Eons ”spjutspetsprojekt” i förnyelsebar energi

solpanel

Här är en uppföljning av Eons experiment att göra byn Simris helt självförsörjande på el. Det har inte funkat så bra. Göran Johansson har lång erfarenhet från solelsbranschen.

Detta är en uppföljning av mitt inlägg 20181205 här på Klimatupplysningen om elbolaget  Eon:s  så kallade ö-driftsanläggning  med solceller och vindkraftverk i den lilla skånska byn Simris. Se inlägget här:

Bakgrund

Elbolaget Eon har beviljats 17,5  miljoner kronor i statliga bidrag för en testanläggning av förnybara energikällor som består av vindkraftverk, solceller, batteribank och ett dieseldrivet reservkraftverk. Anläggning ligger i en liten Skånsk by som heter Simris och driftsattes i oktober 2017.

Eon lovade att byn Simris skulle bli självförsörjande på el. Se reportage från SVT Skåne här.

Eller en Youtube film från Eon där man LOVAR att Simris skall försörjas till 100% med förnybara energi:

Mätning under november 2019

Hur bra stämmer Eon:s påståenden om solceller och vindkraft och 100% självförsörjning?

Jag har under november månad 2019 följt upp hur produktion av el och förbrukning av el till byn fungerat.

Varje natt kl 23.59 under november har jag noterat förbrukning och produktion från solceller och vindkraft. Tyvärr har Eon försämrat möjligheten att följa upp hur projektet fungerar. Tidigare kunde man läsa av produktion från solcellerna och vindkraften som skilda parametrar på sidan men idag finns bara en samlad avläsning för solkraft och vindkraft. Så mina siffror för produktion är sammanslagna för både sol-och vindkraft.

Av okänd anledning verkar varken batteribanken eller reservkraftverket som är kopplad till systemet vara i drift.

Vindkraftverket har en maxeffekt på 660 kW och Solcellspanelerna har en maxeffekt på 440 kW. I byn Simris finns för mig okänt ett antal solcellssystem som Eon installerat på en del fastigheter i Simris. De är inte redovisat av Eon som en tillgång till energiproduktionen till byn och finns heller inte med i min sammanställning.

Produktionen från de förnybara energikällorna klarat endast av att försörja Simris 4 dagar i november. Övrig tid har nätanslutningen varit garant för den lilla byns överlevnad.

De fyra dagarna som Simrisanläggningen ser ut att ha klarat av försörjningen av el beror till stor del att vinden varierat kraftigt över dygnet och överskottet har passerat ut genom nätanslutningen

Se sammanställningen i nedanstående tabell.

Det gröna fältet är totalförbrukningen i Simris under november månad 2019.

Det röda fältet är producerad el från Förnybar källa (vindkraftverk och solceller) under november månad 2019.

Försörjningsgraden är ca 49% alltså mycket långt från löftet om 100% försörjningsgrad från förnybara energikällor.

Det skulle krävas att minst 10 dubbla anläggningen i Simris för att komma i närheten av 100% självförsörjning!

eons spjutspets

Ser vi till totalen har förbrukningen för byn Simris  i november 2019 varit totalt  224526 kWh medan produktionen varit endast  110348kWh.

Medeltemperaturen för Simris har inte avvikit från det normala.

Varför reservkraften inte har använts vet jag inte men förmodligen en kostnadsfråga. Enbart bränslet till kraftverket kostar minst 3 kr/kWh.

Göran Johansson

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Tack Göran för denna uppdatering.
  Simris visar på de flödande produktionsslagens problem.
  Det går inte att få självförsörjning utan lagring.
  Även om produktionskapaciteten tiodubblades finns dagar då novembermörkret skulle få njutas fullt ut utan minsta glödlampa.
  Fast Simris är ett bra experiment som väcker till eftertanke-kan man hoppas.
  Tyskland är på väg att göra samma erfarenhet, vilket visades på den video från Heartlandkonferensen som fyllde en del av gårdagen för mig. Obligatoriskt för den som ännu inte genomskådat svårigheterna.
  https://ourworldindata.org/grapher/co-emissions-per-capita-vs-gdp-per-capita-international-?country=SYR

 2. Bengt Abelsson

  På eons hemsida erbjuds batterier för lagring av el, för just dessa situationer.

  Där finns kapacitet i kWh och förväntad licslängd i antal cykler. Då batterier inte ska urladdas till noll anges även denna faktor.
  Om kapaciteten är 3,5 kWh, urladdningsgrad 80% och antal cykler 8000 får vi att detta batteri kan leverera 3,5*0,8*8000 = cirka 25000 kWh innan det är förbrukat.
  Med en kostnad på 50000 kr så blir det 2 kr per kWh, enbart för batteriet.
  Pengar är inte gratis, så med en kalkylränta på 7% blir det 3500 kr/år.
  Hur många kWh per år? Med en full urladdning/laddning per dygn blir det 1000 kWh per år. Kapitalkostnad 3,5 kr/kWh, eller totalt 5,5 kr.
  Vad säger konsumentvägledningen om sådant?

 3. Rolf Mellberg

  #2 Bengt,

  Du har uppenbarligen inte förstått det här Bengt,

  Eon stäljer AVLATSBREV, och sådant kostar lite mer förstår du väl.

  När vi har tappat bort vår gamla gudstro finns det ett vakum som måste fyllas igen.

 4. Rolf Mellberg

  Det kan vara intressant att jämföra med vad som hände för ca 40 år sen vad gäller att fånga in vattenburen solvärme.

  Efter att Fälldin tog makten -76 så var det stort politiskt tryck att visa upp handlingskraft. Man valsade ihop aluminiumpålt med kopparrör (öppnade sen rören med tryckluft) och satte upp panler som fångade in solenergi i form av varmvatten. I Linköping (Lambohov) och Växjö (Ingelstad) byggde man flera tusen kubikmeter stora bassänger för lagring av energi från sommar till vinter. Man satte in stora komplexa värmepumpar för att ”lyfta temperaturen” till användbara nivåer en stor del av året. Det funkade teknikskt men inte ekomomiskt kanske främst därför att ganska kvalificerad teknisk personal krävdes för att säkra driften och antal bostäder i fallet Lambohovs-fallet var ringa 55 st.

  Många delegationer från när och fjärran kom till Lambohov på studiebesök, det vet jag då jag bodde i ett av dessa radhus.

  Forskning bedrevs men den skulle ha kunnat bevrivas till mycket lägre kostnader om det hela inte hade byggts integrerat i riktiga bostadshus.

  För politikerna var säkerligen vinsten i politisk prestige väl värd denna extra kostnad.

  Min syn nu är att LInköping liksom alla tätorter om över ca 40.000 innevånare ska förses med en eller flera små 4gen kärnkraftsreaktorer för produktion av el och fjärrvärme. Måldatum 2040.

 5. Ivar Andersson

  Vindkraften i Sverige för november redovisas i figur 3 se https://klimatsans.com/2019/12/01/svensk-el-november-2019/
  Installerad effekt är cirka 7500 MW.
  Sol- och vindkraften i Tyskland för november redovisas i figur 2 och 3 se https://klimatsans.com/2019/12/01/tysk-el-november-2019/
  Totalt installerad effekt är nära 110 GW, medan behovet bara varit drygt 70 GW, men “förnybart” bidrar genomsnittligt endast med 16 GW och levererar i praktiken noll vid flera tillfällen. 36% av november levererades mindre än 10% av installerad effekt.

 6. Lars Cornell

  #2 Bengt A.
  Först trodde jag att du fått nollorna fel. Jag slog upp Eon och blev mycket förvånad.

  Man kan köpa ett bilbatteri på 1 kWh för ca 700:-
  Det finns andra batterier som är mer lämpade för stationär drift, då hamnar man något högre i kostnad men inte mycket.

  Eon tar 56 000:- för ett batteri på 3,6 kWh märkenergi och det blir 2 – 3 kWh effektivt.
  En normal vinterdag räcker det väl ungefär en timma för en normal villa.

  56 000:- för ett batteri som räcker en timma, det är fullständigt vansinne.

  Nu kan man få 60% i bidrag. Det innebär att vi alla, du och jag, tvingas bidra med 30 000:- per installation för denna ynkliga tingest.

  En del politiker har mycket gott om andras pengar.

 7. Fredrik S

  Bengt Abelsson #2
  Vänsterut och alla miljöpartister tror i alla fall att andras pengar är lika med gratis.

  Då slipper de det där jobbiga med att räkna i kampen för att rädda planeten och civilisationen.

  Vi kanske ska ringa Cervenka för ytterligare förståelse?

 8. Fredrik S

  Lars Cornell #6

  Bedrägeri är ju enligt svensk lag ett brott.

  Detta känns väl vilseledande nog?

 9. Sven Hanssen

  OT

  MacIntyre och McKitrick har satt samman en skrift om Climategate – ten years after:

  http://www.climateaudit.info/pdf/climategate/Climategate.10YearsAfter.pdf

 10. Håkan Bergman

  Lars C. #6
  ”En normal vinterdag räcker det väl ungefär en timma för en normal villa.”

  En normal vinterdag blir det nog inte nåt överskott att lagra. Sen kan man ju undra varför man ska använda lithiumackar för en stationär ack, underhållsfria blyackar duger väl.

 11. Gunnar Strandell

  Rolf Mellberg #4
  Tack för din ögonvittnesskildring av de tidiga solfångarförsöken.

  Jag har ett svagt minne av att det blev problem med kokning och rörsprängning i takpanelerna om cirkulationen stannade en solig sommardag. En typisk barnsjukdom när skrivbordskonstruktioner möter verkligheten.

 12. Björn

  Den här småskaliga verksamheten i Simris, speglar på fullskalenivå hur paradiset Sverige AB, måste backas upp med effekt när det inte blåser eller om inte solen lyser. Det är ju bedrägligt att vatten- och kärnkraften endast får bistå med effekt, när den förnybara elen svajar. Det borde ju vara tvärtom, att den förnybara elen endast kan kopplas in om den behövs.

 13. Bengt Abelsson

  # 10
  I princip duger blybatterier, men för att få en acceptabel liivslängd bör man inte ladda ur lägre än 50% regelmässigt.
  Sedan kan det finnas byggregler som gäller specifikt blyackumulatorer, truckladdningsutrymmen etc, men regelverket har inte kommit ikapp litiumbatterierna så de är officiellt ofarliga.

 14. Tommy Dahl

  Intressant! Men det finns också anledning att fundera över hur många dagar sol och vind har lyckats försörja Simris under dygnets alla timmar. Jag brukar göra en koll de flesta dagar. Jag är tveksam om det finns en enda dag 2019 då det ”självförsörjande” Simris har klarat hela dygnet utan att ta hjälp från elnätet.
  Att man enstaka dagar har producerat mer energi än man gjort av med betyder ju inte att man lyckats vara självförsörjande alla dygnets timmar.
  Mvh
  Tommy Dahl
  Uti
  Rössjöholm.

 15. Göran J

  Björn #12

  Jag håller helt med dig att Simris anläggningen visar hur omöjligt det är med förnybara energikällor i Sverige om man ser till att ersätta Vattenkraft, Kärnkraft och övriga kontinuerliga energikällor.
  Jag kan heller inte förstå varför solcellsanläggningar och Vindkraftverk skall ha gratis tillgång till vårt enormt dyra elnät som dessutom är tvunget att byggas ut just på grund av förnybara energikällor.
  Den som har råd att skaffa sig solceller eller vindkraft får enorma subventioner från de som inte har ekonomi att betala för dessa dyra investeringar. Detta är inget annat än omvänd Robin Hood skatt. Ta från dom fattiga och ge till dom rika.
  Ännu tokigare är det att de som levererar till vårt elnät, så kallade microproducenter får skatte -subventioner med 60 öre/kWh.
  Jag har ställt frågan till några politiker i MP men ingen har kunnat förklara för mig varför produktion av el skall generera en skattelättnad.

 16. Håkan Bergman

  #13
  Underhållsfria blyackar släpper inte ut knallgas, den binds i nån massa mellan plattorna och oxiderar sakta tillbaka till vatten. Sen gäller det för alla ackar att man ska försöka hålla laddningen i ett begränsat intervall i mitten, min lur försöker jag håla mellan 40 och 70%, om man vill ha lång livslängd. Min förra lur började svälla efter lite drygt 2 år, sen vågade inte jag använda den mer. Toyota begränsar NiMH-ackarna i hybriderna till nånstans runt 40-70%.
  Laddhallar för t.ex. truckar måste ha laddarna kopplade till evakueringssystemet, normalt med en tryckvakt i ventilationstrumman, det kan räcka med att vinden ligger på från fel håll, om fläktarna är lite underdimensionerade, för att man ska stå utan truckar när dan börjar.

 17. Kjell Lindmark

  Så bra att EON går i bräschen och visar rent praktiskt, det normalbegåvade personer redan vet, att förnybart inte fungerar i det långa loppet. Det kan fungera momentant när vädret så tillåter men aldrig över tid. Simris är ett monument över monumental stollighet.

  Men Greta kan få en hemläxa och berätta hur Simris ska kunna bli självförsörjande på riktigt. Hemläxa två byt ort och gör Kiruna självförsörjande på el på samma sätt. Förutsättningen är också ett par torrår i rad med låga nivåer i vattenmagasinen.

 18. Johan M

  Tack,

  jag tittar också på Simris lite då och då för att se hur de tar sig. Har också noterat att det blir svårare att få ut information om vad som händer. De borde tänka lite som Musk, om vi skickar folk till Mars utan möjlighet att komma hem så kommer de nog att hitta lösningar på många problem själva. Hugg av kabeln till övriga nätet och låt byborna sköta sin egen elförsörjning – hur lärorikt som helst (och troligtvis lika stora chanser att överleva som på mars).

 19. Göran J

  Tommy Dahl #14

  Det helt klart att du har en poäng när du skriver ”Jag är tveksam om det finns en enda dag 2019 då det ”självförsörjande” Simris har klarat hela dygnet utan att ta hjälp från elnätet.” Förutom problemet med att få för lite el finns ytterligare ett problem de dagar i huvudsak sommartid då det blåser och solen strålar för fullt. I början av den här anläggningens drift talade Eon om att Simris skulle vissa dagar kopplas bort från nätet och gå i Ö-drift. Ö-drift skulle vara att vara oberoende av nätanslutning.
  Detta har visat sig inte vara möjligt då nätet är en garant för drift vid både brist och överskott på el.

 20. Kjell Lindmark

  #18 Johan M

  Sannolikt blir det snart omöjligt att få någon information alls. EON lär nog få order att hemlighålla utvecklingen för att inte störa den ”Gröna” revolutionen.

 21. Rolf Mellberg

  #15 Göran

  ”Jag har ställt frågan till några politiker i MP men ingen har kunnat förklara för mig varför produktion av el skall generera en skattelättnad.”

  Då får jag väl förklara då:

  MP fångar och låser ”följare” (d.v.s. väljare) för de efterföljande 20-30 åren. De som satsat på solceller är beroende av statens välvilja att uppräthålla förmånliga villkor och blir starkt benägna att bli mycket stabil röstboskap.
  VIktigt i sammhanhanget är den betydande ”sociala belöning” som följer med anskaffningen.

  4% solcellsägare sen är framtiden runt köttgrytorna säkrade för MP-elit i decennier.

  Samt, det är som bekant mycket enklare att lura folk än att få dom att inse att de har blivit lurade.

  Dessa insikter slog mig när jag nyligen bevistade ett möte ordnat av MP, där självaste Lorentz Tovatt berättade om förhållanden i Tyskland. Men hans ord föll lite annorlunda inför ”den troende församlingen”.

 22. Rolf Mellberg

  OT

  Mellan atmosfären och havens yt-skikt sker ett snabbt och stort utbyte av koldoixid. Men mellan yt-skiktet och djuphaven sker utbytet mycket långsammare men här råder en stor osäkerhet, vilket Johan Montelius tog upp ytterst förtjänstfull nyligen, se även här:
  https://www.klimatupplysningen.se/2019/11/28/ccs-upp-det-bla/

  Nu har dock nya forskningsresultat släppts som tyder på att den mycket stora mängd djur som varje natt simmar upp mot yt-skiktet och vare dag befinner sig betydligt djupare, kan spela en ganska stor roll i forslandet av kol ner i djuphavet. Detta kan innebära att de för klimatvetenskapen ytterst viktiga oceanmodellerna kan behöva ändras, liksom att ”Bern-modellen” kan visa sig ha felaktigt långa tidskonstanter. Läs mer här:

  https://wattsupwiththat.com/2019/12/06/nasa-french-space-laser-measures-massive-migration-of-ocean-animals/

 23. Evert Andersson

  Det märkliga är att Simris, för att inte tala om fullskaleprovet ”Die Energiewende” i Tyskland är tillräckliga utan vi kör ett pilotprojekt med Gotland 100 procent förnybart. Som modell att följa för hela landet. Vattenfall är en aktör där som i Hybritprojektet. På sin hemsida har de batterireklam. Nu laddar vi för framtiden. Om det skulle fungera som Simris behövs batterier för cirka 7 miljarder kronor. Så då måste man ju fråga. Nej så är det inte alls är svaret. Det är omöjligt. Förutsättningen är att det finns en stabil kabel till fastlandet gjord för ’mötande trafik’. Det vill säga kan förse Gotland med el vid vindstilla och mörkt och skeppa oplanerade överskott från ön när de råkar uppstå. För att det ska fungera måste man precis som Tyskland ha en rejält överdimensionerad installerad förnybar effekt. Man behöver också en acceptans från gotlänningarna om att man vid effekttoppar ska avstå från el. Så står det i projektbeskrivningen. Batterierna inser Vattenfall bara kan kapa värsta effekttopparna och korta störningar. Så Sverige 100 procent förnybart förutsätter alltså kablar till utlandet designade för ’mötande trafik’. Detta stöder Energimyndigheten med miljoner av klimatpengar.

 24. Håkan Bergman

  Evert A. #23
  ”Förutsättningen är att det finns en stabil kabel till fastlandet gjord för ‘mötande trafik’.”
  Det är mycket värre, det Gotländska nätet har i stort set ingen svängmassa, så två kablar måste det vara och hur mycket den förnybara elen än producerar måste man ändå importera el från fastlandet. Lägger en kabel av blir det mörkt på Gotland.

 25. Anreas Byström

  Jag skulle tro att subventionen på 60 öre är som en chablon på det du betalar nör du köper tillbaka elen på vintern som du sålt på sommaren (nätavgiften ) ocg om du även tar bort 20%i ga solelsstödet så är ju en solpanelsanläggning i pricip gratis att instalera med tex swedbanks sollån på 1.65 i ränta utan säkerhet lägg lånet på så många år att det inte kostar dig någonting lån/amortering/ränta kontra såld el så efter 10-12 åt är anläggningen betald och du har gratis el …under avbetalningstiden blit dina elräkningar inte billigare/lägre men sedan 🙂

 26. Sven Andersson

  Angående Simris finns följande mening på hemsidan: ”Under en testperiod ska systemet göra byn helt självförsörjande på 100 procent förnybar och lokalproducerad el var femte vecka.”