroshimabomber per dygn.

Enligt IPCC, tabell 7.4 ger en fördubbling av CO2 en forcing av 3,93W/m2 när alla feedbackmekanismer räknats in. Det motsvarar nästan en och en halv miljon Hiroshima bomber per dygn och den ökning som hittills skett i den globala medeltemperaturen 2 m över marken är 1,2 grader.

För att komma i balans med den minskade utstrålningen koldioxiden förorsakat måste jordens temperatur stiga. Visa gärna bifogad figur den ena eller andra eller båda. ”Enligt IPCC är det inte endast koldioxid som har betydelse.”

Elsa Widding

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Evert Andersson

  När argumenten tryter – höj rösten. Här ballar Gore ur fullständigt. Ett sista ryck är väl för mycket att hoppas på.

  För övrigt blir det några Hiroshimabomber per vätgaslager också.

 2. Torbjörn

  Elsa, tack för ditt arbete att avslöja lögnerna som cirkulerar.

  Vi är många som förstår att hela den uppvärmning som skett sedan Lilla Istiden inte bara beror på koldioxidökningen.

  Det finns flera fel i beräkningar av strålningsbalansen, men jag ska bara påpeka ett par av dem här.

  När man beräknar den inkommande strålningen utgår man från satellitmätningar av solens utstrålade energi (TSI) som vid toppen av atmosfären (TOA) anges till 1361W/m2.

  Klimatforskare använder ofta 1360,8W/m2 från Kopp&Lean 2011, där författarna själva skriver

  ”The most accurate value of total solar irradiance during the 2008 solar minimum period is 1360.8 ± 0.5 W m−2 according to measurements from the Total Irradiance Monitor (TIM) on NASA’s Solar Radiation and Climate Experiment (SORCE)”

  Man använder alltså det LÄGSTA värde på TSI som uppmätts och tar ingen hänsyn till andra år.
  Enligt min mening måste man antingen använda ett genomsnitt som sträcker sig över minst en solcykel för att få ett bättre värde, eller helt enkelt använda värde för rätt år man jämför med.

  Som jämförelse är snittet för 2004-2022 1361,7W/m2 , skillnade mot 1360,8W/m2 motsvarar ca 12% av Al Gores 0,91W/m2

  En annan sak är den yta som mottar energin förändras medan jorden går i sin omloppsbana.
  Normalt brukar man ange jordens tvärsnittsyta som 3,1416x6371x6371 km2, vilket är korrekt om solinstålningen sker vinkelrätt mot Ekvatorn.

  När solinstålningen sker vinkelrätt mot en av vändkretsarna är tvärsnittsytan större, ca 3,1416x6373x6373 km2.

  Vilket ger att jordens medelradie när det gäller mottagen solenergi ändras från 6371 till 6372 m2

  Om man räknar om den extra energi som klimatforskare ignorerar, till W/m2 vid jordytan blir den 0,1W/m2 motsvarande 66000 Hiroshima bomber, 11% av Al Gores 0,91 W/m2

  Det finns ytterligare saker som jag anser underskattas eller igoreras av klimatforskare, men mina kunskaper brister lite när jag ska försöka förklara eller visa någon uträkning.

  Vill någon ta del av mina tankar och vill hjälpa till att räkna fåt de gärna kontakta mig.

  Men i korthet handlar det om att det är mer än halva jordens yta som mottar energi i varje ögonblick.

  Blev lite längre än tänkt, men nu ut i skidbacken (ja det finns snö kvar)

 3. Ivar Andersson

  Lokala oväder har alltid förekommit. Skadorna beror till stor del på olämplig markanvändning.
  ”overall changes in infrastructure and human water management make the comparison with present-day records difficult. But these isolated paleo-drought and paleo-flood events are not evidence of a change, or lack of a change, in the magnitude or the likelihood of relevant extremes”

 4. Lasse

  Tack Elsa,
  Torbjörn skriver om solen ovan.
  Variationer i inkommande solstrålning är större om man mäter där vi bor-på marken.
  Willis E har en snygg kurva i WUWT där han beräknar temperaturpåverkan av denna ökande strålning:
  (+1,4 Deg C)
  https://wattsupwiththat.com/2023/02/17/sunshine-and-temperature-in-holland/

  Stämmer rätt bra med Sverige oxå! 😉

  Noterar att Elsa inte är speciellt inne på dessa och andra förklaringsmodeller utan helt litar på IPCC.
  Kanske ett medvetet val för att minska friktionsytorna mot de troende på CO2 hypotesen.

 5. Bjarne Bisballe

  Hvorfra fås værdien 0.567?

 6. Elsa skriver:
  ”den ökning som hittills skett i den globala medeltemperaturen 2 m över marken är 1,2 grader. ”

  Först:
  Vad menas med ”hittills skett”! Sedan vilken tidpunkt?

  Sedan:
  Om det gäller ökningen av jordens årsmedeltemperatut sedan 1900 så är detta uttalande ”lögn och förbannad dikt”. Mätningar och beräkningar för att sammanställa en sådan ”global medelttemperatur” för ”2 m över marken” är inte tillgängliga för nutiden och förvisso ännu mindre för tidigare epoker, t.ex för 1900. Vad som finns tillgängligt är de utmärkta mätningarna som gjorts i USA i ett täckande nätverk och som finns tillgänglig i databasen ”US Historical Climate Network”. Här finner man inte den minsta antydan till någon trend över de sista 100 åren! För Australien finns också användbara mätningar tillgänglig för de sista 100 åren men långt ifrån så väl täckande som de i ”US Historical Climate Network”.
  På min hemsida

  https:/science-mats.de

  finner man
  -The yearly mean temperatures in USA 1900-2020
  -The yearly mean temperatures in Australia 1900 – 2020
  -Temperature record of the Swedish town Borås
  -Temperature record of the Swedish island Gotska Sandön
  -Temperature record of the Swedish village Abisko
  -Temperature record of the Swedish peninsula Bjuröklubb
  -Temperature record of the Swedish peninsula Falsterbo
  -Temperature record of the Swedish castle Bollerup

 7. Mats R #6,

  Som påpekats tidigare så utgår Elsa från IPCC både här och i sin bok. Det är den taktik som hon valt, som”klimatförnekare” i riksdagen. De som fördömer henne som sådan säger således i princip att IPCC också är ”klimatförnekare”.

  Man kan alltid föra ett resonemang som utgår från andra data och teorier så som ofta sker här på KU.

 8. Lars Kamel

  IPCC anger att den globala medeltemperaturen har ökat med 0,9-1,2 grader sedan slutet av 1800-talet. Varför nämna bara det övre värdet i intervallet? Om nu, mot förmodan, uppvärmning skulle ha mer negativa än positiva följder, så spelar 0,3 grader roll.

 9. BG

  Parallellt med WEF-mötet i Davos pågår där andra aktiviteter, som t.ex. skall hjälpa de hårt arbetande delegaterna att koppla av.
  The New York Post har en artikel om en sådan aktivitet.

  https://nypost.com/2023/01/18/prostitutes-charge-davos-attendees-2500-a-night/?utm_source=substack&utm_medium=email

 10. Bjarne Bisballe

  #5
  Hvis tallet er 0.576, så forstår jeg.

 11. Håkan Bergman

  Om ni är lata som jag så hittas citatet fån AR6, ”In summary, there is low confidence in overall changes…” på följande adress i Firefox och Chrome, dock icke mobiler,
  https://report.ipcc.ch/ar6/wg1/IPCC_AR6_WGI_FullReport.pdf#page=1556&zoom=120,0,0
  Har ni sparat filen på hårddisken redigerar ni ”https://report.ipcc.ch/ar6/wg1/IPCC_AR6_WGI_FullReport.pdf” till vad den heter på hårddisken, men behåll ”#page=1556&zoom=120,0,0”.

 12. Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

  Behövs allt detta räknande? Räcker inte följande enkla förklaring? Den marknära atmosfärens temperatur beror på hur mycket kortvågig solvärme som når jordytans land och särskilt hav. Hinder för detta är moln och stoft i atmosfären, mörka dygns- och årstider samt minskande solvinkel mot polerna.

  Jordens gravitation drar atmosfärens molekyler nedåt med viss värmande effekt av ökat tryck. Men varm luft stiger, kyls, sjunker igen, värms och stiger igen i ständig växling. Så skapas vindar.

  Därtill kan långvågig utgående strålning vid vissa frekvenser få koldioxidmolekyler att röra sig mer (värmas). Men detta är marginellt och logaritmiskt avtagande och täcks nästan helt av vattenånga.

  Däremot är koldioxid växternas livsnödvändiga näring och ger genom fotosyntes atmosfären dess lika livsnödvändiga syre. Mer värme ger mer koldioxid i atmosfären. Det gynnar växtlighet och grödor.

  Sedan Lilla Istidens slut för ca 150 år sedan har det globalt blivit en dryg grad varmare. Det har ökat världens skördar drygt två gånger mer än befolkningen. Fler har fått det bättre. Färre lider nöd och svält.

  Denna enkla förklaring begriper vanligt folk och kan relatera till sin egen verklighet. Det är den vi måste föra ut för att bryta hela CO2-nojan. Det försöker jag nu göra med föredrag och bildspel med enkla. klargörande bilder.

  Invändningar mot det?

 13. Lasse

  #12
  Nej!

 14. #12
  Marginellt , sa Bill.
  Försumbart, när klimatet vänder ner, sa Bull.

 15. Bim

  vad är det klimathotargänget vill ha? Vet de över huvud taget vad de strävar efter? Livrädda för knappten halv promille koldioxid då de själva producerar 40000 PPM genom utandnings luften.
  Sluta andas och låt bli att fisa så fixar det sig, åtminstone för vanligt folk. Det är dags att nii andra får ta konsekvenserna av er egen galenskap.
  Ni har haft tjugo år på er att läsa in er på vad riktiga klimatforskare har att säga om saken. Om inte så kan ni läsa här på Klimatupplysningen eller lyssna på Lennart Bengtsson eller Elsa Widding. och många andra kunniga människor på andra bloggar och fria medier.
  Inte ens forskarna i IPCC påstår att det finns någon klimatkris. De kriser som finns har ni själva ställt till med.

 16. Håkan Bergman

  Man ska inte bry sig om vad forskare säger, man ska läsa vad forskare skriver!

 17. Lasse

  Fler som sågar;
  https://wattsupwiththat.com/2023/02/18/tucker-carslon-the-climate-cult-has-grown-stronger/

  Jämför rörelsen med religion!

 18. Håkan B #16,

  Ja, jag har sett att forskaren som intervjuas blir mycket selektivt citerad av journalisterna. Det måste kännas frustrerande för forskaren som kanske bara vill framföra en modererad sammanfattning, inte en öronbedövande alarmism.

 19. Torbjörn

  Hansen et al, (vem annars) har gjort en ny uppskattning av strålningsbalansen där de hävdar att

  ”Now, it appears, EEI has approximately doubled, to more than 1 W/m2. The reasons, discussed in our paper, mainly being increased growth rate of greenhouse gases (GHGs) and a reduction of human-made aerosols (fine particles in the air that reflect sunlight and cool the planet)”

  Förvisso erkänner de att en del av ökningen är pga ökad instrålning, men självklart är CO2 boven.

  För att påvisa koldioxidens farlighet har man en ny modell, (naturligtvis) ”A newer GISS model. Max Kelley revamped the GISS ocean model” vilket leder till deras slutsats ”Our conclusion that ECS is at least ~4°C”

 20. Lars Kamel

  Hur går ECS 4+ grader ihop med att världen bara har blivit 0,9-1,2 grader varmare sedan slutet av 1800-talet? Är det ett antagande att utan mänsklighetens koldioxidutsläpp skull vi vara med full fart på väg in i en ny istid nu? Men i så fall är ju utvecklingen bra! Så det går inte ihop med larmande ändå.

 21. Torbjörn

  #20 Lars
  Det går inte ihop, men det är ju Hansen, Sato, Loeb m.fl. som kommit fram till det.
  De är alla kända alarmister, som ignorerar många faktorer

 22. Thorleif

  Elsa W är realist. Ska man förändra klimatpolitiken måste man göra det inifrån alltså utifrån ”fiendens” perspektiv och med deras glasögon. Allt annat kommer att misslyckas på kort sikt.

  Elsa går till strid med krigarkonstens strategier (Sun Tsu)?

 23. Ulf Lindberg

  Jag har bara en kommentar. Elsa säger att skogarna knappast självantänder. Det stämmer inte riktigt. En orörd skog kommer att brinna förr eller senare, enligt följande schema. Träden växer, blir höga, dör och torkar ut. Någon varm sommar slår blixten ner i ett av de höga torra träden och en skogsbrand startar.
  I någon mening betyder det att kalhyggen och nyplantering är en emulering av en naturlig process där skogen brann ner för att sedan växa upp igen.

 24. foliehatt

  Ulf, #23,
  processen är till och med känd under en inarbetad benämning, den kallas för ekologisk succession. Man skulle ju kunna tro att s.k. miljörörelser hade koll på sådant, men icke. Det är samma tro om status quo i skogen som vad gäller klimatet.

 25. Håkan Bergman

  Det är syrets fel att skogarna brinner, när får vi en aktionsgrupp som gör något åt den höga syrehalten i atmosfären? Vänta nu, för varje CO₂-molekyl vi genererar förbrukar vi en O₂-molekyl. Rädda skogen bränn kol!

 26. #8 Lars Kamel (även #20)

  ”IPCC anger att den globala medeltemperaturen har ökat med 0,9-1,2 grader sedan slutet av 1800-talet. Varför nämna bara det övre värdet i intervallet?”

  Så här skriver IPCC: ”Global surface temperature was 1.09 [0.95 to 1.20] °C higher in 2011–2020 than 1850–1900, The estimated increase in global surface temperature since AR5 is principally due to further warming since 2003–2012 (+0.19 [0.16 to 0.22] °C). Additionally, methodological advances and new datasets contributed approximately 0.1°C to the updated estimate of warming in AR6. {2.3, Cross-Chapter Box 2.3} (Figure SPM.1)

  Från (2011-2020) till i dag, 2023 har det gått 7,5 år. Med 0,18 °C/decennium skall temperaturen i dag uppskattas till [1,08 till 1,34] ungefär. (1.08+1,34)/2=1,21

  Förändringen från AR5 är att man funnit att temperaturen 1850-1900 var lägre än man trodde i AR5.

  Tittar man på figuren SPM.1 som dom hänvisar till är värdet 2020=+1,25 °C. HadCRUT5 och Berkely visar båda ungefär 1,25 °C om man extrapolerar rätlinjigt över 30 år.

  Det värde man nämner, 1,2 °C är det mest sannolika värdet för år 2020. enligt IPCC.

  Figur 1.12 på sidan 191 anger temperaturen till 1,26 °C år 2020 [1.12-1.37]. Det motsvarar 1,30 °C i dag, 2023. Det är således 0,2 grader kvar till parismålet. Kommer att passeras år 2035, antagligen långt tidigare om vi får en normal El Nino dessförinnan.

  Kom ihåg att parismålet, grundorsaken till all (onödig) panik är definierat i relation till de officiella mätserierna som IPCC korrekt använder sig av. Hur det verkligen var år 1850 kan vi inte veta.

  Steg 1. Få folk att fatta att parismålet är slumpmässigt och ovetenskapligt, bestämt av politiker för att man ur det skall kunna fastställa ”koldioxidbudgetar.” Projektet har havererat totalt. Inse det NU!

  Steg 2. CO2 är ett globalt problem. Se till att man plockar de lågt hängande frukterna först i ett globalt perspektiv. Reducera utsläpp där det är mest kostnadseffektivt först! Som USA gjort genom att ersätta kol med gas. Det kan fler länder göra. ”Elproduktion med kol står för strax under 40 procent av den totala elproduktionen i världen. Mellan 1990 och 2019 har produktionen med kol ökat med nästan 125 procent.”

  Italien kan återöppna stängda gasfält, Tyskland kan lära sig använda fracking osv. Närproducerat i pipeline är mycket bättre än importerat i flytande form. Det förstörs mycket energi när man först skall omvandla från gas till flytande form och sedan tillbaka till gas igen. Långväga sjötransporter drar också energi. (förstörd energi = onödiga CO2-utsläpp och kostnader.)

  Jag tror det skulle vara bättre att frakta malm från Narvik till Arabiska halvön och använda naturgas där än att frakta LNG till Boden. (Räkna, den som kan, på både kostnader och totala CO2-utsläpp)

  Det finns många lågt hängande frukter. Varför börja med som små som är svåra att plocka?

 27. Anders

  #26 Leif Å. ”Steg 1. Få folk att fatta att parismålet är slumpmässigt och ovetenskapligt, bestämt av politiker för att man ur det skall kunna fastställa ”koldioxidbudgetar.” Projektet har havererat totalt. Inse det NU!” Mycket framsynt, klokt och välformulerat! Men hur ska vi realister lyckas med detta när hela MSM gapar och skriker att vargen kommer för allt vad tyglarna håller? Och politikerna tävlar om att överträffa varandra i dyra åtgärder för att ”rädda klotet från att brinna upp”?

 28. Torbjörn

  #26 Leif
  Varför anser du att CO2 är ett problem?

  ”CO2 är ett globalt problem. Se till att man plockar de lågt hängande frukterna först i ett globalt perspektiv. Reducera utsläpp där det är mest kostnadseffektivt först! Som USA gjort genom att ersätta kol med gas.”

  Vi har snarare för låg koldioxidhalt och jorden skulle må bättre av en högre halt

 29. #28 Torbjörn

  Den strålningsfysikaliska effekten är säkerställd. Dvs temperaturförändring ”allt annat oförändrat” efter förhöjning (exempelvis fördubbling) av CO2.

  Självklart sker förändringar som konsekvens av förhöjd temperatur och hur stora dessa förändringar kan vara och vad det ger för effekt på den jämviktstemperatur som inträder efter lång tid finns det olika åsikter om. Jag är av den bestämda uppfattningen mycket stark negativ återkoppling inte är fysikaliskt möjlig.

  Som bekant anser IPCC att ECS är ungefär 3 grader. Osäkerheten dom anger är betydande, 2,5 till 4,0 grader. Även om denna bedömning är för hög, så att det sanna värdet skulle ligga runt 2,0 grader, skulle CO2 vara ett betydande globalt problem på mycket lång sikt.

  Det finns dock en annan aspekt. Världens beslutsfattare tror på IPCC – och dessutom i den förvridna form som presenteras av IPCC:s WG2, FN-chefen m.fl. Detta kan förhoppningsvis förändras genom upplysning om vad WG1 skriver att dom kommit fram till. I denna riktning arbetar t.ex. Elsa Widding och Björn Lomborg, men det är för få röster som hörs i offentligheten.

  Det finns inga vetenskapliga bevis för att ”Vi har snarare för låg koldioxidhalt och jorden skulle må bättre av en högre halt” Påståenden av detta slag minskar chansen att opinionsbildare kan framföra vettiga argument som kan leda till framgång i försöken att motarbeta FN-chefens desinformationskampanj. Även om du tror på påståendet att CO2-halten borde höjas är det kontraproduktivt att framföra den utan en gedigen genomgång av argumenten för en sådan åsikt. Detta är enligt min bedömning helt omöjligt. Däremot kan man visa att kostnaderna för snabba, ineffektiva åtgärder för att minska utsläppen inte på något sätt står i rimlig proportion till de nackdelar (kostnader) som skulle uppstå om man låter CO2-utsläppen avta på ett sansat och kostnadseffektivt sätt. (Lomborg.)

  Detta verkar rimligt i mina ögon: ”I Punta Arenas, i de allra sydligaste och blåsigaste delarna av Chile, har Porsche investerat i en anläggning som via vindkraft ska tillverka e-bensin till bolagets sportbilar.”
  https://www.svd.se/a/vendAl/e-bransle-kan-ersatta-fossilt-i-porsches-bilar-och-i-sas-plan
  Att göra E-bränsle i Sverige verkar i mina ögon mycket dumt i nuläget. Antingen världens blåsigaste ställe eller någon plats med extremt många soltimmar för dom första stapplande försöken att få ekonomi i stora anläggningar.