Varför apokalyptiska påståenden om klimatförändringar är fel

XR utanför finansdepartementet

(Egen bild)

Michael Shellenberger har skrivit en intressant artikel på Forbes hemsida som jag har översatt med googles hjälp och manuell handpåläggning. Exakt allt är inte med men det mesta och i citatform. Han har reagerat på alla överdrifter om klimatet och tar här itu med dem.
Såhär presenterar han sig själv:

”Klimatförändringar är ett problem jag brinner för och har ägnat en betydande del av mitt liv åt att ta itu med. Jag har varit politiskt aktiv i frågan i över 20 år och har forskat och skrivit om det i 17 år. Under de senaste fyra åren har min organisation, Environmental Progress,arbetat med några av världens ledande klimatforskare för att förhindra att koldioxidutsläppen ökar. Hittills har vi hjälpt till att förhindra utsläpp motsvarande 24 miljoner bilar till på vägarna.”

”Få har betonat hotet mer än studentklimataktivisten Greta Thunberg och Green New Deal sponsor Rep Alexandria Ocasio-Cortez. Den senare sa: ”Världen kommer att ta slut om 12 år om vi inte adresserar klimatförändringarna.” Thunberg säger i sin nya bok, ”Runt 2030 kan vi ha satt igång en irreversibel kedjereaktion utanför mänsklig kontroll som kommer att leda till slutet av vår civilisation som vi känner den.””

I förra veckan sa en medstiftare av XR (Extinction Rebellion) att folkmord, som förintelsen, händer igen i mycket större skala och inför våra ögon på grund av klimatförändringarna.

”För det första har inget trovärdigt vetenskapligt organ någonsin sagt att klimatförändringar hotar med civilisationens kollaps, ännu mindre utrotningen av den mänskliga arten. ”Våra barn kommer att dö under de kommande tio till 20 åren.” Vad är den vetenskapliga grunden för dessa påståenden? ”BBCs Andrew Neil frågade en synligt obehagligt till mods XR-talesman förra månaden.”


””Dessa påståenden har visserligen bestridits,” sade hon. ”Det finns vissa forskare som håller med och vissa som säger att det inte är sant. Men den övergripande frågan är att dessa dödsfall kommer att hända. ”

”Men de flesta forskare håller inte med om detta,” sa Neil. ”Jag tittade igenom IPCC-rapporter och såg ingen hänvisning till miljarder människor som kommer att dö eller barn inom 20 år. Hur skulle de dö? ”

”Massmigration runt om i världen sker redan på grund av långvarig torka i länder, särskilt i Sydasien. Det finns skogsbränder i Indonesien, Amazonas regnskog, Sibirien, Arktis, ”sa hon.

Genom att säga så har XR-talesperson grovt felrepresenterat vetenskapen. ”Det finns robusta bevis för katastrofer som förflyttar människor över hela världen”, konstaterar IPCC, ”men begränsade bevis för att klimatförändringar eller havsnivåökningen är den direkta orsaken”
Vad sägs om ”massmigration”? ”Majoriteten av de resulterande befolkningsrörelserna tenderar att inträffa inom gränserna för de drabbade länderna”, säger IPCC.

Det är inte som att klimat inte spelar någon roll. Det är så att klimatförändringar uppvägs av andra faktorer. Tidigare i år fann forskare att klimatet ”har påverkat organiserad väpnad konflikt i länder. Men andra drivkrafter, såsom låg socioekonomisk utveckling och lågkapabla stater, bedöms vara betydligt mer inflytelserika. ”

I januari förra året, efter att klimatforskare kritiserade rep. Ocasio-Cortez för att säga att världen skulle ta slut på 12 år, sa hennes talesman ”Vi kan bråka om fraser, om det är existentiellt eller kataklysmisk.” Han tillade, ”Vi ser massor av [klimatförändringsrelaterade] problem som redan påverkar liv. ”

Den sista delen kan vara sant, men det är också sant att den ekonomiska utvecklingen har gjort oss mindre sårbara, vilket därför antalet dödsfall från naturkatastrofer har minskat med 99,7% sedan dess topp 1931.
1931 dog 3,7 miljoner människor av naturkatastrofer. År 2018 gjorde bara 11 000. Och den nedgången inträffade under en period då den globala befolkningen fyrdubblades.
Vad sägs om havsnivån? IPCC uppskattar att havsnivån kan stiga två meter (0,6 meter) fram till 2100. Låter det apokalyptiskt eller till och med ”oöverskådligt”?
Tänk på att en tredjedel av Nederländerna ligger under havsnivån och att vissa områden är sju meter under havsnivån. Du kan invända att Nederländerna är rikt medan Bangladesh är fattigt. Men Nederländerna anpassade sig att leva under havsnivån för 400 år sedan. Tekniken har förbättrats lite sedan dess.

Vad sägs om påståenden om missväxt, hungersnöd och massdöd? Det är science fiction, inte vetenskap. Människor producerar idag tillräckligt med mat för 10 miljarder människor, eller 25% mer än vi behöver, och vetenskapliga organ förutspår att andelen ökar, inte minskar.
FN: s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) förutspår att grödorna kommer att öka med 30% fram till 2050. Och de fattigaste delarna av världen, liksom Afrika söder om Sahara, förväntas öka med 80 till 90%.
Ingen föreslår att klimatförändringar inte kommer att påverka avkastningen negativt. Det kan de.  Men sådana minskningar bör sättas i perspektiv. Veteskördarna ökade 100 till 300% runt om i världen sedan 1960-talet, medan en studie av 30 modeller visade att avkastningen skulle minska med 6% för varje temperaturökningsgrad.
Takten för framtida avkastningstillväxt beror mycket mer på om fattiga länder får tillgång till traktorer, bevattning och gödsel än av klimatförändringar, säger FAO.

Allt detta hjälper till att förklara varför IPCC förväntar sig att klimatförändringar kommer att få en blygsam inverkan på den ekonomiska tillväxten. År 2100 projicerar IPCC den globala ekonomin 300 till 500% större än den är idag. Både IPCC och den Nobelvinnande Yale-ekonomen, William Nordhaus, förutspår att uppvärmningen på 2,5 ° C och 4 ° C skulle minska bruttonationalprodukten (BNP) med 2% och 5% under samma period.

Betyder det att vi inte borde oroa oss för klimatförändringar? Inte alls.
En av anledningarna till att jag arbetar med klimatförändringar är att jag oroar mig för den inverkan det kan ha på utrotningshotade arter. Klimatförändringar kan hota en miljon arter globalt och hälften av alla däggdjur, reptiler och paddor på olika platser som Albertine Rift i centrala Afrika, hem till den hotade bergsgorillan.
Men det är inte så att ”vi sätter vår egen överlevnad i fara” genom utrotningar, som Elizabeth Kolbert hävdade i sin bok, Sixth Extinction. Lika tragiska som djurutrotningar är hotar de inte den mänskliga civilisationen. Om vi ​​vill rädda hotade arter måste vi göra det eftersom vi bryr oss om vilda djur av andliga, etiska eller estetiska skäl, inte överlevnad.

Och att överdriva risken och att föreslå att klimatförändringar är viktigare än saker som förstörelse av livsmiljöer är kontraproduktivt.
Till exempel, Australiens bränder driver inte koalas till utrotning, som Bill McKibben föreslog. Det viktigaste vetenskapliga organet som spårar arten, International Union for the Conservation of Nature, eller IUCN, anger koalan som ”sårbar”, som är en nivå som är mindre hotad än ”hotad”, två nivåer mindre än ”kritiskt hotade” och tre mindre än ”utrotade” i naturen.
Bör vi oroa oss för koalor? Absolut! De är fantastiska djur och deras antal har minskat till cirka 300 000. Men de står inför mycket större hot som förstörelse av livsmiljöer, sjukdomar, buskar och invasiva arter.
Tänk på det här sättet. Klimatet kan förändras dramatiskt – och vi kan fortfarande rädda koalorna. Omvänt kan klimatet förändras bara blygsamt – och koalorna kan ändå försvinna.

Det ensidigt maniska fokuset på klimat distraherar vår uppmärksamhet från andra hot mot koala och möjligheter att skydda dem, som att skydda och utöka deras livsmiljö.
När det gäller bränder säger en av Australiens ledande forskare i frågan, ”förluster på grund av bränder i buskmarker kan förklaras av den ökande exponeringen av bostäder i buskmarker. Inga andra påverkningar behöver åberopas. Så även om klimatförändringarna hade spelat en liten roll i att förändra nyligen inträffade skogsbränder, och vi inte kan utesluta detta, är sådana effekter på risken för egendom tydligt överträffas av förändringarna i exponeringen. ”
Bränderna är inte heller bara på grund av torka, som är vanligt i Australien, och exceptionellt i år. ”Klimatförändringar spelar sin roll här,” sade Richard Thornton från Bushfire and Natural Hazards Cooperative Research Center i Australien, ”men det är inte orsaken till dessa bränder.”

Detsamma gäller för bränder i USA. Under 2017 modellerade forskare 37 olika regioner och fann att ”människor kanske inte bara påverkar brandregimer utan deras närvaro faktiskt kan överträffa effekterna av klimatet.” Av de 10 variablerna som påverkar bränder, ”var ingen lika betydande … som de antropogena variablerna, ”som att bygga hem i närheten, och hantera bränder och tillväxt av bränsle inom skogar.

Klimatforskare börjar gå till motvärn mot överdrifter av aktivister, journalister och andra forskare.
”Även om många arter hotas av utrotning”, sa Stanford’s Ken Caldeira, ”klimatförändringar hotar inte människors utrotning … Jag skulle inte vilja se oss motivera människor att göra rätt genom att få dem att tro något som är falskt.”

Jag frågade den australiska klimatforskaren Tom Wigley vad han tyckte om påståendet att klimatförändringar hotar civilisationen. ”Det stör mig verkligen eftersom det är fel,” sade han. ”Alla dessa ungdomar har felinformerats. Och delvis är det Greta Thunbergs fel. Inte medvetet. Men hon har fel. ”

Men behöver inte forskare och aktivister överdriva för att få allmänhetens uppmärksamhet?
”Jag påminns om vad [avlidne Stanford University klimatforskare] Steve Schneider brukade säga,” svarade Wigley. ”Han brukade säga att vi som forskare inte borde vara oroliga för hur vi vinklar saker och ting när vi kommunicerar med människor ute på gatan som kanske behöver lite tryck i en viss riktning för att inse att detta är ett allvarligt problem. Steve hade inga betänkligheter om att prata på det obalanserade sättet. Jag håller inte helt med det. ”

Wigley började arbeta med klimatvetenskap på heltid 1975 och skapade en av de första klimatmodellerna (MAGICC) 1987. Det är fortfarande en av de viktigaste klimatmodellerna som används idag.
”När jag pratar med allmänheten,” sade han, ”pekar jag på sådant som kan göra projektionen om uppvärmning lägre och de saker som kan göra dem högre. Jag försöker alltid presentera båda sidor. ”
En del av det som stör mig om den apokalyptiska retoriken av klimataktivister är att det ofta åtföljs av krav att fattiga nationer nekas de billiga energikällor de behöver för att utveckla. Jag har funnit att många forskare delar min oro.
”Om du vill minimera koldioxid i atmosfären 2070 kanske du vill påskynda förbränningen av kol i Indien idag,” sade klimatforskaren MIT Kerry Emanuel.
”Det låter inte som det är meningsfullt. Kol är fruktansvärt för koldioxidutsläpp. Men det är genom att bränna mycket kol som de gör sig själva rikare, och genom att göra sig själva rikare har de färre barn, och du får inte så många människor som bränner kol, du kanske är i ett bättre läge 2070. ”

Emanuel och Wigley säger att den extrema retoriken försvårar den politiska överenskommelsen om klimatförändringar.
”Du måste komma på en sorts medelposition där du gör rimliga saker för att mildra risken och samtidigt försöka lyfta människor ur fattigdomen och göra dem mer motståndskraftiga,” sade Emanuel. ”Vi borde inte tvingas välja mellan att lyfta människor ur fattigdom och göra något för klimatet.”
Lyckligtvis finns det gott om plats mellan klimatapokalyps och klimatförnekelse.”

Egen reflektion:

Bilden här ovan kommer från en demonstration som svenska delen av Extinction Rebellion anordnade framför ingången till Finansdepartementet i måndags. Deras första mål var att få en tid med Magdalena Andersson. Jag pratade lite med en kvinna och fick en flyer med mig hem. De är verkligen svartvita för enligt flyer måste beslutsfattarna nu välja mellan kortsiktig vinning eller fortsatt liv på jorden. Pengarna eller livet.

En man som är väldigt säker på sin sak är en av grundarna till Extinction Rebellion, Roger Hallam. Han blev tidigare i år intervjuad av Stephen Sackur i en BBC sändning.

Jag har nog inte förstått tidigare att ”Extinction Rebellion” handlar om människan som art och inte om andra arter i första hand. Det är alltså vi själv som de menar står inför en relativt snar utrotning. I det här klippet är Roger Hallam klar om vad han anser om framtiden och det är att 6 miljarder människor kommer att dö detta århundrade om inte något väldigt drastiskt sker. Detta är tydligen helt uppenbart för Roger och han tycker att intervjuaren inte förstår eftersom han inte är ”emotional connected”. Det är vad vetenskapen visar och det är den kurs vi går emot menar Roger.
Själv tycker jag att han verkar helt fanatiskt och omöjlig att nå med resonabla argument.

Dessutom tycker jag inte alls att det är gott om plats mellan klimatapokalyps och klimatförnekelse, tvärtom, omfamnar du inte apokalypsen är det mer eller mindre automatiskt en förnekare. Det är inte bara Roger Hallam som inte går att nå med resonabla argument, det tycks gälla större delen av svenska tyckareliten också.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Magnus Eriksson

  Jag oroar mig mer för den istid som kommer än eventuell uppvärmning. En istid kommer, liksom skett tidigare med viss regelbundenhet. Troligen dröjer det flera tusen år, men det blir en katastrof för mänskligheten när den kommer

 2. Tack, bra artikel som vanligt. Jag tycker det är bra att du tar upp detta men jag tycker även man skall ha med i bilden den ”tredje” aspekten på detta, dvs att den uppvärmningspaus man ofta nämner sannolikt började redan ca 1940. Enl rådata från ex Sverige, USA, Medelhavet mm. För att inte glömma bort den förfalskade faktagrunden och för ev nytillkomna, det som bl. a. Mats Rosengren tagit upp här i olika sammanhang. Därför denna upprepning:
  https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/det-teoretiskt-om%C3%B6jliga

 3. Lasse

  Bra Lena.
  Unga behöver framtidshopp.
  En grupp som plockar ner mediala hot är Heartland institutet. Lyssnade på en del av den direktsändning som de har från mötet i Madrid.
  10 mediala katastroflarm bemöttes här av James Taylor. 1:45 till 2:10.
  https://www.youtube.com/watch?v=a3W8EVEEKQ8

 4. LarsF

  Tack för mycket bra komprimerad sammanställning i artikeln.

  Denne Eulalia Cortez(ja, jag får Åsa-Nisse feeling när jag hör på hennes resonemang) – att någon tar henne på allvar är mysterium.

  Dock har hon egen övertygelse – som går igenom hos de som aldrig ifrågasätter något de hör, till skillnad som damen vi hörde från Friends of Science som mest lät som hon pratade till dagisbarn.

  Kollade lite fakta om Cortez Exxon-graf en bit ner, som finns här lite lättare att se än YT video
  https://insideclimatenews.org/news/23102019/exxon-scientists-climate-research-testify-congess-denial

  Det finns på YT också den episoden när hon orerar över detta som vore det Lagens Änglar.

  Hon nämnde att det skulle vara korrekt att 1 grads ökning förutspåddes – vilket var från 1980 då.
  http://www.drroyspencer.com/wp-content/uploads/UAH_LT_1979_thru_October_2019_v6.jpg

  Satelitmätningar ger -0.05 grader C till +0.38 grader C 13 månaders average=+0.43 grader verklig utveckling – inte en grad under perioden som graf säger.

  Skickligt kör Cortez med värden som vi idag har från 1900 ung. som vore det fakta 1980-2019.
  Eller så missar hon den detaljen i all upphetsning, vet inte.
  Många känner igen siffran en grad, drygt en grad – och det blir fakta för några.

  Noterar också att det ökar temperatur 1 grad per 50% ökning co2 ppm – inte fördubbling för en grad som antas idag.

  400 ppm passering är lite intressant – men resten är ju inte en siffra rätt. Om man utgår från temperatur istället så är inget alls korrekt.

  De kunde omöjligt veta hur Kina skulle bli en baddare till utsläpp då 1980, som vi vet idag.

  Men att vetenskaplig konsensus skulle rått redan 1980 om co2s inverkan är bara påhitt. Det är omstritt än idag 40 år senare.
  Men åhörare i en sådan församling kan mycket väl förledas.

  Detta körde Kristola på SR ut från vetenskapradion 2 nov – och hon var helt fascinerad hur man visste redan 1980 vart vi var på väg.

  SR har en berättelse man kör på med.

  Annat exempel när man på StudioEtt tror jag det var, när man bad ”vetenskapsmän” kommentera Greta – bara detta är komiskt – nu står vetenskapen att kommentera vad ett barn indoktrinerats att framföra?

  Rubriseringen var – vetenskapen oenig!

  Tjellström var ena och menade odramatiskt att inget konstigt händer 2030.
  Rummukainen var den andra – som menade att vad gäller opinionsbildning var ok att ljuga fritt.

  Detta var alltså vetenskapen oenig med Greta.

  Tillstår som tidigare att de farligaste individerna vi har att hantera på planeten idag – är de som tror de vet så mycket. Allt från självmordbombare som tror de kommer till något paradis om de spränger sig själv och massa ”otrogna” i luften – till klimatfanatiker som tror undergången är nära och blir allt mer militanta.

 5. LarsF

  HIttade länk till Cortez på YT – ”They knew”
  https://www.youtube.com/watch?v=FGVW9vJ773k

 6. Tack Lena!
  men visst kännsdet litelöjligt att det som för ”oss” är självklart inte är det för så många andra. Enkeltuttryckt — fattigdomsbekämpning är mänsklighetens verkliga ödesdrama.

  Men det är klart, ju fler som skriver om det, ju bättre!

 7. Lasse

  Ett litet exempel på hur angeläget det är att alarmera.
  All vetenskaplig heder ställs åt sidan för att få nya temperaturrekord, från Tony Hellers idoga arbete: https://realclimatescience.com/2019/12/new-video-rewriting-history-one-state-at-a-time/

 8. Astrid Å

  Det handlar egentligen inte om klimatet el. miljön för Greta.
  Tim Pool: https://www.youtube.com/watch?v=dYvNFRi3auc&t=363s

  Även Erika Bjerström måste tillstå det: https://www.svt.se/nyheter/utrikes/svt-s-utrikeskommentator-nej-ledarna-lyssnar-inte-pa-greta-thunberg

 9. Björn

  Magnus Eriksson [1]; Det vi närmast skall oroa oss för, är ett ”grand solar minimum”. Det allvarliga är att klimatforskarna, helt ignorerar att detta solfenomen existerar. Denna ignorans är allvarlig, därför att vi under stark nedkylning inte kommer att ha tillräckligt med robusta elgeneratorer som klarar energiförsörjningen. Vindkraften är ju en katastrof för landets energiförsörjning. Nedisning av rotorbladen kommer att degradera generatorernas drivande axlar. Stark kyla kommer också att påverka vattenkraften, där utflödena kan komma att helt proppas igen av nedisning. På den här punkten måste MSB vara helt missinformerad.

 10. jensen

  Nyren 2.
  Mycken behållning att åter studera din artikel.
  Inte minst implikationen att skilja på människogenerationers perspektiv gentemot klimatförändringars. Från andra källor är det Intressant att jämföra Eemian och Holocen beträffande den förras högre och kortare topp, samt snabbare, förlöpande Neoglacial och den senares mer jämnare , men lägre och längre topp, och kanske p.g.a. detta långsammare förlöpande Neoglacial. Kanske detta innebär en respit på 3 000 (+) år innan stora skälvan kommer att inträffa? Och ändå får vi kanske upprepade gånger uppleva kortare eller längre värmeperioder. Men Neoglacialen kommer trots dylika att fortsätta.
  Så visst kommer mänskligheten att utsättas för påfrestningar, men ändå ett antal generationers tidsförlopp att rätta sig efter klimatet.
  Större brist på tid att anpassa sig till förändringar hade nog befolkningen som bebodde området som nu är SvartaHavet , när det omvandlades till hav. Skall bli intressant att utröna resultat, när man fortsätter att genomföra arkeologiska undersökningar av vissa områden av Svarta Havs-botten.

 11. #9,10
  Ja, intressant är ett mycket litet ord i sammanhanget. Och förbluffande hur människan gång på gång upprepar nästan exakt samma, eller likartade som man borde förstått, misstag gång på gång. Inom ekonomi, samhällsplanering mm och nu inom klimatet. Med skillnaden att ingen vet något alls med säkerhet ang kommande klimat. Bara att vi inget vet. För de som törs se det. Ändå på något sätt fascinerande. Och skrämmande.

 12. Daniel Wiklund

  Här i Norrbotten har vi haft lestadianer som kunde berätta om hur ett syndigt liv gjorde att man hamnade i helvetet. Där kan nog dagens klimatapokalyptiker lära sig lite om hur en domedagspredikant ska låta. När jag var på Norrlands universitet i somras för strålbehandling funderade jag på hur många av dom tusentals patienter som sökte vård på Nus gjorde det pga klimatnödläge sjukdomar. Det borde ju märkas i sjukvården att det är klimatkris.

 13. Kjell Lindmark

  Det finns väl bara två händelser som skulle kunna klassificeras som apokalyps, ett supervulkanutbrott eller en kollision med en komet eller meteor av tyngre valör. Inget av dessa händelser ser ut att vara för handen just nu. Det finns för övrigt ingenting av den information som insamlats som rör väder och klimat som tyder på att vi står 10 år från en återvändsgränd. Det finns inga trendbrott i uppmätta värden som skulle kunna tyda på att någon katastrof ligger och lurar i närtid.

  Utöver det så vet man inte med säkerhet hur klimatsystemet fungerar. Det man däremot vet med säkerhet är att stora vulkanutbrott eller meteorkrockar påverkar klimatet plötsligt och med stor inverkan. Eftersom kunskapsluckorna är stora är det märkligt att hävda att våra små bidrag till Co2 utsläppen skulle spela en avgörande roll för klimatutvecklingen.

  Det råder ingen klimatkris, det finns inga som helst tecken som tyder på detta. Allt tal om den nära förestående apokalypsen måste därför avfärdas som en känslomässig överreaktion på en rädsla för att leva. Vi vet ju att vi ska dö en dag i framtiden och är det månne denna rädsla som uttrycker sig i katastroftänkandet.

  Historiskt har vi passerat många eror med istider och värmeperioder, torka och översvämningar om vartannat men livet går vidare ändå. Vilket det även kommer att göra i fortsättningen efter 2030 och även efter år 3000. Vi har andra mer närliggande problem att handskas med än klimatet och det är att istället hjälpa u-länderna att få tillgång på billig energi, egenförsörjning av mat och tillgång till rent vatten för att utveckla sina samhällen så som vi i västvärlden gjort. Det skulle automatiskt leda till att befolkningsutvecklingen skulle stabiliseras och vända nedåt utan artificiella insatser med barnbegränsning.

  Sammantaget har världen inte råd att spendera de pengar och andra uppoffringar som klimataktivisterna kräver, det är om möjligt ett ännu större hot mot mänskligheten än några grader högre medeltemperatur som vi inte ens vet kommer att inträffa.

 14. Göran J

  Alvar Nyren #2

  På din hemsida står det angående havsforskning ”De flesta havsforskare, ex professor Anna Wåhlin och professor Stellan Mörner hävdar att….”
  Jag tror att du menar Nils-Axel Mörner eller?
  Googlar jag på Stellan Mörner dyker 5 herrar upp men ingen som är eller var professor.

  Staffan Mörner däremot har en hemsida om Klimatet som är läsvärd där han samlat kunskap från flera ställen och sammanställt till en bra uppslagsbok.

  Sidan heter klimatforum och finns här:
  https://klimatforum.com/author/stamor1958/

 15. #14
  Stämmer, tack för hjälp, skall ändra. Stellan var en konstnär och guldletare för länge sedan som jag tog fel ur minnet. Om inte det oxå var en sammanblandning meden tredje? 🙂

 16. Ulf

  Svar 6

  En fattigdomsbekämpning som varit otroligt framgångsrik de senaste 50 åren. Befolkningandelen som lever i absolut fattigdom har gått ifrån 50 procent till 10 procent. Till stor del för att världen ställt om ifrån planekonomi till marknadsekonomi. Men nu vill klimathetsarna öka fattigdomen igen genom att gå tillbaka till planekonomi och ta lägga ner ekonomisk tillväxt. Frågan är om de bara är obegåvade och historielösa eller om något annat ligger bakom detta vansinne?

 17. Ingemar Nordin

  Kjell L #13,

  ”Det finns väl bara två händelser som skulle kunna klassificeras som apokalyps, ett supervulkanutbrott eller en kollision med en komet eller meteor av tyngre valör.”

  Lägg därtill en solstorm a la Carrington Eventet 1859. I vår elektrifierade och digitaliserade värld vore detta en katastrof. Och tyvärr är sådana solutbrott som träffar oss inte särskilt ovanliga. Det var nära för några år sedan och dess fokus var en hårsmån ( astronomiska termer) från jorden. Denna typ av elektromagnetiska stormar är faktiskt möjliga att skydda sig emot genom EMP-skydd på centrala delar av vårt elnät. Men räkna med att vara strömlös några veckor, eller kanske månader, och att få köpa en ny dator. Tack och lov så finns det fortfarande fossilbaserade motorer som man kan köra igång lokalt.

 18. Ingemar Nordin

  Tack Lena, bra sammanfattning av dagsläget.

  Det är väl så att klimatdebatten blivit alltmer hysterisk med åren. Och den har blivit alltmer allomfattande och aggressiva med skolor, radio o TV, alla de stora tidningarna, alla lojala myndigheter, inklusive universiteten. Det ser ut som att alla samhällsstyrande organ har mobiliserats i kampen mot klimatet!

  Samtidigt är det tydligt att skepsisen mot allt detta växer. Den digitala världen, inklusive denna blogg, utgör ett andningshål mot den statligt dirigerade MP-propagandan. Jag vet inte hur länge vi klimatrealister får vara kvar med våra bloggar och FB-grupper. Men vi utgör en nagel i ögat och det är helt tydligt att de ser oss som ett allvarligt hot.

  En del kräver en ”upplyst despoti”, andra att vi bör ”pausa demokratin”, och en del utesluter inte att FN måste (tyvärr, tyvärr- för vi vill ju bara bevara frihet, demokrati och fred :-)) gå in med militära medel mot nationer som vrenskas.

  https://www.abc.net.au/news/2019-12-03/climate-change-international-security-risk/11714284

 19. #13,17
  ”Det finns väl bara två händelser som skulle kunna klassificeras som apokalyps, ett supervulkanutbrott eller en kollision med en komet eller meteor av tyngre valör. Inget av dessa händelser ser ut att vara för handen just nu”.

  Det är inte min uppfattning ang sannolikheten. Den vet vi ca lika lite om som klimatutvecklingen och en av de saker där FN faktiskt skulle kunna vara till nytta och motivera en kraftsamling från alla. Det var på nypen rel nyss och utan förvarning:

  https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/resurserna-kan-anv%C3%A4ndas-d%C3%A4r-de-g%C3%B6r-nytta

 20. Kjell Lindmark

  #17 Ingemar Nordin

  Ja självklart en solstorm av kolossalformat kan säkerligen sänka vår elektronik under lång tid. Men påverkar en solstorm klimatet i någon större omfattning tro?

 21. Ingemar Nordin

  Alvar N #19,

  Det var väl precis stora asteroider som Kjell L #13 varnade för?

  NASA har faktiskt en avdelning som jobbar med att tidigt upptäcka asteroider och stora meteorer som närmar sig jorden på kollisionskurs. Och hur man skall försvara sig mot dem

  https://solarsystem.nasa.gov/news/929/nasas-first-planetary-defense-technology-demonstration-to-collide-with-asteroid-in-2022/

  https://www.nasa.gov/press-release/nasa-awards-launch-services-contract-for-asteroid-redirect-test-mission

  Tänk om NASA kunde lägga ned GISS och lägga mer reurser på detta?

 22. Ingemar Nordin

  Kjell L #20,

  Nej solstormar har inget med klimatet att göra. Solstormar kan nog bara påverka vädret ett kort tag. Men nu diskuterade du apokalypser.

 23. Rolf Mellberg

  #17 Ingemar

  Detta men en rejäl solstorm finner jag mycket intressant och skrämmande. Men vi måste väl få minst 10-15 timmars förvarning om detta skulle hända. För massor med elektronik måste det räcka att frikoppla alla burkar eller hela kabinett från alla metallsladdar, ja kanske koppla loss kompletta serverhallar medan optiska ledningar inte utgör någon fara.

  För kraftnätets stora transformatorer, generatorer och annan utrustning – som jag tror kan bli förstörda vid dessa väldiga överspänningar – borde det också gå att ”koppla loss” med flera meters ”luftgap” så borde dessa kunna klara sig.

  Detta hoppas jag VERKLIGEN MSB och kraftbolagen har förberett sig för!!! Men om det är förberett för att frikoppla alla serverhallar, och kanske till med bryta upp el-distributionsnät i kortare avsnitt är en intressant fråga. Det är väl metalliska objekts längd som är avgörande för vilka spänningar som induceras.

  Detta borde följas upp!!! Besparingarna skulle vara gigantiska om man kunde får 90% up and running på ett par dar bara.

 24. Rolf Mellberg

  #21 Ingemar

  Ang: Near Earth Astroids

  Brukar ni inte klicka på solen här på sidan (en bit upp, => spaceweather.com)
  Scrollar man ner så kan man se aktuella astroider som kommer jorden rätt nära, med distans, hastighet och bumlingens diameter.

  En sju-meters klump missade oss strax innanför månbanan för några dar sen.

 25. #21
  Jomenvisst. men det var sannolikheten jag har annan uppfattning om.
  ”Inget av dessa händelser ser ut att vara för handen just nu”.
  Och NASA hade tydligen inte en susning eller förvarning heller. Om man inte mörkade för att slippa ev panik. Det kanske kommer en om 5 min?

 26. Ulf

  Hela tiden förstärks känslan av att Sverige står ut i debatten eller rättare sagt avsaknad av debatten. Jag funderar på varför denna ständiga åsiktskorridor och just oviljan att diskutera relevanta invändningar? När sedan fördämningarna brister ja då byter man åsikt och hoppar snabbt in i nästa åsiktskorridor.

 27. Sören G

  Många nära-jorden passager upptäcker man inte förrän de redan har passerat. Då kommer de inifrån i riktning mot Solen.

 28. foliehatt

  Tack för länken till HARDtalk-interviewen med Roger Hallam. Det var en mycket intressant och lärorik upplevelse att höra honom lägga ut sin bild av framtiden.
  Dels så är det skrämmande, de medel han säger sig vara villig att implementera för att rycka upp vårt nuvarande samhälle med rötterna. Antiterroristpolisen i UK har god anledning att hålla noggrann koll på vad han och hans rörelse gör och säger. Mycket av det han berättade i interviewen hade jag ingen aning om. Jag kommer inte längre bara gå förbi någon Extinction rebellion-protest och bara le åt dem.

  Dels så visar han att han antingen har noll koll på egentligen någonting, eller så ljuger han så att tänderna svartnar. Sex miljarder döda av svält inom tio år om koldioxidhalten tillåts öka – och detta på grund av klimatkollaps – och att jordens folk nu sluter sig samman, organiserar sig, för att strypa utsläppen till noll inom en tioårspperiod (sex år i UK). Vilken planet bor han på?
  Om hans resonemang och han som person inte var så skrämmande och förtvivlat empatilöst så skulle jag bara skaka på huvudet (och rekommendera stark psykofarmaka). Men, jag får nog ta Extinction rebellion lite mer på allvar, främst för att de aldrig ska tillåtas få något som helst att säga till om.

  Så, tack för länken. Det var en riktig ögonöppnare för mig.

 29. Ulf

  30 år efter planekonomins sammanbrott och efter 30 år av enorma framgångar för världsekonomin och fattigdomsbekämpningen så ska EU kommission införa planekonomi igen via ett apokalyptiskt klimathotande.
  Kinesiska kommunistpartiets medlemmar applåderar högt och drar på med så mycket koldioxid som möjligt så vidskepliga EU kan sänka medlemsländerna till en nivå där kineserna kan köpa upp europeiska företag och länder till reapriser. I Asien gör grannländerna och USA starkt motstånd mot Kinas maktbegär. I Europa handlar det om en skitenkel promenadseger.

 30. Fredrik S

  Har Ursula von der Leyen varit en vilande grön kommunistagent inom CDU som vaknat eller har hon sålt sin själ till de vänsterextrema gröna aktivisterna?

  Kanske är det bara förhoppningsvis bara taktik för att kunna gå vidare?

 31. Fredrik S

  #30 till Ulf #29

 32. Ulf

  Svar 30

  Utan att ha något vetenskapligt underlag så tycker jag mig ha sett någon slags romantisering i konservativa kretsar kring djur natur och människan som något dåligt. Klart märkbart i Storbritannien och Tyskland. Sydeuropa har jag sämre koll på. Nuvarande klimatpolitik drabbar framförallt Tyskland emedan Frankrike klarar sig väl tack vare kärnkraften. Tysklands problem är inte bara konjunkturella utan strukturella pga av att man skapar en energikris och en industriell kris inte minst i sin bilindustri. Jag tycker att hon väl passar in i den här naturromantiserande överklassen där man föredrar djur framför människor. Min gissning och spekulation.

 33. Fredrik S

  Ulf #32

  Ja, man tycker ju att åtminstone tyskarna på kontinenten borde lärt sig av DDR-eran som inte bara var en ekonomisk utan ju även en ekologisk katastrof.

 34. Fredrik S

  Läser att Peter Eriksson, vår biståndsminister ja han pratar ju mest om klimatet men, oroar sig helt plötsligt över Kina och säger att ”vi” (vilka de nu är) kanske varit lite naiva.

  Om han nu menar det han säger är kan man ju fundera på vad han/de läser för något och hittar sin info om saker på Rosenbad om de hittills missat vad händer i omvärlden?

  Läser han bara ETC och svensk mp-press eller är de rätt och slätt odugliga?

 35. Fredrik S

  Jag tyckte mig uppfatta att Rockström uppgraderats till stjärnexpert tom idag någonstans i vår seriösa media.

  Men jag kan sett fel.

 36. Ulf

  Svar 34

  Vad han menar med vi kan man fundera över men i verkligheten är det förstås regeringen i Sverige (och nu verkar det dessutom vara EU kommissionen).

  Det är faktiskt dock ett fall framåt jämfört med Stefan ”ingen kunde förutse” Lövin som tydligt försökte inkludera alla oss som i typ 20 år kunnat förutse den utvecklingen.