Liberalernas och Kristdemokraternas energipolitik

Pehrson Busch

Tyvärr får man nog konstatera att både Kristdemokraterna och Liberalerna verkar vara rätt så oförberedda inför den akuta energikrisen. De har båda en positiv inställning till kärnkraft men verkar inte förstå de problem som vi står inför.

L skriver i sitt partiprogram:

En pålitlig energiförsörjning är grunden för vårt moderna samhälle. Energi måste finnas när och där den behövs. Energianvändningen får inte skada klimatet. Olja, kol och gas behöver därför fasas ut helt. Istället behövs mer fossilfri energi – kärnkraft, sol, vind och biobränslen. Svensk energipolitik har länge haft fel fokus. Leveranssäkerheten och kostnadseffektiviteten har tagits för givna.

Klimatomställningen innebär att vi måste sluta använda olja, kol och gas. Istället behöver den fossilfria energin byggas ut. Biobränslen kommer att vara viktiga, men det är bara sol, vind och kärnkraft som kan byggas ut tillräckligt mycket för att ersätta de fossila bränslena. Alla tre producerar el. Vi behöver elektrifiera industrin och transportsektorn så långt det går för att lyckas med omställningen.”

Kärnkraften har en särställning då den är det enda fossilfria energislaget som både kan byggas ut i stor skala och som är planerbart. För att elsystemet ska fungera så krävs det elproduktion som kan möta behovet oavsett väder. De hinder som finns mot att bygga ny kärnkraft måste tas bort.

OK. Men det kommer enligt mångas mening att dröja 8-10 år tills vi fått ny kärnkraft på plats. Nya vindkraftsparker tar minst lika lång tid med tanke på de långa ledtider det tar för tillståndsprocessen och byggnationen. Så hur skall vi fixa elen nu, till vintern och till de 8-10 år det tar för att få en planerbar el?

Kristdemokraterna är inte mycket bättre. De skriver :

”Kristdemokraterna vill se en energipolitik med långsiktiga och stabila spelregler, som möjliggör klimatomställning och tryggar energiförsörjningen för hushåll och företag till kostnadseffektiva priser. Vi vill att befintliga reaktorer ska livstidsförlängas och starta processen med att bygga nya reaktorer. Det är viktigt att forskningsmedel även kommer kärnkraften till del. Vi förespråkar en svensk färdplan för en ny kärnkraftsgeneration, den så kallade fjärde generationen, som inkluderar frågan om en svensk forskningsanläggning. Marknadens funktionssätt bör ses över. Dagens modell ger betalt för energi, medan det saknas incitament att tillhandahålla kvalitet och effekt. I en ny modell skulle alla planerbara kraftslag få ersättning för sina bidrag till leveranssäkerheten. Förnybar produktion som vind och sol behövs också och kompletterar de planerbara.”

Men jag lyssnade på Ebba Busch i radion häromdagen och då sade hon att de, liksom Moderaterna, kommit på den lysande idén att ge bidrag i form av momsavdrag på elräkningen. Bra så, men jag saknar fortfarande en genomtänkt plan för hur dessa partier skall ta itu med den energikris som vi står inför flera år framåt.

Det verkar således som om dessa två borgerliga partier – med ambitionen att ingå i nästa regering – är en smula yrvakna inför de problem som branschen och vi på Klimatupplysningen och andra klimatbloggar har varnat för i åratal.

Det räcker inte med brandkårsutryckningar i form av tricksande med avgifter och tillfälliga skattesänkningar. Grundproblemet är och förblir att det produceras alldeles för lite effekt i södra Sverige (SE 3 och SE 4), nu när kärnkraften nedmonterats där och balansen i elnätet är förstörd.

För att sammanfatta:

 1. Sverigedemokraterna med Elsa Widding i spetsen är bäst pålästa och har kommit med flera konkreta förlag för att även klara den akuta energikrisen.
 2. Moderaterna har lite mer på fötterna än L och KD i och med att de åtminstone nämner potentialen i värmekraftverken som också kan producera el.
 3. KD föreslår momsbefrielse men har inget förslag på att öka produktionen av el i Sydsverige.
 4. L pratar bara om den kommande kärnkraften.
 5. Centerpartiet vill ha avdrag för grön energi och fortsatta subventioner till sin gröna ohållbara energipolitik med sol- och vindkraft.

Plötsligt kom även Socialdemokraterna igår med ett ”högkostnadsskydd” precis som Moderaterna. Men riktigt hur det är utformat i detalj och hur många år de tänker sig att det skall pågå är oklart i skrivande stund. Klart är däremot att politikerna börjat uppmärksamma den elkris som började redan i höstas.

Själv skulle jag vilja underkänna alla dessa partiers energipolitik. Ingen vågar ens nämna möjligheten med att starta upp/utvidga en fossil energiproduktion. Detta trots att just denna åtgärd diskuteras ivrigt utanför Sveriges gränser; inom UK, Tyskland, Frankrike och i de forna Öststaterna. Där höjs även röster för att häva förbudet mot fracking för att göra Europa mer oberoende av skurkstater i öster och i söder. När vågar någon politiskt ansvarig i Sverige säga högt det som behöver sägas? Vem vågar utmana klimatlobbyn?

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ann Löfving-Henriksson

  Tack Ingemar!
  ”Ingen vågar ens nämna möjligheten att starta upp/utvidga en fossil energiproduktion”, skriver Du.
  Den globala fossila energiproduktionen beräknas inom ett antal mänskliga generationer kunna dubblera atmosfärens CO2-halt.
  Det skulle kunna enligt uppdaterad klimatforskning (Happer m.fl.) kunna bidra till en grads uppvärmning av atmosfären globalt.
  En grads uppvärmning samt ökande global greening under ett antal generationer på grund av fossil energiproduktion. Detta enorma hot 🤭 gör att vi i Sverige, enligt våra politiska ledare, med omedelbar verkan ska lämna en väl fungerande energiförsörjning och ersätta den med ett kostsamt och miljöförstörande system, som dessutom är beroende av import från Kina.
  Nej, släpp in vetenskapen i politiken, nämn och släpp loss de fossila bränslena och rädda oss våra arma stackare som lever här och nu.

 2. Magma

  Stort Tack Ingemar!
  I dessa tider, med endast några veckor kvar till valet är det av högsta vikt att sprida information om våra politikers olika agendor och inkompetens.
  Tyvärr har kunskap och kompetens i vad som krävs i ett stabilt modernt samhälle inte varit högt skattad inom de politiska organisationer som påstår sig arbeta för det svenska folkets väl och ve.
  Flera av dem verkar däremot vara fantastisk uppfinningsrika när det gäller att skaffa sig själva och sitt parti maktpositioner och inflytande, och för att uppfylla den agendan verkar de anse att de sig kunna använda våra gemensamt skapade samhällsresurser helt för egna syften.
  Det mest anmärkningsvärda slöseriet av samhällsresurser står förra regeringen Löfven för när man ”för Sveriges bästa” ansåg sig behöva trygga den egna maktpositionen och för det ”goda” syftet lät MP fullständigt rasera svensk stabil energiförsörjning genom direkt ministerstyre.

 3. Enough

  Ska man på något sätt försöka vara positiv i den mycket svåra situation Europa sitter i ( Tyskland bär huvudansvar för situationen), kanske nöden blir uppfinningarnas moder.

  Jag tänker då på vad det går att göra på förbrukarsidan, vad kan jag göra? Villan har ett moderniserat bottenplan ( f.d. ”källare) med golvvärmeslingor i en 2 dm tjock betongplatta, en möjlig värme-ackumulator med möjlighet att köra bergvärmepumpen under nattetid. Ett problem är att den gamla pumpen inte har tidsprogrammering, den kan bara jobba mot ytter- och rumstemperaturer. Jag ska ta reda på om modernare pumpar kan styras mot driftstider….

  Någon kanske invänder att alla inte har betongbottenplatta med rörslingor. Men principen att lagra energi under gynnsamma tider skulle fungera lika bra med en ackumulatortank kopplad till radiatorvattnet.

  Min huvudpoäng är att vi behöver nog börja fundera på ökad styrning av energikonsumtionen också, för att kunna effektivisera energianvändningen, och då tänker jag inte på nödåtgärder som rullande avstängningar i första hand.

 4. foliehatt

  Enough, #3,
  maila frågan till tillverkaren om det inte går att styra värmeproduktionen till natten. Kanske går det genom att ändra på andra parametrar än att specifikt programmera in värmeproduktion på natten.

  Jag kan t.ex. använda en funktion i min äldre pump som egentligen är tänkt för att SÄNKA temperaturen under natten – till att nu omvänt producera mer värme just då.

 5. Enough

  # Foliehatt

  Tack för tipset! Faktum är att vår ”trotjänare” är av 1997 års modell, aldrig ett enda problem hittills ( peppar/peppar), 90.000 + driftstimmar, så jag har börjat titta på dagens pumpar, när jag pratar närmare med några utvalda tillverkare, kommer givetvis den frågan upp ( i mitt fall hos Thermia vad gäller befintlig pump…).

  Får jag fråga dig, har du också tänkt i motsvarande banor, att producera värme enbart under natten då elpriset är lågt? Då måste man nog också ta ett elavtal som debiterar med timmar som bas……

 6. Simon

  #3
  Ett sätt att minska elkonsumtionen är ju att inte byta till en elbil.

 7. Mats Kälvemark

  #3 Enough
  Hmmm.. Hur tänker du då vad gäller energilagring i betongplattan. Vad händer med energiflykten/förlusten neråt i backen från plattan?? Den drivande kraften är proportionell mot temperturskillnaden mellan plattan och underliggande mark, som kanske är +5 gr eller så? Men du kanske har väldigt effektiv isolering under plattan?

 8. Enough

  # Mats K

  Ja, 20 cm isodrän-isolering är ( såklart) inlagd i botten 🙂

  Jag är medveten om att värmen sprider åt alla håll, också medveten om trögheten i systemet, min ide är att utnyttja el då den är mycket billig (kanske två, tre fem ggr. lägre än dagtid framöver?), vi har ju som bekant inte energibrist utan effektbrist lite nu och då…..

  Du kan ha rätt, kanske duger inte betongplattan för tillräckligt effektiv ackumulering, då går jag på ackumulatortank istället, och som jag sa, jag är mer ute efter en mer principiell och generell diskussion, och om andra funderat i liknande banor, att också försöka titta positivt på konsumtionsstyrning.

 9. Enough

  #6 Simon

  Haha, jag vågar inte offentligt tala om vilka typer av bilar ( och andra motorfordon) jag äger och brukar, men erkänner att inga av dem har eldrift 🙂

  Däremot är de flesta trädgårdsmaskinerna eldrivna, mycket bra har de blivit med tiden, vill jag poängtera!

 10. Dan

  Undrar hur många partier som fortfarande talar om ”klimatomställning” nästa val om fyra år.
  Inte många, tippar jag.
  Vi kanske till och med slipper stöddiga, ogrundade uttalanden om vad ”vi måste”.
  En påfrestande tid, detta.

 11. Enough

  #10 Dan

  Frågan är ju inbäddad i ett större sammanhang, PK-isternas världsfrånvända narrativ som också täcker ”allas lika värde” etc.

  Jag tippar inte när det kan släppa, bara konstaterar att MEDIA inte kommer att bidra till en verklighetsbeskrivning. Det betyder att verkligheten måste överträffa ”kartan”, drömmen, ”religionen”, eller hur man vill beskriva det, innan PK-isterna ger upp och hittar ett annat orealistisk objekt att verka för och tillbedja/ drömma om………

 12. pekke

  Enough #11

  Ja, de värsta aktivisterna finns inom media, för dessa gäller ideologin inom ” klimathotet ”, inte vetenskapen eftersom de ofta inte begriper vetenskapen.

  Även om kärnkraft och ” fossila ” kraftverk blev 100 % rena och säkra så skulle de hata dom eftersom det är mot deras politiska ideologi !

 13. Leif Andersson

  Jag förundrar mig över de spretande åsikterna i ämnet. Idag P1 morgonsändning säger energiforsk att den snabbaste vägen ut ur krisen är en besparing av el. En professor uttalar sig positivt i samma inslag och säger att 5% el kan man visst spara. Men vänta, håller vi inte på att elektrifiera landet. Det här går inte ihop. Och vad håller industrin och näringslivet på med. Är det inte oroade över elförsörjningen. Bortsett från Pågens bröd i Malmö hörs inga klagomål från dessa herrar. Ingår de också i den oheliga klimat alliansen?

 14. pekke

  Företagsledare inom flertal stora företag vågar inte säga något som går mot ” Värdegrunden ” eller ” Grön omställning ”( Greenwashing ), eftersom de är livrädda för dålig publicitet eller drev mot dem i media.

  Bästa är nog om flera stora företag konkar eller flyttar ut från landet p.g.a. energipolitiken, sånt tar skruv, speciellt om det träffar väljarnas plånbok.

 15. Enough

  De allra största förbrukarna har garanterat någon form av avtal med staten, där de stänger av produktionen vid behov mot en generös ersättning ( och passar på att göra underhåll och uppdateringar), var så säkra!

 16. Bim

  Enough

  Bygg om källaren till ett GRÖNT gym för miljöpartister med lägre priser.
  All den energi gymmarna lägger på lyfta, putta, springa, hoppa, kopplar du till elproducerande anordningar.
  Du får en inkomst och gratis energi och miljöpartisterna får billiga muskler.
  Tipset kostar ingenting.

 17. Simon

  #16 Bim
  Det vill nog till att de tränar ordentligt nu när Stockholmarna vaknar och upptäcker att man fått Bolundpriser på el.

 18. Bim

  Simon # 17
  Det går nog bra.
  De får inte bara billig muskler de får rent samvete också.
  Det vill ju miljöpartister ha, de kommer att ringla långa köer utanför huset dygnet runt. Enda risken är att huset blir så varmt att det brinner upp.

 19. Mats Kälvemark

  Det finns ingen bättre besparing för att trygga vårt framtida elbehov än att slå stopp på alla vansinnesprojekt vars enda mål är meningslös jakt på fossil CO2.
  Nummer ett på den ”stopplistan” är förstås projekten i norr där vätgas ska ersätta kol och masugn för ståltillverkning. Det tillkommande effektbehovet motsvarar halva vår nuvarande årsproduktion, som redan är för lite, eller lika mycket som hela Finland använder. Även om man tror på IPCC:s narrativ så är projekten obegripligt meningslösa och ger ingen mätbar påverkan (tiotusendels grad till 2100) på den globala temperturen. Vi pratar kostnader om tusentals miljarder kronor kastade rakt ner i ett svart gruvhål. Sök på ”Hybrit” här på KU.
  Nummer två på stopplistan är alla pågående projekt där regeringen via klimatklivet och energimyndigheten kommer att ösa miljarder över lika obegripligt meningslösa projekt som går ut på att fånga CO2 ur luften.
  Kan man mäta miljondelar av grader så kanske man ser ett resultat om 80 år. Det enda resultat som kanske nås är nytt svenskt rekord i att bränna skattepengar på kortast möjliga tid. Sök på CCS på KU.
  Nummer tre på stopplistan är elektrifiering av alla fordon där den senaste galenskapen är batteridrivna lastbilar för tunga transporter. Hur tänker man då? Vad ska vi ha järnvägarna till? Och vad gäller personbilar så kommer en batteribil inte under en modern diesel i utsläpp förrän efter 12000 mil eller kanske aldrig med senaste generationen dieselmoterer med verkningsgrader på 55%. Och som man förstår kommer kostnaden för laddning, om det nu finns effekt nog i nätet, att dra iväg till himmelsen höjd. Laddningsförlusterna har visat sig vara ca 10% motsvarande att man vid tankning spiller ut ca 6 liter bränsle för en bil med förbränningsmotor.

 20. Torbjörn

  Problemet är att alla fortfarande tror att koldioxid är den drivande kraften bakom klimatförändringarna, medan det i själva verket är solen, albedot och havsströmmar.
  Få politiker verkar veta att den globala temperaturen sjunker sedan några år tillbaka och att koldioxid möjligvis saktat ner minskningen något.
  Jag förstår inte varför ingen vågar ifrågasätta 1,5-gradersmålet då det är taget ur luften och inte förankrat i vetenskapen

 21. Robert Norling

  Skyhöga elpriser i dag med och vindkraftverken bidrar med el på ynkliga nivåer (under 3% av installerad effekt).

  När ska folk fatta att vi blir rånade av klimathotssektens gröna drömmar.
  Medel idag i område 3 ca 5,50 kr och i område 4 drygt 8kr.

  Dags att alla män berättar för sina ungdomar och kvinnliga bekanta av båda könen att med dagens politik har de ingen framtid, om dessa tokerier med elförsörjningen får fortsätta.

 22. Lasse

  Problemet med vår elförsörjning är att vi kopplats upp mot länder med STÖRRE problem!
  Vad skall värma den halva av Tyska husen som tidigare värmdes av gas, billig gas från Ryssland?

  Såg att S vaknat upp och förstått frågan.
  Ny ledning till Tyskland sätts under halt!

  En fortsatt dränering av el från södra Sverige till högprisländer som leker energiwände samtidigt som de sätter press på Rysk gas kommer att drabba oss med ännu högre priser.

  Angående styrning av värmepumpen till tider med lägre priser. Kanske går det men du har redan gjort en besparing på elåtgången med 70-80%.
  Det är bättre försöka optimera själva värmepumpens funktion.
  Sänk om möjligt inkommande värmevattnets temperatur genom att styra så att golvvärmen kommer in sist i systemet.
  Värmefaktorn ökar med lägre temperatur in.

  Det finns ett forum för dessa frågor som jag kan rekommendera: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php

  Noterar att två nationalekonomer(Calmfors +?) ondgör sig över att S regeringen vill subventionera elanvändningen.
  Marknaden sätts ur spel är deras argument.
  Ja det blir lätt fel när marknaden får felaktiga förutsättningar-det ser vi med vindkraften som delvis ersätts efter installerad effekt!

 23. Lennart Svanberg

  Politiken har visat med emfas att de inte skall ha med energifrågan att göra. Det tog många år innan vi fick en självständig Riksbank som bestämmer över räntan. Det är dags att propagera för att en självständig myndighet tar över ansvaret med uppgiften; ”att säkra pålitlig elförsörjning i Sverige till lägsta möjliga kostnad” utan några tillägg i form av tillfälliga politiska hittepålockrop.

 24. Håkan Bergman

  Lasse #22
  Det där med den nya tysklandskabeln bör nog tas med e nypa salt.

  ”Kommer det inte att bli någon ny kabel till Tyskland?
  Farmanbar:
  – Jag ser inte att vi i närtid kommer att ge grönt ljust för att bygga den kabeln.”

  ser inte, i närtid, grönt ljus? Svammel, för en vecka sen var inte ens den här veckan närtid för Farmanbar och så har det varit vecka efter vecka sen han dök upp.

 25. Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

  ”Energianvändningen får inte skada klimatet”, skriver L. De vill på fullt allvar samla in och gräva ned koldioxid = minska växternas näring. M och KD sitter lika fast i CO2-träsket. Trots Elsa vågar inte ens SD ifrågasätta att mer koldioxid skulle nämnvärt värma klimatet. Hos M tycks Jan Ericson kämpa ensam.

  Vad skall vi rösta på för att få slut på eländet?

 26. Ivar Andersson

  Vi ar ett akut problem och det är elpriset i södra Sverige. Det finns bara en lösning och det är att subventionera priset. Hur det görs har mindre betydelse. Men vårens subvention var ren idioti eftersom subventionen inte hade med priset att göra utan med antalet förbrukade kilowattimmar oberoende av priset.
  Långsiktig behöver vi kärnkraft eller gas. SD har Elsa och M har Ubbhultaren som realister. S har Farmanbar och Strandhäll som båda verkar sakna kunskap och bara ljuger eller berättar sagor. Farmanbar tror att hela landet har billig el om två år från havsbaserad vindkraft. Han har säkert läst en rapport som inte finns i stället för att läsa Vattenfalls skrift om Kriegers Flak.

 27. tty

  inför kommande vinter är det enda man kan göra att starta upp redan befintliga verk. Man kan ta bort sompförbränningsskatt och andra hinder så att kraftvärme kan användas maximalt. Man kan kanske hinna lagra mer olja så att Karlshamn och gasturbinverken kan utnyttjas mera. Möjligen skulle man kunna stifta en undantagslag att vattendomar inte behöver följas för att öka uttagbar vattenkraft. Mycket mer kan inte göras.

  För kommande vintrar är det som sagt mera fossilkraft som gäller. Till nästa vinter kan man hinna få igång ett antal dieselkraftverk. Det finns nu sådana på upp till 5-10 MW som kan köpas nyckelfärdiga och monteras upp på några månader.

  På ytterligare några års sikt kan man kanske återstarta Ringhals 1 och 2 och återställa den nedlagda pumpkraftfunktionen i Storjuktan. Vattendomar kan också ändras så att produktionsflexibiliteten ökas, dock på bekostnad av miljöskador.

  Annars är det nog helt nya kärnkraftverk (eller olje/kolkraftverk) som gäller.

  Alla fysiskt möjliga åtgärder är med andra ord extremt politiskt inkorrekta.

 28. #3
  Ackumulera värme. Vi utgår från att få har direkt el idag.
  Mellan kl 23 och 05 verkar det vara mindre dyr el.

  Först så måste värmepumpen dimensioneras dubbelt så kraftig, den skall ju bara gå mindre än halva tiden.
  Vi behöver en tank att lagra i. Vatten är den effektivaste föreningen i universum för det (efter 100% väteperoxid).

  Kalla januaridygn går det åt lagringsbehov av kanske 80 kWh för de 14 timmar med dyrare el. (liten villa från 90-talet)

  Med en difftemp på 25 grader i tanken (golvslingor förutsätts), vanliga element behöver betydligt högre temp med hårt arbetande och låg verkningsgrad på pumpen, behövs 3 kbm värmetank.

  Det är nu brist på 500l tankar på marknaden. Jag känner flera som tänker lagra men de förstår inte att 500 l inte räcker långt. Sedan behöver de byta upp sig till en minst 16 kW pump (luft). Har du borrhål kommer det inte räcka förse så mycket ojämnt uttag och pumpen är förmodligen för liten ändå.

  Starta kärnkraften i stället, det måste vara de mest samhällsekonomiska!

 29. Enough

  #Bim

  Tack för tipset, jag lär isf. behöva en ”gym-chef” som styr upp gänget, är du intresserad?

 30. Enough

  #28 Johannes

  Min pump går c:a 3300 timmar per år, en ganska stor del är ( ffa var med tonåringar hemma..) varmvattenproduktion. Om jag inte helt lyckas täcka de kallaste veckorna helt med ackumulerad energi, borde det ändå vara en mycket bra affär att buffra under lågpristimmar, kanske t.o.m. boostra med elpatronerna då ( vem vet, om priset är 1/5 eller 1/10 under natten borde det löna sig).

  Jag är självklart också för kärnkraft, men ville få igång en diskussion om vad man kan göra på förbrukarsidan för att optimera tillverkad energi. Då såg jag uppvärmning som en ganska stor del av vår förbrukning.

 31. TorbjörnR

  En vattenmantlad braskamin eller pelletskamin kanske är en bra idé?
  Köra VP på natten och ved/pellets på dagen

 32. Enough

  #22 Lasse

  Ja, jag har redan kapat en hel del elförbrukning, totalt inkl. hushållsel en 50-60 %.

  ”Sänk om möjligt inkommande värmevattnets temperatur genom att styra så att golvvärmen kommer in sist i systemet.”

  Eftersom golvvärmesystemet innehåller en stor mängd vatten, får returen automatiskt en lägre temperatur, deltaT ökar, vilket är gynnsamt. Det är så att alla slingor är parallellkopplade till radiatorsystemet, skulle jag köra golvvärmen med returledningen från övervåningens radatorkrets, skulle det bli alldeles för hett i övervåningen. Min gamla pump kan inget annat är att köra på 100, och det effektivaste är att köra primärvärme ut i golvslingorna, tänker jag, för att ackumulera värme i betongen ( och på köpet få varma golv, vilket ger en känsla av värme…)

 33. Lars W

  Det måste väl rimligtvis vara möjligt att införa ett annat prissättningssystem för el?
  Ett pris för stabil reglerbar el och ett annat för intermittent.

 34. TorbjörnR

  Det man bör inse framöver är att det kommer bli än värre när det blir effekttaxa över hela Sverige. Istället för att betala för sin säkringsstorlek, för 16A mellan 2500-4000 kr per år kanske, så ska konsumenten betala effekttaxa på kanske 120 kr/kW högsta dragna effekt under 1 timme under månaden.

  Ex: 16A säkring ger Max 11 kW. Du drar som högst under månaden 10 kW. Kostnaden den månaden för effekttaxa blir 120 x 10 = 1200 kr den månaden.
  Till det lägger du övriga fasta kostnader samt förbrukningen i kWh.

  Ett skrämmande scenario för de som inte kan hantera sin elförbrukning!!!!

 35. TorbjörnR

  Lars W

  De inför effekttaxa enligt #34.
  Alla i beslutande ställning vill att effekt ska kosta och du tvingas till ”flexibilitet” eller som de borde heta ”ransonering” genom extremt höga kostnader.

  Drabbar de med minst marginaler och de som kanske inte riktigt förstår hur man ska göra!

 36. Mats O

  ”Det finns goda skäl för den konservativa oppositionen att inte hörsamma regeringen Anderssons inbjudan till blocköverskridande energisamtal. Statsministern själv, visar historiken, är inbiten motståndare till ny kärnkraft på samma sätt som hon personligen är helt övertygad om vindkraftens framtid och förträfflighet.”
  https://ledarsidorna.se/2022/08/en-statsminister-dead-against-ny-karnkraft/

 37. Torbjörn

  #36 Mats
  Har hon också intressen i vindkraftparker?
  Att hon är tillsatt av WEF talar starkt för korruption såsom vi ser i andra länder

 38. Lars W

  TorbjörnR #35
  Ja man kan ju undra vad som händer när alla skall ladda sina el-bilar kl 18😬

 39. UWB

  #20
  Cwejman har en utmärkt ledare i GP.
  Fokus är på temperaturen, men även annat matnyttigt. T.ex. att fokus bör vara på att utveckla nya tekniker i stället för att kasta pengar efter kända mogna tekniker.

  Följ även länken i artikeln.

  https://www.gp.se/ledare/det-beh%C3%B6vs-en-realistisk-klimatpolitik-1.78980513

 40. Det måste ju bli enorma vinster med 3-8 kr/kWh.
  Förr kostade det 30 öre, Vem får pengarna?

 41. Torbjörn

  #38 Lars
  Det brukar märkas på spisen när man ska laga mat, man får kräma på lite extra 😉

 42. Karl Eider

  #27

  Tyvärr kommer nog inga av tty:s alla förslag på kortsiktiga lösningar att bli verklighet. Alla politiker och andra beslutsfattare har gått ”all-in” på klimathotet. Att då backa och säga: ”Nä, det var inte så farligt, jag bara skojade”, är inte ett alternativ.

  Möjligen om en total systemkollaps inträffar mitt i smällkalla vintern och varar i en månad eller så, så att tillräckligt många människor hinner stryka med, så kanske. Trycket från allmänheten måste bli enormt, för att rubba etablissemanget. Men förstås, det kräver att man inte bara skyller på Ryssland och säger att vi kan inget göra, det är inte vårat fel.

 43. Det här med att ladda batterier nattetid. En släkting till mig laddade sin elsparkcykel under natten. Den tog eld mitt i natten och han hann precis ut ur lägenheten. Katten dog och han själv ligger inne på brännskadeavdelningen med allvarliga skador. Lägenheten är totalförstörd.

  Så akta er för att ladda batterier nattetid i närheten av något som kan fatta eld!

 44. Paul Håkansson

  Leif Andersson
  08:27, 2022-08-18

  Ja herregud sicken stolle. Ge honom telefonnumret till H2GS och Hybrit så sänker han elkonsumtionen med 30% på 5 min. Samt besparar tidshistoriens största miljöförstöring.

 45. tty

  #43

  Jag går aldrig ifrån ett litiumjonbatteri som är under laddning.
  Och i synnerhet inte ett billigt kinesiskt batteri som elsparkcyklar brukar ha;

  https://www.youtube.com/watch?v=Bqwh4yUyJuE

 46. tty # 45,

  Jag berättade min historia om vådan av att ladda litiumbatterier på natten för henne som gör stans bästa sushi. Hennes spontana reaktion var: ”Från Kina, eller hur?” Hon är själv från Vietnam. 🙂

 47. Håkan Bergman

  Ingemar N. #43
  Jo billiga elsparkcyklar lär vara en säkerhetsrisk. Men den kanske var CE-märkt trots allt. Det är talande att inga etablerade tillverkare har gett sig in i branschen elsparkcyklar och elscootrar. Ser att det redan finns piratbatterier som ersätter Shimanos kvalitetsbatterier för vanliga elcyklar, där kan man snacka om brandbomb. Men säkert med ett påklistrat CE-märke.

 48. Hans H

  #8 Enough

  Din tanke är inte fel. Se länken.

  https://www.svenskbetong.se/bygga-med-betong/bygga-med-platsgjutet/betongens-egenskaper/varmelagring

  Isodränskivans förtjänst är att den kan ”andas” och är en hygglig isolering. Och en förtjänst anses vara att man slipper gräva så djupt. Gäller både hur mycket som ska grävas bort under grundplattan och djupet som dränrören måste grävas ner.

  Någon verkligt toppklassig isolering för att hindra värmevandring neråt är det dock inte. Vill man verkligen satsa på förhindra värmelvandring ner genom grundplattan ska man nog hellre välja en bättre isolerande skiva ovanpå ett lager dräneringsgrus. Men du kan ju räkna lite på saken!

 49. pekke

  Praktiskt taget alla LI-celler kommer från Kina så kvaliteten beror mest på tillverkaren och distributören samt hur cellerna paketeras/monteras till batteripaket, rena djungeln minst sagt.

 50. CE = Chinese Export

 51. Hans H

  Vattenkraftens utnyttjande måste ske med någon som ansvarar för den säsongsmässiga planeringen. Även med flerårigt perspektiv.

  Att låta marknadskrafter på en elbörs ta över duger ju inte. Vem/vilka är ansvariga? Samma fråga ställer man sig nu i Norge som i princip är självförsörjande genom vattenkraften. Men där stora pengar görs idag på att sälja ”vattenel” till UK, DAN, GER…

 52. Håkan Bergman

  pekke #49
  Djungel håller jag med om, men på mitt Shimanobatteri står det specifikt att cellerna är gjorda i Japan och batteripacken sammansatt i Kina, och då naturligtvis efter Shimanos specifikationer. Dom flesta etablerade kameramärkena använder celler från Panasonic gjorda i Japan men sammansatta till batteripackar i Kina, alla stora kameratillverkare säljer på en global marknad och följaktligen är batterierna UL-märkta, en bra garanti. Piratbatterier för kameror har vanligen snålat in på termistorn som används för att läsa av temperaturen i batteriet, i stället har dom ett fast motstånd som alltid rapporterar 20 grader, dom är inte UL-märkta men säljs som fullt kompatibla med originalbatterierna. Mordbrand!

 53. TorbjörnR

  #51 Hans

  Du har så rätt. Stor risk att vi säljer av för mycket på sommaren så vi har för lite på vintern. Dessutom varierar vattennivåerna mer varvid erosionen riskerar öka i dammarna etc

 54. Ivar Andersson

  #42 Karl E
  Ibland går det fort. Sossarnas partikongress i höstas beslöt att Nato-ansökan var otänkbart. Efter Rysslands anfall på Ukraina var en Nato-ansökan åtminstone för Hultquist fortfarande otänkbar. Men plötsligt insåg sossarna att deras neutralitetspolitik inte klarade konfrontationen med verkligheten och snabbt svängde sossarna 180 grader.
  Några stora elavbrott i vinter kan orsaka en ny 180 grader gir inom den vindkraftkramande sekten i regeringen. Farmanbars löfte om billig el i hela landet inom två år från havsbaserad vindkraft kommer att slutförvaras i ett bergrum i minst 1000 år.

 55. Arne Nilsson

  #34 TorBjörnR Effekttaxa har vi i Sollentuna sen lång tid tillbaka. Vardagar 7 – 19 ska man inte göra nåt som drar ström i onödan. Högre taxa på vinterhalvåret, lägre på sommaren. Jag har vant mig. Blir det våldsamt högt pris för den högsta timmen under månaden så för vi väl sätta saker på timer. Självklart duschar vi, kör tvätt och disk på kväll/natt men laga mat måste man ju.

 56. TorbjörnR

  #55 Arne

  Ok. Har dina kostnader ökat eller minskat?
  Vilket värmesystem har du, drar det mycket effekt?

 57. Enough

  #48 Hans H

  Tack för feedback, jag är medveten om att isodrän inte den högeffektiva isolatorn, med förmodligen ganska bra då det inte sker något luftutbyte i isoleringen, så det behövs värmeöverföring luft-mark, vilken inte är så bra.

  Jag kommer att testa iden senare i höst, när tempen börjar krypa ner mot nollan, genom att manuellt köra pumpen på defalt on under ett antal nattimmar någon vecka kanske för att se vad det ger, och blockera värmeproduktion på dagtid. Vidare kommer jag att följa utvecklingen av timpriserna, och de avtal som finns där. Nu har jag mer än två år kvar på ett mycket lågt treårsavtal, så jag har ingen brådska att utvärdera plus att kolla in hur nya pumpar kan styras.

 58. Enough

  #48 Hans H

  Glömde tacka särskilt för länken, la du märke till att man helst skulle använda kapillärbrytande isolering, alltså typ isodrän?

  Detta förstod jag redan för en 30 år sedan, då jag grävde runt 30-talshuset som saknade dränledning och klädde betonghålstensmurarna med isodränskivor samt fiberduk……

 59. tty

  #46

  ”Hennes spontana reaktion var: ”Från Kina, eller hur?” Hon är själv från Vietnam”

  Jag har rest en hel del och en rolig sak jag har lagt märke till är att ”rasistiska fördomar” är märkligt internationella. D v s är folkgruppen A illa sedd för något, så tycks det gälla i alla länder som är i kontakt med A, oberoende av lokal kultur, religion och hudfärg. Som någon har sagt så är ”fördom” ofta ett kodord för erfarenhet.

 60. tty

  Apropå elbilar. Hur tror ni det går när det här händer på en finlandsfärja?

  https://www.youtube.com/watch?v=T71cVhxG_v4

 61. Enough

  # 60 tty

  Ja, hemska tanke, batteribilar borde klassas som farlig last och placeras i brandsäkra avisolerade utrymmen ( och givetvis få stå för merkostnaden).

  Det kommer att hända, förr eller senare, risken ökar givetvis med fler batteribilar samt att de blir allt äldre, tänker jag…

 62. Karl Eider

  #60 tty

  Eller i ett garage under ett köpcentrum, där man har en förkärlek till att klumpa ihop alla laddplatser till batteribilarna. Brinner en så brinner alla.

 63. Hans H

  #58 Enough

  ”God isolering på kapillärbrytande bärlager” betyder i min värld att om konventionell cellplast används ska den läggas på ett kapillärbrytande gruslager som ligger ovan dräneringsrörens läge.

  Isodränskivor sparar bygghöjd. I ditt fall skulle du ha grävt för 20 cm grus utöver 20 cm cellplast. Dessutom vinner du en möjlig diffusionsväg ut ur konstruktionen även nedåt (vid fukthaltig varm källarluft sker transporten av fukt mot kalla sidan). Nu kan man därvid dividera om inte det räcker att ha Isodrän utanpå alla vertikala väggar under jord).

  Fundering: En kombination kanske är bäst? 10 cm Isodrän och under det 20 cm cellplast som då nog kan läggas på jord med plastfolie emellan.

 64. Rune

  #59:
  Det är inte så märkligt. Projektion är en vanlig företeelse hos omogna människor. Ett tydligt exempel är när den egna omedvetna ondskan/rädslan projiceras på främlingar, gärna invandrare.

 65. Enough

  #63 Hans H

  Tror inte riktigt att du fattat ”min” konstruktion; från botten medelgrov kross, avjämnande, sedan isodrän-skivor, därefter fiberduk följt av armeringsnät med rörlingor najade därpå, och slutligen en 15-20 cm hälld uppepå, så slingorna är ingjutna i betongen! Ovanpå betongen mest klinker, i något rum klickgolv…..

 66. Enough

  #63 Hans H

  Edit…isodrän är väl kapillärbrytande, till skillnad från massiv frigolit…..?

 67. Gunnar Strandell

  tty #27
  Citat:
  ”Annars är det nog helt nya kärnkraftverk (eller olje/kolkraftverk) som gäller.
  Alla fysiskt möjliga åtgärder är med andra ord extremt politiskt inkorrekta.”

  Det kan vara värre! De kan var förbjudna.
  Jag har skrivit i förra tråden om HySkies som ska läggas i ett hörn av den tomt Vattenfall äger vid Forsmarks kärnkraftverk.

  Vid samrådet ska jag fråga om raffinaderi och vätgasframställning kan att lägga hinder för att bygga nya kärnkraftsaggregat på tomten.

  De får ju idag bara läggas där det redan finns kärnkraft.

  Vi säger ibland att miljövänner saknar konsekvenstänk, men jag undrar..

  Länk:
  https://klimatupplysningen.se/skall-sverige-radda-tyskland-fran-kall-dusch/#comment-423824

 68. Hans H

  #65 Enough

  Jo, nog hade jag fattat din konstruktion så som du säger. Och visst är Isodränskivan kapillärbrytande.

  Det jag påpekade var att det är ju ett gruslager också – förutsatt det ligger ovan dräneringsrörens höjdläge.

  Det jag inte läste in i länkens formulering var att de indirekt syftade på att Isodränskivor skulle användas.

  Och det jag ytterligare påpekade var att poängen med Isodrän primärt är materialets förmåga att ”andas” så att en fuktvandring kan ske i riktning inifrån-ut och sedan upp till markytan. Ett sätt att undvika fukt i betongkonstruktionen alltså.

  Att konstruktion med Isodrän under markplattan dessutom sparar grävdjup får man på köpet.

 69. foliehatt

  Enough, #5,
  japp – jag har beställt rörligt med timavläsning. Det kan ta upp till tre månader innan det går igång.

 70. Enough

  #69 foliehatt

  Ok, intressant, jag tar gärna info från dig hur din styrning lyckades ( du kanske har andra förutsättningar än jag har, de jag delat i tråden..).

  Min ide, och analyserade gissning, är att det kommer att finnas riktigt billiga timmar under natten ( eller snarare, inte svindyra dagtimmar) under lång tid framöver……

 71. Enough

  #68 Hans H

  Ja, vi är helt överens, min kompromiss blev att skapa den uppdaterade grunden runt den gamla gjutna sulan från både utsidan och insidan, på utsidan finns ett generöst lager av kross under dränledningen ( grävde betydligt djupare på utsidan än på insidan av sulan, gjorde det som gick att göra i befintligt hus, tror jag….). Hela krossmassan och dränröret är uppfångat i fiberduk, för att undvika en successiv minskning av krossets och dränledningens effekt, såklart……

 72. Ivar Andersson

  Egen energi ger rekordvinst för Holmen
  Koncernen lyckas motverka kostnadsinflationen genom att ha egen energiproduktion, samtidigt som man lyckats höja priserna gentemot kunderna.
  Rörelsevinsten steg till rekordhöga 2,1 miljarder kronor, jämfört med 0,9 miljarder kronor samma period i fjol. Försäljningen ökade med en miljard till 6,2 miljarder kronor.
  Rörelseresultatet för affärsområde Energi har på ett år ökat från 66 miljoner till 162 miljoner kronor.

 73. Arne Nilsson

  #56 TorbjörnR Nej jag kan inte se att kostnaderna har ökat. Vi har direktverkande el kompletterad med luftvärmepump. Det är själva elen, kwh, som kostar mest. Även om det just i år har varit nästan gratis i vinter. Jag valde fast pris i tre år i september förra året. Ett bra val.

 74. Enough

  #72 Ivar A

  Vet du om de har vind och/eller vattenkraft och vilken proportion och mängd? ( Kanske även kraftvärme/fjärrvärme…)

  Deras AO Energi kan ju redovisas på olika sätt, genom interna debiteringar…..

 75. TorbjörnR

  #73 Arne

  Har du jämfört de fasta kostnaderna före effekttaxan med de efter effekttaxan?

  Före betalade du bara avgift för säkringsstorlek. Ofta i storleksordningen 2500-4000 kr/år.
  Efter betalar du lite lägre för säkringsstorlek (ca 1500 kr/år) men också 62 eller 123 kr/kW beroende på månad.

  Eftersom du har direktverkande el och VP borde du väl ha åtminstone 6 kW i toppeffekt en vintermånad?
  Om så skulle effekttaxan vara 6 x 123 = 740 kr per månad för nov-mars. Borde bara det bli 5 x 740 = 3700 kr i effekttaxa bara för vintern.

  Eller tänker jag fel? Intressant att förstå hur det slår för en som redan fått effekttaxa 😄
  Vi lär få det under 2023 eller 2024.

 76. Arne Nilsson

  #75 TorbjörnR Jag kollade vintermånaderna nu. Det var ju en mild vinter så ingen månad över 5 kW i toppeffekt. Priset varierar tydligen men runt 90 kr per kW så en 450 kr före moms per månad. Alltså 2 300 kr för senaste vintern. Nu har vi haft det här i flera år så vi har vant oss. Inget problem för pensionärer. En barnfamilj däremot får nog sätta timer på ett antal elförbrukare.

 77. TorbjörnR

  #76 Arne

  Tack för info. Jag kollade Sollentuna energi och dina 90 kr/kW ex moms är idag 123 kr/kW inkl moms. Upp någon tia!

  Ok 5 kW x 123 kr = 600 kr per 5 vintermånader. Ger 3000 kr i effekttaxa.
  Lägg sedan till 1500 kr fast årsavgift vilket ger 5000 kr per år till nätägaren.

  För en vanlig 16 A abonnemang så betalar jag ca 3000-3500 kr per år.

  Så en ökad kostnad på minst 1500 kr för de 5 vintermånaderna och kanske ytterligare 7 x 200 = 1400 kr för 7 sommarmånader.

  Totalt runt 3000 kr extra för att vänstersidan lagt ned kärnkraft och kraftvärme, byggt vindkraft och satsar på att jaga co2 som ingen någonsin sett!

  Sen tillkommer ju förbrukningen också!

  Helt galet!

 78. Arne Nilsson

  #77 TorbjörnR Men min årsförbrukning är nu strax över 17 000kwh per år. När de införde timmätningen så installerade vi luftvärmepump vilket sänkte förbrukningen med 3 000 kwh per år. Varför så lite frågar någon? Vi kör luftvärmepumpen året om. På sommaren för att få svalt i sovdelen. Visst kostar det men det är det värt. Sen installerade vi golvvärme i bad och tvättrum vilket också drar en del. Så visst, vi skulle nog kunna klara oss på 14 000 kwh. Men varför? Jag vill ha det bra.

 79. Paul Håkansson

  SVK just nu 1,0 kr/kwh i södra Sverige, 52 öre i norra Sverige, Danmark 5,25 kr, Oslo 5,19kr ??? Dessutom bara 10% vindkraft. Överföringen till Tyskland är bara 50 MW, är detta hela förklaringen?

 80. Håkan Bergman

  #79
  Priserna hos SvK är fel sen 23 i går kväll. Priser i sek med elskatt och moms hittar du här.
  https://sprayhattas.crabdance.com/elpriser.pdf

 81. Paul Håkansson

  Håkan Bergman
  15:12, 2022-08-19

  Skiljer ju inte så mkt. endast marginellt.

 82. Håkan Bergman

  #81
  Kanske lite förvirrande, men jag visar nästa dag först, dagens priser är sidan 2.

 83. Håkan Bergman

  För att röra till det ännu mer, så är det efter att morgondagens priser kommer nån gång efter 1300, då blir dom priserna intressantast och visas först.

 84. jax

  OT, tittar nu på Rapport. Största nyheten är att det regnat i Båstad. Andra nyheten är att någon i Malmö skjutit personer på ett köpcentrum. Tredje nyheten är kriget i Ukraina.
  Så ser nyhetsvärderingen ut på SVT. när ska klimatalarmisterna lägga ner?

 85. jax 84,

  Jag tittade på samma nyhetsprogram från SVT. Bara några kilometer från Bjärehalvön och Båstad kom det inte en droppe i Ängelholm. Vi har haft torka här i flera dagar (vilket i och för sig gynnat skördandet).

  Hur som helst, någon GLOBAL klimatkatastrof handlar det uppenbarligen inte om. MEN i framtiden, då minsann … 🙂

 86. Håkan Bergman

  Ingemar N. #85
  Nåt jag finner märkligt i prognoserna, inte minst från SMHI, är att prognosen för nederbörd för en ort anges i mm med en decimals noggrannhet. Om det finns nåt som kan variera hej vilt så är det nederbörd. Fredag för två veckor sen lovade SMHI inte mindre än 32,6 mm här i Skogås, i slutändan uppmättes 0,9 mm i Tullinge, jag kunde notera lite blöt asfalt tidigt på morgonen. Men varför decimaler, 10 till 50 mm hade varit helt okej i stället även om det blev galet också i det aktuella fallet.

 87. Håkan Bergman

  #84-85
  I DN idag kunde jag läsa ingressen till en artikel där far och dotter i familjen Hagelqvist träffats av stora hagel i just Båstad. Ibland får dom till det, annat var det för ett par veckor sen när man hade rubriken ”Måttligt drickande kan leda till hjärnskador”, senare dock ändrad till ”Även måttligt drickande kan leda till hjärnskador”.

 88. mattias

  #85,86
  Om temperaturen är svår att prognostisera så är nederbörd ännu svårare. Ofta ändras SMHIs prognoser för nederbörd från säg 10-30 mm några dar i förväg till nästan ingenting när det väl händer. Vad gäller Båstad måste den nederbörden ha varit högst lokal. Den syns överhuvudtaget inte på de dagliga nederbördskartorna för Sverige: https://www.smhi.se/data/meteorologi/kartor/dagliga/nederbord/

 89. Lennart Lundberg

  Många kloka synpunkter och råd. Tyvärr alltför få som ifrågasätter grunden för hela den sk klimatkrisen. De som har kunskaper måste visa att mänsklig påverkan på klimatet är ytterst marginell eller näst intill obefintlig. T.o.m SD och Widding tar inte entydigt avstånd från Parisavtalet. Detta är djupt oroande. Tycker om kommentaren 1 av ALH. Satsning på fossil energi är ett måste.

 90. Göran Fredriksson

  I småhus är det enklast och billigast att minska såväl elenergi- som eleffektbehovet med en eloberoende vedkamin. Då kan man även ha ett lager av ved utan förluster under lagringstiden om veden lagras torrt.

  Huset kan då värmas även vid elavbrott och det är lätt att hålla nere effektavgiften på elräkningen som blir allt vanligare. Bara det sistnämnda borde vara skäl nog att ha en vedkamin. Så varför har inte alla det redan?

  Dessutom finns det ofta småträd på tomten som behöver rensas bort. Vid renoveringar blir det också en del spill på snickeriavfall som är bra att elda med och som inte behöver köras till återvinningen.