Lägg ned det Klimatpolitiska rådet! Dom är säkerhetsrisk för vårt land!

klimatpolitiska radet

Jag är mycket oroad hur det politiska Sverige håller på att totalt misslyckas med sitt klimatarbete.

De människor som ingår i klimatpolitiska rådet visar sig varken ha kunskap eller vilja att se verkligheten bakom sina påståenden och rekommendationer. Deras framtidsvy styrs av gröna ideal utan den minsta tanke på vad som sker i världen omkring oss.

Följande citat är från Klimatpolitiska rådets ordförande Johan Kuylenstierna : “Klimatomställningen behöver accelerera både globalt och i Sverige. Förutsättningarna för det är goda, trots ökade geopolitiska spänningar. Rysslands invasion av Ukraina understryker behovet av att avveckla vårt beroende av fossil energi.”

Eftersom detta är så samhällsfrånvänt kände jag mig tvungen att skriva till hur klimatpolitiska rådet resonerar och vilka fakta de utgår ifrån.

Jag skrev nedanstående mejl till Ola Alterå som är Kanslichef på Klimatpolitiska rådet.

Här är mitt mejl:

—————————————-

Hej Ola

Vi har nu i dagarna sett hur det politiska Sverige på goda grunder beslutat att vi måste öka vår försvarsförmåga och lägga upp till 2% av BNP för att förstärka vårt försvar.

Samtidigt har ni på klimatpolitiska rådet gått ut och krävt att öka takten för att snabbt uppnå fossilfrihet? Vad innebär nu detta när det gäller den utrustning som måste beställas och levereras till försvarsmakten under en period av minst 15 år.

Är det tekniskt möjligt eller ens önskvärt att den utrustning t.ex. lastbilar, specialfordon, bilar, stridsvagnar, stridsfordon, flygplan, båtar, fartyg reservkraftaggregat med mera skall vara fossilfria.

Och i så fall vilken typ av drivmedel kommer ni att föreslå vid anskaffning av ovanstående utrustning.

Vilken uppfattning har ni på klimatpolitiska rådet om att försvaret skall vara fossilfritt till 2030 -2045. Är det en möjlighet och i så fall hur skall denna ”möjlighet” skapas?

Även civilsamhället med sjukhus och andra för kriget viktiga fortifikatoriska anläggningar i ett krig kan inte förlita sig på ett elnät som ständigt bombas sönder utan här behövs lokala kraftsystem som idag drivs med förbränningsmotorer.

Hur är det tänkt efter 2030?

Tacksam på ett svar på en mycket allvarlig och väsentlig frågeställning om vår gemensamma framtid.

Med vänlig hälsning

Göran Johansson

Här är svaret från Kanslichefen på Klimatpolitiska rådet:

——————————————————————–

Tack Göran,

för ditt mail. Det är ju en intressant och viktig fråga du lyfter. De klimatmål som vi följer upp har ju beslutats av riksdagen och innehåller inte något undantag för försvaret, så målet om netto noll 2045 gäller omfattar ju också totalförsvaret.

Vårt uppdrag är mycket brett och vi har arbetat tematiskt, även om årets rapport på ett övergripande sätt spänner över hela omställningen. Vi har ännu inte tittat närmare på försvaret och de frågor du ställer så jag har inte färdiga svar på det. Men personligen tänker jag att decentralieserad förnybar elproduktion (sol och vind) har många fördelar ur försörjningstrygghetsperpsektiv. Likaså ger ju biodrivmedel möjlighet för försvaret att bygga på inhemska resurser till skillnad från fossila drivmedel till alla fordon. Men det finns förstås också nya utmaningar i detta. Det är säkert frågor som rådet kan tänkas återkomma till i framtiden.

Vänliga hälsningar,

Ola Alterå

———————————————————————

Göran Johansson

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. foliehatt

  Klimatpolitiska rådet borde verkligen byta logga.
  En fin Tulipanaros borde de ha, istället för det stiliserade stridsvagnshinder som de använder idag.

 2. Magma

  Försvarsmakten har redan svarat regeringen på den fråga som avhandlas i ovan text – och det innebär i korthet att de inte klarar av att försvara Sverige om även de skulle drabbas av de restriktioner som netto noll för med sig.
  Personligen är jag helt övertygad om att klimatpolitiska rådet är lika olämpliga som rådgivare för försvaret som de är för rådgivning i andra samhällsfrågor – så rubriken säger allt – Lägg ner!
  Såg på dumburken i går att vår energiminister verkar vara beredd att ställa krav på att vårt reservkraftverk i Karlshamn – som har börjat användas mer och mer nu när vår politiska ledning gjort oss beroende av oplanerbar el – skall ställas om till vätgasdrift.
  Och jag vågar inte tänka tanken på vad som skulle hända om Putler skulle placera en bomb i ett sådant vätgaslager, för att inte tala de energimängder som krävs för att tillverka dessa mängder av vätgas.
  Det känns som att det gamla ordspråket behöver anpassas något – Med sådana ministrar behöver vi inte några fiender …

 3. pekke

  Tala om verklighetsfrånvända !!

  Ryssland bombar Ukrainas städer till grusgropar – Men Sverige måste fortsätta klimatarbetet !

  EU:s energipolitik måste förändras p.g.a. kriget – Men Sverige måste fortsätta klimatarbetet !

  Ryssland/Putin hotar Sverige så att försvaret måste rustas upp snabbt – Men Sverige måste fortsätta klimatarbetet !

  Sverige måste tydligen fortsätta med sitt klimatarbete oavsett vad som händer i Sverige eller övriga världen !!

  Uppriktigt sagt så är de tydligen inte riktigt kloka, det fattas några skruvar och alla hästar är inte hemma !!

 4. JonasW

  Man undrar hur de tänker ? Varför är det viktigt att Sverige blir fossilfritt?

  Vad är det som ska hända när Sverige blivit fossilfritt ? Att vi får ett diplom av FN som Kuylenstierna kan hänga på väggen?

  Världen bygger ut kolförbränning.

  Man kan tycka att personer i ett klimatpolitiskt råd borde inse att Sveriges insatser är meningslösa – oavsett om man tror på klimathotet eller inte.

  Vår energiförsörjning och vårt försvar är alldeles för viktiga frågor för att de ska få hanteras av verklighetsfrånvända aktivister.

 5. MatsL

  Men det är väl ändå ett lättlöst problem. Vi inför bara i EU en paragraf i krigslagarna om att man bara får kriga med klimatneutrala vapen. Allt annat leder till en stämning för krigsbrott och man ställs inför den internationella tribunalen/krigsdomstolen i Haag, och så blir man dömd att betala skadestånd.
  Fiffigt va?

 6. Annika Karpfors

  Instämmer. Jag råkade ha radions P1 på och lyssnade på en intervju med klimatpolitiska rådet härom dagen. Den gjorde mig både skrämd och beklämd. Vi styrs idag av okunniga hjärntvättade halvgalningar, som utan konsekvensanalyser fattar populistiska vansinniga beslut som förstör vårt land. Här är länken till intervjun: https://sverigesradio.se/avsnitt/expertradet-klimatomstallningen-gar-for-langsamt

 7. Lennart Bengtsson

  Om Sverige skulle angripas av den lede ”fi” skulle klimatrådet begära att alla former av försvar förbjudas eftersom detta skulle strida mot klimatlagen. Regeringen skulle därvid tillsätta en utredning med uppgift att göra en snabbutredning med svar inom de närmaste två åren.
  Detta har säkert Putin redan insett och bekymrar sig därför inte att reservera några stridskrafter för Sverige. Det enda som skulle behövas vore att implementera en lämplig undantagslag som att Sverige tills vidare underställs rysk överhöghet. I övrigt krävs inga ändringar.

 8. johannes

  TNT och de flesta andra sprängämnen är ur olja. NGL och ballestit kan man göra ”klimatsmart” om Salpetersyran är ur elektrolysväte.

 9. Det är ju hållbarhetens högtid. Så jag vill ha hållbara och fossilfria krig.

 10. Lasse

  Det finns en rimlighet i vansinnet.

  Vi bevittnar en katastrofal utveckling i Ukraina.
  Kriget är hemskt speciellt när det pågår länge.
  Tydligen har de som ”spelar på bortaplan” svårt med försörjningen, där drivmedel är speciellt svårt att få fram.

  En vind eller solcellsdriven arme kunde begränsa skadan de åstadkommer för att inte tala om bomber av fossilfritt ursprung.

 11. Bosse

  Men det vänstetpolitiska sk klimatpolitiska rådet är ju en stor part i att ha starkt motarbeta
  inhemsk produktion av exempelvis etanoll.

  Att man sedan tror att sverige skulle klara sig
  utan olja i krigstid eller i fred är är bara en
  dröm bland miljö och vänsteraktivister utan verklighetsförankring.

 12. TB

  Blir mer och mer övertygad om att det är dårskapens land vi bor i. Klimarvänliga stridsfordon tar väl priset!!

 13. TB

  Stort tack Göran för din fråga till Klimatpolitiska rådet. Frågan borde skickas till alla inom MSM.

 14. Lennart Svanberg

  Idioter som sitter på livstid och själva får utse sin efterträdare. Löfvén lämnar efter sig så mycket sk*t och det kommer ta många år att bli av med dessa ’Rådsmänniskor’ då de likt Delfi’s orakel ska stå över dagspolitik.

  Saknar nästan Gretas ’bla, bla’ för det fick oss i alla fall att skratta.. Rådet ger en bara skrämselhicka, menar de verkligen det dem skriver eller är det en finare variant av ’bla, bla’?

 15. Fredrik Dhejne

  Vi har nu sett en klok omsvängning hos M där Reinfeldts knasigheter börjar ge vika. Men innan vi kan ta M på allvar måste partiet överge hela klimatidiotin. Tyvärr syns få tecken på detta. Här har uppenbart reinfeldtarna kvar greppet över partiet. Samarbetet med Mp i STO är också ett tecken på detta. Mina tveksamheter att rösta på M kvarstår därför ännu.

 16. Anders

  #15 Fredrik Dhejne. Exakt. Vi får väl personrösta på Elsa Widding så att SD som första stora etablerade parti kanske vågar kliva fram ur klimatgarderoben. Eller på ubbhultarn Jan Eriksson (M). Sorgligt när partikanslierna är mer inriktade på kortsiktiga opinionsnoteringar än på ansvarskänsla för vårt fosterland.

  Måste f ö citera en (äldre!?) granne som, utan att jag ”ledde” honom dit, uttryckte saken så här rakt: ”Om nu vi människor har så stor makt över klimatet, hur kunde då hela den kilometertjocka inlandsisen smälta utan någon som helst mänsklig påverkan? ”

  Vi borde alla hjälpas åt med att sprida detta logiska och iskalla budskap i våra umgängeskretsar!

 17. Björn

  Hur har egentligen klimatpolitiska rådet kommit till? Finns det majoritet för detta råd i riksdagen? Om svensk välfärd succesivt skall avvecklas, för det blir ju konsekvensen av energifattigdom, då bör väl konsekvenserna av det klimatpolitiska rådets beslut klargöras för svenska folket.

 18. Jan-Åke

  Kan JAS flygas på biobränsle ?

 19. tty

  ”decentralieserad förnybar elproduktion (sol och vind) har många fördelar ur försörjningstrygghetsperpsektiv.”

  Det kan vara värt att påpeka att sol- och vindbaserad el är omöjlig att decentralisera med den teknik som nu används eftersom det inte går att åstadkomma frekvenshållning i nätet. Det är därför det blir svart på Gotland varje gång fastlandskabeln fallerar hur många vindkraftverk som än finns på ön.

  Det är tydligen inte bara att stava till ”perspektiv” som ligger över Klimatpolitiska rådets specifika inkompetensnivå.

 20. Jan

  Skulle var intressant att veta hur många som har sin försörjning inom det klimatindustriella komplexet.

 21. tty

  #18

  Troligen ja, men motorn måste nog justeras en del. Jetmotorer är faktiskt relativt okänsliga för bränslekvalitet, men risken finns ju att prestanda och räckvidd försämras vilket är milt sagt olyckligt för ett stridsflygplan.

 22. Paul Håkansson

  Herregud vad glad han blev nu Ola Alterå, helt plötsligt så insåg han att frågeställningen innebär flera års extra skrivbordsarbete så nu är hans anställning säkrad för lång framtid framöver.

 23. Argus

  Apropå Klimatpolitiska rådet.

  För nu en del år sedan fick jag framför ögonen en artikel i skriften ’Curie’ (ämnad för akademiker i akademin, typ).

  Där tillfrågades bla Sverker Sörlin (som nyutnämnd deltagare tror jag).

  Han ville ’tänka ut djupgående förändringar för allmänheten och vårt samhälle’ (fritt efter minnet). Jag kommenterade artikeln men fick begränsat (dvs inget) respons.

  Min reaktion då som nu är ’Bevare oss’, för Sverkers’ djupsinniga tankar!

  Låt oss ta bort det Klimatpolitiska rådet så det aldrig uppstår igen.

 24. Anders

  Då den i klimathotsammanhang mest besynnerlige av de två kända umesverkrarna åter varit på tapeten, länkar jag till en kommentar jag gjorde igår som passar bättre här: https://klimatupplysningen.se/den-grona-omstallningen-rasar-samman/#comment-416664

 25. Anders

  #17 Björn. Låt mig göra en måttligt vild gissning om orsaken till såväl Klimatpolitiska Rådet som Klimatlagen mm som inrymmer ordet ”klimat”. Det har varit m(ini)p(luttpartiet):s ultimatum för att stötta sossarnas ”statsbärande” under många år.

 26. Gunnar Strandell

  Jan-Åke #18 och tty #21

  Fordonsindustrin har en gång gått på pumpen med biobränslet FAME som vid några minusgrader delade sig i en tunnflytande fraktion överst och med ärtstora gula klumpar under. Eftersom man suger bränslet genom filtret blev det totalstopp.

  Lösningar fanns redan i Sibirien och innebar elektriskt uppvärmda filter.

  Det finns nog anledning att se upp med biobränslen eftersom miljömyndigheter har en tendens att mildra en del av kraven för att få upp efterfrågan.

 27. Argus

  #24

  Inte visste jag att den analysen var så insiktsfull. Tack för tipset!
  Karl-Olov Arnstberg (https://morklaggning.wordpress.com/2020/06/16/sverker-sorlin-en-politisk-demagog/). Läsvärt.

  Han prisar public service! Då har man honom i ett nötskal.

 28. Anders

  Måste tipsa om en ytterst läsvärd kritisk analys av den tvär(säkre) vetenskaplige snackepellen från Åsele i Södra Lappland. Det gäller snart två år gamla krönika av Rolf Oward: https://morklaggning.wordpress.com/2020/06/21/sverker-sorlin-och-klimatet/

  Läs och njut 😉

 29. Ola Sandin

  Det är bara att instämma i att lägga ner Klimatpolitiska rådet, som man också undrar över varifrån de får sitt ekonomiska stöd? Kanske bl.a. från C, som Ola Alterå är medlem eller från Stockholm Environment Institute och Johan Rockström? Eftersom jag bor i Stockholm så besökte jag faktiskt mötet i onsdags på Posthuset vid Vasagatan! De krävde att man skulle ha biljett och att det var fullsatt några dar innan, men salen blev bara fylld till en tredjedel och då med Annika Stranhäll med entourage + många från media inkl. SVT som sände eländet!

 30. Magma

  #18, #21 och #26
  Som flera av er antyder så är en turbinmotor i sig ganska så okänslig för vad man förbränner, det handlar mest om att justera bränsle- /luftförhållandet till energiinnehållet i bränslet så att temperatur och tryckförhållande blir anpassade till motorkonstruktionen.
  Ju högre temperatur och tryck i brännkammaren desto mer effekt och verkningsgrad, tills det blir så varmt att metallen i turbinen antar ”flytande form”… fast där vill man så klart inte hamna …
  Ett ”problem” är naturligtvis kvaliteten på bränslet – allt som kan sätta igen filter är förödande, likväl som kondens som har en förmåga att frysa i bränsleledningarna på lite högre höjd där temperaturen sjunker.
  När turbinmotorn sitter i ett flygplan så är en annan viktig faktor hur hög energitäthet bränslet har – framförallt i ett stridsflygplan – eftersom man vill kunna få med sig så stor nyttolast som möjligt så långt som möjligt – och dessutom bibehålla god manöverförmåga … så receptet är så få kilo som möjligt – så nej tack till frityrolja.

 31. Paul Håkansson

  Ärligt talat trodde jag ni skämtade när ni sa att Sverker Sörlin är invald i vetenskapliga rådet men av en helt outgrundlig anledning har han tagit plats i ovanstående råd. Ska man skratta eller gråta men speciellt förvånad är man inte…..hela systemet är helt urvattnat på kunskap så han passar alldeles utmärkt in.

 32. Fredrik S

  Anledningen till att detta indianråd med hövding finns är ju att en nästan enig riksdag beslutat att Sverige skall ha noll nettoutsläpp av växthusgaser senast 2045, lägg märke till växthusgaser och senast.

  Här kan man läsa vad de påstår sig hålla på med. De har bla tydligen utvecklat en metod i fyra steg om styrmedel.

  Steg två denna metod är ”kartläggning för hinder av lösningarna”, även kallat hinderkarta. Hinder för ”lösningarna” de ser är bla vanor, normer och andra sociala faktorer.

  För att klimatmålen ska kunna nås krävs styrmedel som adresserar dessa hinder.

  Ja, det talar väl lite för sig självt?

  https://www.klimatpolitiskaradet.se/klimatpolitiska-radets-uppdrag-och-behovet-av-ett-nytt-analytiskt-ramverk/

 33. Berra

  Är artskyddsdirektivet inskrivet i krigets lagar? Eller gäller det bara Sverige?

  Kan ju bli jobbigt att inventera alla fåglar innan man drar igång artilleriet…

 34. Adepten

  #32 Fredrik S
  Intressant 🙂 Det här är en allmän metod som används när man utvecklar organisationer för att få ökad inre effektivitet där det slutliga resultatet skall bli en organisations framgång på kort och lång sikt. Metoden är teoretiskt klockren men i praktiken svår att genomföra p.g.a. individers olika preferenser.
  Tydligen har de gått vilse och presenterar publikationer om helt andra saker. Det de skulle kartlägga m.a.p. metoden lyser med sin frånvaro troligen på grund av att de som ansvarar för styrningen och genomförandet befinner sig i olika dimensioner 😉