Moderaternas energipolitik

moderaterna

Moderaternas käpphäst inom energipolitiken har länge varit kärnkraft. I början på sommaren kom de med ett kraftfullt förslag för att bygga ut kärnkraften. Moderaternas energipolitiske tales person, Carl-Oskar Bohlin , säger så här:

I början av juni presenterade vi det största reformpaketet för ny kärnkraft sedan kärnkraftsutbyggnaden. Reformen vilar på tre ben och handlar om att skapa politiska, ekonomiska och juridiska förutsättningar för ny kärnkraft. Ni hittar hela förslaget utförligt presenterat här

Förslaget innehåller bl.a.

 • Ett statligt garantipaket på 400 miljarder så att finansiärer skall våga satsa på kärnkraft. Detta behövs, menar man, eftersom ”om det största hindret för ny kärnkraft är politisk risk, då ska vi se till att minska den politiska risken. Staten ska ta det fulla kostnadsansvaret för oförutsedda kostnadsökningar som orsakas av nya politiska krav – och vara skyldig att betala skadestånd om staten skulle tvinga fram en nedläggning.”
 • Legala förutsättningar: Vi vill ta bort de legala hindren för ny kärnkraft. Genom ändringar i lagar och regelverk vill vi göra det möjligt att bygga nya reaktorer på fler platser än där det finns kärnkraftverk idag, och ha fler än tio reaktorer i drift samtidigt. Vi vill möjliggöra för fler aktörer än de nuvarande att investera i ny kärnkraft och ta fram fungerande regelverk för små, modulära reaktorer.”
 • Kärnkraften har länge missgynnats ekonomiskt genom straffskatt och subventioner av andra kraftslag. Det vill vi ändra på, genom att ge kärnkraften bättre ekonomiska förutsättningar. Vi vill underlätta finansieringen av ny kärnkraft, genom att utvidga de gröna kreditgarantierna till ny kärnkraft så att staten garanterar stora delar av lånen.”

Man är medveten om problemen med obalansen i elsystemet. Fler kablar från Norrland löser inte problemet. Carl-Oskar skriver: ”Nedläggningen av kärnkraften i söder har inte bara lett till minskad elproduktion nära en stor del av befolkningen, det har också lett till försämrad överföringsförmåga från norr till söder.”

Bra så. Men jag brukar tjata om de överhängande problemen: Hur blir det till vintern, och de 8-10 år (enligt M:s egna beräkningarna) det tar för att få fram ny kärnkraft? Där har Moderaterna också ett förslag: ”Mest uppmärksammat blev vårt förslag om ett högkostnadsskydd med inspiration i den norska modellen. I Norge går staten in och tar kostnaden till 75% för det elpris som överstiger motsvarande 1 sek/kWh. Om denna modell infördes rakt av skulle det för en vanlig villaägare i södra Sverige innebära en besparing på 6000kr/månad vid ett elpris på 4kr/kWh.”

Jaha, skall det bli bidrag nu i ett Moderat Sverige? När jag klagade på Facebook så svarade Jan Ericson (i Ubbhult) att jag inte skulle se det som ett bidrag utan som en skatteåterbäring. Staten drar nämligen in ohyggliga mängder kapital genom momsen på elen och det är inte mer än rätt att de betalar tillbaka en del av vinsten till elkonsumenterna.

Må så vara att man i ett akut läge måste göra så här eftersom lagar och skatter tar tid att ändra. Men hur länge har de tänkt sig att dessa bidrag/skatteåterbäringar skall pågå? I tio år?

Nej, grundproblemet är ju fortfarande att de produceras för lite pålitlig el i Sverige, särskild i de södra delarna av landet. Har de inget mer substantiellt att komma med på det området? Flera partier (inklusive Vänsterpartiet) har ju föreslagit pengar och tricksandet med priser som en ”lösning”

Jo, faktiskt så nämner Carl-Oskar Bohlin en sak som påverkar den energimässiga situationen i det korta perspektivet, nämligen värmekraftverk:

Det finns ett behov av att ”aktivera all den oanvända kraftvärmekapacitet som finns i södra delarna av landet. Som en konsekvens av regeringens skadliga kraftvärmeskatter har mycket produktion tagits av marknaden och i södra Sverige finns idag motsvarande en normalstor kärnkraftsreaktor av oanvänd kraftvärmekapacitet. Vi vill att regeringen beordrar svenska kraftnät att sätta all tillgänglig kraftvärme i beredskap, vilket skulle tillgängliggöra mer elproduktion snabbt. Därutöver vill vi avskaffa kraftvärmeskatten och se till att kraftvärmen får bättre förutsättningar att delta på den ordinarie elmarknaden. Det skulle öka utbudet och trycka ner priserna.”

Det låter vettigt. Andra partier, t.ex. Elsa Widding och SD, har också varit inne på detta spår. Annars är moderaternas energipolitiska program fortfarande lite tunt när det gäller den akuta bristen på effekt.

Nu motiverar moderaterna mycket av sina satsningar i termer av ”klimatmål”, ”klimatsmart” och ”klimatkris”, precis som det gröna MP-blocket. Man ägnar därför inte en tanke åt möjligheten att öka den fossila elproduktionen. Och inte verkar man ta till sig av andra länder som t.ex. UK, Tyskland, Frankrike, forna Öststater och USA. Där är man på väg att dra igång gamla kolkraftverk för att klara situationen. Gör man det så krävs det också politiska garantier så att politikerna inte helt plötslig får för sig att stänga ned dessa efter ett par år. För vilken investerare vill råka ut för plötsliga politiska nedläggningar när man investerat miljardtals euros i en fossil produktion? EU-ledningen gör ju som den vill.

Det råder som bekant inte någon ”klimatkris” och även om vi skulle öppna för fossil produktion igen så utgör det en minimal bråkdel av världens samlade produktion av koldioxid. Produktionen av koldioxid kommer automatiskt att minska med tiden, och dess uppvärmande effekt avtar enligt en logaritmisk kurva. Men medvetenheten om det vetenskapliga läget verkar vara helt frånvarande.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Magma

  Jag tycker nog att det borgerliga alternativet har lämnat över mycket av debatten till miljötallibanerna – alltså till de som vill rasera samhället av religiösa skäl.
  OM nu Kristersson verkligen skall vara kandidat till statsministerposten så behöver nog någon väcka honom – han syns sällan och när hans syns så svamlar han oftast med.
  I dag och inför valet behöver samtliga sunda krafter engageras om inte Sverige skall fortsätta sin kräftgång tillbaka till medeltiden och dess väderberoende kvarnar. Vad blir nästa steg – att lastbilen ersätts av häst o vagn …

 2. Karl Eider

  Ja, vi får se vad som händer den närmaste tiden. Redan på onsdag kan det bli problem, då minskar Rysslands gasleverans till Europa till hälften av nuvarande nivå, till bara 20%.

  https://www.svt.se/nyheter/utrikes/ryska-gasflodet-till-europa-stryps-ytterligare

  Om vindarna inte vill blåsa, så kanske det redan då blir riktig kris. Om Ryssland ligger kvar på denna nivå, eller kanske t.o.m. helt stänger av, till hösten och vintern, så får vi nog ställa in oss på katastrof. Då kommer man att acceptera nästan vad som helst för att garantera att det kommer ut el i kontakten. Sent ska syndaren vakna.

  Oavsett vilken regering vi har då (just nu ser den ut att bli röd-grön), så kan vi räkna med en regeringskris. Eller kanske katastrofen hinner inträffa redan innan regeringen ens hinner bildas.

 3. Ann Löfving-Henriksson

  Tack Ingemar för presentationen!
  Nog skulle det behövas en stark Elsa bland moderaterna också, men Elsa finns ju ändå bland de fyra som inte är vänster och har tänkt att samarbeta om energipolitiken.
  Hur många timmars klimatupplysning skulle det behövas för att ge nyckelpersoner inom M, KD och L den grundläggande insikten som skulle behövas för att få dem att göra en upplyst U-sväng likt Statsministerns i fråga om NATO?
  •De förnybara energikällorna har prövats i tre decennier, de lever inte upp till de förhoppningar som ställts på dem.
  •Vår historia sedan industrialismen samt den som nu sker i tillväxtländerna visar att det krävs fossila bränslen för utveckling.
  •Faran med den hotande uppvärmningen byggde bland annat på att CO2-ens logaritmiskt avtagande effekt inte beaktats vid modellberäkningar. Data visar nu att dess påverkan med mänskliga mått mätt är försumbar.

 4. Jan-Åke

  ”Nu får vi ordning på klimatet”
  Står det på Moderaternas valaffischer.
  Hur då om IPCCs klimatkänslighet stämmer ?Bara tex Kinas och Indiens årliga ökningstakt för atmosfäriskt CO2 är lågt räknat sju hela Sverige enligt IEA(International Energy Agency)
  Såg någonstans att om Sverige försvinner från kartan imorgon skulle temp strålningsfysikaliskt år 2100 bli 0,003°C lägre år 2100.
  Kina nu 33 % och ökande, Sverige 0,1% och svagt minskande.

 5. Ulf

  Blir en test nu hur sårbart ett parti är för att tala sanning om klimatet. Åkesson om att fler dör av kyla än värme. Direkt attackerar Bolund med sanslösa okvädingsord. Ska bli intressant att följa hur SD hanterar det religionsupprop, som nu kommer i media och politiken på denna sanna utsaga.

  För övrigt varför sitter S med armarna i kors vad gäller kraftvärmeverk? Det ör ju bråttom. Eller är det något MP motsätter sig?

 6. Kaj+Wahlberg

  Underbart att Jimmie nu går ut och fördömer klimathysterin. Han kallar klimatmålen för självplågeri. Äntligen en politiker som vågar tala klarspråk. Han kommer att få många nya röster. Tacka också Elsa Widding för detta!

 7. Simon

  #5, #6
  Mycket befriande att höra. Bolund gör ju bort sig. Man kan bara hoppas att den tillfälliga uppgången i opinionen för MP vänder nedåt. Tanken på 4 år till med miljöpartistiskt inflytande i svensk politik är närmast outhärdlig.

 8. Jan-Åke

  tty
  ….om du läser min kommentar nr 4.
  Skulle du kunna bekräfta ,dementera eller helst utveckla mitt påstående, tack på förhand.

 9. Enough

  Ja, nu försöker alla partier lägga fram lockande ”bud” till väljarna, inget av dem vill naturligtvis kännas vid den misslyckade/idiotiska energipolitiken, utan fokuserar helt på damage control.

  Det kommer att ta lång tid innan de kommer fram till att ”Agenda 2030” bara är fantasier och drömmar. Om man verkligen tror på ett klimathot, är inte medicinen att förfina vårt lands redan goda läge i CO2 jakten, utan koncentrera resurserna på de som står för merparten, med Kina i spetsen. Problemet är att klimathotsalarmisterna i princip måste be dem att häva sin ökning i välfärdsbygge och börja minska den, vilket inte kommer att ske.

  Så, det enda de troende kan göra är att försöka ”gå före” och visa övriga världen, för att döva sitt samvete och det egna bidrag till ”katastrofen”, ”vi försökte iaf……”. Låt oss hoppas att ( den naturliga) uppvärmningen nu planar ut under de kommande decennierna, så att alarmisterna tvingas inse att deras religion bygger på falska grunder.

 10. Lars W

  Det måste väl ändå ligga inom möjlighetens ramar att återstarta i första hand Ringhals. Annars kan man väl tillfälligt utnyttja infrastrukturen för värmekraftverk. Stenungsund skulle man kunna återstarta omedelbart. Det enda vi gräsrötter kan göra tv är att rösta på Elsa Widding

  Mvh

 11. Magnus

  Det är så tröttsamt att höra detta tjat i varenda nyhetssändning att vi hotas av en klimatkatastrof. Om så vore vad ska lilla Sverige göra åt det? Det är övertydligt att det är en agenda bakom.
  Hur kunde Sverige bli så här? Det liknar forna Sovjetunionen med deras propaganda. Det måste bero på att vänstern finns med i bakgrunden med deras preferenser för diktatur och folkuppfostran. Och förtryck av de som inte instämmer. Den biten finns ju med också, de som opponerar sig får inga uppdrag eller hamnar ute i kylan.

  Det som hänt är att man gått över en gräns och det här kan tillämpas på andra områden också. Det fria tänkandet undertrycks. Det är en brist som visat sig i svenska demokratin. Jag tycker faktiskt man kan se det som en konspiration där media och Public Service deltar. En smygande kupp. Och målet är att få grönvänsterns dominans i riksdagen.
  Det kan vara mer som ligger bakom också som är fördolt för oss.

 12. Ann Löfving-Henriksson

  # 11
  Magnus, svar FN.

 13. Ulf

  Som sagt det blir spännande att se hur de religiösa reagerar. Under en valkampanj brukar public service skärpa till sig och vara mer neutrala än någonsin.
  Det Åkesson säger är sant. Bolund däremot sprider dynga. Hur reagerar media? Förtal eller analys? Blir spännande. SD väljarna är immuna mot media påhopp sedan tidigare. Så påhoppen lär komma på M, KD och L. Svårare att veta hur indoktrinerade dessa väljare är. Men de flesta vet oerhört lite om klimatet. Skrämmande lite och i stort sett alla svenskar är lätta offer efter långvarig indoktrinering.
  Sedan tror jag inte på sammansvärjning. Detta är bara en fråga som kommit i självsvängning. Många i media befinner sig vänsterut och har ingen anledning att ifrågasätta klimatreligionen, eftersom den främjar deras sätt att se på världen.
  Samma med FN. Det är en perfekt fråga för att expandera FNs position, när de misslyckas med sina huvudfrågor.

 14. Ann Löfving-Henriksson

  OT ?
  Läste lite på våra norska vänners hemsida,
  klimarealistene.com
  och fann ett nytt ord om kliamatdebatten, oppgulp.
  Det mesta från politiken passar verkligen in under denna, i mitt tycke, roande och passande rubrik
  – oppgulp, var ordet.

 15. Claes Lindskog

  OT
  Jordan Peterson har idag i Daily Telegraph en svidande uppgörelse av delar av storfinansens förtjusning i odemokratiska tvångsåtgärder för att ”rädda planeten”. Bakom brandvägg men återges nedan:

  Peddlers of environmental doom have shown their true totalitarian colours
  Corporations and utopians are offering authoritarian solutions to crises only democracy and free markets can solve

  JORDAN PETERSON

  (Kopierat från Daily Telegraph 22-08-15)

  Deloitte is the largest “professional services network” in the world. Headquartered in London, it is also one of the big four global accounting companies, offering audit, consulting, risk advisory, tax and legal services to corporate clients.
  With a third of a million professionals operating on those fronts worldwide, and as the third-largest privately owned company in the US, Deloitte is a behemoth with numerous and far-reaching tentacles.
  In short: it is an entity we should all know about, not least because such enterprises no longer limit themselves to their proper bailiwick (profit-centred business strategising, say), but – consciously or not – have assumed the role as councillors to believers in unchecked globalisation whose policies have sparked considerable unrest around the world.
  If you’re seeking the cause of the Dutch agriculture and fisheries protests, the Canadian trucker convoy, the yellow-jackets in France, the farmer rebellion in India a few years ago, the recent catastrophic collapse of Sri Lanka, or the energy crisis in Europe and Australia, you can instruct yourself by the recent pronouncements from Deloitte.
  Whilst not directly responsible, they offer an insight into the elite groupthink that has triggered these events; into the cabal of utopians operating in the media, corporate and government fronts, wielding a nightmarish vision of environmental apocalypse.
  Outlandish claims
  In May this year, Deloitte released a clarion call to precipitous action trumpeting the climate emergency confronting us. Called ‘The Turning Point: A Global Summary’, it is a stellar example of a mentality more common among officials in the EU: one of fundamental bureaucratic overreach (and one which generated Brexit – a very good decision on the part of the Brits, in my view) that threatens the very survival of that selfsame EU.
  The report opens with two claims: first, that the storms, wildfires, droughts, downpours, and floods around the globe in the last 18 months are unique and unprecedented – a dubious claim – and implicitly that the “science” is now at a point where we can say without doubt that experts can and must model the entire ecology and economy of the planet (!) and that we must modify everyone’s behaviour, by hook or by crook, to avoid what would otherwise be the most expensive environmental and social catastrophe in history.
  The Deloitte “models” posit that “climate impacts” could affect global economic output, and say that unchecked climate change will cost us $178 trillion over the next 50 years – that’s $25,000 per person, to put it in human terms.
  Who dares deny such facts, stated so mathematically? So precisely? So scientifically?
  Let’s update Mark Twain’s famous dictum: there are lies, damned lies, statistics – and computer models.
  “Computer model” does not mean “data” (and even “data” does not mean “fact”). “Computer model” means, at best, “hypothesis” posing as mathematical fact.
  No real scientist says “follow the science.” Yet this is exactly what bodies such as the EU consistently pronounce, pushing for collectivist solutions that do more harm than good.
  Solutions in sovereignty
  What might we rely on, instead, to guide us forward, in these times of accelerating trouble and possibility?
  Valid authority rests in the people. Truly valid structures of authority are local, not centralised for reasons of efficiency and “emergency”. This must not become the generation of yet another top-down Tower of Babel. That will not solve our problems, just as similar attempts have failed to solve our problems in the past.
  Ask yourself: are these Deloitte models – which are supposed to guide all the important decisions we make about the economic security and opportunity of families and the structures of our civil societies – accurate enough even to give those who employ them any edge whatsoever, say, in predicting the performance of a stock portfolio (one based on green energy, for example) over the upcoming years?
  The answer is no. How do we know? Because if such accurate models existed and were implemented by a company with Deloitte’s resources and reach, Deloitte would soon have all the money.
  That is never going to happen. The global economy, let alone the environment, is simply too complex to model. It is for this reason, fundamentally, that we have and require a free-market system: the free market is the best model of the environment we can generate.
  Let me repeat that, with a codicil: not only is the free market the best model of the environment we can generate, it is and will remain the best model that can, in principle, ever be generated (with its widely distributed computations, constituting the totality of the choices of 7 billion people). It simply cannot be improved upon – certainly not by presumptuous power-mad utopians, who think that hiring someone mysteriously manipulating a few carefully chosen numbers and then reading the summarised output means genuine contact with the reality of the future and the generation of knowledge unassailable on both the ethical and the practical front.
  The impact of delusional thinking
  Why is this a problem? Why should you care? Well, the saviours at Deloitte admit that there will be a short-term cost to implementing their cure (net-zero emissions by 2050, an utterly preposterous and inexcusable goal, both practically and conceptually). This, by the way, is a goal identical to that adopted last week by the delusional leaders of Australia, which additionally committed that resource-dependent-and-productive country to an over 40 per cent decrease by 2005 standards in ”greenhouse gas emission” within the impossible timeframe of eight years. This will devastate Australia.
  Here is the confession, couched in bureaucratic double-speak, from the Deloitte consultants: ”During the initial stages the combined cost of the upfront investments in decarbonization, coupled with the already locked-in damages of climate change would temporarily lower economic activity, compared to the current emissions-intensive path.”
  The omniscient planners then attempt to justify this, with the standard empty threats and promises (the suffering is certain, the benefits ethereal): “those most exposed to the economic damages of unchecked climate change would also have the most to gain from embracing a low-emissions future.” Really? Tell that to the African and Indian populations in the developing world lifted from poverty by coal and natural gas.
  And think – really think – about this statement: “Existing industries would be reconstituted as a series of complex, interconnected, emissions-free energy systems: energy, mobility, industry, manufacturing, food and land use, and negative emissions.”
  That sounds difficult, don’t you think? To rebuild everything at once and better? Without breaking everything? Fixing everything in a few decades in a panicked rush while demonising anyone who dares object?
  And what will it take to do so? Here’s the most alarming part: nothing more than “a coordinated transition” that “will require governments, along with the financial services and technology sectors to catalyze, facilitate and accelerate progress; foster information flows across systems; and align individual incentives with collective goals.”
  A clearer statement of totalitarian inclination could hardly be penned.
  Certain outcomes versus predicted outcomes
  The one thing the Deloitte models guarantee is that if we do what they recommend we will definitely be poorer than we would have been otherwise for an indefinite but hypothetically transitory period.
  Yet any reduction in economic output (however “temporary” and “necessary”) will be purchased at the cost of the lives of those who are barely making it now. Period.
  Have you noticed that food has become more expensive? That housing has become more expensive? That energy is more expensive? That many consumer goods are simply unavailable? Can you not see that this is going to get worse, if the Deloitte-style moralists have their way? How much “short-term pain” are you going to be required to sustain? Decades worth? All your life, and the life of your children?
  It’s very likely. For your own benefit. Remember that.
  All this painful privation is not only not going to save the planet, it’s going to make it far worse.
  I worked for a UN subcommittee that helped prepare the 2012 report to the Secretary-General on sustainable development. Whether or not it was a good idea to contribute to such a thing is a separate issue: I do believe at least that the report would have been much more harmful than it was without the input of the Canadian contingent. We scrubbed away several layers of utopianism and Cold-War era conceptualisation and cynicism. That was something.
  I garnered a key and crucial insight from the several years’ work devoted to my contribution: I learned that the fastest and most certain pathway forward to the future we all want and need (peaceful, prosperous, beautiful) is through the economic elevation of the absolutely poor. Richer people care about “the environment” – which is, after all,outside the primary and fundamental concern of those desperate for their next meal.
  Make the poor rich, and the planet will improve. Or at least get out of their way while they try to make themselves rich. Make the poor poorer – and this is the concrete plan, remember – and things will get worse, perhaps worse beyond imagining. Observe the chaos in Sri Lanka, if you need proof.
  There are clearly more important priorities than costly and ineffective emergency climate change reductions. Bjorn Lomborg’s work (among others such as Marian Tupy and Matt Ridley) has demonstrated that other pressing problems could and should take political and economic priority, from the perspective of good done per dollar spent.
  Money could and should be spent, for example, to ensure the current health and therefore future productivity (and environmental stewardship) of currently poor children in developing countries. How about remedying the actual world of pain and deprivation of such children rather than saving the hypothetical world, and the hypothetical world of future children, in abstraction?
  Stirrings of revolt
  Citizens are waking up to this. Dutch farmers and fishermen are rising up, Canadian truckers are pushing back. Such protests are spreading, and increasing in intensity. As they should.
  Why? Because, Deloitte consultants, and like-minded centralists are pushing things too far. It will not produce the results they are hypothetically intending. This agenda, justified by emergency, will instead make everyone poorer, particularly those who are already poor. This use of emergency force will, instead, make the lives of the working men upon whom we all depend for our daily bread and shelter more difficult and less rewarding.
  Finally, this use of emergency force will also make the “environment” worse, not better. Why? If you wreck your temporary economic havoc, to (eventually) remediate the world, those whom you sacrifice so casually in the attempt will descend into chaos. In that chaos, they will then, by necessity, turn their attention to matters of immediate survival – and in a manner that will stress and harm the complex ecosystems and economies that can only be maintained with the long-term view that prosperity and nothing else makes possible.
  Critics of my view will say “we have to accept limits to growth.” Fine. Accept them. Personally. Abandon your position of planet-devouring wealthy privilege. Join an ascetic order. Graze with the cattle. Or, if that’s too much (and it probably is) then purchase an electric car, if you want one (but no diesel-powered emergency backup vehicle or electric power generator for you). Buy some stock in Tesla. That’s probably the best bet (but you don’t approve of Elon Musk, do you?). Stop flying. Stop driving, for that matter. Get on your bike, instead. In your three-piece business suit. In the winter, if you dare. I’ll splash you with icy and salty slush as I drive by, in my evil but warm Ford Bronco SUV, and help you derive the consequent delicate pleasure of your own narcissistic martyrdom.
  Save the planet with your own choices. But quit demanding that the rest of us blindly follow your diktats. Quit demonising and castigating us, merely because we don’t just happily cede to you all the extant power. We’re not evil just because we don’t believe that you are omniscient. We’re not evil just because we don’t want you to assume omnipotence and omnipresence too.
  There is simply no pathway forward to the green and equitable utopia that necessitates the further impoverishment of the already poor, the compulsion of the working class, or the sacrifice of economic security and opportunity on the food, energy and housing front. There is simply no pathway forward to the global utopia you hypothetically value that is dependent on force. And even if there was, what gives you the right to enforce your demands? On other sovereign citizens, equal in value to you?
  An alternative solution
  A better way forward would be to prioritise the problems that beset all of us on this still-green, functional and increasingly abundant planet with the requisite focus and attention demanded of a true political class, elected by the people, capable of and willing to look at everything, trying to fix where necessary, trying to maintain as much freedom and autonomy as possible, and stop simply capitalising narcissistically on the mere appearance of action, knowledge and virtue.
  We should obtain true, cooperative consent from those affected – farmers, truckers, working-class people who have turned in irritated desperation to figures such as Donald Trump – and work with them, rather than forbidding them with your power or improving them so they will be finally worthy of your time and attention. Help replace dirty energy with clean, if you must, but do it on your own dime, and make sure that the results are cheap and plentiful, if you want to help the poor, and the planet.
  The warning bells are ringing. Listen to them, before they turn into sirens.
  We will not advance without resistance through the straits of your enforced privation. We will not allow you to steal and destroy the energy that makes our lives bearable (and that produces our food and shelter and housing and the sporadic delights of modern life) just to address your existential terror (particularly when it will fail to do so in any case). We will not allow our children to be criticised first for having the temerity to merely exist and then be deprived of the prosperous and opportunity-rich future we strived so hard to prepare for them. We remain unconvinced of your frightened and self-congratulatory moralising and intellectual pretension, ignorance of the limits of statistics, and misuse of arithmetic.
  We do not believe, finally and most absolutely, that your declared emergency and the panic you sow because of it means that you should now be ceded all necessary authority.
  So leave us alone, you centralisers; you worshippers of Gaia; you sacrificers of the wealth and property of others; you would-be planetary saviours; you Machievellian pretenders and virtue-signallers, objecting to power, all the while you gather it around you madly.
  Leave us alone, to prosper or not, as a result of our own choices; as a result of our own actions; in the exercise of our own requisite and irreducible responsibility.
  Leave us alone. Or reap the whirlwind. And watch the terrible destruction of what you purport to save, in consequence.

 16. Evert+Andersson

  #4 och 8 Jan-Åke

  0,003 grader ligger Mats Kälvemark bakom. Räknat med data från IPCC. Elsa Widding har för övrigt också kommit till samma siffra. Så lita på det.

 17. Olof

  Är det inte konstigt att M i valrörelsen inte driver att S och Mp måste göra något för att hindra sina partivänner i SPD och Die Grüne att inte FÖRVÄRRA den hotande elkrisen genom att stänga Tysklands fullt fungerande kärnkraftverki förtid?

  Varför ställer inte M – och ingen i media – frågan till Magdalena Andersson vad hon gjort för att påverka sin partikollega Olaf Scholz? Har hon ens talat med honom om det?
  Likaså kan man undra vad Bolund och Stenevi gjort för att Die Grüne inte ska orsaka extra stora prisökningar för skåningarna och alla andra i elområde 4. På vems sida står dessa partier i denna fråga? På SPD:s resp Die Grünes, eller på de svenska elkonsumenternas/väljarnas sida?

  Sverige bör redan nu säga ifrån att skiter den tyska regeringen i sina grannländers elkonsumenter och genomför sina planer, får landet ensamt ta hela konsekvensen av sitt osolidariska beslut. Någon ökad import från Sverige för att kompensera det medvetet skapade bortfallet kan det inte bli tal om.

  Ett sådant besked skulle välkomnas av de tyska elkonsumenterna/väljarna, för endast 15% av dem vill stänga kärnkraftverken vid årsskiftet. Inte ens bland Die Grüne finns det majoritet för stängningen; endast 31% av dess anhängare vill stänga.

  https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Wide-public-support-for-keeping-German-reactors-on

  Så den tyska regeringen behöver sättas under press, och det borde Sverige göra! Framför allt har S och Mp här ett ansvar eftersom det är deras systerpartier som måste förmås att sluta vara principryttare och i stället lyssna på den stora majoriteten av sina väljare.

 18. Björn

  Varför all denna politiska räddhågsenhet? Det gäller att rädda landet från kollaps. Elbrist leder till dominoeffekter, med en retarderad utveckling och ekonomi. Det mest kompetenta och ansvarsfulla i denna bristsituation, är att inventera allt vad som heter värmekraftverk och ytterligare inse att återstart av ringhalsverken, även om det tar ett par år, är en kraftfull dellösning. För närvarande finns inga andra konkurrerande metoder för att säkra elproduktionen den närmsta tiden framåt. Märk väl, att värmekraftverk kan även eldas med gas, olja och kol. Skall vi offra dessa övergångslösningar i en tid då energibristen är som störst i hela EU?
  Ett rungande nej!!!

 19. Lennart Svanberg

  Underbart att Jimmie äntligen vågar dissa Agenda 21. Detta odemokratiska missfoster som övriga riksdagspartier bakvägen försöker införa lagstiftning utifrån. Sverigedemokraterna har vågat gå mot strömmen i många år och tycker det är helt underbart att Bolund blir arg för då gör man något bra.

 20. Lars W

  Olof 17#
  Utmärkt analys 👍🏽

 21. Lars W

  Ann L-H 14#

  Sura uppstötningar eller spyboll är ordet 👌🏾🤗

 22. tty

  #4, 6

  ”Skulle du kunna bekräfta ,dementera eller helst utveckla mitt påstående, tack på förhand.”

  Både och. Klimatmodellerna tar i och för sig hänsyn till den logaritmiska ökningen, men upphäver den samtidigt delvis genom att förutsätta en mycket kraftig positiv återkoppling via ökad mängd vattenånga.

  Denna är hypotetisk och har inte kunnat bekräftas empiriskt trots flera årtiondens frenetiska försök (den berömda saknade ”hot-spoten” i den övre troposfären i tropikerna).
  Denna positiva återkoppling åstadkommer man genom att förutsätta att moln netto är värmande, detta trots att empiriska data tyder på nettoeffekten av moln snarast är svagt kylande.
  I den nyaste CMIP-versionen i AR6 har man t o m ytterligare förstärkt denna molnåterkoppling, med resultatet att t o m ”troende” klimatforskare denna gång medgett att resultaten är orimliga.

  Detta har i och för sig varit uppenbart hela tiden, för den kraftiga vattenångeåterkopplingen är inte på något vis CO2-specifik. Den kommer att ”slå till” för varje liten temperaturförändring och mångdubbla den, både uppåt och nedåt. T ex när ett vulkanutbrott inträffar, eller för varje El Nino eller La Nina. Men det gör den inte.

 23. BG

  Det vore intressant att få reda på hur M ställer sig till UNEP:s krig mot konstgödsel. Vi har redan mycket hög inflation bl.a. på grund av de höjda energipriserna. Jordbruksprodukter lär inte bli billigare om avkastningen minskar på grund av bortfall av konstgödsel.

  https://michaelshellenberger.substack.com/p/un-war-on-fertilizer-began-in-sri?r=kv2e8&s=r&utm_campaign=post&utm_medium=email

 24. Håkan Bergman

  Mera fotogen på brasan, preliminärt högsta pris i SE4 i morgon landar, inkl. elskatt 36 öre och moms, på 8:92 sek per kWh! Medel hamnar på 5:16.

 25. Glesbygdsbonden

  Att öka landets planerbara elproduktion på kort sikt är det kraftvärme som gäller. Nuvarande kraftvärmeverk byggdes oftast för 20 -40 år sedan med den tidens teknik. Då var verkningsgraden 20-35 % elkraft, idagens kraftvärmeverk är det möjligt att plocka ut 40-55% el med samma råvara.
  Vi kan utan vidare fördubbla mängden elkraft från kraftvärmen genom modernisering och bygga om fjärrvärme till kraftvärme. Som skogsägare vet jag att råvaran finns i överflöd, ingen brist på den

 26. TorbjörnR

  #25

  Vilken råvara tänker du dig ska användas i kraftvärmeverken?
  Framförallt redan i vinter?

 27. UffeH

  De höga energipriserna är målet och inget man vill lösa, det ska ge incitament för invånarna i EU att ställa om sina liv i sann 2030 anda.
  Globalisterna har skapat krisen för att tvinga oss ”minska” och vänja oss vid mindre bekvämlighet i form av energisäkerhet, och i sann covidanda ge dem makt att styra våra liv och minska individens frihet för vi har ju en ”kris” om än skapad och lätt att åtgärda om man vill, men då tanken med krisen är att centralisera makten till globala entiteter som EU och FN så vill man att det ska fortsätta.

  Att vi fortfarande debatterar, tar fram fakta om klimatet när den frågan för länge sedan har lämnat det politiska rummet annat än som en förvillar akt för de stora okunniga massorna gör hela ”kris” agendan lättare att genomföra, det politiska målet är nu inte att hålla någon temperatur vid en speciell nivå utan att skapa en global överstatlig beslutande organisation där riktiga eller självskapade kriser är verktyget för att nå målet.
  Detta är inte någon konspirationsteori utan saker som framförs öppet men ingen verkar lyssna eller vill inte tro att det är genomförbart, men varje kris är ju en möjlighet för den som har en plan.

 28. Ivar Andersson

  Någon klimatnödläge finns inte i sikte men enligt klimatmodellerna kan det inträffa om 10, 30, 50 eller 100 år. Så de klimathotstroende måste agera nu.

  Eleffektkris kan inträffa redan till vintern. Elpriserna är bara en föraning om vad som är på väg. De klimathotstroende vill därför bygga havsbaserad vindkraft som är klar om 10 år. Människor med sunt förnuft inser att vi behöver eleffekt nu och inte bara när det blåser. Därför agerar Elsa helt rätt när hon släpper klimatfrågan tills vidare och satsar på frågan om eleffekt. Elenergi är inget problem men att klara effekttopparna är det överhängande problemet.

 29. Ulf

  Svar 17 Olof,

  Jag håller med. Oppositionen agerar mycket svagt. Sedan har tydligen röda och gröna partier i Sverige hittat på att kärnkraften i Tyskland, inte gör någon större skillnad alls. Det är det budskap man kör ut.

 30. Lars Kamel

  I flera västländer är politiker till höger om mitten ofta skeptiska till klimathotsreligionen och motståndare till omfattande klimatåtgärder. I Sverige har alla riksdagspartier, utom möjligen SD, helt och hållet accepterat klimathotsreligionens fakta- och vetenskapsförnekande dogmer.

 31. Glesbygdsbonden

  #26
  Jag tänker mig i huvudsak GROT som bränsle i kraftvärmeproduktionen. Problemet har varit det låga priset på groten eftersom marknaden översvämmats av sopor från europa som kraftvärmeverken fått betalt för att förbränna.
  Nu verkar det som att marknaden signalerar högre priser för vintersäsongen. Skulle innebära att mer grot skulle komma ut på marknaden. Det viktigaste är en mer effektiva kraftvärmeverk där maximalt utbyte sker. Moderna turbiner som ger max elström när behovet är störst. Värme som kan lagras i cisterner och utvinning av pyrolysolja för råvara till flytande biobränsle. Tillsammans med askåtervinning sluts kretsloppet i skogen.

 32. Paul Håkansson

  Olof
  12:06, 2022-08-15

  Jag förstår helt dina tankegångar problemet är dock att vid en kall vinterdag med lite vind så importerar elområde 4 effekt från bla Tyskland. Elområde 4 är helt anorektiskt då den står för 20 % av konsumtionen i Sverige men bara för 4% av produktionen pga idiotiska politiska beslut där nedläggningen av Öresundsverket (gaskraft 200 MW) var ett de värre. Samtidigt nedläggning av Ringhals vilket medför att överföringen till Skåne är som mest 60% av sin kapacitet. Mental istid.

 33. Paul Håkansson

  Vår hjältinna i Expressen

  https://www.expressen.se/debatt/radda-sverige-fran–strandhalls-inkompetens/

  Av Elsa Widding

  Riksdagskandidat (SD)

 34. Det hela är ganska dråpligt. Åkesson uttalar en väl etablerad vetenskaplig sanning, nämligen att fler dör av kyla än av värme. SR tar då detta som att Åkesson avviker från ”klimatmålet”. Hela mediavänstern går i taket.

  i SvD från tidigare i somras skriver MPs Tovatt: ”Att Sverigedemokraterna har utsett klimatskeptikern Elsa Widding till partiets utredare för energipolitiken är anmärkningsvärt, skriver Lorentz Tovatt (MP).”

  Ja, Elsa rör tydligen om i grytan. Jag är rätt säker på att det är hon som viskat i Åkessons öra om att fler dör av kyla än av värme (vilket hon i sin tur fått av ett par omfattande studier i den framstående vetenskapliga tidskriften The Lancet)

  För övrigt så har Elsa ingalunda övergett klimatfrågan till förmån för energifrågan. Hennes nya bok som är på väg handlar om klimatet, inte så mycket energifrågan.

  Hur som helst så har hennes inträde på den politiska scenen rört upp känslorna inom det mediala etablissemanget. Jag hoppas att detta även påverkar de övriga politiska partierna, bl.a. Moderaterna. Där kan hon kanske få lite eldunderstöd från Jan Ericson (M)?

 35. UWB

  Först # 15, jag tycker definitivt inte det var OT. En av de bästa analyserna jag läst på länge.

  Det som sker nu i Svensk politik är en kraftfull vägg mellan de båda blocken. De flesta förändringar som sker är internt inom blocken. Det är ett klart underbetyg till oppositionen som har en djup hink av misslyckanden att gräva ur men som ändå misslyckas att visa att de är värda att rösta på.

  Min amatöranalys är att de slänger in flera av sina profilområden, som skrämmer potentiella väljare från andra sidan som ändå kommer att rösta rödgrönt fastän de är hårt drabbade av den förda politiken. Det för att de är rädda för högerns extraförslag.

  Fokus borde vara på att helt i nästa mandatperiod lösa de akuta problemen i ställe för att lägga in en massa andra förslag som de som nu röstar redan vet att de stödjer. Jag tror risken är mindre för flykt från höger till vänster än tvärtom.

  Det är sent, det är mindre än 4 veckor kvar nu och jag är orolig.

  Berätta hur inflation, drivmedel, el, arbete bidrag våld ska lösas rent konkret och ärligt.

 36. L

  Med det uttalandet som Åkesson nu sa så får man hoppas att den slagsida som diskussionen har varit bland politikerna rätas upp en smula. Att MP går i taket är väl inte så konstigt hela deras existens hänger på skrämma halvt ihjäl människor.

 37. Karl Fredrik Forsberg

  Enklaste är väl att återuppstarta de kärnkraftverk som vi lagt ner. Mycket av infrastrukturen finns ju kvar, så istället för att vänta 10-15 år på att något nytt byggs så kanske det bara blir 1-3 år innan produktionen börjar rulla.

  Tror fokuset på små modulära reaktorer kan fördröja allt rejält. Kina har en modell som de börjat tillverka och Ryssland har nån modell också. Men i hela väst så finns det mig veterligen inte en enda fungerande prototyp. Det är fortfarande på utvecklingsstadiet och kommer ta tid att utveckla. Gissar minst 10-20 år innan nån sorts produktion är att vänta om man följer den linjen.

 38. Björn

  Paul Håkansson [33]; Verkligen bra artikel och med fokus på miljön, där förändrade älvfåror kan få stora konsekvenser för ikringboende och för naturens rena uppenbarelse. Det är ju en befängd idé att förstöra stora naturvärden för att uppnå så lite som en exploatering av berörda älvar ger, när man betänker att endast små ingrepp behövs för att placera ut nya reaktorer. Med högteknologi som kärnkraften behövs ingen ny vattenkraft eller omodern och miljöförstörande teknik som vindkraften.

 39. L #36,

  Upprördheten kring Åkessons korrekta påstående om att fler dör av kyla än av värme visar på vilken låg nivå hela den klimatpolitiska debatten ligger i Sverige. Tydligen är detta en nyhet för de vetenskapsförnekande klimatalarmisterna.

 40. JonasW

  #22

  Moln kyler jorden i klimatmodellerna.

  https://wires.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/wcc.465

  Anledningen till att man får en värmande effekt från moln vid ökad CO2 är enligt klimatteorin att troposfärens höjd ökar. Sen antar man oförändrad lapse rate. Effekten blir att städmoln kommer högre upp, och att utstrålningen från moln-toppen blir lägre.
  Städmoln blir alltså mindre kylande vid ökad CO2.

  Allt finns beskrivet i referensen ovan.

 41. Lennart Svanberg

  #39 Ingemar, ja och i Expressen skriver reportern vidare att historiska data stämmer med Åkessons uttalanden. Fast sedan får Annie Lööf breda ut sig om ’framtiden’ (dvs i datorn) är alla överens om att det blir varmare. Sedan när visste någon någonting säkert om framtiden? Är det någon här inne bland kommentatorerna som kan berätta om en enda siare som har lyckats förespå en enda sak? Det är ofattbart att ’en hel värld’ lyckas duperas av fina powerpoints om att personen bakom powerpointen skulle vara mer intelligent än samtliga personer som någonsin existerat. Som en av alla dessa klimatexperter uttryckte sig i vintras: ”Nej, jag vet inte vad vädret blir om 2 veckor men om 80 år, ja det är superenkelt att räkna ut.” – Och dessa påståenden får dag in och dag ut bli oemotsagda.

  Jag avslutar med att spå att ikväll blir det mörkt och imorgon blir det ljusare när solen går upp. Skål!

 42. Ulf

  Det har tydligen varit en debatt. Orkar dock inte lyssna själv på Tovatts hysteriska lögner och svartmålningar. Någon som har starkare nerver och lyssnat?

  https://www.expressen.se/tv/nyheter/sd-och-mp-mottes-i-klimatdebatt-det-ar-ett-svart-parti/

 43. ”Debattörer” som Tovatt som har noll koll på vad IPCC säger, eller vad som diskuteras i den betydligt bredare debatten inom klimatforskningen bör nog behandlas som den skrikande barnunge han är. Men det är ändå beundransvärt att Elsa lyckas hålla en artig ton.

 44. jax

  Det är ju enkelt att kolla SCBs data. Fler dör på vintern än på sommaren, och minskningen av dödsfall sker snabbare på vintern än på sommaren då temperaturen stiger mer på vintern än på sommaren. Dödligheten sjunker ju inte alls på sommaren enligt data. Möjligen beroende på varmare väder, men det förändrar ju inte det faktum att fler dör på vintern. Oavsett vad Bolund säger.

  https://cornucopia.se/2020/04/allt-farre-doda-per-manad-i-sverige/

 45. PatrikK

  Ulf 42

  Elsa kallade MP för det ”svarta partiet”, nedsläckningspartiet och så sa hon att man måste åtminstone ha klarat matte på mellanstadienivå för att kunna hänga med i debatten. Tovatt kallade henne för desinformatör och klimatförnekare. Antagligen kommer hon inte att få vara med i SVT eller SR för då vet de att det är kört.

 46. Ulf

  Svar 45, låter rätt roligt. Tovatt är definitivt inte smartare än en femteklassare, när det gäller matte.
  Nej gjorde hon för bra ifrån sig så får hon inte vara med.

 47. PatrikK

  Ulf 46

  Det var som att IFK Göteborg skulle möta Åmåls IF på Ullevi

 48. Daniel Wiklund

  Kommunalrådet Sammeli i Luleå var nyss lyrisk i nordnytt. Uniper ska bygga en vätgasfabrik i Luleå. Sammeli är så stolt över att Luleå är navet i den gröna omställningen. Vi är bäst i hela världen på omställningen. Det byggs på fler ställen i Luleå. Häktet och ungdomsantalten som är granne med LTU ska byggas ut.Jag bor 150 meter från häktet. Det ska nu byggas ett nytt fängelse bredvid häktet. Ett förvar ska också byggas. Bredvid det nya fängelset. Och ca 100 meter från LTU. Vi är mångsidiga i Luleå. Vi satsar på mångfald.

 49. Ulf

  Patrik 47

  Tyvärr lyssnar alltför många på Tokwatts lögner och förtal. Folk kan inget om den här frågan alls. Och det handlar numera om en rent religiös fråga. Den har inget med vetenskap att göra. I alla fall inte i den politiska debatten.
  Det blir lite som ” Argumentera inte med en idiot. Han drar ner dig till sin nivå och slår dig med sin långa erfarenhet”.

 50. L

  Är det någon som vet vad Tovatt har för utbildning?

 51. Lars-Eric Bjerke

  Man kan dela upp elprisdebatten i två delar

  – det mer långsiktiga problemet med effekttillgång vid högkonsumtion d.v.s. över 23 GW kalla vinterdagar. Det löses bäst genom utbyggnad av kraftvärme och konventionell kärnkraft t.ex. Westinghouse AP 1000 på Ringhals, Forsmark och Oskarhamn.

  -de kortsiktiga skyhöga elpriserna, då vi som idag i Sverige har en förbrukning av 13 GW, producerar 18 GW och har en produktionskapacitet av kanske 23 GW. Produktionskostnaden för de producerade 18 GW är 0-25 öre/kWh och ändå är elpriset 4 kr/kWh i SE4. Detta löses bäst genom att ändra principen för prissättning på Nordpool.

  Ett förslag till en sådan förändring är V´s Sverigepiser på elen. De har utarbetet detta förslag i kontakt och samarbete med Bengt Ekenstierna, utifrån hans artikel i Second Opinion i maj i år. Ekenstierna är bland annat styrelseledamot i Statnet. Deras bedömning är att ändringen kan genomföras inför kommande vinter och att det inte strider mot EU-rätten samt att då våra elpriser skulle sjunka till de tidigare vanliga d.v.s. ca 40 öre/kWh.

  https://www.youtube.com/watch?v=la–RasNfYI&t=513s&ab_channel=vansterpartiet

 52. Rossmore

  Två saker:

  1) Är det inte lite märkligt att SVT/SR/DN m.fl. ALLTID presenterar olika väderfenomen som överträffar ett historiskt rekord som en indikation på att DETTA ÄR UNDERGÅNGEN SOM KOMMER!!!

  Att det är den varmaste/regnigaste/blåsigaste/annat dagen/perioden på 50/100/500 år är väl ändå bara bevis på att dylikt väderfenomen uppträder vart 50/100/500:de år? Ska vi verkligen oroa oss över det?

  2) Så till moderaters och andra likasinnades energipolitik:

  Om vi behöver mer planerbar effekt och energi så fort som möjligt kan jag inte se varför man skulle utesluta Ringhals. De har byggnaderna/hela anläggningarna klara. De har distributionsnätet klart. De har helt enkelt en jävla massa nödvändig infrastruktur klar för att producera och distribuera elkraft. Det borde gå att utnyttja.

 53. UWB

  # 50 Butiksbiträde

  https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/ledamot/lorentz-tovatt_087644a0-838d-4768-9133-62745aeee287

 54. Sören G

  Att medierna inte kan skilja mellan klimat och miljö och mellan klimat och väder är en ständig källa till irritation bland oss som vet bättre.
  I Rapport pratade man om det låga vattenståndet i floden Rhen ”som berodde på det varma klimatet”. Förra året var det väl översvämning i Rhen. Klimat är medelvädret på minst 30 år. Det krävs att det är lågt vattenstånd i Rhen snart sagt varje sommar för att kunna säga att det är klimatets fel.
  Man kan inte ha kallt klimat ena dagen och varmt klimat nästa dag. Men vädret kan vara kallt ena dagen och värmt nästa dag.

 55. L

  #52. Om han nu är det vore det inte på plats för lite ödmjukhet

 56. Jax #44,

  Det studierna visar är att det finns en empirisk tydlig korrelation mellan dödsfall och kallare än normalt i respektive land. Så Åkessons påstående är helt korrekt. Här är ett par länkar:

  https://klimatupplysningen.se/kyla-dodar-manga-ganger-fler-varme/
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935121016054#!

  Det finns fler studier med samma resultat.

  På radion försökte deras ”vetenskapsreporter” blanda ihop korten med ett falskt påstående och ett irrelevant.
  Det falska påståendet var att detta handlade om modellkörningar. Det är det inte utan resultaten bygger enbart på empiriska data.

  Det irrelevanta påståendet är att folk håller sig mera inomhus när det är kallt ute. Det är förstås korrekt. Men det ändrar ju inte på det faktum att dödstalen är högre vid kallt väder än vid varmt. Statistiken säger inget om orsakerna, om det är infektioner eller hjärtstopp. Det är t.ex. inte så många i Indien som fryser ihjäl när det är 20 minusgrader eftersom det nästan aldrig är så kallt. Däremot så drabbas man lättare av smitta inomhus än ute. Men det ändrar ju inte på det faktum att fler dör när det är kallt än när det är varmt.

 57. Rossmore

  #52 och alla andra!

  Klimatprofilerna i regeringspartiet och dess främsta stödparti har alltså bakgrund som hårfrisörska och butiksbiträde!

  Känns inte riktigt tryggt.

 58. Lars-Eric Bjerke #51,

  Du får gärna skriva ett inlägg om V:s energipolitik här på bloggen. Säger de något om hur vi skall få upp produktionen av hållbar/planerbar el i Sydsverige?

 59. Anders Tengsved

  Är det någon som räknat på hur mycket vätgas det skulle gått åt för att ersätta kärnkraften och kraftvärmeverk samt fossil drivna kraftverk under den relativt långa tiden med lite vind?

 60. Ann Löfving-Henriksson

  ”Debatten” mellan MPs Tovat och Elsa blev avslöjande.
  Debattledaren verkade oförberedd och eller totalt okunnig och det visade sig att debattörerna lever i olika världar ljusår från varandra.
  Tovat väl påläst som aktivist självsäker och tror sig veta bäst, men utan att varken kunna eller vilja debattera. Elsa akademiskt bildad.
  Elsa och Tovat fick inte möjlighet att i lugn och ro reda ut en enda fråga,inte ens dagens revolutionerande upplysning om att kyla anses stå för fler dödsfall än värme. Det får debattledaren ta på sig.

 61. Daniel Wiklund

  # 51 Lars-Eric B Du skriver att ” Det löses bäst genom att ändra principen för prissättning på Nordpool”. Krävs nog också att miljöpartisterna får mindre makt. Hoppas verkligen att dom försvinner från riksdagen efter valet.

 62. Lars-Eric Bjerke

  #57 Ingemar Nordin,

  ”Du får gärna skriva ett inlägg om V:s energipolitik här på bloggen.”

  Det är lätt gjort. Vad gäller V:s långsiktiga energipolitik d.v.s vindkraft plus vätgas är den fullständig omöjlig. Den sågades senast av fyra fysikprofessorer i UU:s Up Talk Weekly (inkl. Mats Leijon prof. i ellära)
  https://www.youtube.com/watch?v=vQtyDv9DGQ4&ab_channel=Uppsalauniversitet

  Vad gäller kortsiktigt i vinter är det förvånande att V har varit först med att framföra den goda idén om Sverigepriser. Jag skulle gissa att en grupp i regeringskansliet jobbar med att utreda om det är möligt att genomföra förslaget, främst ur EU- rättslig synpunkt, vilket V påstår. Det borde vara möjligt eftersom exportvolymerna och -priserna blir oförändrade. Att detta inte är gjort tidigare beror kanske på att Khashayar Farmanbar inte tycks förtå hur prissättningen på Nordpool fungerar.

  Det pågår en översyn av elprisområdena, denna borde inkludera införande av Sverigepriser.

  https://second-opinion.se/revidera-elprissattningsmodellen/

 63. L

  Ska man inte vara grundad i sin kunskap när hela klimatfrågan är så komplex. Åsikt och en viss kunskap är väl bra men nu representerar han ”Tovatt” ett helt parti och det som sägs påverkar ett helt land. Låter lite som Gustav Fridolin om man säger så.

 64. Lasse

  Elpriserna skenar.

  V har en poäng-handeln borde göras om så vi först säljer inom landet och sen exporterar.

  Går detta inte att fixa med dagens regler bör vi kräva justering.

  Det är exportkablarna som ger oss högt elpris och dess ägare goda förtjänster. Svenska kraftnät kan ju åläggas en skatt för exporten till Tyskland och Danmark
  Kalla den antikärnkraftsavgift!

  Fö är det intressant med faktagranskning från vetenskapsradion: The Lancet är tydligen inte tillräcklig som grund för fakta ang kyla som dödsorsak. 😉

  Ok då tar vi väl data om dödsfall i världen av naturkatastrofer: https://ourworldindata.org/natural-disasters

 65. Daniel Wiklund

  Sverigepriser i all ära. Energiskatten är ju en del av Sverigepriset. På bensin och diesel utgör ju skatterna och skatterna en stor del. När man tankar bensin har man ju betalat koldioxidskatt i 30 år.

 66. Paul Håkansson

  Lars-Eric Bjerke
  20:10, 2022-08-15

  Vi är helt eniga här och bara för att förslaget kommer från V ska man inte förringa det. Då begår man precis samma misstag som varit kring SD och deras migrationspolitik, att allt som kommer därifrån har kastats på soptippen av vänstern. Nu ser vi hur S i sedvanlig ordning kopierar deras migrationspolitik.

 67. Paul Håkansson

  Experten: ”Klimatkrisen” en myt skapad av FN

  Den så kallade klimatkrisen är egentligen en myt skapad av FN. Klimatets förändringar är i stort sett normala, menar fysikern Brian Catt i en intervju med brittiska TalkTV.

  https://nyheter.swebbtv.se/experten-klimatkrisen-en-myt-skapad-av-fn/

 68. Paul Håkansson

  Björn Gillberg – om det ohållbara EU

  EU-kommissionen presenterade i mars 2020 ett förslag (taxonomi) för klassificering av hållbara investeringar. Taxonomin ska styra den europeiska finansvärldens framtida investeringar. Enligt förslaget är svensk vattenkraft och skogsbruk inte att betrakta som hållbara. Biodrivmedel klassas inte heller som hållbara. För Sverige blir, om Taxonomin antas av EU, följdverkningarna katastrofala. Den svenska regeringen har först under senhösten agerat efter skriverier i media. Hur det kommer att gå är oklart. Desto klarare är, att EU planerar en gigantisk utbyggnad av havsbaserad vindkraft i Nordsjön, runt Sveriges kuster och runt i övriga Östersjön. Regeringen planerar svenska subventioner i mångmiljardklassen för utbyggnad av det havsbaserade elnätet. Vinsterna av den planerade exporten av ”svensk” havsbaserad vindkraftel kommer däremot huvudsakligen att hamna utomlands.

  https://www.youtube.com/watch?v=guM2Co1V158&ab_channel=V%C3%A4rmlandsMetanolAB

  Ett år gammal men nog så aktuell. Rena rama absurdistan när Gillberg visar EUs planer för vindkraftsexploateringen av Östersjön.

 69. Lars-Eric Bjerke

  #64 Daniel Wilkund,
  ”Energiskatten är ju en del av Sverigepriset.”

  Nej, energiskatten betalar du på elnätsavgiften. Den är alltså inte en del av V:s ”Sverigepris” på elen. Energiskatten i Luleå är 33 öre/kWh inkl. moms i Luleå och 45 öre/kWh i Göteborg.

 70. Paul Håkansson

  Björn Gillberg – om domedagsprofeter och Klimat

  I alla tider har människan stirrat mot skyn och förskräckts, när kometer dyker upp.
  ”Lärde” har förespått jordens undergång och att helvetet är nära. Folk har drabbats av panik och rusat åt samma håll, ledda av ”lärde”, som, på timman när har preciserat jordens undergång.
  Vår tids ”lärde” har med hjälp av dagens himlafenomen, den fossila koldioxiden, jagat in oss i en samhällssituation, där det endast gives utrymme för troende, som ser el och vätgas som frälsare från klimathelvetet. Kapital till satsningarna tas bl.a. från våra pensionsfonder.

  Tvivlarna behandlas som kättare och förhånas och stängs ute från media. En klimatdebatt baserad på fakta är inte möjlig på grund av ämnets närmast religiösa karaktär.

  https://www.youtube.com/watch?v=5G9TBQ8IpyQ&ab_channel=V%C3%A4rmlandsMetanolAB

  Enormt träffande och exempellöst bra beskrivet om klimatsektens framskridande.

 71. Daniel Wiklund

  # 68 Lars-Eric B Jag fick räkningen idag. Har ett bundet treårigt avtal på hushållsel. Årsförbrukning 3530 kWh. För det betalar jag drygt 6400 kr. Av det är 4400 elnätsavgiften. Betalat i Luleå i Sverige. Fjärrvärmen betalar jag 11645 för 19,93 MWh. Har Sveriges billigaste fjärrvärme. Än så länge. Den meningslösa jakten på koldioxiden kommer att göra den mycket dyrare. Tack för det säger jag till dom ”gröna” politikerna.

 72. Paul Håkansson

  Norge vill säkra elförsörjning – planerar exportstopp
  Norge måste först och främst säkerställa sin egen elförsörjning och kan komma att begränsa sin elexport. Det budskapet väntas den norska statsministern Jonas Gahr Støre ge Tysklands förbundskansler Olaf Scholz när de två ledarna möts mitt i brinnande energikris – efter att den norska regeringen gjort en u-sväng i frågan.
  Publicerad: 15 augusti 2022, 17:39

  Härligt Norge er kan man lita på. Nu kommer givetvis elpriserna att gå ner markant i Sverige och Tyskland får betala för sin klimatpolitik.

 73. Daniel Wiklund

  Jag bor en km från tre gigantiska elslukande facebookhallar. Facebook betalar nästan ingenting i elskatt. Det är väl det som regeringen menar med allas lika värde. Fattiglappen Suckerberg behöver verkligen all ekonomisk hjälp.

 74. Olav Gjelten

  Om vi inte är beredda till de enorma uppoffringarna det innebär att tidvis vara utan ström de närmaste 10-18 åren som det tar att bygga nya kärnkraftverk har vi två möjligheter:
  a) Be Putin om ursäkt för det vi ställt till med och be honom snällt att ge oss den gas vi behöver.
  b) Göra som världen i stort, bygga kolkraft som ger oss rikligt med el till ungefär 1970-talspriser.
  OBS nackdel med det senare; folk kommer vänja sig vid att ha el nästan gratis och kommer aldrig mer vilja höra talas om kärnkraft!

 75. Enough

  #59 Ann

  Tyvärr var Elsa ganska otaktisk, försökte förklara för en ignorant motdebattör ( och okunniga lyssnare).

  Elsa måste i fortsättningen gå på enkla saker, t.ex. fråga motståndet hur de tänker täcka upp effekten när det inte blåser, hänvisa till risken för nedstängningar och orsaker till det etc.

  Jag hoppas att Elsa får bra ”politisk” coachning i kommande framträdande, för det är inte en vetenskaplig debatt, så det går inte att komma med en massa tekniska/vetenskapliga argument, heja Elsa framöver!!!

 76. Lars-Eric Bjerke

  #58 Ingemar Nordin

  Vad gäller V:s förslag till ”Sverigepriser” på elen i vinter d.v.s. ca 40 öre/kWh skrev Lars Wilderäng på sin blog Cornucopia igår att Frankrike har detta prissystem. I så fall borde EU acceptera detta även för Sverige.

 77. Ulf

  Svar 76

  Ibland känns det som att Sverige är det enda land som följer EU reglerna.
  Det går utmärkt att göra som t ex Danmark. Införa det nationellt. Dra det i EU domstol och sedan ändra efter flera år när man förlorat i alla instanser.
  Då hittar man bara på ett nytt system.
  Detta gäller generellt inte bara elpriser.

 78. Ulf

  Svar 75,

  Ja tyvärr. Det går inte att diskutera med en politiker baserat på fakta. Speciellt inte han som ljuger konstant.

 79. Leif Andersson

  Svar 75

  Jag håller med. Debatten vanns av Tovatt som uppenbarligen är media skolad. Elsa blandar in alldeles för mycket siffror och IPCC resonemang som inte publiken vet något om. Elsa har naturligtvis rätt men så länge publiken inte hänger med kommer MP att vinna debatten om och om igen.
  Jag tror att Elsa skall ta ett steg tillbaka och börja på en enklare nivå. Det borde vara lätt att plocka ner Tovatt på grundläggande kunskaper om energi och miljö.
  Heja Elsa!

 80. Daniel Wiklund

  Tovatt är en fjant. Väldigt provokativ. Han har hybris. Han tycker att han är störst, bäst och vackrast. Ingen slump att han är miljöpartist. Läste just att det eldas olja just nu i Karlshamn. Undrar vad koldioxidjägaren Tovatt tycker om det. Vi har en fantastiskt fin sommardag i Luleå. Min dotter fyller 49 år idag. Den varmaste sextonde augusti som hon varit med om.

 81. Anders

  Ang. debatt Widding-Tovatt. Någon med resurser måste snarast lära Elsa att 1) säga färre saker på ett enklare och mer slagkraftigt sätt, 2) att inte hetsa upp sig och 3) att försöka sänka sitt röstläge. Låg röst inger förtroende, punkt slut.

  Tovatt har, trots skriande underlägsenhet i naturvetenskaplig kompetens och kunskaper om energisystemet, ett överlägset sätt att debattera. Ledsen att behöva skriva detta. Tyvärr vinner han alltså över Elsa denna gång. Vem kan ge Elsa handfasta mediaråd som förstärker hennes kompetens och får det goda budskapet att tränga igenom diverse touch-screens och LCD-skärmar? NU! Jimmie Åkesson är betydligt bättre på att debattera, han borde ta sig an uppgiften att lära upp Elsa.

  SD måste verkligen, med alla till buds stående medel, prioritera denna ”Davidina” med Sveriges vassaste stenar i sin slunga! Och avsett om vi röstar på SD eller något annat parti utanför den rödgröna röran, måste vi hjälpas åt att få stopp på ”det svarta partiets” lurendrejeri. Annars dör Sverige!

 82. Anders

  Forts. debatt Widding-Tovat. Notera hur Tovatt lägger ut hemska känsloladdade minerande anklagelser om ”kolonial och hemsk syn på det globala samarbetet”, ”blåbrun”, ”kolonialt”, ”förnekande”, ”okunskap”, ”förvillande”, ”medvetet misstolka”, ”spela ner”, ”skapa förvirring” etc etc. Sedan gör han – beträffande detta med mortalitet pga kyla/värme – en ful liknelse med att jämföra gängkriminalitet och cancer och anklagar SD/Elsa för en ”barock jämförelse”…

  Lägger in länken igen då den är förvånansvärt svår att hitta på Expressens egen sökmotor:

  https://www.expressen.se/tv/nyheter/sd-och-mp-mottes-i-klimatdebatt-det-ar-ett-svart-parti/

  Elsa ska inte heller be om ursäkt på slutet ”jag är ledsen”.

  Återigen – hjälp Elsa bli bättre debattör!