Stig Morling

Ett musik- och vattenminne

Bästa KU-vänner! Så hände det nyligen igen, en kraftig översvämning i vårt älskade södra landskap, Skåne! Ingemar Nordin bad mig om några reflektioner om vatten! Men innan dess, låt mig sända några glada tankar till Sten Kaijser, som för in samtalets och lyssnandets dimension på KU:s sidor! Tack Sten, som osökt för mina tankar in   →

Till havs!

Följande rader är mina ytterst personliga reflektioner till KU – efter en andra förnyad läsning av boken ”Havet” av Rachel Carson. Den skrevs redan på 1950-talet, och publicerades på svenska år 1955.De flesta medelålders och äldre svenskar minns säkert hennes bok från 1963, ”Sillent Spring”. Den kom på svenska redan1963. Så först några rader, varför   →

Varför träta de? Reflektioner efter ett global-möte

Efter det globala mötet i Dubai om att frälsa oss från elände (= ”tripping point”, eller en sekulär form av Harmagedon) kom ett avtal till stånd! Enligt gällande nyhetsförmedling var alla nöjda!!! Kan vi verkligen tro detta? En blick bakåt i historien pekar snarare på, att de mäktiga ledarna har sina egna tolkningar av vad   →

Det finns inga Dumma frågor!

Kära vänner! Rubriken ovan är ”stulen” från programmet ”Fråga Lund”, även om jag själv i min yrkesutövning ofta har haft glädjen att uppmana andra – och mig själv just att ställa ”Dumma frågor”! Så fortsättningsvis kommer ett antal frågor att besvara, frågan bara av vem? Fråga 1: Det finns tydligen en klimatrörelse som kallar sig   →

Om ”hållbarhet” – eller hur hållbart är hållbart?

Sedan minst 30 år har begreppet ”hållbart” fått en snarast sakral dimension hos alla makthavare, goda människor och inte minst bland reklammakare. När såg Du senast en produkt eller ideologi som inte är just ”hållbar”? Så låt oss begrunda detta med just hållbarheten ur ett begränsat perspektiv: Vatten och Jorden. Jag har tidigare haft anledning   →

Vindkraft – rena snurren

En miljöspegel, eller snarare en politikens narrspegel! ”Vinden blåser vart den vill, och du hör den blåsa, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far” (Johannes evangelium) Låt oss börja hemmavid, i Sverige och anno 1961, då den så kallade ”Freden i Sarek” slöts: Denna överenskommelse gällde till att börja med skyddet   →

Översvämningar – en del av en klimatförändring?

Översvämningar – är det koldioxidens fel eller är det människans ofullkomlighet på helt andra områden som är orsaken? Detta är i sanning en fråga som många för närvarande vrider och vänder på, inte minst i detta år av kraftiga regnväder, med åtskilliga översvämningar i släptåg, inte minst i flera mellansvenska orter och städer. Fortsättningsvis kommer   →

Om våtmarker, miljö, vatten och klimat

Citat: ”Ge mig en fast punkt och jag ska rubba jorden”. (Archimedes) ”Man kan inte stiga ner två gånger i samma flod” (Herakleitos) Ganska nyligen har vi fått uppleva starka krav på en etablering av våtmarker i Sverige, som – får vi förmoda – på ett effektivt sätt hjälper (mot?) en hett (sic!) önskad klimat-omställning.   →

En vattenspegel, eller snarare vatten – politikens narrspegel!

Låt oss börja hemmavid, i Sverige: Vattenvården när startade den? Ja egentligen för ganska länge sedan, men i ett annat perspektiv i slutet av 1960-talet, med Naturvårdsverkets bildande 1967. Dock, vattenfrågor inom den svenska politikersfären är knappast prioriterade! Ett snarast tragikomiskt citat från en lokalpolitisk ledare angående driften av det lokala Va-systemet må illustrera påståendet:   →

Mea Culpa!

Eller: “Sån´t får man inte säga, sån´t ska man kunna tiga med” Karl Gerhard Till vårens goda fröjder tillhör att vårda fjolårets trädgårdskompost. Ja, vår egen lilla reaktor, som omvandlar trädgårdsavfall och matrester frambringade i år ett lysande resultat! Men plötsligt grips jag som Hamlet av ”Eftertankens kranka blekhet”! Denna utomordentliga kompost har ju omvandlat   →