mikroplast

Mikroplaster från vindkraften är en miljöfara

Elsa Widding