frågor

Det finns inga Dumma frågor!

Kära vänner! Rubriken ovan är ”stulen” från programmet ”Fråga Lund”, även om jag själv i min yrkesutövning ofta har haft glädjen att uppmana andra – och mig själv just att ställa ”Dumma frågor”! Så fortsättningsvis kommer ett antal frågor att besvara, frågan bara av vem? Fråga 1: Det finns tydligen en klimatrörelse som kallar sig   →