klimatpolitiska rådet

Det klimatpolitiska väldet

Det klimatpolitiska rådet tillsattes av den rödgröna regeringen för att övervaka att regering och riksdag följer den övergripande klimatlagen och Parismålen. Deras förlag är bl.a. att antingen så måste drivmedelspriserna bli så höga att vanligt folk inte har råd att köra bil, eller så måste man införa körförbud vissa dagar i veckan. Centerpartiet ifrågasätter också   →

Lägg ned det Klimatpolitiska rådet! Dom är säkerhetsrisk för vårt land!

Jag är mycket oroad hur det politiska Sverige håller på att totalt misslyckas med sitt klimatarbete. De människor som ingår i klimatpolitiska rådet visar sig varken ha kunskap eller vilja att se verkligheten bakom sina påståenden och rekommendationer. Deras framtidsvy styrs av gröna ideal utan den minsta tanke på vad som sker i världen omkring   →

Pekpinnar från politiska forskare

Klimatpolitiska Rådet sammanträder. Wikimedia commons. Har du hört talas om det Klimatpolitiska rådet https://www.klimatpolitiskaradet.se/ ? Även kallat O-rådet, på grund av sina egensinniga råd samt sin satsning på ”0 nettoutsläpp av växthusgaser år 2045”. Följden har blivit en rad av megalomaniska uttalandet om vilken riktning svensk miljöpolitik ska tas. Om O-rådets uppmaningar ska följas står   →