Vad kan Rysslands mystiska nya rymdvapen vara?

rymdvapen

Ett mystiskt ryskt rymdvapen har väckt oro i Washinton. Mike Turner, ordförande för parlamentets underrättelsekommitté, uppmanade Vita huset att inte längre hemlighålla underrättelsen om ett ”allvarligt hot mot den nationella säkerheten”. Amerikanska programföretag och tidningar sa att det gällde ett ryskt rymdrelaterat kärnkraftssystem, ännu inte utplacerat.

Mycket av den initiala rapporteringen är motsägelsefull men vapnet tros vara ett ryskt rymdrelaterat kärnkraftssystem, som kan äventyra amerikanska och allierade satelliter.

Tre alternativ anges vara möjliga:

– ett markbaserat ”pop-up” kärnvapen som skjuts upp när det behövs för att förstöra satelliter,

– ett kärnvapen stationerat i omloppsbana, eller

– en kärnkraftsdriven satellit som inte skulle vara en bomb i sig, utan istället använde kärnenergi för att driva någon annan sorts anordning.

New York Times rapporterade, utan att hänvisa källor, att det under de senaste veckorna har cirkulerat en varning från amerikanska spionbyråer om att Ryssland kan planera en ny hemlig militär satellituppskjutning och att nyckelfrågan var om man skulle använda den för att sätta en verklig kärnvapen ut i rymden.

Bloomberg rapporterade att Ryssland skulle kunna placera ut ett kärnvapen eller en skenstridsspets i rymden redan i år. Det citerade också icke namngivna källor som säger att USA tror att Ryssland inte planerar att detonera en anordning men att det fanns risk för en oavsiktlig explosion, vilket inaktiverar mängder av satelliter.

Det yttre rymdfördraget från 1967 hindrar undertecknarna – inklusive Ryssland och USA – från att placera ”i omloppsbana runt jorden alla föremål som bär kärnvapen eller andra typer av massförstörelsevapen.”

”Vår ståndpunkt är tydlig och transparent: vi har alltid varit kategoriskt emot och är nu emot utplaceringen av kärnvapen i rymden”, sa Putin till Sergei Shoigu, hans försvarsminister vid ett tv-sänt möte i Kreml. Det får mig nu att tänka på februari 2022, när Putin insisterade på att han inte hade några planer på att attackera Ukraina. Han invaderade en vecka senare.

Utvecklingen av rymdbaserade anti-satellitkärnvapen väcker betydande oro bland det internationella samfundet. Sådana vapen kan leda till militarisering av rymden och eskalera spänningar mellan stormakter. Användningen av kärnvapenkapabla ASAT-vapen kan få katastrofala konsekvenser för den globala infrastrukturen och säkerheten.

Den nyligen släppta NIST-rapporten ger riktlinjer för tillämpning av Cybersecurity Framework på rymdoperationer, särskilt med fokus på satellitkommando- och kontrollsegmentet (C2) eller markstationer.

Det internationella samfundet, inklusive organisationer som FN, har uttryckt oro över beväpningen av rymden och efterlyst åtgärder för att förhindra spridningen av sådan teknik. Man strävar efter att få till stånd normer och överenskommelser för att reglera verksamhet i rymden och förhindra beväpning av yttre rymden.

National Institute of Standards and Technology (NIST) antog Cybersecurity Framework för rymdsektorn. Den släppta NIST-rapporten ger riktlinjer för tillämpning av Cybersecurity Framework på rymdoperationer, särskilt med fokus på satellitkommando- och kontrollsegmentet (C2) eller markstationer.

NIST fokuserade specifikt på att tillhandahålla riktlinjer för marksegmentet av rymdoperationer, och tillade att det kan vara opraktiskt att implementera några av säkerhetsåtgärderna på satelliter eftersom rymdfarkoster är kraftigt begränsade av deras storlek, vikt och kraftbegränsningar.

Attacker mot markstationer är dock mest sannolika, eftersom angripare är mer bekanta med de verktyg som används där för att påverka satelliter i rymden samma datorer, mjukvara och hårdvara som alla andra.

Det enklaste sättet att rikta in sig på en satellit skulle vara att försöka fånga upp system som använder, sänder och styr dataflödet. Till exempel pekar en rapport från ryska forskare som publicerades förra året uttryckligen på Starlinks markstationer som den svagaste länken i hela konstellationens infrastruktur.

Användningen av kärnvapen kan få konsekvenser för 8 300 aktiva satelliter i låg omloppsbana om jorden (LEO) och geopositioneringssystem som används både för militära och civila ändamål. Det är svårt att neutralisera tusentals satelliter i konstellationer, som SpaceX:s Starlink. De skulle dock kunna neutraliseras genom elektroniska attacker i stort område initierade av nya typer av vapen i rymden.

Den globala rymdindustrin värderas för närvarande till cirka 350 miljarder US-dollar. År 2040 kan det vara värt så mycket som en biljon US-dollar, uppskattar investeringsbanken Morgan Stanley. Med så mycket på spel är det avgörande att säkra rymdbaserade system.

Estland är hemvist för NATO Cooperative Cyber Defense Center of Excellence, har fokuserat på att skydda kritisk infrastruktur som elnät och statliga IT-system.

Vad händer om EMP-vapen (elektromagnetiska pulser) används i rymden?

En stor risk skulle vara effekten av en atmosfärisk EMP producerad rymdbaserat kärnvapen, som kan påverka jonosfären. Ett plötsligt utbrott av strålning skulle sluta absorberas av de laddade partiklarna där uppe, vilket ökar deras aktivitet och genererar en stor mängd ihållande elektromagnetiskt brus. I teorin kan detta brus dränka signaler som skickas till och från all våra orbitala infrastrukturer tills saker och ting hade en chans att återgå till det normala. Så alla våra satelliter skulle fortfarande finnas där, men vi skulle inte kunna använda dem till någonting.

 

National Security Threat – White House Confirms Russian Space Weapon, Why This Could Be Devastating

2024-02-21

https://www.youtube.com/watch?v=VU4Stp0APWU

Cyberhot mot kritisk infrastruktur

2022-10-28 

https://klimatupplysningen.se/cyberhot-mot-kritisk-infrastruktur/

Claes-Erik Simonsbacka

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Claes-Erik Simonsbacka

  Cyberhotslandskapet har eskalerat!

  År 2022 varnade tredjepartsföretaget DRAGOS för industriella kontrollsystem (ICS) att de hade identifierat en ny samling skadlig programvara, PIPEDREAM, som främjade en återanvändbar kapacitet för flera branscher som kunde släppa lös störande och till och med destruktiva effekter på ICS/operativ teknik ( OT) utrustning.

  Attacker har belyst sårbarheter i alla delar av branschen. SolarWinds SUNBURST-attacken 2020, ledd av den ryska utrikesunderrättelsetjänsten, avslöjade datornätverk över hela världen, vilket lyfte fram sårbarheter i leverantörs- och tillverkarnätverk.
  Fortress Information Security uppmärksammade nyligen lömska cybersäkerhetsfrågor som lurar i mjukvaruprodukter som används för att hantera det amerikanska elnätet. I en rapport sa företaget att uppskattningsvis 90 % av mjukvaruprodukterna, inklusive IT-produkter, som används för nätverkshantering, samt OT-produkter, som används för att övervaka och kontrollera fysiska processer och utrustning, innehåller koder ”bidrag” från ryska eller kinesiska utvecklare.

  Ransomware-verksamheten ökar under tiden, rapporterar säkerhetsföretaget Resecurity. Medan energiindustrin har sett en ”kort, sektoriell ”vapenvila” efter 2021 Colonial Pipeline ransomware-attacken, pysslar cyberkriminella återigen in på energiindustrins mål,

  Som en del av av digitaliserings omfamning, ansluter bland annat kraftbolagen i allt högre grad OT-miljön till externa nätverk genom att integrera intelligenta enheter som kan kommunicera med internetprotokoll (IP). Men dessa kanaler ger möjligheter för motståndare att utnyttja latenta sårbarheter i befintliga system, eftersom cybersäkerhet inte var en del av designkriterier för äldre utrustning, mjukvara och nätverk. Införandet av ny teknik och nya typer av enheter som kommer in på elmarknaderna presenterar också nya cyberangreppsmål.

  Cyberriskerna har ökat med tvåvägskommunikation mellan bland annat elnätsutrustning och nya avancerade enheter, allt från solpaneler till elbilsladdare och intelligent hemelektronik. Hot landskapet omfattar nu också cyberfysiska system, distansarbete och generativ AI.

  I oktober 2023, moderniserade Europeiska unionen sitt 2016 års nätverks- och informationsdirektiv (NIS). Uppdateringen breddar omfattningen av kritiska enheter till olika elmarknadsdeltagare och den förstärker kraven på cybersäkerhet längs deras leveranskedja.

  Arbetet går också framåt för att integrera blockchain – mest känd för att säkra digitala valutabetalningar – med cybersäkerhet. Ett projekt under Oak Ridge National Laboratorys Darknet-initiativ har utvecklat ett ramverk för att upptäcka ovanlig aktivitet, inklusive datamanipulation, spoofing och otillåtna ändringar av enhetsinställningar.

  Cybersäkerhetens långvariga säkerhetsproblem har sina rötter i början av 2000-talet när företag började flytta sin cybersäkerhet från företagens operativa organisationer till IT. Idag verkar det dessutom inte finnas någon cybersäkerhets-, autentiserings-, cyberkriminalteknik eller cybersäkerhetsutbildning för kontrollsystemens fältenheter som processensorer, ställdon och drivenheter. Detta innebär en allvarlig cybersäkerhetsbrist med potentiella effekter på tillförlitlighet och processäkerhet. Nuvarande regler och tillvägagångssätt visar sig inte heller vara effektiva eftersom nuvarande teknik inte identifierar, förhindrar eller mildrar cyberincidenter i kontrollsystem. Det har enligt uppgift förekommit hundratals cyberincidenter mot kraftverk och transformatorstationer som har stängt av anläggningar eller skadat utrustning men som ligger utanför cybersäkerhetsbestämmelser.

  Mvh,

 2. Joachim

  Claes-Erik skriver väl underbyggda och intressanta artiklar. Så även denna.
  Men på vilket sätt handlar spekulationer om ett nytt ryskt rymdvapen om klimatet?
  Jag håller med dem som vill att denna blogg fokuserar på frågor kring klimat och väder.
  Att även frågor om energi tas upp emellanåt är ursäktligt, eftersom viss mänsklig energiproduktion sägs påverka klimatet i mer eller mindre alarmerande grad.

 3. Göran

  #2 Joachim

  Skriver? Du menar översätter.

 4. Lasse

  #2
  Det är mycket hyss man kan hitta på i rymden som påverkar klimatet på jorden.
  Skrämmande på riktigt!

 5. Jan Ågersten

  Eftersom klimatkrisen helt igenom är en politisk skapelse är det naturligt att diskutera politiken kring skrämselpropagandan. Tack vare medias bombastiska artiklar kring apokalypsens nära förestående har även personer från oväntat håll börjat ifrågasätta klimatkrisens rimlighet. Inte minst ser vi nya namn som skriver här på klimatupplysningen. De som orkestrerar skrämselpropagandan i syfte att få befolkningen lydig och acceptera åtgärder som ex. Fit for 55 börjar se ett folkligt motstånd från framför allt jordbruket. Vi kommer nog att få ta del av en del märkliga artiklar i media som ex. Claes-Eric Simonsbacka skriver om. Så kallade ” Wunderwaffe” är historiskt säkra kort om man vill skapa distraktioner i samhällsdebatten. Den censur som vårt Public Service bedriver när de inte rapporterar om gräns o flyktingkonflikten i USA och jordbrukskonflikten i bland annat EU är oroande. Kort sagt är klimatkrisen politik och politiken kring detta ett rimligt samtalsämne även om kopplingen i vissa fall kan vara väldigt långsökt.

 6. Claes-Erik Simonsbacka

  #3 Göran

  Jag betraktar mina inlägg som debattartiklar där det är vanligt att man refererar till forskning, statistik och andra tillförlitliga källor och där jag nu refererar till källor i den löpande texten efter, att jag tidigare fått kritik för mina referenser med länkar till angivna källor.

  Mvh,

 7. Göran

  Claes-Erik! På dagens Klimatsans har du en artikel på engelska, ”Our emissions go down into the depths of oceans”, som är bra så mycket mer intressant att översätta till svenska, än rymdvapen som är offentlig information i Ryssland men blir hemlig underättelseinformation i den politisk korrekta västvärlden.

 8. Joachim #2,

  Jag håller med om att inlägget är ett gränsfall för bloggens huvudsakliga ämnen såsom klimat och energi. Men eftersom alltmer i vårt samhälle digitaliseras, inklusive energiförsörjningen, så finns det en relevans om denna försörjning kan slås ut även genom rymdvapen.

 9. Satelliter och rymden och tillhörande algoritmer har onekligen haft en enorm påverkan på klimatdebatten.

  Plötsligt kunde vi mäta ngt som tidigare varit omöjligt – och plötsligt kunde klimatkollektivet och alarmisterna hävda att alla dessa nya mätvärden visar Att vi har ett livs levande klimathot.

  Att temperaturen eskalerat globalt beror till stor del på dessa nya mätvärden från satelliter – OCH YTHAVSTEMPERATUR som lagts till den så kallade globala satellitmätta medeltemperaturen.

  Skulle vi fortsatt att mäta globaltempen på land och vid samma historiska mätstationer och med samma mätutrustning – Så hade vi haft en åtskilligt mindre temperaturökning.

  Slutsats från det är att vi inte har en statisk databas att jämföra denna globala medeltemperatur med – före 1979.

  Satellitmätningar förvanskar och minskar insynen gällande den historiska medeltemperaturen.

  Det vi idag mäter med satellit är uppgången efter lilla istiden och uppgången efter den kalla perioden 1961 – 1990 och den ökade globala instrålningen – från 1979.
  Det är väl en självklarhet att det borde bli lite varmare med mer solinstrålning och därmed en ökning av Co2 efter 1979.

  Havet sägs ha blivit 0.075 grader C under denna tid – ytvattnet som mäts av satelliter sägs ha tokökat i temperatur…vilket påverkar mätningarna av globaltempen kraftigt, från…1979.

  Med satellitmätningar, algoritmer och interpollering kan man få en historisk lekstuga gällande våran globala medeltemperatur.

  Hade den globala medeltemperaturen förblivit konstant från 1979 till idag – med den kraftigt ökade instrålning över norra hemisfären….Ja, då hade vi upphävt fysikens lagar – eftersom ökad instrålning har en enorm påverkan på temperaturen. Instrålningens betydelse är inget kontroversiellt.

  Men nu sitter vi alla i samma lilla jolle på det stora, hotfulla klimathavet- och matas med att havens yttemperaturer aldrig varit så höga….sedan 1979.

  Det finns en mycket bättre mätning att tillgå för att historiskt förstå både våran och den globala medeltemperaturen – nämligen dom så kallade tropikflyttarna.

  Det är hos oss bl a sädesärlan, som flyttar ner till tropikerna på hösten och kommer tillbaka, datumstyrt, till oss.

  Det kan låta märkligt att dessa tropik och datumflyttare kan vara bättre på att mäta den historiska medeltemperaturen – MEN det är inget märkligt alls, eftersom naturobservationer och statistik är och alltid har varit av allra högsta intresse för oss människor – utan detta intresse hade vi antagligen inte ens funnits eller bara i mycket litet antal – på platser med extremt perfekta miljöer, exempelvis tropikerna.

  Tropikflyttarna är mycket väderberoende och blir utmärkta termometrar för mätning av medeltemperatur och ev förändringar – över mycket långa och korta tidsspann, något som satelliterna saknar helt.

  Vad har då hänt med tropikflyttarna i Sverige, ett av världens mest temperturförändrade område, pga vårat nordliga läge?

  Jo, sedan satellitmätningarna startade, runt 1980 har tropikflyttarna ( sädeärlan ) tidigarelagt sina ankomstdatum på våren med knappt 1 vecka.
  Det är då värt att komma ihåg den ovanligt kalla perioden 1961 – 1990 som jämförelse…sädesärlan visar oss sålunda vad våran klimatångest består utav.

  Egentligen borde jag också ta upp rödvingetrasten, som flyttar en kortare sträcka, som en utmärkt klimatparameter för tiden 1800 – 2020 – men jag har, som vanligt, redan redan skrivit för långt.

  Rödvingetrasten har dock tydligt följt sina häckningsområden efter vårat skiftande klimat här i norden.

  Fågelorganisationer och enskilda forskare har försökt haka på alarmismen om vårat extremklimat – men med haltade resultat.

 10. iah

  jättekul med ett annat perspektiv på temperaturen med fåglar. vi har med utbildning bla fastnat i att uppmärksamma all förändring med 0,1 som oerhört allvarligt. det kan gälla inflation, bopriser, personförändringar och temperatur. ingenting av detta har någon egentlig påverkan på verkligheten.

 11. tty

  Det finns väl ytterligare ett tänkbart kärnvapenkoncept med rymdtillämpning, nämligen en kärnladdning med riktad verkan, där huvuddelen av effekten går ut som två motriktade strålar. Konceptet utvecklades av Freeman Dyson för Orionprojektet, och det är känt att USA testade det under jord och att det fungerade. En sådan laddning skulle kunna slå ut utvalda satelliter på långt avstånd.

 12. tty

  #9

  ”Rödvingetrasten har dock tydligt följt sina häckningsområden efter vårat skiftande klimat här i norden.”

  Det håller jag med om, och har själv upplevt, på 1960-talet expanderade den söderut till stora delar av Götaland, och de senaste årtiondena har den retirerat till Norrland igen. Detsamma hände samtidigt med videsparv och varfågel.

 13. Håkan

  #8 Ingemar

  Då bör väl diskussionen handla om vad utgör ett robust system för produktion och distribution av el. Vad finns det att ta hänsyn till där?

 14. Roland Salomonsson

  Vad jag minns så har Putin vid ett antal tillfällen i samband med sina årliga redogörelser för folket, talat om bl a

  – atommotorer för rymdfart
  – atommotor för fordonsdrift
  – atommotor för supersonic robot

  Officiellt har ingen trott Putin.

  Västländernas und.tjänsterna vet säkert detaljerna. Men nu aktualiserar västländernas krigsindustrier redogörelsernas innehåll för att skaffa pengar till egen utveckling. Varför slösa eget kapital om man kan bidragsfinansiera. Då gäller det att skrämmas. Känns upplägget för klimatbedrägeriet igen?

 15. Joachim

  Ingemar #8
  En aspekt man bör betänka är vad de som börjar bli nyfikna på oberoende klimatvetenskap och energifrågan tänker när de läser Klimatupplysningen. Eller de som är djupt märkta av narrativet om CO2 och klimatnödläge, men som ändå vill se vilka motargument som finns.
  Sen finns ju ännu en fråga som till slut måste ställas:
  Om nu klimatforskningen, inklusive IPCC WG1, inte kan finna något klimatnödläge, varför, och hur, har klimatkris kunnat bli den allenarådande världsbilden?

 16. Claes-Erik Simonsbacka

  Advanced future military laser achieves UK first
  19 January 2024

  https://www.gov.uk/government/news/advanced-future-military-laser-achieves-uk-first

  Mvh,

 17. Claes-Erik Simonsbacka

  #11
  Intressant att du, tty, för kännedom tog upp Orionprojektet!

  Project Orion (nuclear propulsion)

  https://en.wikipedia.org/wiki/Project_Orion_(nuclear_propulsion)

  Project Orion Nuclear Pulse Rocket

  https://www.youtube.com/watch?v=be2-bHDjsww

  Mvh,

 18. pekke

  EU har nu godkänt lagen om ” Naturrestaurering ”.

  https://miljo-utveckling.se/biologiskmangfald-eu-parlamentet-ja-till-storskalig-naturrestaurering/

  Motsättningar om lagen.
  https://www.aftonbladet.se/debatt/a/mQOqv4/m-vi-maste-stoppa-lagen-om-naturrestaurering-i-dag

  Ska vi återställa så mycket som 90 % av miljön/naturen ?
  https://via.tt.se/pressmeddelande/3422432/naturrestaurering-ny-lag-ska-aterstalla-20-procent-av-eus-land-och-hav?publisherId=3236067&lang=sv

  Citat: ” För att nå EU:s övergripande mål måste medlemsländerna återställa minst 30 procent av de livsmiljöer som den nya lagen täcker (allt från skogar, gräsmarker och våtmarker till floder, sjöar och korallbäddar) från dåligt till gott skick senast 2030. Målet ska sedan breddas till 60 procent fram till 2040 och till 90 procent fram till 2050. ”

  Undrar hur EU tänkt sig att det här skall fungera i framtiden ?

 19. Claes-Erik Simonsbacka

  Weapons for Space Use | WSJ

  https://www.youtube.com/watch?v=2KC67LjeJfo

  Mvh,

 20. Jan Ågersten

  #18
  Det blir snärjigt för miljö o klimathotsindustrin när vindkraftsparkerna skall rivas.

 21. Pekke #18,

  Är det här den sista spiken i kistan för EU? Eller kommer nästa parlament att riva lagen? Jag såg att den största partigruppen EPP röstade emot.

 22. Fredrik S

  Pekke, Ingemar #18, 21

  Man behöver inte ens använda datormodeller för att visa att det kommer att gå åt skogen.

  Men de räknar väl med att det kommer finnas få diken att köra ner i?

 23. pekke

  Ingemar och Fredrik #21, #22

  Ja, känns som att det kan bli en ödesfråga för sammanhållningen inom EU.

 24. pekke #23
  Vill man montera ner EU ska man ställa krav på ett officiellt EU-språk, inte som nu att man använder språket från ett land som lämnat härligheten. Bara att välja mellan franska och tyska, lycka till!

 25. Ivar Andersson

  Naturrestaurering
  Varför ska städer som Bryssel och Stockholm inte återställas till tidigt 1900-tal? Eller är det bara landsbygden som naturrestaurering omfattar?

 26. Rossmore

  Borde inte Ronald Reagans ”Star Wars”, som tvingade Sovjet att rusta sig utfattiga på 80-talet, nämnas i detta sammanhang?

  Ser vi ett försök till en omvänd rysk variant nu?

 27. Göran

  Ryssland ska börja med provsprängningar av kärnvapen.

 28. Berra

  #18 pekke:

  Starta med Södermalm. En återställt strandmiljö (strandskydd) på 250m där vore en bra början…

 29. Thorleif

  Hur långt har USAs (Reagan) rymdvapen-program nått? Vissa uppgifter har antytt att man gått ner på sparlåga?

 30. tty

  #14

  ”– atommotor för supersonic robot”

  Detta gäller alltså en nukleär ramjet. USA marktestade en sådan på 1960-talet, och den fungerade väl, men den ansågs alltför farlig för att använda i luften. Det är nämligen i princip en helt oskärmad gaskyld reaktor. T o m att bli överflugen av en sådan robot på låg höjd skulle innebära en farlig stråldos.

 31. tty

  #18

  Det skall bli kul att se hur vi skall återställa 30% av försvunna gräsmarker till 2030. Det blir att hugga ned några hundra tusen hektar ungskog och skaffa några hundra tusen djur för att beta de nya gräsmarkerna, för de sköter inte sig själva. Dock måste det väl vara icke-metanrapande icke-idisslare, så det får väl bli hästar antar jag.

 32. Berra

  #31 tty:

  Det börjar ju starkt med miljonbidrag från myndigheten som för någon vecka sedan lipade om att de inte kunde underhålla grillplatser i naturreservaten…

  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/130-miljoner-i-stod-till-vatmarker

  https://uvell.se/2024/02/15/friluftsliv-inte-hotat-det-ar-bara-en-kampanj/

 33. Nr 18 Pekke
  Onekligen knäckande och odemokratisk med detta överstatliga övertagandet från EU.
  Först tokreglerar dom våra stora skandinaviska vattenvägar och förstör enorma mängder biologisk mångfald – sedan kommer dom ridande och tar över ägandet av vårat land en gång till, genom denna nya lag – och börjar småpeta i allt och inget.
  Deras oförmåga till helhetssyn på natur och klimat och företagande – blir en skenande mardröm för både Skandinavien och Centraleuropa – katastrofen har redan sparkat in dörren och Europas befolkning tvingas betala, illa illa.

  Dom borde ha börjat med att se hur dom skall minska kortidsregleringen av våra älvsystem – och återföra deras natur till pre vindkrafteran.

 34. foliehatt

  Joachim, #15,
  det kommer aldrig fungera att få tyskar och fransmän att acceptera att den historiska rivalens språk blev lingua franca i EU. Det måste bli något helt icke-relaterat språk, varför inte finska?

 35. Karl Erik R

  #31 tty

  Förhållandena är inte lika i hela EU. Efter istiden blev i princip hela Sverige skogbevuxet, förutom våtmarker och fjällen. Därefter odlade vi upp mycket stora arealer i södra halvan av landet och längs kusten och älvdalarna i Norrland.

  På senare tid har delar av den odlade och betade arealen återförts till skogsmark. Antingen genom trädplantering eller att träd bara tillåts att växa där odling upphört.

  Frågan är då: Ska vi återställa till skogsmark som det ursprungligen var, eller ska vi återställa till gräsmark som betas av djur, som den har varit under något sekel?

 36. Stefan Eriksson

  # 35 Karl Erik R
  Lagen om ”återställning till naturliga arealer” är ett enda stort hopkok av snömos. Lagtexten är utformad så att enskilda tjänstehjon i den gröna förvaltningen ges fria händer att agera efter eget bevåg, med ”lagstöd” i ryggen.
  Utvecklingen är dramatisk i så motto att den är direkt människofientlig, då EU,s parlamentariker med säkerhet kommer att kasta ut barnet med badvattnet.
  En återställare behövs, bland politiker berusade av sin makt.

 37. tty

  ”Frågan är då: Ska vi återställa till skogsmark som det ursprungligen var, eller ska vi återställa till gräsmark som betas av djur, som den har varit under något sekel?”

  Beteslandskapet är mycket, mycket äldre än så. Det går allra minst tillbaka till tidig järnålder, och delvis troligen till yngre stenålder. Troligen har det inte funnits så mycket skogsmark som nu sedan jägarstenåldern.

  Och den skog det var går i vilket fall som helst inte att återställa, eftersom klimat och jordar har förändrats.

  Fast frågan om vad som är ”naturligt” är intressant. I stora delar av Syd- och Mellansverige var den senaste av människan opåverkade vegetationen blåstång, eftersom havsstrandängarna omedelbart blev betesmark så snart de kom upp ur havet.

 38. Karl Erik R

  #37 tty

  Det var min ena poäng. I Norrland var betesmarken mycket begränsad för två sekel sedan. Åkrar och ängar behövdes för att skörda vinterfoder. Kor och får betade ”på skogen” under barmarkstid.

  Längre söderut i landet, för att inte säga i Europa var det säkert andra förhållanden. Men nu dras alla över en kam.

 39. Claes-Erik Simonsbacka

  Det är absolut nödvändigt att bland annat förbättra försvarsmekanismerna för elnätet och elproduktionsanläggningar med cybersäkerhet inom nätautomation och operationell teknologi (OT) som även förser automatiseringar med cybersäkerhetslösningar, med hotintelligens och incidentresponstjänster, som syftar till att tillhandahålla ett holistiskt tillvägagångssätt för att skydda kritiska infrastruktur och andra OT-miljöer. Med förmågan att inventera och övervaka utrustning/system, spåra sårbarheter och använda nätverksövervakning för att undersöka problem och incidenter, proaktiv hotdetektering, kombinerat med övervakningssystem i realtid med snabb incidentrespons.

  Mvh,

 40. Claes-Erik Simonsbacka

  #2 Joachim

  Vad jag kunnat utröna kan kärnvapenexplosioner i rymden bland annat ha följande påverkan på klimatet:
  – När en kärnvapenexplosion inträffar i rymden frigörs en stor mängd energi i form av elektromagnetisk strålning, gammastrålar och högenergipartiklar.  Dessa utsläpp kan interagera med jordens magnetfält och atmosfär, vilket leder till olika konsekvenser för klimatet.

  – Den jonisering av atmosfären som orsakas av kärnvapenexplosioner i rymden kan också påverka klimatet. Det kan förändra temperaturen och densiteten i den övre atmosfären, vilket leder till förändringar i atmosfärens cirkulationsmönster. Dessa förändringar kan potentiellt påverka vädermönster och bidra till förändringar i den globala klimatdynamiken.

  – En annan betydande konsekvens av kärnvapenexplosioner i rymden är ozonnedbrytning. De högenergipartiklar som frigörs vid en kärnvapenexplosion kan bryta ner ozonmolekyler i stratosfären. 
  Ozonnedbrytning kan få långtgående konsekvenser för människors hälsa och ekosystem, eftersom det ökar mängden skadlig ultraviolett (UV) strålning som når jordens yta.

  Andra effekter av en kärnvapenexplosion i rymden är bland annat:
  – Omedelbara effekter är genereringen av elektromagnetisk pulser (EMP) som kan störa elektroniska system på jorden, inklusive kommunikationsnätverk, elnät och satelliter. Störningen av dessa system kan ha kaskadeffekter på olika aspekter av samhället, vilket potentiellt kan leda till ekonomiska störningar och social oro.

  – De högenergipartiklar som släpps ut under en kärnvapenexplosion i rymden kan jonisera jordens övre atmosfär. Denna jonisering kan påverka utbredningen av radiovågor och störa radiokommunikationen. Dessutom kan det leda till förändringar i jonosfärens sammansättning, vilket spelar en avgörande roll för att reglera globala radiokommunikations- och navigationssystem.

  Mvh,

 41. Jan Lindström

  NYT?? Lika trovärdig som Guardian numera. Avvaktar nog tills andra källor bekräftar. Om Pravda förnekar då vet vi att det är sant.