Havsbaserad vindkraft kan få allvarliga följder

vindkraft hav

Hur skall regeringen ha det med den havsbaserade vindkraften? Oppositionen (C, S, MP och V) skäller som bandhundar för att regeringen ännu inte gett grönt ljus till fler havsbaserade vindkraftsparker.  Men innan man fattar beslut om den storskaliga utbyggnad som planeras kan det vara bra att ta reda på mer om den miljöpåverkan sådana kan orsaka.

SMHI skall komma med en utredning våren 2024 om detta. Men det finns en del preliminära resultat som SMHI presenterat på sin hemsida (december 2023) https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/smhis-oceanografiska-forskare-vindkraftsparker-till-havs-har-en-storskalig-paverkan-pa-havet-1.202627

De skriver bl.a.:

SMHIs oceanografiska forskare: ”Vindkraftsparker till havs har en storskalig påverkan på havet”

Havsströmmar, salthalt och temperatur – både vid havsytan och vid havsbotten – är några av de parametrar som påverkas av havsbaserad vindkraft. Dessutom påverkas havet långt utanför själva vindkraftsparken när vindkraftsverken är i drift. Det visar de första resultaten av en modellstudie som SMHIs oceanografiska forskare nu genomför på uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten. De slutgiltiga resultaten presenteras våren 2024 och kommer vara en del av underlagen till de svenska havsplanerna.

– Våra första modellresultat visar att vindkraftsparker till havs har en storskalig påverkan på havet och att effekterna sprider sig långt bortom parkernas yttre gräns, säger Lars Arneborg, chef för den oceanografiska forskningen vid SMHI som fortsätter:

– Vinden bakom vindkraftsparkerna minskar och vi ser att detta påverkar strömmar och skiktning i havets ytskikt. Det påverkar i sin tur näringsämnen och algblomningar i ytskiktet, vilket sedan har konsekvenser för hela det marina ekosystemet samt syreförhållanden i djupvattnet.”

”Påverkan på vinden ger även effekter under havsytan. Rotorerna drar ut energi ur vinden – vilket är själva orsaken till att vindkraftverken byggs – och beroende på väderläget minskar vindarna upp till 5–15 procent så långt som 30 kilometer bakom en vindkraftspark. Studier visar att ytvatten då samlas på ena sidan av området med minskade vindar, medan djupvatten väller upp på den andra sidan, vilket i sin tur påverkar strömmarna i ett ännu större område.”

”Om inflödet av salt- och syrerikt vatten till Östersjön förändras, till exempel som en följd av vindkraftsparker i Östersjöns mynningsområde, skulle det få följder för hela Östersjöns miljö.”

Den här studien tar inte upp effekterna på marint liv utan pekar bara på förändrade vindar och vattenflöden. Tyvärr ligger forskningen efter när det gäller den marina ekologin. I Nature så har man gjort en meta-studie baserad på 867 andra artiklar om positiva respektive negativa konsekvenser med havsbaserad vindkraft https://www.nature.com/articles/s44183-022-00003-5 . Man säger bl.a.

”Bland de 867 slutsatserna från de analyserade publikationerna så rapporterade 72% negativa effekter medan 13% positiva.”

Vi har väl alla sett tidningsartiklar där ornitologer och andra pekat på allvarligt negativa effekter på fågellivet vid kusterna. Att vindkraften har negativa följder för fågellivet torde vara oomtvistligt numera. Vad som är mindre utforskat är kanske vad som händer under ytan då man smäller upp en vindkraftspark i haven.

val

Särskilt valar och vindkraft i haven har diskuterats mycket. Detta efter att man iakttagit stora mängder strandade valar i närheten av vindkraftsparker. Lockar vindkraftens lågfrekventa ljud valarna ur kurs?

Men nej, inte ens Greenpeace som ofta och ihärdigt propagerat för att skydda valar menar att det finns ett samband. Valar kan tydligen dödas av den globala uppvärmningen men inte av havsbaserad vindkraft. Här är en lite utförligare artikel som ställer sig på vindkraftsparkernas sida i val-debatten https://www.euronews.com/green/2023/02/21/fact-check-are-wind-turbines-killing-whales-off-americas-atlantic-coast . Ämnet tillhör väl fortfarande de icke vetenskapligt studerade områdena när det gäller havsbaserad vindkraft.

Hur det än är med frågan om valar och vindkraft så är det uppenbart att de miljömässiga konsekvenserna av havsbaserad vindkraft ännu inte är utredda ordentligt. Förhoppningsvis så avvaktar man det vetenskapliga läget innan man ger klartecken. Till detta kommer naturligtvis de ekonomiska och energipolitiska konsekvenserna.

Oppositionen tycker att en debatt om havsbaserad vindkraft är helt onödig. De tycker att kravet på utredningar och att sätta sig in i fakta bara är ”populism”. Deras stridsrop, som de hoppas kunna besegra regeringen med i nästa val, är: Bygg ut nu! (Det är ju bråttom eftersom de lyckats förstöra vår energiförsörjning under sitt eget maktinnehav.) Om Tidöpartierna faller till föga för detta stridsrop så måste de samtidigt begrava SMHIs rapport ovan samt en lång rad andra vetenskapliga undersökningar och varningar.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. En bra start på 2024 med ord i rättan tid. EU’s plan för 300 MW till havs måste stoppas. Stålskogar till havs för att rädda klimatet. Hur vilsna kan politiker bli när de frikopplas från verkligheten.

 2. Ulf

  Man tror inte det är sant när man läser om denna opposition som regerade i 8 år och samlade allt på bordet och fick inget gjort. Ja möjligen tvingade man Vattenfall att lägga ner kärnkraften, men i övrigt ingenting. Man lyckades inte godkänna ett enda tillstånd för havsbaserad vindkraft och nu har man mage att kritisera regeringen. Jag skulle gärna vilja undersöka hjärnorna på de som vill rösta på denna opposition. De måste bara älska handlingsförlamning.
  Nu är nya tillstånd inga naturproblem eftersom det är synnerligen olönsamt att bygga havsbaserad vindkraft. Detta kan förstås ändras med en ny regering och nya sjuka subventioner. Oddsen för att inkompetensen skulle orka genomföra en sådan ändring på 4 år är dock små.
  Om det kommer en ny röd grön regering så är vårt största hopp deras handlingsförlamning. Det tog faktiskt dem 8 år att förstöra Sveriges energisystem. Och mycket av receptet innehöll handlingsförlamning som största faktor.

 3. Anders

  Tack Ingemar! Man undrar verkligen hur länge de stora miljöorganisationerna SNF, WWF och Greenpeace ska leka strutsleken beträffande vindkraft? När ska de inse att kärnkraft är bäst för miljön, ekonomin och CO2-produktionen??

 4. Ivar Andersson

  Försiktighetsprincipen gäller uppenbarligen inte vindkraft och grönt stål. Då är det bara att gasa utan att veta konsekvenserna.

 5. Magma

  # Anders 3
  ”När ska de inse att kärnkraft är bäst för miljön, ekonomin och CO2-produktionen??”
  Även om jag håller kärnkraften som den viktigaste frågan för framtida svensk storskalig och stabil energiproduktion, så är nog framförallt kol bättre för CO2- produktion och en (i verkligheten) grönare värld … 🤔😏

 6. Katarina

  Den sk miljörörelsen gör inte rätt för sitt namn. De skiter högaktningsfullt i miljön och verkar styrda av fossil CO2. Men inte ens det är konsekvent, de är helt obegripliga.

 7. Ann lh

  Det man inte ser, det verkar inte finnas …
  Vad som händer i havet i samband med vindkraftsparkerna får ingen större uppmärksamhet i media men det kan bli förödande för våra ovanligt känsliga ekosystem i de redan starkt påverkade innanhaven med brackvatten och saltvatten runt våra kuster. Det var inte så länge sedan fokus låg på att ”rädda Östersjön”, med nu har i varje fall oppositionen glömt detta.
  Om politikerna dessutom sätter sig in i vad COP 28 innebär så finns det verkligen ingen anledning att köra vidare med Net Zero och FNs upphettade klimatmodeller som ligger bakom den katastrofala Gröna Omställningen.
  Tack för inlägget, en frisk start på det nya året.

 8. Det är tyvärr inte bara den inhemska oppositionen som regeringen skall klara av för att inte bygga ut vindkraften till havs. EU har bestämt att det skall göras storsatsningar på vind under kommande år.

  Det är viktigare med att det byggs ”förnybart” än vad som händer med kusthaven. Vindkraftslobbyn är enormt stark i EU.

  https://www.offshorewind.biz/2023/12/19/breaking-eu-commits-to-111-gw-of-offshore-renewable-energy-by-2030-as-26-member-states-sign-european-wind-charter/

 9. Torbjörn

  Ingemar
  Finns det inte forskning kring ålar och hur de påverkas av elkablarna på botten?
  Något om att de får svårare att navigera, tror mig ha sett det tidigare iaf

 10. stig morling

  Bäste Ingemar! Ett bättre nytt år och tack för ett utomordentligt inlägg! Jo, dessvärre är okunnigheten om miljömässiga frågor uppenbarligen djupt utbredd. Redan på 1970-talet övergavs utsläppen av orenat avloppsvatten till vår kringliggande havsmiljö. Den djupt förenklade slogan var då ”The solution to pollution is dilution!”Tack och lov kanske vi kommer att se framtidens avloppsrening msom en viktig del i ett äkta kretslopp. Att de allvarliga konsekvenserna av vårt missbruk av en så viktig biotop inte diskuteras vare sig hos SNF eller WNF är minst sagt märkvärdigt.
  När vi på 1990-talet på uppdrag av Senegals regering tog upp det industriella utfisket av östra Atlanten var detta perspektiv helt ointressant. Detta ointresse har levt kvar in i nutid. Inför senaste valet frågade jag dåvarande jordbruksminister om problematiken med utfiskningen av Östersjön möttes jag av en total oförståelse av frågan. Undrar om vår nuvarande regering uppvisar samma oförstående förhållningssätt i flera miljöfrågor?
  PAX ET BONUM
  Stig Morling

 11. Ann lh

  # 8 Tänk att EUs ”skarpa hjärnor” inte förmår att ta oss ur Angela Merkels förgörande grepp.
  Jag vet inte vart den överraskande friheten COP 28 och sultanen av Dubai leder oss, men Obamas och Merkels gemensamma mål måste vi frigöra oss från.
  En god början vore att våra ledande politiker ville/kunde ta till sig att vi nu kan stå inför en ny tid där FNs klimathot äntligen med hjälp av COP 28 bör har tappat det förlamande greppet om oss stackare i väst.

 12. Thorleif

  Tack för detta påpekande Ingemar.

  Bara som en simpel dykare vet jag att havet och dess hemligheter tillhör det mest outforskade vi har på jorden. Bara det att vi tillåter utfiskning är skrämmande nog. Marina ekosystem är känsliga för störningar men ifråga om den heliga koldioxid-partikeln tycks nästan allt vara tillåtet. Men inte kärnkraft (eller gaskraft). Plötsligt är inte heller fågelreservat och deras flytt- och födo- områden längre av betydelse när man planerar nya gigantiska snurr-områden runt Gotland och Öland (osv).

  Politikers värsta fiender är?

  Att de aldrig kan erkänna att de har/haft fel vilket innebär att de ofta riskerar att gå för länge i destruktiva riktningar.

 13. BG

  Det går dåligt för vindkraften vid USA:s ostkust enligt Michel Schellenberger i Public News:

  ’Örsted överger vindenergiprojekt som dödar valar. Under flera år har Bidenadministrationen, miljörörelsen och vindindustrin argumenterat för att det var oundvikligt att uppföra gigantiska vindkraftverk längs [den amerikanska] ostkusten. Anhängarna hävdade, att vindenergi var redan billigare än fossila bränslen. Och president Joe Biden gjorde vindkraften till en viktig prioritet och fotograferades i ett möte med vindkraftschefer där samtalsämnet var att framhålla dess fördelar.

  Men nu har det danska vindkraftsföretaget Örsted avbrutit sina South New Jersey projekt, Ocean Wind 1 och 2 ställt inför ökande motstånd från allmänheten, bevis på att vindindustrins aktiviteter dödade valar och försämrad ekonomi. Ocean Wind 1 och 2 skulle ha placerat mer än 200 massiva vindkraftverk endast 15 miles från New Jerseys stränder.

  Örsteds aktier har fallit 60% under året och New York Times uppskattar att man kommer att tvingas skriva av 5,6 miljarder dollar i investeringar i de båda projekten. ”Det finns faktiskt inte någon Plan B för närvarande,” erkände Jeff Tittel, f.d direktör för Sierra Clubs New Jerseyavdelning. ” Det är en politisk katastrof.”

  https://substack.com/redirect/2/eyJlIjoiaHR0cHM6Ly9wdWJsaWMuc3Vic3RhY2suY29tL3AvdmljdG9yeS1vcnN0ZWQtYWJhbmRvbnMtd2hhbGUta2lsbGluZz91dG1fY2FtcGFpZ249ZW1haWwtcG9zdCZyPWt2MmU4JnRva2VuPWV5SjFjMlZ5WDJsa0lqb3pOVEEwTVRjMk1Dd2ljRzl6ZEY5cFpDSTZNVE00TlRBek9UWXpMQ0pwWVhRaU9qRTJPVGc0TnpnMk1UQXNJbVY0Y0NJNk1UY3dNVFEzTURZeE1Dd2lhWE56SWpvaWNIVmlMVEkzT1RRd01DSXNJbk4xWWlJNkluQnZjM1F0Y21WaFkzUnBiMjRpZlEuY19XTVRYWTB5NmFWSTJJdmZQN21acUdabzZ5a1RlVXUwNnB1WVhsT3VYVSIsInAiOjEzODUwMzk2MywicyI6Mjc5NDAwLCJmIjpmYWxzZSwidSI6MzUwNDE3NjAsImlhdCI6MTY5ODg3ODYxMCwiZXhwIjoxNzAxNDcwNjEwLCJpc3MiOiJwdWItMCIsInN1YiI6ImxpbmstcmVkaXJlY3QifQ.H-mZKIVm_pq2GJW-rE9O1WWrOdgikgrb5tBkj9BgOzM?

 14. Thorleif

  #12 Politiker

  Glömde förstås att poängtera den viktigaste anledningen till att de kan fortsätta att ha fel och orsaka skada:

  De behöver aldrig betala för skadorna. Priset de betalar för att riskera att inte bli omvalda är i princip väldigt lågt mht vad deras väljare betalar. Numera skyller de också på sina rådgivare men de senare har alltmer valts av ideologiska skäl snarare än objektiv sakkunnighet (som var fallet förr i större utsträckning). De gröna vågmästarparti är utmärkta exempel på det men även hos moderaterna (marknaden har alltid rätt-ideologin).

 15. Göran

  Under valrörelsen träffade jag på Annika Strandhäll på Medborgarplatsen i Stockholm. Jag tog upp detta med vindkraftverkens miljöförstöring. Hon sade då att de skulle undersöka mycket noga vad det fanns för negativa konsekvenser innan de gav tillstånd till vindkraftverk.

  Jag kan i dag konstatera att hon bara ljög för mig.

  I norra Vänern finns det 10 vindkraftverk som står på ett grund. Folk i trakten säger att detta grund var ett område rikt på fisk. I dag säger de att det inte går att få någon fisk där.

 16. Thorleif

  Göran

  Jag tror att några av orsakerna till att våra politiker gör dåliga och tokiga val är;

  1. Betydelsen av pengar och lobbying på högre nivåer (EU och högre liksom på partinivåer hos oss).

  2. Toppstyrningen inom våra partier. Knapptryckar-trenden. Proffesionaliseringen inom politiken, den politiska adelns bildande. Bristen på ålder och erfarenhet av världen utanför parlament och av livet för vanligt folk.

  3. Betr Klimat-politiken handlar det mest om beslut tagna bortom vår lokala kontroll. Allt större fokus på politiska uppdrag högre upp (karriär) och för bra ekonomiska villkor gör politiker fega. Integriteten under allvarligt hot då allt fler ser hur makt flyttas uppåt och bort från lokal kontroll. Våra folkvalda blir följare!

 17. Tack Ingemar, en frågeställning så viktig att den kan påverka hela vår framtid och huruvida vi överhuvudtaget kommer att bibehålla några som helst fungerande biologiska system.
  Vindkraft till havs och på våra känsliga havsgrund är ett veritabelt vågspel, med höga insatser – från vindar och havsströmmar till biologisk överlevnad.

  Tyvärr är det allt för få som förstår hur massakrerade våra havsmiljöer är – med allt från döda bottnar, syrefattigdom till direkt påverkan på själva funktionen i den viktiga kolcykeln.
  Redan idag är manipulationen total, toppredatorerna är utfiskade och industrifisket efter dom pelagiska huvudarterna som sill och liknande är så omfattande att hela upptaget och utsläppet av Co2 från cykeln är skrämmande instabilt.

  När solljuset tränger ner i havet och näringsämnena dansar in i produktionen av djur och växtplankton – så finns numera inget system av naturlig balans kvar för att hantera levande och döda plankton som bundit bl a Co2.

  Dom pelagiskt betande arterna, från sill och spigg till valar och i sin tur deras predatorer är i fullständigt kaos.

  Haven och atmosfären är hårt linkade i olika funktioner och vi människor har redan halshuggit haven – när vi nu skall bygga havsvindkraft är risken överhängande att vi drar i dom sista skruvarna i locket till havets likkista.

  Just nu byggs det landbaserad vindkraft i några av landets högvärdigaste naturområden – där länsstyrelser, naturvårdsverk och regering motiverar avstegen från att Inte Bygga i områden med höga/högsta naturvärden med ” klimathotet riskerar annars jordens framtid”.
  Alla MKB : er radar upp varenda kryptogam, fågel, fisk, insekt och allt annat som är skyddat i dessa områden med högsta Bevarande Status – men säger i meningen efter att allt detta tillgodoses, via försiktig byggnation och vägdragning, hänsyn och där till hörande ” obetydlig påverkan” tillämpas.

  Floskel OS vinns varje år av vindkraftindustrin – och djuren och naturen förlorar varje gång.

  När nu turen kommit för havens likvaka bör vi alla bli förskräckta – men eftersom ingen bor i havet och få jobbar där så kommer detta att passera under både radarn och solen.

  Släktet av uppmärksamma jornalister har dött ut – och några andra riddare av ärlighet, vetenskaplighet eller sunt förnuft syns inte heller till i det kompakta mörker som den ”grön” omställningen dragit ner över vårat land, hela eu och nästan hela västvärlden…det är evigt mörker i konsensusvärlden.

 18. Anders

  #17 Magnus Blomgren. Dina ofta komiska och dräpande kommentarer genomsyras av mycken kunskap och erfarenhet! Måtte någon gnutta av detta sippra in till våra riksdagsmänniskor under 2024.

 19. tty

  Apropå effekterna av vindkraftverk på fågellivet. Nu, efter typ 40 års ”forskning” på området har äntligen någon tagit sig an att mäta hur effektiva de använda metoderna är att hitta fåglar som dödas av vindkraftverk egentligen är, genom att lägga ut ”fingerade” fågelkadaver och se hur många av dessa som faktiskt hittas. Detta är en standardmätmetod inom zoologin känd som ”release-recapture”, men tydligen helt okänd för ”vindkraftsforskare”.

  Resultat? Metoderna är mycket ineffektiva, i synnerhet för småfåglar, där bara var sjätte hittas. Vägt för varierande fågelstorlek är antalet döda fåglar minst fyra gånger högre än vad ”forskningen” hittills indikerat

  Publicerat i Nature Scientific Reports dessutom, så det vanliga kryphålet ”inte peer-reviewat” funkar inte:

  https://www.nature.com/articles/s41598-023-46909-z

 20. Claes-Erik Simonsbacka

  As Offshore Wind Ramps Up, Scientists Flag Potential Impacts

  Utdrag översatt till svenska;

  Forskare känner redan till några av de lokala effekterna av vindkraftsparker. Till exempel kan de, något kontraintuitivt, minska den lokala vindhastigheten. De skapar också sina egna lokala klimat, och orsakar störningar i vattnet i form av ett medvindsvak. Men vad dessa förändringar kan betyda för det marina livet eller för industrier som är beroende av havets resurser är något som forskare fortfarande försöker ta reda på.

  Forskare har mycket mer att göra innan de kan veta den verkliga effekten av tusentals havsbaserade vindkraftverk, samt hur och var de ska byggas. Det kan till och med finnas frågor som de inte har tänkt ställa ännu, säger Ute Daewel, en forskare som studerar marina ekosystem vid Helmholtz-Zentrum Hereon i Tyskland.

  Samtidigt tyder en del forskning på att vindkraftsparker till och med kan hjälpa fiskar och annat marint liv. ”Många människor säger, hej, det här kommer att bli en förbättring av livsmiljön eftersom det kommer att finnas stenar på botten, som gör konstgjorda rev”, säger Daphne Munroe, skaldjursekolog vid Rutgers University. ”Och det är helt sant. Men det är en förskjutning från det som fanns där.”

  LYCKLIGTVIS, säger forskare som Dorrell, finns det tid att ta reda på de mer subtila nyanserna av havsvind och dess större effekter på det marina ekosystemet.

  https://undark.org/2023/08/21/as-offshore-wind-ramps-up-scientists-flag-potential-impacts/

  Mvh,

 21. Thorleif

  Djur är ju inte dumma på lite längre sikt. I bästa fall lär de sig genom att förändra sitt beteende (söka föda, boplatser osv). Först när det skett brukar vi ta reda på varför. I bästa fall lyckas vi men då har det ekologiska systemet redan ändrats. Till godo eller ondo på längre sikt?

 22. Lennart Svanberg

  Miljörörelsen var emot bron till Danmark då det skulle förstöra för miljön. Ack vad minnet är kort och hur ändamålet alltid får helga medlen.

 23. Nr 19 tty
  Inte nog med att korpar och kråkor och rävar snabbt lär sig var kadaver kan hittas – när vi frågade vindkraftbyggarna hur dom räknar antal döda fåglar så svarade dom att dom lät deras tekniker ” titta runt” när dom ändå var där på uppdrag.

  Det finns olika metoder, med sökhund osv – men faktum kvarstår, kadaver försvinner nästan omedelbart.

  För 2 veckor sedan satt jag och pimpelfiskade på en bohusländsk storabborrsjö, där 5 medelstora vindturbiner är placerade i sjöns sydkant – efter en stund flög, vad jag trodde var en sparvhökshona över isen mot turbinerna – fågeln började cirkla runt ett av tornen och manövrerade farligt nära vingarna i 10 minuter – därefter träffades fågeln.
  En stund senare avbröt jag fisket och kunde, tack vare snön, hitta fågelns nedslagsplats – den var död men hade flaxat runt i snön en stund, det visade sig vara en duvhökshane.

  Det var en fågel som aldrig skulle hamna i ngn statistik, som så många – men det kändes oändligt trist att påminnas om vad som sker oftare än folk kan tro.

  Många rovfåglar har sina uppvindsberg ( termiken)just på vindkrafthöjderna – och deras psykologi, som toppredatorer, gör dom orädda för vingarna.

  Mörkertalet i vindkraftdöden är mycket stort.

  Vindindustrins motargument är att många örnar och andra dödas av tåg och bilar – men det gör ju liksom inte saken bättre.

  I tyskland börjar oron över bl a ormvråkarna i vindindustridöden att höras allt mer.

  Det är värt att komma ihåg att på dom bergsryggarna där vindkraft placeras råder ofta avverkningsförbud, då höjderna i landskapet fyller flera funktioner och att skogen och markförhållandena där är extra känsliga och eroderar lättare.

  Ingen avverkning – men vindkraftindustri, är ett av alla undantag som blivit modernt.

 24. tty

  ”Till exempel kan de, något kontraintuitivt, minska den lokala vindhastigheten. ”

  ”kontraintuitivt”? Snarare självklart. Var tror vederbörande energin kraftverken genererar kommer ifrån?

  Detta är f ö anledningen till att det är omöjligt att få ut mer än ungefär hälften av vindenergin. När luften bromsas upp av vindkraftverket ökar istället trycket (Bernoullis lag) och man får en expanderande kon av luft med lägre hastighet (och mera turbulens) bakom verket.

 25. foliehatt

  Apropå s.k. miljövänners blundande för miljöpåverkan när det diskuteras klimat (läs koldioxid), så är ett av 2023 års nyord –

  Grön kolonialism: exploatering av landområden och naturresurser för att främja hållbarhetsmål på en annan plats.

  Skönt att vi nu åtminstone har en uttalat definierad term för det vi utsätts för.

 26. Magma

  Hörde nyss på väderlekstjänsten att vi förväntas få mängder med snö o ca 40 minusgrader i norr … värt ett tips till SVT’s klimatguru Erika Bjerström … hon kan säkert på ett pedagogiskt sätt förklara för oss alla att det är extremväder som så klart beror på koldioxiden … ja den koldioxid som härrör från kol o mineralolja alltså, för när biobränslen som gjorts av slaktrester, kompost o liknande frigörs ju ingen koldioxid … eller? 🤔

 27. Nr 25 foliehatt
  Koldioxid, ja…svt släppte igenom en same häromdagen, han hade noterat att det på senare år blivit allt senare och kallare vårar – precis som på grönland ( sedan 2005 ).
  Senare avsmälningsstart i norr är en intressant klimatindikator – vi får se åt vilket håll det går framöver..men det blir allt svårare att odla sin klimat ( Co2 ) ångest häruppe i nord…att allt går fortare och att vi har gaspedalen i botten mot…ja, det har bleknat en smula..
  Nu vänds sökljuset mot ökenländer och ökad värme där…känns lite desperat.

 28. Sören G

  ”Isen smälter och vårarna kommer tidigare och fåglarna kommer vid fel tidpunkt” är vad som ständigt upprepas i naturprogram och andra program även fast det inte längre gäller.
  Vi hade en kall vår och sommar så var var värmen? Om den globala medeltemperaturen var hög så betyder det inte att de uppmätta temperaturerna var de högsta som registrerats. Det kan bero på att det inte var så många rekordlåga temperaturer. Då kan ju medeltemperaturen bli högre.
  Hörde danska drottningens nyårstal. Hon var bekymrad av att 2023 var det varmaste året som uppmätts.
  Danmark har ju Grönland. Hon kanske skulle trivas där.

 29. tty

  #23

  ”Det finns olika metoder, med sökhund osv – men faktum kvarstår, kadaver försvinner nästan omedelbart.”

  Den aktuella studien gällde sökhundar – andra metoder ger naturligtvis ännu sämre effektivitet.

 30. tty

  #28

  Kanske värt att nämna igen – senast det var mera havsis i Arktis vid årsskiftet än i år var alltså 2003:

  https://nsidc.org/arcticseaicenews/charctic-interactive-sea-ice-graph/

 31. Ann lh

  OT?
  Åsa Wigforss fick äran att avsluta ”Vinter i P1” för 2023. Det blev samtidigt det första Vinter i P1 2024.
  Åsa W. är en av Svenska Akademins ledamöter och filosof. Hon talade vackert om upplysningen och bildningens betydelse för samhällsutvecklingen.
  Sedan kom magplasket! Hon hade verkat i Universitets miljön i USA och ”visste” som så många andra kulturpersonligheter att klimathotet var allvarligt och Trump en fara för demokratin.
  Hur bildad är man om man har köpt medias och politikernas berättelse om en av nutidens viktigaste framtidsfrågor rakt av, tillsynes utan att ha reflekterat över hur den stämmer med verkligheten?
  Trump har sina sidor, men han valde Happer istället för J. Kerry med flera till sin rådgivare vilket ledde till att han hade påbörjat USAs väg ut ur FN.
  Om detta borde di lärde tvista!

 32. Sigvard Eriksson

  Ann 31
  Åsa Wigforss är kunskapsresistent. Det konstaterade vi för flera år sedan. Jag tror du minns.

 33. Sigvard Eriksson

  Människan är orsaken till den globala uppvärmningen. Det är ingen värderingsfråga, utan fakta enligt Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi. Har du liberala eller konservativa grundvärderingar och inte tar till dig detta då är du faktaresistent.
  Åsa Wikforss har intervjuats ett flertal gånger i SR, bl a i prestigeprogrammet Vetandets Värld och talat om faktaresistens, kunskapsresistens och synen på kunskap och använt ”den globala uppvärmningen” som exempel. Har du liberala eller konservativa grundvärderingar och inte tar till dig detta då är du faktaresistent, påstår hon.
  Det är förvånande att en professor uttalar sig så tvärsäkert i en fråga som hon uppenbarligen saknar insikter i. Vetandets Värld blev genom professorn ytterligare ett i raden av alarmistiska propagandainslag i Public Service. Den här gången med den auktoritet som Åsa Wikforss professorstitel skänker.

 34. Thorleif

  Skåne (och SE4) ska få bukt med sin energikris bara politiker och byråkraterna skyndar på tillstånden att bygga vindkraftverken utanför Skåne-kusten. Det tycker ivf danskarna och Örstad. Annars riskerar de en ”riktig energikris”!

  https://www.di.se/nyheter/varningen-risk-for-verklig-energikris-i-onodan/

 35. Thorleif #34,

  En helt onödig energikris. Ja, verkligen. Men det beror inte på att det byggts för lite vindkraft utan på att man stängt flera väl fungerande kärnkraftsverk.

 36. Anders

  #19. tty. Visst, denna forskning är bra, men förnekar existensen av ett helt fågelvänligt fossilfritt energislag.

  ”Introduction.
  As the consequences of climate change are becoming more apparent, the global demand for renewable energy is rapidly rising1. Among the currently available renewable alternatives, wind power is increasingly seen as the most feasible solution at hand. ”

  Djupt sorgligt att i övrigt god forskning smutsas ned av politiskt betingad faktaförnekelse!

  Eller var denna formulering en eftergift för att få bli peer-reviewad?

 37. Claes-Erik Simonsbacka

  Gruvdrift på havsbottnen

  https://klimatupplysningen.se/gruvdrift-pa-havsbottnen/

  Mvh,