Claes-Eric Simonsbacka

Ministerstyre?

A scientist at a graphitization furnace.(Image courtesy of the University of Münster). Mark- och miljödomstolen har beviljat australiensiska Talga Resources helägda dotterbolag Talga AB tillstånd att bryta naturlig grafit i fyndigheten Nunasvaara södra, utanför Vittangi i Kiruna kommun. https://www.domstol.se/nyheter/2023/04/talga/ En komplikation som kan uppstå är att detaljplanen för gruvan eventuellt kan stoppas av politikerna i   →

Är elfordonen och batteriförsörjningskedjan laddad för framgång?

Marknadsdynamiken för elfordon och energilagring fram till 2050 kommer att vara komplex. Framtiden för elfordonens (EV:s) batteriförsörjningskedja och energilagringssystem fram till 2050 kommer att avgöras av det komplexa samspelet mellan en lång rad faktorer. För att förstå utvecklingen av marknadsdynamiken är det viktigt att överväga förväntad försäljning, produktionskapacitet och återvinningsnivåer, såväl som effekten av regleringar,   →