gödning

Mer om den vattenlösa toaletten

Jag vill minnas att SITA:s reklam är eller var: ”Bättre utfall av ditt avfall”. Nu kanske det är dags för någon att ta sig an: ”Ditt avlopp, Jordens hopp”? Johan Rockström propagerade visst en gång i tiden för att vi inet skulle spola bort allt det värdefulla i vårt avskräde utan använda skiten att gödsla   →