avlopp

Mätning del 2

Stig Morling ”Vad Du ej klart kan mäta vet Du ej” (en travesti på biskop Esaias Tegnér) I det följande låter jag drängen Mats i Himlaspelet kommentera några ”missar” i samband med den nödvändiga användningen av mätkonsten med frågan: ”Du Gud, är det riktigt säkert?”. Denna fråga är enligt mitt förmenande en utomordentligt viktig vetenskaplig   →

Dessa eländiga forskare…

Detta inlägg har inte strikt att göra med just klimatdebatten, men jag tycker ändå att det kan vara på sin plats. Enligt Miljöaktuellt är det nämligen så att forskarna på Antarktis är riktiga miljöbovar. I motsats till turisterna, som har stränga förhållningsregler när de stiger i land på Antarktis, har forskarna helt andra regler. Hälften   →

Mer om den vattenlösa toaletten

Jag vill minnas att SITA:s reklam är eller var: ”Bättre utfall av ditt avfall”. Nu kanske det är dags för någon att ta sig an: ”Ditt avlopp, Jordens hopp”? Johan Rockström propagerade visst en gång i tiden för att vi inet skulle spola bort allt det värdefulla i vårt avskräde utan använda skiten att gödsla   →