guld

Vatten – Guldrening

Bristen på rent dricksvatten och utsläpp av giftigt avloppsvatten är ett av våra största globala problem. Men nu har ett forskarteam ledd av Flinders University i Adelaide, Australien upptäckt ett nytt sätt att bryta ner och potentiellt ta bort giftiga organiska kemikalier, inklusive azofärgämnen, från avloppsvatten, med hjälp av en kemisk fotokatalysprocess som drivs av   →