Är Tyskland på väg mot en Eko-diktatur?

diktatorn
Det kommer oroande signaler från vårt grannland i söder. I ett par artiklar här och här i Der Welt har man uppmärksammat WBGUs raport  ”World in Transition – Social Contract for a Great Transformation”.  Professor Hans Joachim Schellnhuber är ordförande för rapporten och han är också Angelika Merkels rådgivare i klimatfrågor. Om det inte var alldeles uppenbart redan tidigare så har denne nu, i och med rapporten, kommit ut som en utopistisk anti-demokrat.
Staten och i slutändan en global överstat måste, enligt rapporten, har ett mycket större inflytande. Ty de normala demokratiska mekanismerna fungerar dålig i en situation där det är bråttom, bråttom.
En av artiklarna, skriven av socialdemokraten Fritz Vahrenholt, finns på engelska här: “Övergången till en klimatvänlig ekonomi … är lika nödvändig som avskaffandet av slaveriet eller förbudet mot barnarbete”, citerar Vahrenholt rapporten, och tillägger att omorganisationen av världsekonomin enligt rapporten måste ske snabbt; kärn- och kolkraft måste stoppas samtidigt och mycket snart.  ”Världens invånare måste enas om normerna för hållbarhet och i gengäld ge upp sina spontana önskemål… Garanten för denna överenskommelse är en ’formande’ stat …” sägs det i WBGU-rapporten.
Vad innebär detta förslag?, fortsätter Vahrenholt. WBGU studien är utopistisk eftersom den förutsätter en hög grad av idealism, altruism och uppoffring av både individer och samhället som går bortom de normala dimensioner som hör livets realiteter till. Det är omöjligt att realisera detta på ett demokratiskt sätt.
Varför skulle människor runt om i världen frivilligt ge upp sina krav på materiell välfärd och trygghet? Följaktligen medger WBGU uppriktigt att en ”decarbonization” av samhället endast kan uppnås genom att begränsa demokratin – både nationellt och internationellt.
Gosselin på NoTricksZone har följt debatten i tyska tidningar.
Skälet till att t.o.m. den vanligen så AGW-vänliga tyska pressen (och en del politiker) tar denna utopism på allvar är förstås Schellnhubers och WBGU-rådets framskjutna ställning i maktens korridorer. Ett par tyska delstater har också tagits över av Die Grüne, och partiet gör naturligtvis allt det kan för att försöka genomdriva sådana gröna idéer.
Som ni kanske minns så var Joachim Schellnhuber också med vid “rättegången” mot mänskligheten som hölls härförleden I Stockholm. Se även här och här. ”Domslutet” gick förstås i samma riktning som WBGU-rapporten. Rättegången gavs legitimitet och status av bl.a. Kungliga Vetenskapsakademin, Stockholm Resilience Centre (Stockholms universitet), Beijerinstitutet, representanter för svenska regeringen, samt ett 20-tal nobelpristagare som glatt skrev på.

nobelsymposium
från nobelsymposiet

Jag säger vad jag sagt förut. Det är när utopier får status och fäste i maktapparaten, och när man börjar försöka realisera det ogenomförbara, som de blir farliga. Den demokratiska ytan är inte så tjock och ”resilient” som vi ofta tror.
Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. L

  Det är skrämmande att våra makthavare inte kan skilja på dikt och verklighet! Medan miljoner barn svälter ihjäl diskuterar dom hur man ska förändra samhället, baserat på svaga hypoteser om framtida klimat..?
  Ett gäng tragikomiska figurer som fått alldeles för mycket makt…

 2. karlsson

  Att de demokratiska funktionerna fungerar dåligt var ett argument som även Hitler använde mot demokratin – den kunde inte lösa de problem som samhället och Tyskland stod inför. Det krävdes en en lösning, ett parti och en ledare. Ungefär samma slutsats drog kommunisterna men de föredrog en annan lösning,  ett annat parti och en annan ledare
  Tongångarna låter alltför bekanta och nu samlas många med dessa auktoritära ideer inom den ”gröna” rörelsen. Här ser man chansen och möjligheten att använda utopiska drömmar och hota med imaginära fiender för att tvinga på folket ett livsideal och tvingande regler för alla – utom för eliten förståss. Den elit de själva vill tillhöra. Dom kommer att flyga vidare som om inget har hänt – allt i den goda sakens skull förståss.
  Kritiker behandlas som luft eller fiender.

 3. Pelle L

  Fy fan!
   
  Man ryser, vart skall det bära hän?
   
  Och det verkar som det bara är gamla gubbar och gummor som ”vi” som reagerar.
   
  Vad gör ungdomen egentligen?

 4. AOH

  http://globalsymposium2011.org/news-and-media/humanity-on-trial-in-nobel-laureate-court-case-2
   
  Om denna AGENDA följer den katastrofala tyska översättningen enligt ovan behöver världen inte befara vad stollarna Schellnhuber, Wijkman, AC m.fl. kan âstadkomma.
  KVA borde skämmas att ansvara med sitt namn för slikt.

 5. Ann L-H

  Ett litet ljus i mörkret: Ännu ett ”ecoscare” som avslöjats! GMO-grödor är inte skadliga och det ”grönare än gröna” EU förlorar både ekonomiskt och miljömässigt (!) på att avstå från dem. Prof. (em?) T. Fagerström har lett en undersökning, som kommit fram till vad många av oss sedan länge anat. Förhoppningsvis en nyttig tankeställare för alla troende  ”miljövänner”.    

 6. Peter Stilbs

  Schellnhuber är skolad i det gamla Östtyskland. Troligen finns en del av sammanhangen där.
  (Liksom Angela Merkel och Rahmstorf) 

 7. L.A.

  Off-topic, men Karin Bojs är igång dagens DN (söndag den 29 maj).
  Artikeln över ett uppslag med rubrik ”här startade Keeling sin Kurva” avslutas,
  ”Det finns ändå folk som ifrågasätter sambandet mellan koldioxid och uppvärmning. Knappast några forskare som är verksamma inom fältet, men däremot andra debattörer (min kursivering). Vad har Ralph Keeling att säga dem? Det är ju enkel fysik! Svante Arrenius här i Stockholm visade för hundra är sedan hur koldioxid absorberar värme. Hur skulle detta inte påverka klimatet?”

 8. John Silver

  Ljussättningen ser ut som den gjorde på Reichsparteitag in Nuernberg. Medvetet eller omedvetet?
  Undrar vad tyskarna ska använda som bränsle nu?

 9. Håkan R

  När demokrati anses som ett hinder för problemlösning istället för en förutsättning börjar det kännas obehagligt.

 10. Nja, ibland undrar man om inte våra folkvalda faktiskt serverar en dikt för att de inte vågar informera om hur det verkligen ser ut. Det här med klimat och miljö är bara en liten ynka del av hela bilden vi måste försöka greppa och sätta ihop till en helhet. Det finns inte många som faktiskt gör en bra sammanställning. Vårt stora problem idag är förmodligen inte den så kallade AGW agendan. Tyvärr lär vi inte kunna undvika förändringar inom snar framtid. Vi har just nu  problem med :
  Energi i koncentrerad form som, olja, kärnkraft och kol. Det finns inte tillräckligt med nya fält att utvinna i den ökande takt folk vill ha tillgång till energi. Vind, Sol, kärnkraft och kol ! har inte ens möjligheten att ersätta oljan om den nu börjar sina.
  Ekonomi, myndigheterna göder för tillfället marknaden med pengar. Enbart USA med 90 miljarder per månad. (Dollar tror jag). Vi står inför inflation av sällan skådat slag.
  Demografiska problem med för mycket gammalt folk som nu vill ha pension och för få som ska betala den.
  Skulderna i vårt monetära system är enorma och växer nu ännu mer ! Vi ökar skuldsättningen betydligt snabbare än BNP vilket måste vara ohållbart i längden. Detta sker på global nivå liksom övriga problem.
  Forskningen som serverar sagor istället för verklighet. (Klimat och koldioxid), som jag ser som en avledning från de egentliga problemen.
   
  Om vi inte lyckas lösa problemen ovan (1,2) kommer vi att få problem inom snar framtid. (10 – 20 år).  Anledningen till att vara skeptisk om framtiden är att vi har haft en exponentiell utveckling av mycket sedan 1920 – 1960. Det kan vara så att vi nu ser början till slutet på den demokratiska eran ? och att man i framtiden kommer att hänvisa till vårt experiment som misslyckat.

 11. Patrik

  De gröna tjänar mandat på den allmäna nervositet som kvarstår sedan finanskrisen och som har spätts på av Fukushima m m.
  Vänta bara tills folk världen över åter känner sig rika och säkra, då börjar man rösta med plånboken igen.
  Vad är det som säger att de gröna har svaren på allt? Tror de verkligen det själva? 🙂

 12. Slabadang

  Rolf Bra analys!
  Du har många bra synpunkter. problemen blir ju tyvärr dubbelt så stora när det är fel gäng med fel kompetens och av fel skäl som känner sig kallade.
  De svarta pettrar som skickas runt i skuldsättningshärvan sitter snart i var mans hand på båda sidor om bordet.
  Jag ser med sorg hur illa globaliseringen är förvaltad. Oansvariga och rent oseriösa politiker ställer till med ett rent helvete när de inte har koll. Kreditratingen är sjuk och på de stora kreditmarknaderna försvinner dasspapper in bland de riktiga men får samma status. EURO samarbetet är ett genuint skitprojekt. Jag röstatde för EU och var positivt inställd till EURON ända tills jag fick insikt i på vilka villkor som bankgarantier och stadskuldväxlar handlades och prissattes. När Greklands stadsskuldväxlar får 10% lägre ränta bara för att det står ”EURO” på dem och denna ränterabatt inte finns bokförd i EURON så är det inte så svårt att fatta hur sjukt systemet är. 
  Nu är jag extremt skeptisk till hela samarbetet och rent skrämd av vad EU utvecklats till att bli.
  I ekonomiska ”samarbeten” är ansvaret det första som förvinner. Alla hoppas att någon annan skall ta det. Svarta pettrar trycks upp samma dag som avtal skrivs under.
  Det moment 22 som världen sitter i med dollarn är ett gigantiskt problem och USA befinner sig i en sits som påminner om sveriges innan den fasta växelkurasen föll ihop som ett korthus. USA är riktigt illa ute och måste börja agera hellre alldeles för sent än aldrig och insikten börjar krypa på och de stora
  nedskärningarna måste komma snabbt plus ökade skatter endast för att betala av på skulden.
  Jag ser decentralisering som ett tryggare och stabilare system där ansvafret är betydligt svårare att fly och due diligens lättare att utföra. Små samarbeten kan skapa små kriser stora samarbeten skapar stora kriser.

 13. Håkan Stenberg

  Det har sagts (bl a för ett par decennier sedan av Alan Bullock, som skrivit en av de främsta biografierna över Hitler), att hade Hitler levt idag, hade han förmodligen varit ledare för det gröna. En annan person som nämnts (av Karin Bojs, DN idag) är Svante Arrenius. Fysiker, förvisso, men hans styrelsepost i Svenska sällskapet för rashygien gjorde honom inte precis till en förkämpe för det goda och rätta. Det är grumliga vatten som våra AGW-företrädare rör sig i.

 14. L

  Dagens Nyheter har inte bara Karin Bojs, idag kan man läsa en ledare med lite mer hoppfulla kommentarer:
  http://www.dn.se/ledare/huvudledare/overdriven-undergang

 15. D Lundkvist

  Eko-diktatur lär det bli om vi inte låter förnuftet råda och ta överhanden framför politisk oinitierad känslosamhet.
  Lyssnade någon på Gomorron Världen när Nina Björk (feminismens svenska ledstjärna) förvirrat försökte göra bot och bättring för att hon hade flugit mellan Norrköping och Göteborg och hur oansvarig hon var då hon ju visste att det i princip borde vara brottsligt att flyga nu när vi vet att jorden har ”feber”. Man förstår att ideologiskt och politiskt navelskåderi är viktigare för somliga än att följa med kritiskt i samhällsdebatten.
  Det var samma okunniga snömos som levererades om hur CO2 är en förorening och jordens ändliga resurser och hur vuxet det istället är att ta ansvar för vår jord.
  Saken är den att man blir inte trött längre, man blir förbannad eftersom det har gått för långt för att det enbart ska ha varit en politisk trend med klimathotet att försöka valla pöbeln till att rösta in dessa Pol-Potkramare i maktposition.
  Det är/var inte bara ett politiskt trendverktyg med CAGW, dom tror fullt o fast och djupt innerligt att det är så som dom tror. Jag börjar tro att det handlar om olika genetiska människotyper som alltid kommer att finnas oavsett hur mycket vetenskaplig kunskap vi vanliga människor nånsin kommer att få oss till livs i vår vardag.
  Om det är Nina Björks klämkäcka, feberfria (förmodat kalla) vuxenvärld vi alla andra ska tvuíngas att leva i så fortsätter jag nog att vara barnslig tills fan löser av mig.

 16. Peter Stilbs

  Det finns två till inlägget passande bilder här:
  http://fgservices1947.wordpress.com/2011/05/16/the-german-green-tyranny/
  och
  http://www.flickr.com/photos/yoicenet/4859598977/

 17. Jan

  #7 L.A.
  Jag läste också Karin Bojs artikel. Tyvärr kan jag inte hitta den på nätet. Det upplysande  med artikeln är att Karin Bojs visar att hon helt har missat vad debatten handlar om och vilket som är de svåra frågorna. Hon tror tydligen att att debatten handlar om koldioxid är, eller inte är, en växthusgas som kan påverka jordens klimat då debatten handlar om frågor som klimatkänsligheten för koldioxid, positiva och negativa återkopplingar osv.
  Har man totalt missat de väsentliga och svåra frågorna som Bojs visar kan det inte vara lätt att rapportera sakligt om klimatfrågan och vad debatten handlar om. 
  Kan det vara brist på bildning hos journalistkåren som gör att normala naturvetenskapliga begrepp betraktas som obegripliga?

 18. Lars C

  Tyskarna som grupp har ett stort fel av nationell karaktär, en massiv övertro på starka män. De drev världen i fördärvet i övertro på AH. De kommer att göra det igen om de får tillfälle. USA:s inflytande över Europa minskar. Vi måste se till att inte Tyskland börjar ta över hela EU:s politik. Så som EU tycks utvecklas så är jag glad för att vi står utanför EMU. Kanske vi borde fundera på att avveckla medlemskapet också? Läste en artikel om kärnkraftssatsningen i Förenade Arabemiraten, det är kvinnorna som utbildas till kärnkraftstekniker eftersom männen föredrar att roa sig. Jobbar gör de inte. Hur som helst är poängen att oljeländer satsar på kärnkraft. Lägg till att större delen av världens olja de närmaste 20 åren kommer att komma från mellanöstern. Det är inte svårt att se vilka som kommer att få den bästa utvecklingen. När oljan sinar så kommer de att ha byggt upp en modern kärnkraftsbaserad ekonomi medan vi eldar kottar när vindsnurrorna står still.

 19. Slabadang

  L !
  På DN måste det vara slagsmål nu! Så här måste Bojsan sett ut när hon läste ledaren.
  ( Högra bilden)
  http://www.resume.se/nyheter/2008/10/01/kollega-till-attack-mot-bo/index.xml
  Eller så här
  http://www.resume.se/nyheter/2008/10/01/kollega-till-attack-mot-bo/index.xml
  Eller så här:
  http://www.inmagine.com/ispi036/ispi036116-photo

 20. Håkan Sjögren

  Jan # 18 : Tyvärr är det inte bara journalistkåren som lider brist på naturvetenskaplig kunskap. Utbildningsverksamheten har ju länge varit inriktad på att minska kunskaperna i naturvetenskap och ersätta det med genusvetenskap och annat flum. Resultatet ser vi i de sjunkande kunskaperna bland skolelever och miljöpartiets frammarch i opinionen. Jag är rädd för att detta är resultatet av en medveten politik för att få ett mer ”lätthanterligt” folk. Med dyster hälsning, Håkan.

 21. Ingemar

  Jan #18,

  Bojs och andra journalister har bara fått propagandisternas bild av skeptiker. Tyvärr har de också bara fått propagandisternas bild av ”klimatforskarna ” kring IPCC också. De vägrar ju att läsa Clamegatebreven. Och då har man verkligen sopat banan för en eko-diktatur.

 22. Den goda viljan med tvingande makt i sin hand har alltid varit ett fördärv.

 23. Olaus Petri

  Ingemar, din felstavning i # 18 fick mig att läsa ”Clamgate”. Flera bottnar i den! 😉

 24. Olaus Petri

  # 22 skulle det förstås vara.

 25. Stackars Merkel – ena dagen grekisk kollaps,  nerstängning av kärnkraft, grönt machtubernahme i Bayern,  Schnellhuber som viskar apokalyptiska visioner om avveckling av 60% av energin (fossil).  Den enda positiva är Maud O/Kåbergers utredning om att erbjuda plats för 30000 tyska vindsnurror i det ”folktomma” svenska landskapet.  Hoppas Maggie ställde frågan på KVA-seminariet. 

 26. Pär Green

  Dr. Max
  http://andaslugnt.blogspot.com/

 27. Inge

  L #15
  Ja artikeln var bra men läs de efterföljande kommentarerna!
  Så många dysterkvistar som kommenterar är skrämmande. Nästan alla är övertygade att ekofcism är nödvändigt och ledarskribenten får en massa skäll för att stödja tillväxten. Alla AGW-skeptiska forskare lever på oljepengar m.m. Medan utvecklingen går framåt går idéerna bakåt. Skrämmande!

 28. L

  Inge, visst är det kul. Artikeln inleds med hur vi indoktrinerats med AGW-propaganda som anses lika sann ”som att fyra gånger två är åtta”.
  Och AGW-svansen fattar inte ens att deras kommentarer bevisar hur okritiskt dom svalt hela betet…

 29. Håkan Sjögren

  L # 29 : AGW-fansen,eller svansen har svalt betet med hulling och hår.
  Mvh, Håkan.

 30. Håkan Sjögren

   L.A. # 7 På Arrhenii tid hade man ingen kunskap om kvantfysik. Han är därför ursäktad för sina felslut på grund av kunskapsbrist. Idag finns dessa kunskaper. Därför kan man inte ursäkta AGW-förvillelsen.
  Mvh, Håkan.

 31. Torsten Wedin

  Håkan Sjögren #21:
  ”lätthanterligt” folk.
  New World Order tar snart över.
  Totte

 32. Torsten Wedin

  Det låter som en skräckvision men snart kommer Bo Ekman att bestämma vad du får göra och inte göra.
  Dom (NWO, New World Order) smyger sig på oss.
  Totte

 33. Torsten Wedin

  CO2-hysterin är NWO-s vapen. Dom skiter i vetenskapen för att lura oss. Och när dom får makten kommer dom att reducera folkmängden från knappt 7 miljarder till ca 1 miljard. Vilka blir kvar? Dom själva som kallar sig för ”the elite” och de som fogar sig (arbetsmyrorna). Vi andra ska bort. Hur? Kanske mha ett vaccin mot en påhittad influensa. Svininfluensan var ett betatest för hur man ska utforma propagandan och hur man ska utforma vaccinet.
  Nu har jag varnat er. Så nu får ni (TTPP) skylla er själva.
  Totte
   

 34. Torsten Wedin

  ”TTPP med flera” skulle det stått i #34.
  Totte

 35. Torsten Wedin

  TTPP, jag tror inte att du är medlem i ”the elite”. Jag tror att du är en ”nyttig idiot. Det samma gäller Bo Ekman.
  Torsten

 36. Kent Forssgren

  Torsten Wedin #34. Vilka blir kvar? Dom själva som kallar sig för ”the elite” och de som fogar sig (arbetsmyrorna).
  Det kan man fåga sig. Vår regering har t.ex. i praktiken slutat att försöka åstadkomma en vettig energipolitik. Det är vindsnurror som gäller. Med hjälp av vindsnurrorna och trixande med underhåll av vatten- och kärnkraft kan elbolagen, med regeringens hjälp, skapa en fiktiv brist på el. Då plötsligt får marknadskrafterna vara med och då höjer marknadskrafterna elpriserna, heter det. Nu har emellertid trixandet gått överstyr. Regeringen inser detta. Vad gör man? Inte försöker man förändra orsaken till eländet. Nix. Man förbereder för elransonering. Då kan elbolagen ta ut ännu mycket högre priser. Och, Totte, staten skall diktera vilka som skall få el under ransoneringen. Enligt ett nytt direktiv.
   

 37. Dan

  Det fanns för rätt länge sedan en bok som i den svenska översättningen hette ”Dumskallarnas sammansvärjning”. Det är ett bra uttryck som dyker upp i skallen titt och tätt nuförtiden.
  ”Dumskallarna” lägger all sin energi på att lösa ett upplevt delproblem utan att vilja eller kunna förstå att helheten är viktigare än detaljerna.
  Att reducera antalet människor på jorden till någon nivå som någon anser lagom löser kanske i vederbörandes värld det problemet, men hur går det med helheten? Har vi inte haft tillräckligt många folkmord redan? För det är ett sådant i kolossalformat som krävs.
  Minska eller stoppa den svaga temperaturökningen som skett det senaste seklet genom att göra alla fattigare är också en sådan dellösning som medför enorma konsekvenser för helheten. 
  Men det finns även liknande tendenser i mindre skala, exempelvis myndigheter som i praktiken saboterar den verksamhet de är satta att utöva tillsyn över, enbart för att deras eget arbete blir lite enklare om man är fyrkantig och struntar i helheten.
  Dumskallarnas sammansvärjning.

 38. Torsten Wedin

  NWO (New World Order) är snart ett faktum. Vi kan inte göra ett smack för ”Svensson” begriper inte vad som är på gång. Men om vi alla står upp och skriker kanske, säger kanske, vi kan hindra Kissinger, Soros m.fl. att utrota oss andra.
  Totte

 39. Torsten Wedin

  Att utrota oss andra som inte räknas in i ”the elite” skulle det stått i #39.
  Totte

 40. Torsten Wedin

  Ni tror nog att jag är galen, men vänta och se! NWO går nog inte att stoppa.
  Totte

 41. Tyskland är i en mycket utsatt position
  1.  nerstängning av kolkraft till 2050 (i dag 60% av elen)
  2.  avveckling av kärnkraften, som skulle kunna vara tysk industris stora grej
  3.  satsning på vindflöjlar
  4.  massivt beroende av ryssarnas gas
  EU´s största nation med 80 milj. människor. Det ”folktomma” Skandinavien kan bli tyskt Lebensraum i framtiden.
  CO2-infångning innebär 5-dubblade elpriser från kol.
  Tyskland position börjar likna Hitlers Lebensraums trauma.

 42. Ingemar

  Jag är ändå lite optimistisk om Tyskland. De må vara lättlurade, precis som vi svenskar, beträffande koldioxidens farlighet och Romklubbens resonemang om att vi ”parasiterar” på jorden. Men de är, särskilt de äldre generationerna 50+, allergiska mot totalitära läror. Glöm inte att de har nazitiden nära inpå (varenda tyskt skolbarn har varit på studieresa till Auschwitz) och att de i sin livstid upplevt Rote Armé och DDR-perioden. Om inte det är en tillräcklig vaccination så vet jag inte vad som skulle kunna hjälpa. Det är en mycket öm punkt för dem att ses som auktoritetsbundna och att falla för totalitära läror. De har stora liberala namn som Konrad Adenauer och Ludvig Erhard, arkitekterna bakom det tyska undret.

  Nej, jag tror att Tyskarna kommer att nyktra till. De behöver bara läsa WBGU-rapporten. Värre är det för Sverige. Men å andra sidan så är vi numera så politiskt trendkänsliga att vi följer snällt efter vad alla andra tycker. Så det kanske finns hopp här också när vi upptäcker att de andra flytt fältet:

  http://www.thegwpf.org/international-news/3102-its-all-over-kyoto-protocol-loses-four-big-nations.html

 43. Var lite optimistiska! USA, Kina, Indien, Ryssland, Brasilien mf kommer inte att gå den tyska/EU-vägen. Därför kommer  ”ecodiktaturen” aldrig att kunna genomföras! Vi -europeer- kommer nog att få lida lite men det hela kommer att skapa motreaktioner. Och då faller det hela samman. Många av er är inlåsta i ”europatänk”. Vi är bara en del av världen! OK?

 44. Staffan D.

  Ja, var inte så pessimistiska!  Sverige är välskött.  Först Göran Persson, sedan Anders Borg, har fått fason på ekonomin.  Jämför bara med EU, som har problemen med PIGS-länderna, eller snarare PIIGS, och deras massiva skulder…  Och USA, som har helt enorma underskott federalt.  Varje timme lånar man 188 miljoner dollar.   24 timmar om dagen.  Senaten röstade 97–0 mot att acceptera Obamas budget för 2012 (räkenskapsåret börjar 1 oktober) — inte ens demokraterna var villiga att ta förslaget.
  –  Titta på ”Fiscal Responsibility Index” i Wall Street Journal.  Det togs fram av master’s-studenter vid Stanford, och är nog så intressant för oss svenskar:
  http://online.wsj.com/public/resources/documents/st_usdebt01_20110323.html

 45. Ingemar

  Staffan D #54,

  Problemet är väl bara det att Sveriges ekonomi är väldigt mycket beroende av de andra EU-länderna och USA. Så brakar det ihop där så blir det inte så kul här. Lägg därtill en grön totalitär ideologi som lovar en total omstöpning av samhället och massor med gröna jobb …

 46. Staffan D.

  Norrköping, min hemstad, dominerades förr (1970…) av ’arbetare’ på storindustrier.  Idag är det ’tekniker’ på mindre företag.  De vet att deras eget bästa beror av företagets bästa.  –  ’De gröna’ är väl mest 23-åringar som inte studerat färdigt, och en del tanter med t.ex. kontorsjobb.  De lär inte kunna få makten i Sverige.
  –  Ett större problem är väl EU, euron, och det okontrollerbara överhetsstyret i Bryssel.  Men UK (och Danmark) står också utanför euron;  vi lär inte kunna tvingas in där.
  –  Och generellt:  Saab tycks räddas med kinesisk hjälp.  Den ekonomiska (och politiska) makten går alltmer över dit, alltså till BASIC-länderna (Brasil, Afrique de Sud, India, China).  USA, tyvärr, är i nuläget snabbt på väg utför.  Även om man inte inser detta på DN — eller New York Times.

 47. Staffan D.

  ”Mindre än 40% av euro-ländernas befolkning arbetar, och över 60% går på välfärd av något slag…”  (National Post, Toronto:  A world of financial ruin)
  http://fullcomment.nationalpost.com/2011/05/28/conrad-black-a-world-of-financial-ruin/

 48. Bertel

  OT.Lyssnade på nyheterna i radio och det verkar som Tyskland stänger alla kärnreaktorer inom tio år(2012) och de sju älsta förbli stägda och detta innebär väl att vi får än högre elpriser?

 49. Bertel

  #49  år 2022 skulle det vara.

 50. pekke

  Man kan undra vad Tyskland skall ersätta de 23 % som kärnkraften står för med ?
  Kol ?
  Vindsnurror över hela landet ? Eller kanske i Sverige !!
  Man börjar undra om Europas politiker har ersatt hjärnan med nån grön substans !?
   
  http://www.dn.se/ekonomi/tysk-karnkraft-avvecklad-till-2022

 51. Bertel

  Pekke # 51
  Samma reflektion från min sida och sen undrar jag vilka volumer tex gas(från Ryssland) behövs för att täcka bortfallet av el från kärnkraftverken och vilka konsekvenser det blir för oss elkonsumenter ifall elen blir en bristvara under vintermånaderna i Norden/Nord och Central-Europa? Jag kan bara komma med en kvalisiferad gissning, den blir dyrare.  🙂
    

 52. Jonas B1

  Pekke och Bertel,
  Det är på riktigt skrämmande att Tyskland, TYSKLAND!, överger rationaliteten i det offentliga samtalet.
  Min gissning är att beslutet kommer att omprövas om några år då minnet från Fukushima bleknat.

 53. Adolf Goreing

  #42 Mao, Tyskland behöver Lebensraum för att bygga vindkraftsparker. Kanske en ockupation av Polen 2039 lagom  till 100-årsjubileet? Glöm nu inte att tanka tanksen med miljövänligt, hållbart bränsle och akta naturen när ni låter granaterna krevera. Bly i kulorna är självfallet omöjligt.!

 54. Olaus Petri

  AG, 😀
  Du kunde ha avsluta med ”Sudet så! 😉

 55. Rosenhane

  Hör ni stöveltrampet från Die Grüne?
  Brrr……

 56. Lars W

  Grattis Polen! Flygande start för skiffergas…

 57. Michelangelo

  ”48” Räknar man sedan in alla de som får sin utkomst av arbete inom den skattefinansierade sfären så finns det inte många kvar att dra lasset.
  Kan denna underklass någonsin få möjlighet att påverka sin egen situation ?
  Ständigt i minoritet – ständigt förrådd av den politiska klassen.

 58. Labbibia

  Michelangelo # 58
  Frågan är om pensionärer räknas in i de som ”lever på välfärden”?
  För i såfall blir ju siffrorna lite missvisande.
  Men i vilket fall som helst är det ju därför man blir så förb-nad när folk som den där professorn i Göteborg säger saker som att ”smärtgränsen på bensinpriset är inte nådd” Grrrr…..

 59. Adolf Goreing

  #55 OK! Här kommer lite propaganda (i repris) – Sudet so!
  http://www.flickr.com/photos/62636602@N03/5702957406

 60. Rosenhane

  Klok betraktelse från Ubbhult angående tyskarnas kärnkraftsavveckling:
  Ericson i Ubbhult

 61. Michelangelo

  ”61” Läste du in en nedläggning av EUs koldioxidtak ? I sådana fall
  så är vi alla att gratulera. Kan Kina klara sitt elbehov med hjälp av kol så kan väl Tyskland. Har stort förtroende för att det kommer relativt rena rökgaser ut från  tyska kraftverk. Betydligt mindre påverkan på miljön än vindkraftverkens.
  För den som ser koldioxid som ett problemgas i stället för en livsviktig gas så finns ju alltid möjligheten med den renare naturgasen. 

 62. Michelangelo

  ”59” Ja det får man ju hoppas – annars får ju slavarna slita än hårdare vid ”galärerna”

 63. Elling Disen

  Det er bara att ta fram den konseptbeprøvade Schlieffenplanen. Vesterut fins det ju hur mycket karnkraft som helst.

 64. Ulrik

  Det är positivt för Sverige, sade en taleskvinna för Energimyndigheten i lunchekot, att Tyskland avvecklar kärnkraften. Vi är ju så duktiga på alternativen så vi kommer att kunna hjälpa till!!! Och ett dubblat elpris bekymrar givevis inte Energimyndigheten. Eller vad säger våra politiska ledare?

 65. AOH

   
  Elling Disen # 64
  ” ……Den tyska armén körde hjälplöst fast i Belgien och Frankrike, vilket fick till följd att man åstadkom precis det som planen syftade till att undvika, nämligen ett tvåfrontskrig……”


  Elling – den var bra – och samma problem lär inträffa när generalstabschefen ”Angela von Merkel” försöker komma över atomström från t.ex Frankrike  i framtiden.
  Då får hon även försöka på andra fronter,  kanske Sverige där Andreas Carlgren erbjuder VINDKRAFT vid de få tillfällen det blåser.
   

 66. Bertel

  Här är en av de gröna som välkomnar Tysklands beslut att stänga alla kärkraftver.
  http://www.expressen.se/nyheter/1.2453864/asa-romson-tyskland-tar-ansvar

 67. Bertel

  # 67 kanske kär och galen  :), men kärnkraftverk skulle det ha stått.

 68. Jan

  #67 Bertel
  Expressens Rebecka Martikainen måste ha ställt bekväma frågor till MP’s Romson.
  En fråga borde vara att om Koldioxiden är så farlig som MP påstår varför används inte energieffektiviseringarna samt vind och solkraften till att först avskaffa kolkraften. Och en fråga om vad gasledningen North stream från Ryssland till Tyskland kommer att användas till skulle varit lämplig. Inte heller ett ord hur elpriset kommer att påverkas.
  Man brukar prata om en blind som leder en blind  Här kan vi prata om en blind som utfrågar en blind.

 69. Bertel

  Jan # 69
  Håller med dig att hon kommer billigt undan dvs inga besvärliga frågor som du tydligt påpekar.
  Jag bävar för våra elpriser kommande vintrar.
  Vi får se hur tysklands industrier reagerar, för nu blir läget för dem skarpt dvs de måste reagera/agera.

 70. Torsten Wedin

  Tyskland kommer att bli utfattigt och då spirar samma idéer som under Hitlertiden. Huka er!
  Totte

 71. Gunnar Strandell

  Torsten Wedin #71
  Det finns möjlighet att  det på sikt blir tvärtom. Tyskland kan blir rikare genom att satsa på kol och naturgas istället för kärnkraft eftersom det blir billigare. (Ref. Åke Sundström)
  Det enda som behövs är att man ändrar sin inställning till CO2 och  om uppvärmningen fortsätter att vara frånvarande sköter det sig själv. 
   I sista hand får de väl be TCS om hjälp 🙂

 72. Pär Green

  Gunnar Strandell # 72
  CO2 är inget problem, men att få fram kol i ett ”litet” land med stor befolkning, är ett problem!

 73. Gunnar Strandell

  Per Green #73
  Men de fick ju fram Helmut…  🙂
  Och jag tror att reserverna är långt ifrån uttömda.

 74. Pär Green

  Gunnar Strandell # 74
  Tänkte närmast på hur de skall hantera brytning av kol utan att göra stora omflyttningar av boende!

 75. Lejeune

  DN är inte odelat positiva till Tyskarnas hjärnsläpp. Från dagens ledare i DN:
   
  http://www.dn.se/ledare/huvudledare/tysk-atervandsgrand

 76. Michelangelo

  #75# Kan vi flytta en hel stad för gruvbrytning så lär väl tyskarna kunna det brytning av kol.
  Bra med mångfald inom energiförsörjningen. Ser fram emot en ökad utbyggnad av kol- och gasdrivna kraftverk. Det kan bli Tysklands signum.
  På samma sätt som kärnkraften är Frankrikes. 
  Vattenkraften borde vara Sveriges – i stället satsar våra ministrar på miljöskadlig storskalig vindkraft – knappast uthålligt för att använda en sliten politikerfras utan praktiskt innehåll.
  Storskalig Vindkraft borde förbehållas Kina – som är villig att skita ner sin natur för att producera dessa  och bryr sig heller inte speciellt mycket om
  ingreppen i naturen för att placera dessa. Kan dom sedan koppla de redan byggda till nätet så kan mycket vara vunnet för deras del.

 77. Pär Green

  Michelangelo # 77
  Visserligen flyttas ”världens” största stad, men det påverkar ändå inte så många. Är lite skillnad mellan kolbrytning och gruvbrytning. en ovan jord och under jord! Är nyfiken på vad de gröna tycker ifrågan. Kan man anta att kolbrytning förbjuds? Enligt uppgift säger sig Tyskland inte har plats för mer vindfjollor!
  Sverige har större yta än Tyskland, med 449 964 kvadratmeter mot Tysklands 356 974 kvadratmeter. Räknar man till invånarantalet är dock Tyskland större med ca 82 miljoner invånare mot Sveriges ca 9 miljoner invånare.

 78. Lejeune

  MP hänger på:
  http://www.dn.se/debatt/om-tyskland-kan-avveckla-karnkraften-kan-aven-sverige