klimatvett

Nej media, ”katastrofala tipping- points” är inget att oroa sig för

Inlägget är hämtad från Klimatvett, https://www.klimatvett.fi/post/nej-media-katastrofala-tipping-points-%C3%A4r-inget-att-oroa-sig-f%C3%B6r Med jämna mellanrum hör vi alarmerande nyheter om att vi kan nå olika s.k. tippingpoints ( = punkter   →