Pekpinnar från politiska forskare

klimatpolitiska radet

Klimatpolitiska Rådet sammanträder. Wikimedia commons.

Har du hört talas om det Klimatpolitiska rådet https://www.klimatpolitiskaradet.se/ ? Även kallat O-rådet, på grund av sina egensinniga råd samt sin satsning på ”0 nettoutsläpp av växthusgaser år 2045”. Följden har blivit en rad av megalomaniska uttalandet om vilken riktning svensk miljöpolitik ska tas. Om O-rådets uppmaningar ska följas står nämligen svensk samhällsekonomi på spel. Det rör sig om en massiv miljardrullning. På svaga grunder.

Karl Marx kritiserade på sin tid ett antal nationalekonomiska forskare och kallade dem ”politiska ekonomer”. O-rådet är nutidens svenska motsvarighet. Här sitter rader av personer som driver politik, men i forskningens namn. Alla ledamöter är nämligen utvalda på grund av att det har en bestämd politisk uppfattning i klimatfrågan, dvs Regeringens. De agerar alltså inte med forskarens öppet kritiska sinnelag, utan därför att de har valt att ställa upp på FN:s politiska syn på klimatets uppvärmning.

Den som är trosviss tenderar att se den enda raka vägen mot frälsning. En apostel bekymrar sig inte om budskapets relevans. Det är nämligen redan från början något som är sant. De ord som kommer från O-rådets mun är alltså det evangelium som framförs att FN:s klimatpanel. Vi ser alltså något som liknar ett beslut av inkvisitionen.

Bakom O-rådet finns dessutom ett väl tilltaget politiskt sekretariat. Det bossas av en man med gedigen förankring i den svenska politiska klassen, Ola Alterå, med många centrala befattningar inom C-partiet bakom sig. Han har dessutom varit gift med en fd C-minister och har en dotter som ordförande inom C-partiets ungdomsförbund. Alterå är alltså en riktig klasskämpe!

Det som oroar mig är den pågående sammanväxningen mellan den politiska klassen och personer från landets universitet och högskolor. Forskningen goda anseende brukas som ett politiskt vapen. Såvitt jag förstår sysslar bara en av O-rådets medlemmar med forskning som rör ren naturvetenskap med inriktning mot skeenden inom atmosfären. Alla de övriga verkar inom samhällsvetenskapens fält och utför – via sin politiska övertygelse – en kamp för O-rådets O-mål. Vad tog den öppet kritiska forskningen vägen?

All sann vetenskap måste byggas från grunden. I klimatfrågan gäller det att bestämma vad och vilken omfattning (X) gör klimatet varmare. För O-rådet gäller per automatik formeln: X=CO2 x 100/100 (till hundra procent). Det stora problemet är att ekvationen inte alls är bevisad vetenskapligt sett. Det råder ingen konsensus om svaret, även om flera helt fräckt påstår att det är så. En betydande grupp av forskare världen runt är nämligen skeptiska. Men de svenska legoforskare jag nu talat om anar inte oråd. Deras uppdrag bygger på att ekvationen ovan är sann.

Enligt min mening – jag bedriver dock inte forskning i naturvetenskap – är det möjligt att ett sant vetenskapligt svar är att X till mer än hälften – eller i ännu högre grad – beror på solstrålning och andra fenomen som inte direkt beror på utsläpp av växthusgaser. Alltså att uppvärmningen till största del styrs av faktorer som människan inte styr över. I så fall rasar O-rådets bas samman. Forskarna står i skamvrån. Kvar finns bara Ola Alterå, som säkert snart hittar på nya projekt för att behålla sin position inom den politiska klassen.

Torsten Sandström

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. foliehatt

  Förutom kanslichefen som redan har avhandlats i texten så består rådet (KPR) av:
  Johan Kyulenstierna, ordförande
  Cecilia Hermansson, vice ordförande
  Karin Bäckstrand
  Katarina Eckerberg
  Patrik Söderholm
  Tomas Kåberger
  Markku Rummukainen
  Sverker Sörlin

  Medlemmarna ska utse sina efterträdare när deras respektive förordnanden går ut – dvs så långt ifrån meritokrati som man kan komma. Gissa om det smöras för dessa rådsmedlemmar…
  Men, å andra sidan. KPR var lätt att bilda och därmed lika lätt att lägga ned, om en sådan politisk vilja skulle få regeringsmakten.

 2. Lasse

  Intressant sammanträffande-
  På P1 just nu: https://sverigesradio.se/avsnitt/1682066

  Vetenskapsredaktionen uppmärksammar hur bra och dåliga samtal om forskningen kan föras.
  Att bara driva en fråga utifrån egna övertygelsen ger inga bra samtal och för inte frågan åt rätt håll.

  IPCC politiska del har en fråga och verkar bara föra ett samtal.

 3. Jan

  Vi får kontinuerligt en allt större grupp människor som är beroende av ständigt eskalerande klimatlarm för sin försörjning och karriär. För dessa grupper är alla som försöka nyansera klimatfrågan ett hot mot karriären.

 4. KPRs uppgift är ju att se till att Sverige följer de lagar och avtal som vi infört i landet för att nå ett nollutsläpp 2045 och fossilfrihet 2050. KPR klagar i sin senaste rapport på att de åtgärder som vidtagits inte är tillräckliga på långa vägar. Hårdare tag efterlyses.

  I andra länder, såsom Tyskland och England, så börjar folk inse att demokrati inte funkar som en möjlig väg. Något slags grön diktatur är nödvändig. Förmodligen har de rätt.

  https://klimatupplysningen.se/ar-tyskland-pa-vag-mot-en-eko-diktatur/

  https://www.thegwpf.com/only-authoritarian-rule-can-deliver-net-zero-lord-deben-admits/

  Snart har man fått en acceptens för ekodiktatur inom den styrande klassen.

 5. Lars Cornell

  SvD hade 26:e mars en artikel,
  ”Svensk klimatpolitik är på väg att bli lika förljugen som migrationspolitiken en gång var.”
  ”Hur länge ska vi låtsas att vi klarar klimatmålen?”
  ”Årsrapporten är en svidande vidräkning med klyftan mellan prat och resultat i klimatpolitiken.”

  ”Det går helt enkelt inte. Det vet alla. Och ingen säger emot mig, för ingen pratar om det”,
  /Trafikprofessorn Maria Bratt Börjesson, Fplus 15/9-20.

  Även SNS konjunkturråd har pekat på den bristande verklighetsförankringen i klimatpolitiken. Något märkligt eftersom även SNS konjunkturråd saknar verklighetsförankring när man tror att man kan samla in hälften av Sveriges CO2 utsläpp och pumpa ned den i marken. Det är ekonomiskt omöjligt och det borde de sex professorerna i nationalekonomi som ingår i SNS-rådet begripa.

  ”Alla spelar med i charaderna. Det är ett farligt spel.”

 6. foliehatt

  Lars Cornell, #5

  ”en dag kommo två bedragare. De gåvo sig ut för att vara vävare och sade, att de kunde väva det vackraste tyg, som läte tänka sig. Ej nog med att färgerna och mönstret vore någonting ovanligt vackert; de kläder, som syddes av tyget, hade även den underbara egenskapen, att de voro osynliga för varje människa, som vore oduglig i sitt ämbete eller också vore otillåtligt dum”

  CH Andersen

 7. jan d

  Då har även jag , liksom Lars Kamel, blivit utkastad från ”ifrågasatt” ism mina kommentarer i DN om klimat/energifrågan. Drygt 70 % av mina kommentarer har ”moderatorn” tagit bort.
  Senaste inlägget: ” Alla ni klimatalarmister måste inse att KLIMATET KAN INTE STYRAS av varken politiker, Greta eller MP. Om vi helt skulle sluta köra bil, inte äta kött, inte flyga, inte köpa importerade kläder mm skulle det naturligtvis inte påverka klimatet överhuvudtaget . Klimatets naturliga förändringar sker oerhört långsamt och vi får som vi alltid har gjort, anpassa oss. Alla pengar som läggs på sk ”klimatåtgärder” är helt meningslösa.”
  Denna text har tagits bort med motivering: ”undvik antaganden och spekulationer”
  Jag svarade på detta: ” Jag avslutar härmed att kommentera på DN då inga åsikter utanför PK korridoren tillåts. Tom inom ett naturvetenskapligt område som klimatet accepteras inte andra åsikter än inom den religiösa klimathotssekten. Dyrkar man inte MSM gunstling Greta tas kommentaren bort. Märkligt att det är just journalister som kväver det fria ordet och yttrandefriheten.
  Ni borde skämmas !
  Jag avslutar härmed min prenumeration på DN”

 8. Lennart Svanberg

  Åkte bil från Stockholm till Göteborg igår och numer är vindmöllorna en del av utsikten längs vägen och en rejäl solpanel i Linköping. En tanke slog mig, elektricitet vill vi kunna slå på och av så enkelt bondförnuft säger att sol och vind är värdelöst.

 9. Björn

  Man kan ju fråga sig hur representativt detta råd är i ljuset av folkviljan som speglas i riksdagen. Vad är rådets uppdrag och på vems beslut? Vi kan ju inte ha ett råd som går emot folkviljan. Rådsbesluten måste vara transparanta och kunna granskas av riksdagen. Det kan ju inte ligga i folkets vilja att konsekvenslöst begränsa livsföringen på alla områden. Stänga kärnkraft, förbjuda all fossilkraft inkluderande fordon, styra kapitalet mot allt som ännu inte har prövats etc, vilket knappast kan kallas för konsekvenslöst. När det gäller klimatfrågan tycks inte den parlamentariska ordningen längre ha någon betydelse. Härav är det viktigt med en genomlysning av klimatpolitiska rådets parlamentariska giltighet.

 10. Lars Kamél

  En del av Sveriges våtmarker har återskapats. Sverige får allt fler och större träd, vare sig man kallar det skog eller trädplanteringar. Antagligen blir det mer av annan växtlighet också. Allt detta gör att svenska naturen tar upp ungefär lika mycket koldioxid som svenskarna släpper ut. Behövs det några åtgärder alls för att nå nollnettoutsläpp, är de i så fall små.
  Men klimataktivisterna, de hävdar minsann att det måste till drastiska åtgärder, bestående av stora utsläppsminskningar varje år.

 11. Robert Norling

  Johan Kuylenstierna, klimatpolitiska rådet ordförande.

  Johan K. är tillhöra innersta kretsen av ”klimathotssekten”.
  Men vad man kanske borde känna till om Johan K. är att han är nybliven (1 jan) ordförande för regeringens, Klimatpolitiska Rådet.
  Att han också sitter med i statliga Sveaskogs styrelse kanske inte är så anmärkningsvärt men det som gör att han egentligen är jävig i denna fråga är att han ingår i styrelsen för ett företag som heter Ecogain, som hjälper företag med vindkraftsetableringar.
  Aktuellt just nu är att https://www.ecogain.se/ är anlitad ett Enköpingsbaserat enmansföretag (Njordr) som startades så sent som förra året i en privatbostad att etablera en stor vindindustri.
  Cirka 40 verk som är 280m höga i gränstrakterna mellan Gästrikland och Dalarna i området Hofors-Stjärnsund-Hedemora (Galmsjömyran).
  Marken ska arrenderas ut av Sveaskog till Njordr och den gode Johan K. har stor makt i dessa frågor och är den som kommer med råd och riktlinjer till regeringen i klimatfrågor, sitter styrelsen för Sveaskog som ska arrendera ut marken och är även styrelsemedlem i Ecogain som sköter miljöutredningen.
  Känns som om nepotism, korruption och mutor inte ligger så långt bort.
  Johan K. driver även ett eget bolag Modulator AB.
  Verksamhet & ändamål
  Föremålet för bolagets verksamhet är föredragsverksamhet, moderator och processledning i ämnena miljö- och hållbarhets- frågor och därmed förenlig verksamhet. Bolaget gick med en smärre förlust 2020 trots en omsättning på nästan 1 miljon kronor.
  Tydligen dyrt att hålla föredrag

 12. LTB

  #11 Robert Norling
  Finns det någon icke korrumperad svensk myndighet som man kan vända sig till för att påtala det missförhållande du beskriver?

 13. Lars K #10,

  Ja, Sverige har varit CO2-neutral i många år, vilket även KVA påpekat. Men se, det räcker inte. Vi måste även gå minus eftersom Indien, Kina och andra bygger ut kolkraften.

  De fattiga länderna har blivit lovade en särbehandling. Och nu säger de att allt klimatarbete i deras länder måste betalas av de rika västländerna. Nu begär de 400 miljarder dollar per år istället för bara 100 miljarder per år.

  Än så länge har Väst inte på långa vägar orkat med att betala 100 miljarder till FNs gröna fond och u-länderna är urförbannade och kräver allt högre avgifter om de skall föra någon klimatpolitik alls.

  https://www.thegwpf.com/china-warns-boris-biden-cave-to-our-demands-or-forget-about-your-climate-agenda/

 14. pa

  #11
  Korruppt så det stinker!

 15. Göran J

  Detta är Uppdraget för klimatpolitiska rådet enligt deras egen hemsida.

  Punk1: ”Klimatpolitiska rådets uppdrag är att utvärdera regeringens politik och de underlag den bygger på. Vi ska även bidra till en ökad diskussion om klimatpolitiken i samhället”.

  Punkt2: ”Därefter ska rådets ledamöter själva lämna förslag om vilka som ska efterträda dem, som ett sätt att stärka rådets oberoende.”

  Kommentar till punkt 1: Här har klimatpolitiska rådet totalt misslyckats med sin analys. Jag undrar på vilket sätt har rådet och regeringen bidragit till att öka diskussion om klimatpolitiken i samhället?

  Tvärtemot har Regeringen beviljat 21 miljoner kronor till Martin Hultman på Chalmers i Göteborg för att tysta diskussionen om klimatpolitiken i samhället.

  Att punkt 2 är ett drömscenario för en diktatur råder ingen tvekan om. Tänk att få den möjligheten att själv bestämma sin efterträdare. Jag undrar vem som kommit på den idén att själv bestämma sin efterträdare.

  Vad är det för galningar som med berått mod åtar sig den här typen av arbetsuppgifter. Har dom ingen som helst skam i kroppen.

 16. Christian H

  Författaren Jan Myrdahl gillade inte Svenska Akademin och beskev dem som ”ett andra rangens uppbåd”. ”Ett andra rangens uppbåd” är också en rimlig beskrivning av Klimatpolitiska rådet, enligt min åsikt. Kanske är dock andra rangen lite för milt i detta avseende.

 17. pa

  #16

  Paret Myrdahl var enligt definitionen psykopater. Deras åsikter om andra spelare i samma rang, hur kan folk tro på sånt? De var ju samma skrot om inte värre.

 18. #17 pa
  Gun och Jan, Nadja och Jan, Maj och Jan, Andrea och Jan eller nån av de andra? Eller kanske Alva och Gunnar? Vem menar du? I alla fall, diagnoser om psykopati, antar att du använder det nedsättande, hör inte hemma här.

 19. Christian H

  #17Ellif

  Instämmer helt i dina synpunkter. Dessutom kan jag meddela att det var det språkliga uttrycket “ett andra rangens uppbåd”, som jag tyckte var fyndigt och passade in på gänget i Klimatpolitiska rådet. Några synpunkter på släkten Myrdahl har jag ej meddelat. Jag menar också att man måste kunna skilja på sak och person, vilket sorgligt nog har blivit en bristvara i vår tid.

 20. Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

  Johan Kuylenstierna doktorerade för prof. Wibjörn Karlén men tycks därefter ha fjärmat sig från sina då redovisade kunskaper.

 21. Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

  Ingemar # 13. Klimatmötena är i verkligheten huggsexor om finansiering och fördelning av utlovade 100 miljarder USD per år – som Sverige är ett av få länder att ha bidragit till. Förhandlingarna förs bak lyckta dörrar i form av systematisk redigering, rad för rad, av den för ändamålet anpassade sammanfattning som sedan delges beslutsfattare och media och av dessa uppfattas som gällande vetenskap, eftersom de inte känner till eller orkar läsa de forskningsrapporter som förhandlingarna förtiger eller förvanskar.

 22. foliehatt

  I en diskussion på Ny Tekniks forum fick jag nys om denna video med Johan Kyulenstierna – https://disq.us/url?url=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DBa_q8M0KA70%3AlK1BY0I3ZntrpQKXxpW2rn1SJAs&cuid=3994146 (tack tlll signaturen >Åke).

  Se videon – även om innehållet är pinsamt dålig. JK framträder som en dålig kopa av Al Gore – men erkänner i videon att han drivs av en dagordning – ”The Doomsday is coming”. Innehållet förklara mycket.

 23. Lasse Forss

  Som jag berättat så har jag haft kontakt med Helena Fornstedt som forskar på klimatet (Uppsala universitet). Och hon berättade att det råder konsensus bland klimatforskare att vi har klimatförändringar. Alltså har man ingen forskning.

 24. Håkan Bergman

  http://www.ericsoniubbhult.se/

  ’Det senaste är att regeringen nu lite försåtligt även vill försöka styra över forskningen. I författningskommentaren till den forskningsproposition som regeringen lagt fram vill man tillföra ett krav på att forskningen alltid ska utövas inom lagens ramar, men även ”utifrån den värdegrund som gäller”. ’