Rektor ville förhindra kritik av gröna lobbyister

rektor norge

”Det började som en skakning på nedre däck” sjunger Mickael Wiehe i sin berömda sång om Titanics undergång. Lika illa som en katastrofal olycka till havs under tidigt 1900-tal är dock inte detta. Men det kan vara av intresse för en svensk läsare att veta vad som händer i vårt grannland i Väster.

Det började med att två artiklar med helt olika slutsatser publicerades för en månad sedan eller så. Den ena är skriven av en lobbygrupp (Rystad Energy) som förespråkar förnybar energi och är motståndare till kärnkraft. De menar att kärnkraft är alldeles för dyrt och att småskalig kärnkraft ännu inte bevisat sitt kommersiella värde. Så därför skall inte Norge satsa på det. Den andra artikeln, som till skillnad från den första är peer-reviewad, är skriven av två forskare, Jonas Kristiansen Nøland og Martin Nødland Hjelmeland, som är anställda vid Norwegian University of Science and Technology (NTNU). Deras kritik var skarp. Den akademiska tvisten beskrivs i Dagens Näringsliv här https://www.dn.no/energi/to-rapporter-om-kjernekraft-i-norge-med-stikk-motsatt-konklusjon/2-1-1560701 .

Det skandalösa är naturligtvis inte att forskare tvistar om saker. Nej, det märkliga är att rektorn på NTNU lade sig i debatten efter påtryckningar från Rystadgruppen. Ja, det är t.o.m. så att rektor Anne Borg tog kontakt med en av beställarna till Rystad-rapporten.

Och nu börjar skakningarna från nedre däck fortplanta sig upp genom systemet. För rektorn fick för sig att hon måste skriva ett avståndstagande från sina egna forskare. I Dagens Näringsliv https://www.dn.no/innlegg/ntnu/kjernekraft/rystad-energi/det-gronne-skiftet-er-tjent-med-en-sunn-ytringskultur/2-1-1564918 . Hon skäller på dem därför att hon menar att tonen i deras peer-reviewade artikel är alltför hård rent retoriskt. – Hmmm. Om man inte har några sakliga argument så får man väl angripa sina motståndares ”retorik”. E24 sammanfattar här https://e24.no/naeringsliv/i/P4VodJ/ntnu-rektor-gaar-av-etter-krangel-om-kjernekraft?fbclid=IwAR3QYB7NgmKJrj42JRt0n8O74q5aGljct5ye_K109UFLcf6OxvczHsBDJ1Q .

Nu tar hon avstånd från sin kritik av de egna forskarna och menar att den var förhastat. – Nåväl, tyvärr duger inte detta som bortförklaring till rektorns klavertramp.

 1. Rektorn låter sig påverkas av en lobbygrupp att angripa sina egna forskare.
 2. Hon angriper så vitt jag förstår inte i sak, utan angriper deras ”retorik” mot den gröna påtryckargruppen.
 3. Det är inte universitetsrektorers sak att lägga sig i akademiska diskussioner och dela ut pekpinnar åt höger och vänster.’

Fler reaktioner finns i E24-länken ovan. VG-artiklar här https://www.vg.no/nyheter/i/dwK95A/storm-rundt-ntnu-rektor-innkalling-til-ekstraordinaert-styremoete  , här https://www.vg.no/nyheter/i/abzg8d/ntnu-rektor-anne-borg-skulle-ikke-gaatt-ut-med-den-ytringen , och här https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/JQmPv7/skjebnemoete-for-ntnu-rektor-etter-krangel-om-kjernekraft .

I svensk universitetstradition så är rektorer statens representant och skall se till att ekonomi, anställningar, inköp etc. sköts på rätt sätt. Den kvalitativa övervakningen av innehållet i både forskningen och i utbildningen sköts av fakulteten (som består av invalda lärare och forskare, inte av statliga representanter). Tanken är att skilja mellan politiken och vetenskapen., åtminstone i teorin. Men som alltid så finns det en gråzon där staten utser rektorer som passar in i statens rådande politik. Staten kan påverka mycket mer genom sina forskningsråd. Om universitetssystemet är någorlunda detsamma i Norge som i Sverige, så är rektorn för NTNU värd en reprimand. Och hon insåg att hennes självförvållade skakningar i nedre däck nått till toppen av skeppet och att hon måste avgå.

Ingemar Nordin

PS, jag har för Clintels räkning skrivit ett kort inlägg om en annan politiskt inkorrekt artikel, från norska statistikinstitutet här https://clintel.org/the-earth-is-warming-but-is-co2-the-cause/  . En tidigare version finns här på KU https://klimatupplysningen.se/vagar-politikerna-lyssna-pa-ssb/  . De har mycket hyss för sig, de där norrmännen 🙂 . De gör inte alltid som överheten säger.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Thorleif

  Det är precis om detta, politiserad vetenskap, som samhällsdebatten måste börja inkorporera på allvar nu!

  Lobbying och politisk finansiering osv måste bättre synas. Kanske kan t.ex Riksrevisionen ta täten?

  Hur kan kärnkraft bli för dyrt om de som hävdar detta samtidigt varnar för koldioxid och att människans existens är hotad pga varmare klimat?

  Kanske ska vi ist återgå till det gamla statliga energisystemet (före 1994) med kostnadsbaserade nationella elpriser och subventioner av kärnkraft istf fossilfri dito? Vi vet ivf att kärnkraft fungerar och med mycket lägre risk med nästa generations teknik.

 2. Thorleif

  Tyvärr tror jag våra EU-upptagna politiker frivilligt ser att mer makt flyttas bort från landet. Och särskilt på områden som alltid varit viktiga för vår suveränitet (frihet).

  Skapar man en organisation som EU kommer den att växa oavsett vad som ursprungligen utlovats. Det är en naturlag med teoretisk och empiriskt stöd om hur maktintressen och byråkrati fungerar.

  Både FN och EU har dock sedan en längre tid offentligt meddelat att kärnkraften har en större roll att axla inom energipolitiken för att ”klara klimatet”. Frågan handlar snarare om hur fort den överstatliga regimen (FN) slutligen kan säkerställas judiskt innan tydlig support (t.ex subventioner) för kärnkrafts-investeringar kan startas. Tills dess vill man stödja fossil-frihet grundad på t.ex sol&vind inom ramen för Agenda 2030 eftersom programmet bygger på överlämning av makt till dem själva. En process som drivits målmedvetet men relativt tyst sedan mycket länge.

 3. Ulf

  Som sagt tycker det är värt att ta upp Riksgäldens kreditgarantier för ”gröna” högriskprojekt och galna projekt. De har 80 miljarder till förfogande och har redan använt 25 miljarder. En del till Northvoldt och resten till Harald Mix galna projekt. Går det att stoppa? Infördes av den gamla regeringen så ja det går nog att stoppa de 50 miljarder som finns kvar att förslösa. Om det kritiskt granskas i media.
  https://www.di.se/digital/jattekrediter-till-northvolt-och-h2-green-steel/

 4. Mycket intressant, Ingemar!
  Det där sammanfattar ju ingången i hela västvärldens förhållningssätt, både till klimatvetenskapen och den gröna omställningen – antingen är man med eller emot – detta drabbar både enskilda, myndigheter och regeringar…det finns ingen nyanserad väg framåt.

  Av flera orsaker har vi levt i en uppvärmning – nästan enbart har den varit till gagn för oss och naturen – den har dessutom tuffat på i lagom takt.

  Denna uppvärmning är ingen evig konstant, det kommer att gå både ner och upp – om vi vågar att hysa tilltro till alla vetenskapligt kända konstanter och det facit vi har i vår natur.

  Nu när kritiskt tänkande förbjudits i det offentliga rummet och den fria forskningen strypts – lever vi mycket farligt – vi är inte längre förberedda på vad framtiden har att erbjuda.

  Denna rektor i norge representerar dom myndighetspersoner jag lärt känna under mina år som intresserad av klimat och energi och samhällsbyggnad – ingen av dom har idag möjligheten att arbeta förutsättningslöst och med det bästa för ögonen för oss människor och våran natur.

  Länsstyrelsens och naturvårdsverkets representanter har många gånger visat och sagt att dom förstår att deras beslut och förhållningssätt innebär en försämring på både kort och lång sikt för naturen och samhället – men dom säger sig vara bakbundna av statliga och överstatliga beslut.

  Några gånger under årens lopp har dessa myndighetspersoner gått över i annan tjänst – och har då vågat ” ta bladet från munnen” och uttryckt förskräckelse över både tidigare beslut och direktiv – dom beskriver det som att utrymmet för vetenskaplig metod inom deras myndigheter krymt till noll.

  Nu pratar vi klimat och energi – men problemet är att retoriken och metoden nu överförs till fler samhällsområden – vilket leder till kaos.

 5. Lasse

  Vad gäller Norrmännens elförsörjning så verkar den vara bättre rustad än resten av elområdena kopplade till Norden.
  På kontrollrummet så ser man hur de exporterar eller importerar allt efter hur vinden styr elpriset.
  Gissar att deras elbehov är reglerat av variabel förbrukning?
  Kan det vara Al-smältverk?

 6. Ulf

  4 Magnus,

  Min erfarenhet säger mig att den här typen av människor ogillar människan som företeelse.
  Man ser människan som ett stort problem. Inte sig själv, sin avkomma och vänner, men resten av mänskligheten.
  Speciellt de som har fräckheten att ha andra åsikter förstås.

 7. Magma

  # Ingemar
  ”I svensk universitetstradition så är rektorer statens representant och skall se till att ekonomi, anställningar, inköp etc. sköts på rätt sätt. Den kvalitativa övervakningen av innehållet i både forskningen och i utbildningen sköts av fakulteten”
  Jag håller med, men anser att rektorns uppgift ändå är lite bredare än vad textavsnittet antyder. Jag anser att rektor som statens representant har en uppgift att agera om fakulteten inte skulle sköta sin uppgift som oberoende av politik och samhällsopinion – som exempel om det skulle uppstå en cancelingkultur och ett övergivande av vetenskaplig metod inom någon fakultet … vilket jag ändå tror mig ha sett tecken på de senaste åren.
  Däremot så skall naturligtvis en rektor aldrig gå i opinion för eller emot enskilda forskningsrapporter så som ovan beskrivs, då har man totalt missförstått sin uppgift.

 8. Magma #7,

  Ja, i nödfall så kan rektor gå in i enstaka fall. Men i allmänhet så är det fakulteten som sköter regelverket (t.ex. för disputationer) och övervakning av utbildningarna. Jag skulle tro att om fakulteten inte är överens så tillsätter rektor en oberoende granskning av något slag. Utbildningarna granskas ju också av ”Högskolerådet”, som det numera heter.

  Ibland händer det förstås att kritik mot en avhandling hamnar i dagstidningarnas kultursidor.

 9. Ivar Andersson

  #6 Ulf
  ”Min erfarenhet säger mig att den här typen av människor ogillar människan som företeelse.”
  Min erfarenhet är att den här typen av människor hatar andra människor som inte är med i sekten. Sektmedlemmar är älskade eftersom även de bekämpar de otrogna.

 10. Peter

  Södertörns sk. högskola hade en finsk rektor som tyckta att man skulle ändra fysikens lagar för att det skulle appelera mer till kvinnliga studenter…Hon blev inte så gammal ens på denna skola lyckligtvis. Södertörn sk högskola är ett näste för vänsterblivna med utbildningar i genus`vetenskap` och andra pseudoämnen som är långt från visdom.

 11. Tege Tornvall

  #6, Ulf. Termen ”biologisk mångfald” är ofta ogräs och ohyra. Grönvänstern sätter i regel Naturen för människan och hennes behov med argumentet att människan ingår i Naturen.

  Det blir i praktiken människofientligt. I det verkliga livet måste vi ofta övervinna eller tygla naturen för vår egen levnad. Karl-Oskar och Kristina hade knappast fritt fått bygga sin stuga i dag.