Öppen Tråd

nytt ar

Nej, det är inte krig i bilden ovan. Det är nog folk som firar nyår 🙂 . Men vad det än är så är det dags för en öppen tråd med fri diskussion om väder, klimat och energi.

Redaktionen önskar skribenter, kommentatorer och läsare ett riktigt GOTT NYTT ÅR!
Redaktionen

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Richard

  https://peakprosperity.com/nuclear-power-to-the-rescue/
  Chris Martenson intervjuar Erik Townsend om kärnkraft. Bland annat om hur amerikanska staten försökte minneshåla forskning men forskarna smugglade ut dokument.

 2. Joachim

  (Ställde fråga i liknande riktning i ”fel” tråd tidigare. Tack för svar där!)
  Slipper el som exporteras elskatt och nätavgifter?
  Vem ansvarar för utbyggnad av stamnätet, anslutning av nya elkraftverk samt utökning av nätkapacitet för export och import? Hur finansieras detta?
  Jag frågar för att veta om och hur mycket upprörd jag ska vara.
  Om ett utländskt företag bygger en vindkraftspark i svenska vatten, säljer all el till tyska kunder och svenska konsumenter och skattebetalare får stå för anslutning, kabeldragning, exportkapacitetsökning, balansering och dessutom nedmontering och återställning så blir jag mycket upprörd.
  Och säkert många med mig – om dom visste.

 3. Adepten

  Joachim #2

  Med risk för att göra reklam för de som inte såg det komma. Men tanken är god 🙂
  Får väl se vad Regeringen gör åt detta?
  Planerad elkabel mellan Sverige och Tyskland i motvind: ”Skulle betyda högre elpriser i Sverige”
  https://svenska.yle.fi/a/7-10048001

 4. Joachim

  #3
  Se där. Politikerna som vanligt klämda mellan sköldar. Egenskapade sådana.

  #2
  Jag tror jag läst att kinesiska bolag som bygger vindkraft i Sverige dels tar med sig det viktigaste i materialväg hemifrån, och dessutom använder sig av egen arbetskraft.
  Så ingen försäljning, ingen lägre arbetslöshet och inga arbetsgivaravgifter och inkomstskatter. Tjänar Sverige alltså absolut ingenting på att vindkraft byggs??

 5. Sigge

  Joachim #2

  Om ett utländskt bolag köper el från Sverige får de betala nätavgifter som motsvarar det som regionala nätägare får betala till Svenska Kraftnät.

  Om det är prisskillnad mellan svenska elområdet och det utländska elområdet så delar Svenska Kraftnät och det utländska elbolget på den vinsten. Det finns ett undantag för vinstdelningen och det är ledningen mellan Sverige och Tyskland där ledningen ägs av norska Statkraft.

  Vinsterna av elexporten och transiteringen av el genom Sverige ger större inkomster för SVK än avgifterna de tar ut från lokala elbolag.

  Svensk elexport är störst till Finland och därefter följer Danmark, Litauen, Polen och Tyskland. Att det är minst export till Tyskland beror på att den överföringskapaciteten är lägst, 600 MW. Till Polen och Litauen är det överföringar med 700 MW kapacitet.

  Elskatter betalas av konsumenter och el som exporteras betalar ingen elskatt i Sverige.

 6. Magma

  Årets modeord – hållbart – är det egentligen någon som kan redogöra för vad det betyder i grönmupparnas värld?
  När jag en gång i tiden, förra seklet, läste hållfasthetslära så var det inte särskilt svårt att förstå – det var enkelt uttryckt att saker och ting skulle hålla för den användning som de konstruerades för … utan övrigt grönflum.
  I dag verkar man i den gröna teorins namn kunna kalla vad som helst för hållbart så länge det passar in i den grönfärgade politikens samhällsbeskrivning (narrativ) – hur skadligt det än är för miljön, energisystemet, fastighetspriser, folks välmående, arbetsmiljö, biologisk mångfald, ekonomin, eller nästan vad som helst …
  Ett av de tydligaste exemplen på denna galenskap är väderkraften – kallad för hållbar energiförsörjning, men tillför den överhuvudtaget någon stabil ”hållbar” nytta till samhället?
  Av riksmötets 349 ledamöter tycks det endast vara två ingenjörsutbildade damer som insett bristen på logik – varvid min logik säger att endast 0,57% av beslutsfattarna på riksnivå har påvisat kompetens och mod att uttala sig i frågan … (ni vet vilka)
  Är verkligen resten av svenska folkets främsta företrädare såpass inskränkta att de inte insett galenskaperna och vad ger det för signal inför framtiden … 😳🫣
  När nu jag varit mörk i sinnet så kanske någon annan kan bidra med det ljusa som som ni sett kommer med det nya året – 2024!

 7. Ann lh

  Och ett Stort, Stort Tack till Redaktionen med Ingemar N. i spetsen för att Du/ni håller i och ständigt håller koll på den vetenskapliga utvecklingen i klimatfrågan.
  Det som nu är Klimatupplysningen startade som The Climate Scam 2008 med ”Maggie”. Ledningen har förändrats, men tråden har varit obruten under alla dessa år. Innehållet har som Ingemar skrev en gång tillåtits att gälla stort och smått och därmed utvecklats.
  TCS/KU är och har varit oerhört lärorik och nu, om media och politikerna hänger med, har vi genom COP 28 fått möjlighet att släppa tagelskjortan, Net Zero Watch, och likt de stora utsläpparländerna inse och leva efter att klimatet råder vi inte på.
  Tack till alla som på olika sätt bidragit till befrielsen från CO2-hotet som aldrig var. Nu bör vi byta fokus och sätta oss in i vad vatten i alla former tillsammans med solen och havsströmmarna m.m. betyder för klimatet och klimatförändringarna.
  Gott Nytt År☀️🌤️⛅️🌦️⛈️🌬️💨🌊

 8. Tege Tornvall,

  #4, Magma. Glöm inte den väl insatte juristen Jan Ericson (M), som hittills förgäves försöker få sitt parti att se klart. Han har en mycket läs- och tänkvärd blogg.

 9. Bengt Abelsson

  Hållbart och förnybart:
  Biljardbollar av elfenben och belysning med valolja.
  (OBS – valfläsk är helt odugligt)

 10. Elkonsumenterna i SE4 ska vara innerligt glada att exportkabeln till Tyskland inte har högre kapacitet än 600 MW. Skulle man utöka kapaciteten med en kabel till på 1400 MW finge man väl mörklägga Öresundsregionen närhelst den tyska vindkraften går på lunch eller ta tyska brukols-elpriser.
  https://eepublicdownloads.entsoe.eu/clean-documents/Publications/maps/2023/230922/Map_Northern-Europe-3.000.000.pdf

 11. Joachim

  #5 Sigge
  Kan du precisera? Just nu kostar elen €39 och Sverige exporterar 1000 MW. Låt säga att vi exporterar 1000 MWh. Hur mycket får SVK in i nätavgifter för detta?

 12. Göran B

  Böcker om klimatet.
  Klimatupplysningen har tidigare lämnat förslag på julklappsböcker. I den lista nämndes inte Solving the Climate Puzzle av Janivier Vinós. Jag håller för närvarande på att läsa den, fick den i julklapp, och finner den högst intressent (har läst halva). Intresserad av synpunkter på hans framställning och teorier från en vetenskaplig synpunkt. Relevant?

 13. Sigge

  Joachim #11

  Om Sverige exporterar 1000 MWh så är SVK:s nätavgifter för det ungefär 20 000 kr. Jag kan inte svara exakt för att det var över 20 år sedan jag hade koll på alla tariffer genom mitt jobb.

  Den stora intäkten SVK har just nu är elexporten till södra Norge som just nu är på 1900 MW. Under den här timmen så elpriserna 36 öre/kWh högre i södra Norge. Det gör att SVK tjänar 342 000 på prisskillnad mellan elområden. Norska statnett tjänar lika mycket på prisskillnaden men får betala ungefär 38 000 till SVK.

  SVK:s huvudsakliga inkomster har det senaste decenniet varit att elpriserna i grannländerna som vi exporterat till har varit högre än i Sverige.

 14. #10,

  De stora problemen med både kabeln till Tyskland och den nya mellan Norge och GB är att dessa länder inte skött sin energiförsörjning internt. Inte vi heller eftersom vi lagt ned elproduktionen i södra Sverige. Tyskarna har inte kommit loss och byggt elkablar till södra Tyskland och GB har felsatsat på havsvindkraft och inte satsat på kärnkraft. Båda länderna har höga priser vilka troligtvis kommer att importeras till SE4 och uppåt. Finnarna är heller inte glada.

 15. Sigge

  #10 Håkan Bergman

  SVK och dess tyska motsvarighet planerar att bygga en likströmsöverföring på 700 MW från Hurva i Skåne till Tyskland. Den planeras bli klar något år efter att 400 kV-ledningen från Oskarshamn till Hemsjö i västra Blekinge blir klar.

 16. pa

  Svenska folket borde klippa kablarna till Tyskland. De behöver stå på egna ben.

 17. Daniel Wiklund

  # 13 Sigge Norge har råd att betala. Deras olje fond är på ca 15 biljoner. Det kan vara bra att ha mycket olja. Eller hur Sigge.

 18. Joachim

  #17 Daniel
  Det är inte ett dyft synd om Norge. Så fort jag tittar i Kontrollrummet antingen:
  a) exporterar Norge dyr el till övriga Norden (mest Danmark); eller
  b) importerar extremt billig el från övriga Norden (medan dom fyller sina egna vattenförråd)
  Idag importerar dom till något högre pris än vanligt, men det ser samtidigt ut som dom skickar en massa el vidare till Storbritannien, till okänt pris.
  Norge ser ut att veta hur marknadsekonomi fungerar och vet nog hur dom ska göra för att klara elskivan ordentligt på plus.

 19. Joachim #18,

  Norge har inte mindre än fem olika prisområden. Billigast är elen i norr med mycket vattenkraft och liten befolkning. Men de har dålig överföringskapacitet från norr till söder, vilket innebär att de kan ha skyhöga elpriser i södra Norge. Det lär inte bli billigare med en ny kabel till GB.

  https://second-opinion.se/stora-skillnader-aven-i-norska-elpriser/

 20. Thorleif

  #2 Joachim, #5 Sigge

  Jag kan inte tänka mig att utländska elköpare betalar nätavgifter när de importerar från t.ex Sverige. Nätkostnaderna svarar nätägarna för och det är slutförbrukarna som ska betala.

  SvK tar ut avgifter för transmission mellan våra egna el-områden (stamnätet) pga det stora arbete som de måste utföra pga bristande svängmassa och kapacitetsbrister. Alltså för att elen inte längre (kärnkraften) produceras där den konsumeras. Avgifterna är mao också en del i sparande inför den fortsatta (stam-)nätutbyggnaden inkl det långsiktiga underhållet osv.

  Dessa s.k transmissionsavgifter infördes så sent som för några år sedan och uppgår (väl idag) till ca 80-100 Mdr SEK om jag inte minns helt fel. Regeringen bestämmer hur merkostnaden för elbolagen ska få tas ut av konsumenterna. Nyligen annonserades att nätavgifterna ska höjas kraftigt för oss!

  Vi har stadigt undvikit att hålla näten anpassade för framtiden trots att regeringarna sedan 2 decennier försökt få t.ex regionala nätägare att både reinvestera och underhålla långsiktigt. De har kunnat höja nätavgifter men i allt högre takt istället dela ut vinster till ägarna.

  SvK har också till slut erkänt att våra regeringar glömt bort att landet Sverige saknar en myndighet (sedan avregleringen 1994) som har det långsiktiga ansvaret för vår elproduktion. Så går det när vi saknar objektiv och sakkunnig (icke-ideologisk) expertis i kanslihuset.

 21. Joachim #18
  dayahead NO2NSL<

 22. Sigge

  Joachim #17
  Ingemar Nordin #18

  SVK tjänade enbart under 2022 mer än två miljarder på att importera billig el från norra Norge och sedan exportera till södra Norge.

  Det är numera nästan alltid elexport från SE3 till NO1. Det sedan OL3 blev klar i Finland, då minskade elexporten dit från SE3.

  Norge hade 1997 ett dåligt utbyggt stamnät. De enda 400 kV-ledningarna de hade var de som gick över gränsen mot Sverige. På 25 år har Statnett byggt ungefär 400 mil 400 kV-ledningar. I Finland så har de byggt nästan lika mycket. I Sverige har under samma tid byggts ungefär 50 mil 400 kV-ledning plus likströmsdelen i Sydvästlänken.

  Att Norge byggt sjökablar till Nederländerna, Tyskland och Storbritannien beror till viss del på att de ansåg att Svenska stamnätet skulle bli i dåligt skick med den förnyelsetakt som SVK hade i början på 2000-talet.

  Svenska stamnätet är på c:a 1600 mil. Med 70 års livslängd behöver ungefär drygt 20 mil nya kraftledningar byggas per år. Det är inte bara kraftledningar som åldras, det gör även nätstationer och det finns idag utrustningar som är från 60-talet där det inte går att få reservdelar, annat än att försöka hitta delar från skrotad utrustning.

 23. Sören G

  Definitionen av begreppet ”hållbart”: allt som inte släpper ut koldioxid. Enligt vad folk inbillas att tro.

 24. Tillägg till #21
  Notera att jag tog tiderna i UTC en timme efter oss i CET.

 25. Sigge

  Thorleif #20

  Du har fel.

  Du har rätt i att slutförbrukarna får betala. När el exporteras så är det slutförbrukarna i det landet som skall betala.

  Att Sverige behövde delas upp i elområden beror på att SVK slutade nästan helt att bygga ut och reinvestera i stamnätet när det bildades 1997. Den första styrelsen i SVK som politikerna tillsatte var inte den bästa.

 26. Thorleif

  #25 Sigge

  Har jag fel? Kanske men jag visste isf inte att elbolagen/handlarna får ett tillägg för nättransmissionen (sedvanlig nätavgift av nätägaren) när de importerar av oss (eller exportören som ansvarar hela vägen till gränsen). Blandar du inte ihop nätkostnader debiterade av nätägaren till slutförbrukarna med av SvK uttagen transmissions-avgift för passage av el-områden? Jag tror kanske att du gör det!

  Du tycks vara överens om syftet med SvK-avgifterna som jag skrev om?

  Ang Norge-förmedling av el #22

  Som du skriver tar SvK ut transmissionsavgifter av el som enligt avtal med norska bolag transiteras genom Sverige till Norge pga deras dåliga stamnät i norr och söderut. Återigen handlar det om el-områden (pga kapacitetsproblem) och inte sedvanlig nätavgift.

  Hur importören sedan debiterar sina slutkunder för belastade SvK-avgifter är deras problem.

  Vänligen redovisa hur/om nätavgifter belastar elhandlarna dels via Nordpool-kontrakten, dels vid direkt-kontrakterade leveransavtal utanför auktionen (t.ex PPA) vid export. Se nedan om hur det borde fungera isf.

  SvK och nätägarna (inkl regional- och lokal) har kontrollsystem för all el som transporteras igenom landet. Nätägaren debiterar ansvarig distributör som vidare-debiterar slukunden eller så debiteras slutkunden direkt av nätägaren. Det innebär att varje exportör av el via stamnätet (där utländska elkablar är påkopplade) får en faktura på nättransmission (sedvanlig avg likt slutförbrukare får) under perioden för all el eller uppdelad på exportandel) samt ytterligare en faktura för varje passage av el-områden. Förstår jag dig rätt att det är så det då måste gå till?

  Elexporten har onekligen växt vilket givetvis borde belasta de som även säljer på export!

 27. Daniel Wiklund

  På LTU i Luleå kan man inte öppna mun utan att prata om hållbart. LTU består av sex stora hus. Jag cyklar förbi det varje dag. Man har nu börjat riva hus D, som har stått tomt i mer än 5 år. Hus D består av det äldsta och det yngsta. Man har satt upp staket runt hus D och satt upp 5 stora plakat där det står ” Här skapas plats för nya utvecklingsmöjligheter”. ”,Demontering 2024”. Då det borde stå här rivs ett fuskbygge som inte ens HÖLL i 40 år. Hus F står i det närmaste tomt, ska rivas senare. Troligtvis ska hus E också rivas. I övriga hus pågår, eller har pågått, reparationer under många år. Undervisningen bedrivs till stor del i moduler. Inget universitet i Europa har så många moduler som LTU. Som ju först hette Tekniska högskolan. Där man var experter på bl a hur man bygger. När LTU pratar om hållbart gäller det inte att byggnaderna ska hålla utan att planeten ska hålla. Det mesta som görs i Sverige ska ha hållbart som motto. Att jakten på koldioxid är viktigare än allt annat. Att sen hela Sverige, i likhet med LTU, håller på att gå sönder är en helt annan historia, fast inte.

 28. Thorleif

  Det verkar som Sverige 1994 var förlamade av vår finans-kostnadskris som också var hemma-gjord. Glöm aldrig att Estonia sjönk 1994 vilket visade hur inkompetent (hybris) landets ledning var. Nu har det tyvärr bara blivit än värre sedan dess då pengar och beroendeställning styr fan allt numer. Ryggrad och integritet är totalt som bortblåst i det medvetet ”politiskt korrekt” skapade klimatet i landet (som uttrycks i hela väst. f.ö). Räkna med de berömda fläktarna snart gör sig påminda igen …….

 29. Thorleif

  Till ovan: Ogenomtänkt elavreglering och EU-medlemsskap var även de uttryck för 1984..👣…..jag menar 1994.

 30. Sigge

  Thorleif #26

  Nej, jag blandar inte ihop någonting. Det är du som inte riktigt förstår och rör till det. SVK tar ut avgift av alla som konsumerar el från stamnätet. Det spelar ingen roll om det är svenska regionala elbolag eller om det är utländska stamnätsbolag.

  Elexporten har alltid varit en lönsam affär för SVK vilket gör att de kan hålla ner avgiften för svenska kunder. Även den transit som varit främst från Norge till Finland har varit lönsam för SVK.

  Norrdpoolkontrakten är inte stamnätsägarna direkt inblandade i. Tarifferna för överföring är satta innan handeln på börsen påbörjas.

  Elproducenterna levererar till sitt lands stamnät. De som köper el gör det från sitt lands stamnät och betalar då en avgift till det landets stamnät och en del av den avgiften går vidare till andra länders stamnät som de importerar ifrån och den betalningen sköts mellan stamnätsägarna.

  Jag vet inte om du blandar ihop med avgifter för de producenter som inte levererar direkt till stamnätet, men det har inget att göra med hur stamnätsbolagen betalar till varandra.
  Om elproducent inte levererar el direkt till stamnätet utan gör det till ett lokalt eller regionalt elnätsbolag får den elproducenten betala elnätsavgift. Samtidigt kan lokala elproducenter få en bonus från lokala elbolaget för närproducerad el för att det minskar energiförlusterna. Lokala kraftvärmeverk brukar få extra betalt för att producerar nära kunderna under den tid av året då elnätet är hårdast belastat.

 31. Sigge

  Thorleif #29

  Avregleringen av elmarknaden och bildandet av Nordpool har inget med EU att göra. Det var Sverige och Norge som bildade Nordpool 1996 och handeln startade 1997. Senare har flera länder anslutit sig till Nordpool.

 32. Anders

  #18 Joachim. Du skriver att ”Norge ser ut att veta hur marknadsekonomi fungerar”. Nja, som jag ser på saken utnyttjar guttarna snarare idiotsystemet Nordpool maximalt. Har inget med marknadsekonomi att skaffa! Dags att avskaffa Nordpool?!

 33. Anders

  Apropå den i dagsläget så omhuldade elektrifieringen, undrar jag om den i själva verket inte är den ultimata överstatliga metoden att få kontroll över oss enskilda individer? Har jag fel? Visst är väl dieselmotorer mer ”liberala” än elmotorer?

 34. Klimatalarmister måste vara dåliga på att räkna, ha svårt att se och att höra – dom tycks även medvetet plåga sig själva med ångest om den allt mer obeboliga planeten.

  2023 sägs världen ha begåvats med miljontals nya människor, en närmast osannolik framgång för mänskligheten – alla dessa nya miljoner kommer att kräva mat, vatten och energi….hur skall denna ekvation lösas..?

  Europa köper upp och lägger ner matproduktion, medans världen får 100 – tals miljoner nya munnar att mätta inom bara 10 år… Alarmisternas ekvationer är svåra att förstå, liksom deras teorier…det lär bli en spännande utveckling att följa…och sedan storskalig vindkraft på det…jösses..det kanske blir mer spänning än man klarar av – i både sinne och i ledningar.

 35. Nr 33 Anders
  Jodå – nu har dom en knapp, av eller på.

  Lite som vårat polariserade samhälle i stort – dom som är med och dom som är mot.
  Vi tycks bli allt mer uppkopplade och ofria.

  Vi hör en allt hårdare och märkligare retorik från våra ledare.

  Makten utgår från folket, demokrati…eller..?

 36. Thorleif

  #30 Sigge

  Rör till och rör till! Det handlade om separation av nätavgifter för vanlig transmission enl tariff resp ”nya” avgiftsuttag för passage el-områden. Jag uttryckte viss skepsis (osäkerhet) betr hur man hanterar den växande elexporten (inte SvKs) och nätkostnadsuttaget för denna. Då klargjorde du som jag förstår nu att all eltransmission på stamnätet oavsett för direktexport eller ej betalar sedvanlig tariff (t.ex för exportören fram till exportkabeln). Tack isf för fakta eftersom det var min okunskap.

  Beträffande SvKs ”stora lönsamhet” för dels export generellt men även betr eltransitering av norsk el i norr så får du gärna förklara den.

  De avgifter som SvK tar ut pga bristande kapacitet mellan el-områdena är höga men det är inte de själva som formellt får intäktsföra dessa utan de ska separeras i fond hos Riksgälden och inspråktas först vid investeringar. SvK köper och säljer el (inkl import och export) i syfte att balansera behov mht frekvensbalansen och endast den primärt. Sekundärt om de ser att producenterna inte kan matcha aggregerad prognosticerad efterfrågan (eller överskrider) eller om det uppstår tillfälliga störningar i någon del av landet. Kanske det är den ”monopol-sitsen” de tjänar pengar på när brist-(överskotts)situationer uppstår?

  Har annars svårt att förstå varför export pga överskottsel (vindkraft) ska innebära stora vinster för SvK? Alltså om vi producerar för mycket el men samtidigt om exportöverskott kommer sig av att SvK bestämmer hur ledningarna får utnyttjas (missbruksrisk?) vilket teoretiskt skulle kunna innebära att marknaden inte tillåts fungera optimalt? Om marknaden producerar för mycket el så måste prissignaler visa det fullt ut. Det får inte vara så att staten (SvK frestas att utnyttja situationen) långsiktigt tjänar pengar på att våra elnät inte är i takt med behovet.

  Hoppas att jag inte rörde till dina tankebanor nu! För övrigt diskuterade jag endast exportelen som måste ut på stamnätet där exportkablarna ansluter. Du har ovan inte skrivit en rad om den el som endast är för export; Du skriver ”SVK tar ut avgift av alla som konsumerar el från stamnätet.” Jag har dock tolkat dig som att tarifferna också avser den el som inte är för inhemsk konsumtion!

 37. Thorleif

  #31 Sigge

  Jag tänkte inte närmast på Nordpool utan på avregleringen (som jag skrev). Denna innebar att marknadspriser (ingen börs då) skulle börja tillämpas eftersom statsmonopolet (nätet inte minst) skulle upplösas via privatiseringar. Och jag anser att M och C var drivande i detta och att de visste att det var EUs målsättning (men som på den tiden inte uttrycktes via varken politiker eller media). EU bildades i november 1994 och vi gick därefter med 1995 via folkomröstning. Våra ledande politiker visste redan före vårt medlemsskap vad ledande politiker för EU ville skapa på elsidan hävdar jag.

 38. Berra

  Märkligt, så här är det sällan där det tar typ 3 minuter att få en full tank…

  https://www.expressen.se/nyheter/sverige/ilska-och-frustration-hos-elbilister-laddkaos/

  ””Ska du verkligen ge dig ut i trafiken och slåss om laddplatser under årets mest trafikintensiva period? Jag skulle ställa elbilen och välja andra alternativ”.”

 39. Ingemar N. #19
  Norge har faktiskt 6 elområden, Norsjökabeln, NO2NSL, är ett separat elområde, vet inte hur norrmännen tänkte där för priset skiljer inte mycket i jämförelse med NO2. Kanske kan man skapa hur många virtuella elområden man vill och sen lägga på en transmissionsavgift mellan varje elområde, borde prövas? Italien har hursomhelst 19 elområden, hur har det gått till, den lokala camorran eller vad? Och där syns ingen prisskillnad om man ens ser några priser alls, men det är väl som vanligt kreativ bokföring?
  Italien

 40. Berra #38
  Vi såg inte det komma!

 41. Anders

  #38. Ordet ”avkopplad” har fått ny betydelse i det kalla grönsakslandet 😉

 42. Berra

  #40: Vi såg för vi blundade inte…

 43. Thorleif

  #5 Sigge

  Då vill du mena att SvKs stora exportvinster (=nätavgifter) huvudsakligen kan hänföras till vinster på att elpriserna (främst rörlig nätavgift) länge varit högre utomlands än i Sverige (!) och omsättningsmässigt då i framförallt (rangordning) Finland (SE1, SE3) och därefter Danmark, Litauen och Polen (SE4)?? Så hur ser skillnaderna i nätavgifter (rörlig/kWh) då ut mellan dessa länder?

  Vad spelar det för roll att Norge äger vår Tysklandskabel i ett bilateralt avtal om tariffmässiga elnätsavgifter mellan en tysk importör och SvK? Överföringen på ”utlandskabel-sträckan” bara en del).

  Antag att priserna är desamma. Då antar vi bara att SvK får täckning för sina kostnader. Är de högre i t.ex Finland delar man på mellanskillnaden, dvs SvK får 50% av de 100% en finsk importör tjänar på den lägre nättransport-kostnaden i Sverige jmf med hemma. Vet du vilka relativa avkastningstal vi pratar om för SvKs del?

  Jag hoppas att jag fattat dig rätt ovan. Du skriver : ”Om det är prisskillnad mellan svenska elområdet och det utländska elområdet så delar Svenska Kraftnät och det utländska elbolget på den vinsten”.

  Jag tackar ivf för upplysningen att en svensk elexportör till t.ex Finland eller Tyskland ej betalar någon tariffmässig nätavgift utan det är mottagaren utomlands som gör det. Den elhandlare som tar emot på andra sidan gränsen och det må vara den som står som kontraktsköpare hos Nordpool eller som direktmottagare utanför auktionssystemet. Däremot måste säljaren betala elområdes-avgifterna vid passage. Hur de hanterar den avgiften exportmässigt på utlandskunder och hänsynen till reglerna för bokföring i Sverige låter jag bli att spekulera kring.

 44. Magma

  # Tege T. 8
  ”Glöm inte den väl insatte juristen Jan Ericson (M), som hittills förgäves försöker få sitt parti att se klart. Han har en mycket läs- och tänkvärd blogg”
  Jag håller helt med, jag läser hans insiktsfulla blogg regelbundet och jag har uppfattat att han arbetar hårt för att få upp ögonen inom sitt eget parti (M), vilket är lovvärt med tanke på hur övriga inom partiet hurrar klimatpolitiken lov.
  Dock höjer jag Jessica o Ebba ytterligare ett snäpp med tanke på hur de även lyfter fram frågan i riksdagen – tyvärr verkar emellertid flertalet övriga ledamöter tro sig veta bäst eftersom stolarna i kammaren som oftast står tomma … de som bäst hade behövt lyssna saknar tydligen intresset för att engagera sig …

 45. Berra

  #41: Du menar att elbilen är här för att ”stanna”? 😉

 46. Joachim

  Tack speciellt Sigge och Thorleif för diskussion om elpriser och avgifter vid elöverföring inom elområden, mellan elområden och vid export.
  Men det skulle nog behövas en redovisning av alla led till slutkund för att det ska gå att begripa hur priserna i Kontrollrummet förhåller sig till hur notan ser ut hos slutkund, nätägare, SvK och svenska skattebetalare.
  Vad beror prisskillnaderna mellan elområdena på? Är priset i Kontrollrummet enbart kostnaderna för produktionen i området i fråga? Eller är det priset för producerad el plus inköpt el från andra områden inklusive alla nätavgifter?
  Det senare tycker jag låter mest logiskt. Men då är det konstigt att det numera så ofta är exakt samma pris i SE1-4, och väldigt ofta även i de flesta grannländer.

 47. Joachim

  Slutligen, hur är det med min grundfråga, får vi verkligen fullt betalt för vår exporterade el?
  Om jag förstått rätt ska anslutning av nya vindkraftverk i Sverige betalas av nätavgifter till svenska konsumenter.
  Men om vår elexport i princip är lika stor som vår producerade vindkraft innebär det att svenska hushåll subventionerar kostnaden för dom utländska användarna.
  Troligtvis får vi senare även betala för demontering och återställning av uttjänade vindkraftverk. Och för framtida balansering med vätgas (produktion och lagring).
  Hela den problematiken borde försvinna om varje kraftslag fick bära sina egna kostnader och ansvara för kontinuerlig produktion. Vindkraftsparker borde betala för sin anslutning till nätet, ansvara för att spara överskottsel i batterier eller vätgas till dagar då det inte blåser, samt avsätta medel för demontering och återställande.

 48. Sigge

  Thorleif #36 #37 #43

  Du måste skilja på nätavgifter och elhandel. En producent säljer el i det elområde som elen produceras i och konsument köper i det elområde där elen skall levereras. Om tillgång och efterfrågan varierar mellan elområden och det är begränsningar i överföringarna så blir det prisskillnader vilket stamnätsägarna tjänar pengar på.

  Att SVK genom åren tjänat mycket pengar på prisskillnad mellan elområden verkar du känna till. Mest pengar har de tjänat på elexporten till Finland för att Finland har varit det land som köpt mest el från Sverige. Jag tror det blir annorlunda i framtiden då finnarna fått OL3 klar och de bygger mycket vindkraft i Finland. Om några år kan det vara så att Finland nettoexporterar till Sverige och Sverige nettoexporterar till Norge.

  Vinsterna som SVK gör på prisskillnader mellan elområden och elexport gör att de kan hålla ner avgiften som de regionala elbolagen betalar till SVK.

 49. foliehatt

  DN:s ledarredaktion börjar vakna upp till verkligheten. Men, de missar att det är verkligheten som stjälper 1,5-gradersmålet, inte något kulturkrig.

  Deras felaktiga kulturfokus är dock förväntat. Det är sedan länge DN:s modus operandi.

  https://www.dn.se/ledare/nasta-ar-kommer-hela-varlden-att-svettas/

 50. Sigge

  Joachim #46 #47

  Priserna som redovisas i kontrollrummet är inte med nätavgifter.

  Vindkraft skall liksom all annan elproduktion får betala sina egna anslutningsavgifter. För vindkraftsparker så är nätavgifter som regel den största driftskostnaden. Vindkraftsparker som har egna ledningar till stamnätet behöver bara betala en engångskostnad för anslutningen till stamnätet. De flesta vindkraftsparker ansluter till ett regionalt elbolag som tar ut en årsavgift från vindkraftsparken.

  Den förra regeringen hade ett förslag på att det skulle göras ett antal hubbar i havet som vindkraftsparker skulle kunna ansluta sig till som SVK skulle stå för. Den här regeringen har tagit bort det förslaget. Det var inte särskilt bra förslag.

 51. foliehatt

  Eländesradio på P1. Vi kommer alla att dö, tydligen, när våra hjärnceller kokar bort.

  https://sverigesradio.se/avsnitt/den-livsfarliga-hettan-extremvarme-i-framtidens-stader

  Min nyårsönskning för 2024 är att SR/SVT inser hur enögd deras vetenskapliga rapportering är och håller räfst och rättarting.

  Men, det går väl med nyårsönskningar som med nyårslöften…

 52. Ulf

  Svar 49,

  DN år numera en socialistisk tidning och som sådan har man gjort livet enkelt för sig.

  Sveriges utsläpp ”ökar” nu som en konsekvens av att den förra regeringen la ner två kärnkraftverk och gick med på helt galna klimat åtagande gentemot EU. Det var känt redan då att vi aldrig skulle kunna leva upp till utopin.
  Detta har man som goda socialister mage att skylla på den nya regeringen.
  DN hade tendenser innan till populism. Nu är det inte längre tendenser utan det är en socialistisk lögn propagandamaskin. En sorglig rest av en dagstidning. Den är fullständigt oläsbar och de människor som envist fortsätter leva i denna parallella DN verklighet har tyvärr tappat det helt. Det är obegripligt att människor inte ser vad som hänt. Att deras dagstidning numera är förvandlad till någon pravda liknande tingest.

 53. jax

  #52 Ulf
  Ja, sa upp min prenumeration när Per Mortensen gick bort. Han var den ende läsvärda då. Resten hade blivit en ren propagandamaskin, tyvärr. Gillade ju deras söndagskorsord, så lite tråkigt var det.

 54. Evert Andersson

  #7 Ann LH

  Jag stämmer in i tacksamheten till nuvarande och tidigare redaktioner av bloggen.

  Det är imponerande att vi (redaktionen, skribenter och kommentatorer) lyckats både att hålla sig till ämnet, ha en seriös faktabaserad profil och ett städat språkbruk. Ingemar särskilt tack för att ständigt uppdatera intressanta saker. En blogg måste vara så här levande för att behålla sina följare.

  Ingen behöver eller ska behöva huka med eller skämmas för att referera till klimatupplysningen.se

  Inläggen i kommentarsfältet har även de en både kunnig och ’anständig’ nivå och inte minst tillför fakta och tips och länkar var man kan förkovra sig.

  Heder och tack till redaktionen och Gott Nytt År i kampen för sanning och demokrati i våra hjärtefrågor.

 55. Ulf

  Jax 53,

  Det mest obehagliga är dock att de flesta DN läsare tror att detta ändå är verkligheten. Träffar du dem så tror de på fullt allvar att det var Vattenfall som bestämde om nedläggningen av kärnkraften och det fanns ingen politik inblandad. Säger man att det röstades i riksdagen om att stoppa nedläggningen tror de att man är trumpist och att man ljuger.
  Inför valet i Stockholm var DN instrumentell i personangreppen mot Svenonius som nu leder till att S monterar ner vården i Stockholm. DN kommer inte heller här ta upp de nya missförhållanden som drabbar patienter med svåra sjukdomar. Återigen tar man upp detta med DN läsare så tror de att man ljuger. De med neurologiska sjukdomar vet alltför väl att man inte ljuger.
  Frågan är hur man kommer åt denna djupa indoktrinering?

 56. Sören G

  Jag hörde en påannons för ett kommande program i P1. ”Världen under 2,5 grader. Hur det är att leva i en klimatförändrad värld.”
  Jag lyssnade inte på det, men det är väl mer som under Bronsåldern då det var någon grad varmare än nu. Inom arkeologin pratar man om den klimatförsämring som inträffade efter Bronsåldern. Man började att stalla djuren, d.v.s. de fick komma under tak på vintern. Tidigare hade de alltså gått ute året runt.

 57. Sören G #56
  Varför inte fråga alla oss som flyttat från Norrlands inland till hettan i syd- och mellan-sverige. Undrar om vi kan söka klimtkompensation för dom plågor vi utsatts för?

 58. Daniel Wiklund

  Apropå elpriser. Jag har haft fjärrvärme i 20 år. Den har fungerat förträffligt. Den har varit och är billigast i Sverige. Senaste räkningen kostade den drygt 60 öre, och då är allt inräknat. Det är överskottsgasen från koksverket som värmer min villa. När stålet ska bli grönt så är det slut med gasen från konstverket. Det är den besatta jakten på koldioxiden som leder till en annan fjärrvärme. Vad, vet dom inte än. Bara att den blir mycket dyrare. Tack för det. Vad gör man inte för att rädda planeten.

 59. Ivar Andersson

  #58 Daniel
  I framtiden kan du få fjärrvärme från spillvärmen från processen då grön vätgas ska framställas och lagras. Men den fjärrvärmen blir nog inte billig.

 60. BD-Nille

  #58 Daniel

  SSAB Luleå omställning till så kallat ”fossilfritt stål” uppges minska utsläppen av koldioxid med 2,8 miljoner ton per år. Globalt uppgår utsläppen till cirka 37 miljarder ton per år. Det ger att SSAB Luleås påstådda utsläppsminskning motsvarar 0,008 procent globalt.

  Sannolikt är det mindre än så. SSAB Luleå går från självförsörjande på el till att bli en gigantisk elförbrukare i elnätet. Sveriges elexport minskar och i det europeiska elsystemet som vi är en del av, är det kol och gas som står för en betydande del av elproduktionen.

  Och Luleå måste hitta en annan lösning för sin fjärrvärme, ännu helt oklart vad och hur.

  (Ur en insändare i Norrbottenskuriren: https://kuriren.nu/insandare/artikel/inga-konkreta-losningar-om-fjarrvarmen/j896mwqr)

 61. Thorleif

  Lyssna på den korta videon med ultra-aktivisten J Kerry som nu kräver att matproduktionen måste minskas för med nuvarande nivå kan vi enligt honom aldrig nå net-zero. Hans kollega vaccin-makaren Bill Gates fortsätter att köpa upp mark i USA och är sedan en tid landets största privatägare. Vad är syftet? Timingen?

  Dessa människor är sjuka. Och de är frontmän inom WEF och FN där WHO snart tar över klimatfrågorna inkl hälsa från bl.a EU-ländernas självständiga beslutsrätter. Du kommer snart inte att bestämma över din egen kropp då våra politiker är på väg att frånta dig den självklara grundlagsstadgade rätten!

  https://www.armstrongeconomics.com/markets-by-sector/agriculture/climate-change-you-are-the-problem/

 62. lars carlsson

  Gott nytt år!
  Tack för att ni finns!

 63. Daniel W. #58
  Oroa dig inte, den förbannade verkligheten kommer även fortsatt att gälla.

 64. Jan Ågersten

  #61
  Jag skulle vilja önska att 2024 blir ett bättre år men så länge de här galningarna går fria med Klaus Schwab i spetsen som dessutom åtnjuter diplomatisk immunitet får vi nog räkna med ytterligare ett förlorat år. Då de kontrollerar en stor del av media kan vi knappast räkna med att klimatfrågorna och andra viktiga samhällsfrågor kommer att rapporteras om på ett nyktert sätt. Jag vill påstå att det de sysslar med är en form av statsterrorism.

 65. Ulf

  61,64,

  Att jämföra Gates med Schwab är ju groteskt. För Schwab är klimatet hans födokrok och hans möjlighet till makt.

  Absolut inte alls samma för Gates. Han köper säkert mark för att det är en bra placering och skulle naturligtvis aldrig vilja sänka matproduktionen. Ett befängt påstående.

 66. Jan Ågersten

  #65
  Gates satsar hårt på insektsodlingar för att kunna lägga ned nöt-köttproduktionen för klimatets skull. Upplägget har han nog fått från GM när de köpte upp kollektivtrafiken i ett flertal städer i USA. Tanken bakom var att kunna sälja fler bilar, så visst är det befängt.

 67. Benny

  Gates är och förblir en skurk som gömmer sig bakom en fasad av altruism! Schwab och Soros är hans medlöpare och i en värld styrd av rättvisa skulle dessa figurer sitta bakom lås och bom för sina brott!

 68. Ulf

  66,67

  Nu blir det för snurrigt och det gynnar inte bloggen att sprida tramsiga konspirationsteorier så lägger ner detta nu.

  Gates och Soros har sin syn på världen och jobbar för den. Men att de på något sätt är emot mänskligheten är bara trams. De har makt och pengar ifrån eget arbete.

  Schwab är något annat för han har sin makt och inkomst ifrån att driva bl a klimatfrågan. Han har all anledning utifrån rent egoistiskt synvinkel att driva detta. Men lägg ner konspirationerna. Saknas helt underlag för det.

 69. iah

  1917 sa Einstein nej till co2 -strålningsuppvärmning av atmosfären (läst i artikel i eike)

  GOTT NYTT ÅR

 70. Lasse

  Gott nytt klimat2024.
  Glöm inte att äta ett äpple det första ni äter på det nya året så hälsan bibehålles.
  Skrock visserligen men varför chansa?
  Det skadar ingen.
  Media är full med goda nyheter trots eller på grund av klimatvariationerna.

 71. Berra

  Nu känner jag mig lugn, 2024 kommer att bli året då den globala uppvärmningen stoppas…

  https://sverigesradio.se/artikel/skolgardar-i-stockholm-byggs-om-ska-bli-gronare

  Bara 6 miljoner styck låter lite, det kan de säkert kunna spräcka för klimatets skull…

 72. Jan Ågersten

  Cancelkulturen är numer ett stort problem i vårt samhälle. Idéer och tankar som inte passar in i någons världsbild sablas ned utan vidare. Vi alla som skriver och läser på forumet har säkert blivit avfärdade i det offentliga samtalet när vi talar om klimatpolitiken. Media avfärdar den vetenskap som förs fram i detta forum som konspirationsteorier och pseudovetenskap. För min del så väcks en nyfikenhet och en vilja om att veta mer när jag läser något som jag inte har riktigt klart för mig innan jag avfärdar eller tar till mig något nytt. Under året som gått har jag ägnat mycket tid åt efterforskning om hur klimatalarmister som ex. Greta samt hur WEF med Klaus Schwab i spetsen finansieras.

  Jag har mycket stort förtroende för Redaktionen för bloggen och deras moderation av inläggen som skrivs. Jag böjer mig endast för Redaktionens synpunkter för vad som passar in i bloggen.

 73. Joachim

  Stort tack till ansvariga och kunniga på denna blogg för 2023!

  Låt oss hoppas mänskligheten får nya kunskaper och insikter 2024.

  Gott nytt år alla!

 74. Thorleif

  Kommentaren borttagen. Håll er till klimat och energipolitik.

 75. Petter F

  Hur är det med den norska eltransporten genom Sverige, räknas den som både imort och export?

 76. Benny

  Är ”History Channel” ett skämt eller styrs de av klimatalarmister? Såg ett program om vikingar på Grönland och den kvinnliga programledaren kunde för sitt liv inte begripa hur de gjorde för att överleva i det kalla klimatet? Ännu en som inte kan historia trots att hon jobbar på en kanal med det pretentiösa namnet? När vikingarna kom till Grönland på 900-talet gick det alldeles utmärkt att bo där, ha boskap och jordbruk! Men denna info passade förstås inte in för klimatalarmismen så man hittade på en story för att slippa säga sanningen.

 77. Adepten

  #47 Joachim

  ”Slutligen, hur är det med min grundfråga, får vi verkligen fullt betalt för vår exporterade el?”

  Du ställer bra och viktiga frågor🙂
  Elproducenterna och staten får bra betalt när efterfågan är större än tillgången.
  Vi svenska småelkonsumenter får betala kalaset via elskatter och nätavgifter. Här en bra länk hur det ska lösas
  https://second-opinion.se/vi-har-losningen-pa-hoga-elpriser-i-vara-egna-hander/

 78. Fredrik S

  Gott Nytt År!

  2024 verkar här inledas med rejäl snöstorm och kall vecka.

  Tackar ansvariga, artikelförfattare och kommentatorer för alla inlägg och bidrag under året som gått. Intressant och bra.

 79. Anders

  #75 Petter F. Klockren frågeställning!! Önskar alla Er kluriga fritänkare ett Gott Nytt och Förnuftigare År!

 80. Ivar Andersson

  Gott Nytt År till alla
  men framförallt till skribenterna på KU som förser oss med fakta från verkligheten. PS och MSM förser oss med data från de 102 klimatmodellerna och tolkningen av SPM (politikernas kompromiss om hur AR6 WG1 ska tolkas)

 81. Ivar Andersson

  Minusgrader i luften speglar sig i plånboken.
  Elpriserna kommer öka när när den sibiriska kylan drar in över Sverige i veckan.
  Expressen

  Men vi har installerat 14000 MW vindkraft. Fungerar inte vindkraften när den sibiriska kylan drar in över Sverige? Vad gör vindkraftsägarna när vindkraften inte levererar pga att vid kyla är vinden som bortblåst?

 82. Richard

  Vindkraftägarna värmer rotorbladen med el när det inte blåser.

 83. Adepten

  Svenska kraftnät upphandlar olika stödtjänster för att hantera olika driftssituationer i elnätet, och Fast Frequency Reserve(FFR) är en av dessa tjänster. Den används vid plötsliga bortfall av elproduktion för att säkerställa stabilitet när rotationsenergin i elsystemet är låg.
  Kostnaden för FCR-D ökade med över 160 procent från 2017 till 2018. Kostnaden för FCR-N ökade med nästan 70 procent under samma period.
  Säga vad det beror på🤔
  Ja visst ja. Den totala effekten för de nedlagda fyra reaktorerna om man bortser från Barsebäck och bara räknar 2 st i Ringhals och 2 st i Oskarshamn uppgår till totalt 2,9 gigawatt(GW)😕
  Som ersattes med 5250 st vindkraftverk med en installerad effekt på 14,3 gigawatt (GW)😲
  Men vart tog de andra 11,4 GW vägen?😵‍💫
  Borta med vinden ja🤮

  🎉Gott nytt år till er alla🥳🎉

 84. Paul Håkansson

  Ulf
  13:28, 2023-12-31

  Viilse i pannkakan???

 85. Magma

  Snart nytt år och därmed dags att med nya krafter motarbeta den klimatalarmistiska desinformationen !

  Gott Nytt till er alla!!!

 86. Sådär, man har överlevt ett år till som ofrivillig deltagare i det stora experimentet biologiskt liv på den här planeten. Jag fick fuska lite i år, normalt brukar jag fira det nya året med trocadero&renat, precis lika kul som skumpa, men jag hade ingen trocadero i år så det fick bli norrlands guld i spetsglas i stället.
  Gott nytt år på er alla,

 87. Gott nytt år till er alla från ett milt och blåsigt Normandie !

 88. Argus

  Nytt år, ny kraft och nya tag 2024!
  🧚🏻‍♀️🙂🎼💕

 89. Ivar Andersson

  Priset på diesel sänks med 4,27 kronor per liter och 95-oktanig bensin med 1,15 kronor, enligt Circle K:s rekommenderade riktpriser för privatkunder.

  Årets första glada nyhet.

 90. Robert Norling

  # 81 Ivar A
  ”Men vi har installerat 14000 MW vindkraft”

  Installerad effekt ska numer vara 16480MW enligt Svenska vindkraftsföreningen.

  Så nätet blir mer o mer svajigt…

  https://svenskvindenergi.org/wp-content/uploads/2023/11/Statistik-o-prognos-Q3-2023_final-1.pdf

  Men vi får glädja oss åt billigare bränslen!

 91. Ivar Andersson

  #90 Robert
  Ursäkta att jag använde gamla siffror för installerad effekt inom vindkraften. Ska förhoppningsvis använda dina siffror från och med nu.

 92. Thorleif

  #65 Ulf

  Jag har följt WEF i snart 20 år och när jag för flera år sedan försökte ”väcka” folk på denna blogg om deras planer fick jag spe för det. Nu tycks ni lite mer medvetna gudskelov.

  Betr Gates så kan vi återhöras under 2025 och då med risk att igen vara lite sent ute beroende på vad våra politiker låter passera under innevarande år.

  Gott Nytt År!

 93. Thorleif

  #48 Sigge

  Hade hoppats att du skulle ge mig några räkneexempel på SvKs ”övervinster” från elexporten.

  Låt mig bara nämna att det var ett misstag av mig att ta upp Nordpool i sammanhanget men kopplingen till nätet gjorde jag enkom för att auktioner sker vid områdes-gränser precis som vid landsgränserna, dvs utlandskablarna. Mao, man bestämmer priserna inom varje el-område liksom bud till och från utlandet (som på marginalen ofta höjer priset (export)).

  SvK har inte som mål att maximera inkomster från nättransmission. Enligt din uppfattning inledningsvis ivf är det skillnader i nätavgifter till och från utlandet som står för deras ”övervinster”. Så när vi exporterar till Finland handlar det om att de finska nätavgifterna är högre än här (genomsnittligt på sträckorna). och att SvK delar på det finländarna sparar i lägre nätkostnad per avstånd.

  Såvitt jag kan se ligger våra nätavgifter kring ca 15-25 öre per kWh. Kan du exemplifiera vad det ger SvK i övervinster eller låt oss bättre uttrycka det som extra-inkomster i fallet Finland t.ex. Liksom i extra andel (avkastningsmåttvt.ex) av deras totala nätintäkter.

  Du skriver att SvK tjänar pengar genom uttaget av transmissions-avgifter mellan el-områdena. Jag försökte förklara att dessa inkomster är låsta och avsedda för investeringar och långsiktigt periodiskt underhåll i vårt eftersatta nät. Du som tycks vara insatt i detaljerna får gärna redovisa hur avgiftsuttaget prissatts. Jag har fått för mig att avgifterna är generella per områdes-passage. Kanske har jag fel?

 94. Adepten

  #90 Robert Norling

  Ja, det var en finfin reklam broschyr😄
  Har du sett vilken produktionsökning på 21500 GWh de räknar med under 2023 – 2026 med endast 524 st vindturbiner på tillsammans 3,1 GW😲

 95. #90-91
  vind i sverige 2024

 96. Robert Norling

  Extremkylan drabbar landet trots alla CO2-skatter eller tack vare…

  TÅGTRAFIK STÄLLS IN
  Mellan Luleå och Kiruna kommer tågtrafiken ställas in på måndag kväll och tisdag, uppger tidningen NSD. Skälet är den extrema kylan.
  – Det är inställt för vi kan inte riskera att i morgon bitti ha ett fastfruset tåg i Kiruna som då ska köra söderut. Vi kan inte köra i morgon då det ska bli så extremt kallt, säger Christer Berglund, pressjour för Vytåg till tidningen.
  – Det är svårt att göra något åt naturens extrema förhållanden.
  Även buss-ersättningen ställs in eftersom bussbolagen har en nedre köldgräns för dieseln på -35 grader.

  Det blir en ny impuls av kraftigt snöfall i södra Götaland och Skåne kan få det problematiskt när det fortsätter vara rejält blåsigt.
  Redan nu har temperaturen börjat sjunka långt ner under nollan på flera platser i landet, men senare i veckan väntas riktig sibirisk kyla när ett högtryck drar in. Lokalt kan det bli temperaturer på 20-25 minusgrader även i de sydligare delarna av Sverige.

 97. Niklas Strömberg

  På tal om ”extremkylan”. Jag gick in på smhi och kollade om det fanns varningar om kylan där men jag kan inte hitta något.
  De varnar ju om det mesta men tydligen inte kyla? På sommaren brukar de väl varna för ”exremhetta” när det blir över 30c, eller om det är över 25c under längre tid?
  Eller kanske det finns fast smhi tycker att det ska närma sig -50 för att det ska vara farligt?!

 98. Thorleif

  I mellansverige återkommer vintertid kring just nyår med viss regelbundenhet temperaturer kring minus -40 gr C under någon vecka eller högst två. Förr gick tågen ändå medan vi som bilåkare (utan mobiltfn) tvingades förbereda oss extra med varma kläder, motorvärmare och vindskydd kring luftintag osv. Och att besöka utedasset var heller inget problem även om man hoppade ”läsningen”! Kanske innebär riktigt låga temperaturer särskilda problem för elbilen (utöver kortare körsträcka).

 99. Fredrik S

  Det är lugnt, det blir snart mildare igen så tågansvariga slipper be till vädergudarna om varmare väder vilket jag läste om.

  De som orkar tänka på att bekämpa varmt väder nu i den arktiska kylan kan hänga på Naturvårdsverkat och göra skillnad, tex återbruk av engångskärl.

  ”Enligt Åsa Stenmarck finns det en del utarbetade ”system” för återbruk av engångskärl, som flera företag nu har valt att ansluta sig till. Det kan exempelvis handla om ett slags pant på takeawayförpackningen.
  – Det innebär att du får en viss typ av mugg eller låda som du förmodligen kan lämna tillbaka på andra ställen med samma system.”

  Låter inte det perfekt miljöarbete, nu kan vi köra runt med kebablådan och lämna den på något ställe där de ”förmodligen” tar emot dem? Det måste ju vara bättre än att slänga dem hemma?

  https://www.expressen.se/ekonomi/konsument/nya-regler-for-engangsmatlador-2024-detta-galler/

 100. Berra

  Är det något fel eller är temperaturavvikelsen för december inne på justering?

  Just nu får jag inte upp någon karta iaf

  https://www.smhi.se/data/meteorologi/ackumulerade-avvikelsekartor/foregaende-manad/temperatur/

 101. Robert Norling

  #100 Berra ”Är det något fel eller är temperaturavvikelsen för december inne på justering?
  Just nu får jag inte upp någon karta iaf”.

  Förmodligen var den för mörkblå…

 102. Berra

  ¤101: Precis och då måste den ju justeras innan publicering…

 103. Thorleif

  #98 -40gr C

  Jag ska kanske förtydliga att väderkartorna mycket sällan visat så låga temperaturer som -40gr i mellansverige. Jag syftade på lokala lite lägre liggande platser som drabbas extra när polartemperaturer brukade nå oss en kortare tid och inte sällan då från Ryssland.

 104. Gott nytt årtill er alla! Man kan läsa många dåliga nyheter, men glöm inte att det också händer mycket bra i världen 🙂

 105. Daniel Wiklund

  Nu är det monsterkyla, extremkyla, köldchock med mera. Det är kallt, just nu minus 27 i Luleå. Och det är inte första gången. Hade det varit extremvärme, värmechock osv hade vi fått höra att det är klimatförändringarna beroende på koldioxiden som orsakar extremkölden. Att det är vi människor som med våran livsstil orsakar extremvädret. Men nu är det bara naturens krafter som är orsaken. Ganska skönt egentligen att inte vi människor med vårat syndiga liv orsakar köldkrisen. Nu är det naturens dominans över människan som vi ser. Jag som trodde att människans dominans över naturen hade kommit för att stanna i evigheters evighet. Får klä mig ordentligt på cykelturen idag.

 106. Nr 104 Daniel W
  Tiden före klimatalarmisterna tog kontrollen över västvärlden och vetenskapen så levde mänskligheten efter ordspråket :
  ” Människan spår, naturen rår”.

 107. Katarina

  #101, man kan hitta dom här iallafall (för den som vill se dom): https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/december-2023-kall-julmanad-med-varierat-vader-1.202999

 108. Adepten

  #100 Berra

  Jag noterade temperaturavvikelsen från min horisont sett till -6,6 grader vilket gör det till den kallaste decembertemperaturen jämfört med alla referensnormalperioderna från 1901-1930 t.o.m. 1991-2020.
  Visserligen har det förekommit kallare december temperaturer som ex. 1915 som har rekordet på -15,7 grader och i närtid 2010 med -12,7grader

 109. Gott nytt år! Tack för den här bloggen!