vattenrening

Politiskt dikterad vattenmätning

VATTEN – POLITIKENS NARRSPEGEL – Om mätning, kontroll och Max-GVB ”Vad Du ej klart kan mäta vet Du ej” (en travesti på biskop Esaias   →

Vatten – Guldrening

Bristen på rent dricksvatten och utsläpp av giftigt avloppsvatten är ett av våra största globala problem. Men nu har ett forskarteam ledd av Flinders   →

Dessa eländiga forskare…

Detta inlägg har inte strikt att göra med just klimatdebatten, men jag tycker ändå att det kan vara på sin plats. Enligt Miljöaktuellt är   →