Vågar politikerna lyssna på SSB?

Comparison between Holocene temperature record from GIPS2 upper 9 and the CO2 record 1

Comparison-between-Holocene-temperature-record-from-GISP2-upper-9-and-the-CO2-record-1.png

Från våra norska vänner, Klimarealistene, har vi fått följande nyhet. Det gäller en studie  som är publicerad av Norges motsvarighet till Statistiska Centralbyrån, SSB. Slutsatsen är att det statistiskt sett inte går att urskilja en global uppvärmning som är skild från vad man kan få av naturlig variation. Länkar till diskussionen och tidigare kommentarer ges i det norska inlägget . Klimarealistene skriver :

” Statistiska centralbyråns seniorforskare John Dagsvik och Sigmund Moen ställer frågan igen: ”I vilken utsträckning förändras temperaturnivån på grund av utsläpp av växthusgaser?” i en diskussion på Statistisk centralbyrå. Dagsvik och kollegor har forskat på global temperatur i många år och vi skrev om hans första publicering 2015 och Kjell Stordahl förklarade Dagvviks metoder i Klimanytt 117.

När Dagsvik och Moens första refereegranskade studie om detta ämne publicerades 2015 vägrade Statistisk centralbyrås ledning att profilera forskningen internt. Media var tysta som i graven, med Dag og Tids Jon Hustad som ett hedervärt undantag. 2015 möttes SSB-ledningen av hård kritik, bland annat från Simen Gaure här. Också när den tidigare forskningsrapporten från Dagsvik et al publicerades 2020 hölls den tyst. (Se länken i det nedre avsnittet).

Under 2015 analyserade forskarna 96 tidsserier av temperaturdata från olika mätstationer, bl.a. GISS-data, serier från europeiska mätstationer (European Climate Assessment & Data), och rekonstruktioner, t.ex. baserad på trädringar och iskärnborrning från Grönland och Antarktis. De tog hänsyn till effekten av urbanisering (Urban Heat Island).

Då var slutsatsen glasklar: att det inte har skett någon systematisk förändring av den globala temperaturnivån under de senaste 60 åren. Så ingen bevisad förändring till följd av våra utsläpp. Men Dagsvik inkluderade en varning, (även känd som botgöring):

”Det är därför tänkbart att en systematisk förändring av temperaturnivån är på gång, men att våra statistiska metoder inte klarar att skilja en sådan förändring från naturlig temperaturvariation”.”

Vidare:

” Från sammanfattningen extraherar vi följande tre stycken:

Ett typiskt drag för observerade temperaturserier under de senaste 200 åren är att de konsekvent visar långa cykler och en ökande trend. En central fråga är om denna utveckling ingår i ett kretslopp analogt med tidigare temperaturvariationer, eller om en systematisk förändring av temperaturnivån har skett under denna period, till följd av konstgjorda utsläpp av CO2. Även om temperaturerna de senaste åren skulle visa sig systematiskt avvika från variationerna i tidigare tider är det fortfarande en komplicerad utmaning att kvantifiera hur mycket av denna förändring som beror på utsläpp av CO2.

Därefter diskuteras möjliga källor till temperaturvariationer i kapitel 3. Här är molnbildning, strömmar i haven och havens förmåga att lagra CO2 av stor betydelse. Nyare forskning pekar på att variationer i solens magnetfält har stor betydelse för långvariga fluktuationer i solaktiviteten. Enligt teori och rekonstruerade temperaturdata påverkas klimatet av de cykliska variationerna i jordens bana, jordens axel och planetbanorna Jupiter, Saturnus, Neptunus och Uranus.

Slutligen redovisas resultat från en statistisk analys av observerade tidsserier av temperaturdata från olika delar av jordklotet i kapitel 6 och 7. Denna analys använder samma tillvägagångssätt som Dagsvik et al (2020). Medan Dagsvik et al (2020) inte har temperaturdata för de senaste åren använder vi temperaturserier i denna artikel som är aktuella fram till 2021. Vi finner, liksom Dagsvik et al (2020), att hypotesen att temperaturen processen varierar slumpmässigt runt en konstant nivå (stationaritet) förkastas inte.

Detta kan tyda på att effekten av CO2-utsläpp under de senaste 200 åren inte är tillräckligt stark för att orsaka systematiska förändringar i temperaturfluktuationer.

Fler kommentarer:

https://www.dagbladet.no/nyheter/ssb-rapport-sar-tvil-om-co2-hypotesen/80254734

https://www.facebook.com/kjetil.tveit.5/posts/pfbid0U2wRCFFboi9cFbSMCotAx1GeqFvgTMMcsEtdFyHoDatyhgq8mfyNRLcY4su6nwyJl

Detta är väl ett dilemma som IPCC och hela det alarmistiska narrativet har haft hela tiden: Man har utgått från att uppvärmningen sedan den förindustriella tiden är orsakad av koldioxidutsläppen. Men eftersom det förekommit lika stora uppvärmningar historiskt så går det inte att säkert säga att den nuvarande uppvärmningen inte har naturliga orsaker, att det handlar om en återhämtning från den Lilla Istiden.. Den norska studien visar att det rent statistiskt inte går att utesluta den möjligheten.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Mats Kälvemark

  Tack ingemar för intressant och upplyftande info för oss klimatrealister. Min känsla är att vi oftare än förr från olika källor, inte minst här på KU, kan läsa faktabaserad info som starkt ifrågasätter eller till och med falsifierar IPCC:s CO2-narrativ . Det omvända, dvs stöd för narrativet är sällsynt. Det enda som profeterna i klimatkyrkan verkar kunna visa upp är en viss korrelation mellan den ökande atmosfärshalten av CO2 och den ökande globala temperturen. Men korrelation är ju inte bevisad kausalitet.
  Se bild nr 11 i länken:
  https://klimatupplysningen.se/wp-content/uploads/2022/10/Klimat-221016.pdf

 2. Hade klimatalarmisternas ”gröna omställning” varit bättre för naturen och den biologiska mångfalden – så hade jag gärna låtit dom skrika sig trötta – men deras plan för omställning är en direkt fara för våra naturliga system och därför är det omöjligt att acceptera deras påhittade bild av ” den brinnande planeten”.

  Ännu så länge ligger vi inom den historiska klimatvariationen – och det kan vi avläsa i både naturen och på våran termometer på husets nordvägg, inget dramatiskt eller nytt har tillkommit.

  Det otäcka är västvärldens mediakårs behov av att förvränga bilden av uppvärmningen för allmänheten.

  Vi som bor här i norr har ju mycket lättare än världens befolkning i allmänhet att läsa av dessa variationer i våran natur – vi befinner oss mitt i barometern och i årstidernas epicentrum.

  Här i norr ser vi tydligast varje påverkan från korta och långa klimatvariationer och det behövs mycket större avvikelse i temperaturuppgången för att statistiskt finna krisen.

  Vi borde verkligen sluta rapportera värden från storstäder och platser med mycket mänsklig infrastruktur – det är inte värdigt och fruktansvärt ovetenskapligt.
  Mät på landsbygden och titta därefter på statistik.

 3. Lasse

  Kanske kan dagens extrema temperaturutveckling tysta de som skyller allt på våra utsläpp av växthusgaser.
  September månad slog nytt rekord.
  Då detta förklarades av SMHIs Kjällström nämnde han flera olika orsaker-vilket var välgörande för en skeptiker.
  Mindre svavel från fartyg, mindre sand från Sahara mm.
  CO2 var inte ens uppe i hans förklaringsfält.
  Även Svalbard hade det relativt sett varmt i sommar.
  Men september var kallare än normalt . Vädret varierar men solinstrålningen ökar år efter år!
  Temperaturen har varierat pre SUV vilket kanske förvånar de som bara får manipulerade data från Alarmister!
  Kanske kan solens roll sluta förnekas 😉

  Lite om Arktis is: https://notrickszone.com/2023/10/07/veteran-german-meteorologist-arctic-showing-significant-trend-towards-more-ice-since-2007/

  Kanske något för isforskaren som satt fast i isen i våras att läsa, Mikael Tjernström heter han!

 4. Ann Löfving-Henriksson

  Och här sitter vi i väst goda och godtrogna och underkastar oss konsekvenserna av FNs dröm om Only One World med miljörörelsens gröna tyranni och ofria ord alltifrån Romklubben och alla ”filantroper” till UNFCCC med den katastrofala och toppstyrda Net Zero.
  Vår värld har krympt men likt Lysenkoismen kommer den gröna tyrannin att falla, den strypa debatten kommer att släppas fri och alla små och stora klimathotspåvar får en ny omvärld att förhålla sig till, en omvärld där CO2 endast är god, tvärtemot konsekvenserna av Obamas oförlåtliga svek mot vetenskapen (2009) när han fick CO2 klassad som en förorening.

 5. Sören G

  Det enda som tycks ha ökat något beträffande ”extremväder” är värmeböljor. Det är väl rätt naturligt om ”klimatuppvärmningen” beror på ökad solinstrålning.
  Nätter och vintrar verkar också ha blivit något mindre kalla. Kan ju bero på koldioxiden i det fallet då den saktar ner utstrålningen.

 6. Mats Växjö

  Tack för ett intressant inlägg.

  Helt Off Topic;
  Kan någon initierad person svara mig eller ge någon relevant länk på följande fråga;
  Ökad CO2-halt sägs leda till högre ”utstrålningsaltitud” där de utstrålande partiklarna har lägre temperaturer vilket ska leda till mindre ”värme-lekage” med öka atmosfärstemperatur som följd – korrekt?
  Kommer inte även de utstrålande partiklarnas temperatur att öka, (iaf i någon utsträckning), med ökad utstrålning och lägre temperatur som följd?
  En sorts ”anti-tipping point”, så att säga?

  Med vänlig hälsning, Mats i Växjö

  (När hade vi senast ett optimalt klimat? 😄)

 7. jax

  Apropå kopplingen mellan platser där det finns oberoende mätningar och bristen på värmerekord. Diagrammet nedan ( kan man inte lägga in bilder får man ta till gamla metoder) visar månadsmedeltemperaturen klockan åtta på morgonen, i Luleå, med alla värden avrundade till hela grader. Som synes är det ingen ko på isen, i Luleå i alla fall. Det finns inte någon ökande trend och liknande temperaturer finns under hela mätperioden, hundra år. Kallast 1930 med 6,3 grader. Varmast 1948 med 12,7 grader
  Medelvärdet för tjugohundratalet ligger nu ungefär en grad över medelvärdet för hela perioden (100 år).

  Detta exempel visar hur överdriven propagandan är. Skenande temperaturer borde väl se något annorlunda ut. Det borde väl åtminstone vara värmerekord i september, men långt ifrån!

  Det är också rimlgt att allt detta ligger inom den naturliga variationen och att inga koldioxideffekter är signifikanta, så där har nog SSB rätt.

  Grader .
  15————————————————————————
  +
  +
  +
  + x x x x x x
  10 x x x x x x x
  + x x x x x x
  + x x x x x
  +
  +
  5——————————————————————————
  +00+++++++++++++++++++++++++++++23
  År

 8. jax

  Nedanstående diagram (då det inte går att infoga bilder får jag göra på det gammelgamla sättet) visar månadsmedeltemperaturen klockan åtta på morgonen i Luleå, med temperaturerna avrundade till närmaste heltal (ritningsteniska skäl).

  Som synes har inget dramatiskt hänt under tjugohundratalet. Ja, det har faktiskt inte hänt någonting alls, annat än att diagrammet visar att vi är inne i en varm period då medeltemperaturen för dessa data ligger ungefär en grad över medeltemperaturen de senaste hundra åren.

  Inga extremvärden står att finna, utan kallast var det 1929 med 6,7 grader, och varmast 1948 med 12,7 grader.

  Detta visar ju på att det inte torde gå att hitta några signifikanta bidrag från klimatförändringar när det gäller septembertemperaturen i Luleå i alla fall. Så här har uppenbarligen SSB rätt.

  Som jag nämnt tidigare så är det lustigt att där det finns pålitliga oberoende data från lång tid tillbaka är just de platser som av en slump inte drabbats av klimatförändringarna, tack vare lokala förhållanden!

  Diagrammet är lite svårläst då kopieringen mellan olika typsnitt gör det svårt att hitta något som överlever den, men de runda ihåliga prickarna är värdena på temperaturen de olika åren.

  Grader
  15••••••••••••••••••••••••••
  +•••••••••••••••••••••••••••
  +•••••••••••••••••••••••••••
  +•••••••••••••••••••••••••••
  •••••••••o••o•o•o•o•o•••••o•
  10••o••oo••••••o•••o•o•o••••
  •••o••o••••••o•••o••o••••o••
  •••••o••••oo••••••••••o•o•••
  +•••••••••••••••••••••••••••
  +•••••••••••••••••••••••••••
  5•••••••••••••••••••••••••••
  +++00+++++++++++++++++++++23
  Årtal

 9. jax

  #7 #8

  Tydligen funkar inte ”ta bort” i redigeringsläget. Testade klistrain diagrammet, men det funkade inte. Tog då bort det och testade den med bättre reslutat. Tyvärr ligger första försöket kvar, men ni får helt enkelt strunta i det.

 10. jax 7 & 8,

  Nej det GÅR inte att klistra in bilder i kommentarerna. Detta har jag sagt förut. Lika bra att du ger upp. Enda sättet att hänvisa till en bild eller ett diagram är att ange en länk till en offentlig sida, dvs en blogg eller en publicerad artikel. (din egen hårddisk funkar inte heller.)

 11. jax

  #10 Ingemar Nordin
  Jag har inte försökt klistra in bilder i kommentaren, jag vet att det inte går! Jag försökte inkludera ett alfa-numeriskt diagram användande en vanlig texteditor. Problemet är att det är typsnittsbyten vid varje kopiering. Så även från kommentarsfältet till bloggen. Första försöket misslyckades därför och jag ville ta bort kommentaren. Det såg ut som att det fungerade men kommentaren ligger kvar. Det andra försöket fungerade och diagrammet finns där, kanske lite svårtolkat för den yngre generationen, men vi äldre är ju vana från förr

 12. Håkan Bergman

  #9,10
  Men har man en molntjänst typ google-drive kan man lägga bilden där och göra den delbar då kan alla med länken öppna bilden.
  Exempel
  https://drive.google.com/file/d/1wem2V5YXmqbL6giiUGzjPTz1BuNT1q_p/view?usp=sharing

 13. Håkan Bergman

  Google drive ingår gratis i alla androidtelefoner och iCloud 5 GB är gratis för Iphone och macar, ska funka i windows t.o.m. som jag förstår det.

 14. jax

  #12
  ”Problemet” är att jag inte har den typen av tjänster och inte heller vill ha. Ett alfanumeriskt diagram funkar lika bra om man vill visa enkla grafer. Inte särskilt snyggt. Men här väger väl innehållet mer än ytan hoppas jag.

 15. Om vi skall skruva ner Co2:n till förindustriell nivå och tvinga ner Skandinaviens medeltemperatur med 2 grader – så skulle det ju få ganska stora effekter för exempelvis uppvärmningen av bostäder och en massa annan anpassning av det moderna samhället och jordbruket skulle behöva genomgå en rejäl omställning med kortare tillväxtsäsong och sämre tillväxt med den låga nivån av Co2.

  Finns det färdiga konsekvensutredningar om detta?

  Har bloggen haft någon genomgång av detta?

  Det känns som att det vore tufft för samhället att möta det efterfrågade klimatet…eller blir det ingen större skillnad?
  I min värld skulle skogen växa dåligt, höskördarna minska och fiskbestånden behöva genomgå en rejäl omställning – biomassan skulle ju minska avsevärt på många områden – och det är den som försörjer oss.

  Om det har varit uppe på bloggen eller om någon har en bra utredning att hänvisa till om detta – så skulle jag vara tacksam för en hänvisning.

 16. Ann Löfving-Henriksson

  Kvällens politikerdebatt lämnade en hel del bitter eftersmak särskilt sista avsnittet.
  Tänk om vi hade haft en egen ”Trump” som också hade genomskådat klimathotsfrågan och tänk om denne kraftfulle man hade fått avsluta debatten med en liten förbjuden fråga till dem alla. T.ex. Här tycks det råda konsensus om att CO2 styr klimatet. Förklara mycket kort varför även Du har den uppfattningen.
  Ja, tänk om, visst hade det varit intressant!

 17. Petter Wulff

  De inledande diagrammen har svag koppling till de avslutande slutsatserna. Diagrammen slutar ju redan 1950 och tar därmed bort den mest besvärande temperaturökningen, som ju skett sedan dess.

  Jag noterar också att temperaturkurvan gäller Grönland och inte utan vidare kan anses representera den globala utvecklingen.

 18. iah

  las lenas (bergen) argentina 250 cm vårsnö
  tidigt snöfall mount rainier
  vostok, antarktis okt 3 -73,8
  kall sept på island, reykjavik 5,9 grader under flerårsgenomsnittet de första 9 månaderna
  snöfall i utah och wyoming
  (eike)