elkris

Jan Blomgren talar om elen 8:e november

  Ingemar NordinProfessor emeritus i filosofi. Forskningsinriktning är vetenskapsteori, teknikfilosofi och politisk filosofi. Huvudredaktör för Klimatupplysningen. www.klimatupplysningen.se/

Liberalernas och Kristdemokraternas energipolitik

Tyvärr får man nog konstatera att både Kristdemokraterna och Liberalerna verkar vara rätt så oförberedda inför den akuta energikrisen. De har båda en positiv inställning till kärnkraft men verkar inte förstå de problem som vi står inför. L skriver i sitt partiprogram: ”En pålitlig energiförsörjning är grunden för vårt moderna samhälle. Energi måste finnas när   →