Stig Morling

En vattenspegel, eller snarare vatten – politikens narrspegel!

Låt oss börja hemmavid, i Sverige: Vattenvården när startade den? Ja egentligen för ganska länge sedan, men i ett annat perspektiv i slutet av 1960-talet, med Naturvårdsverkets bildande 1967. Dock, vattenfrågor inom den svenska politikersfären är knappast prioriterade! Ett snarast tragikomiskt citat från en lokalpolitisk ledare angående driften av det lokala Va-systemet må illustrera påståendet:   →

Mea Culpa!

Eller: “Sån´t får man inte säga, sån´t ska man kunna tiga med” Karl Gerhard Till vårens goda fröjder tillhör att vårda fjolårets trädgårdskompost. Ja, vår egen lilla reaktor, som omvandlar trädgårdsavfall och matrester frambringade i år ett lysande resultat! Men plötsligt grips jag som Hamlet av ”Eftertankens kranka blekhet”! Denna utomordentliga kompost har ju omvandlat   →

Tankar om ”förnekelse”

Några tankar om min egen övertygelse om kunskap och brist på kunskap, om nödvändigheten av ett ständigt ifrågasättande av våra övertygelsers skörhet. Stig Morling, Falun i februari 2023 Genom min bakgrund som vattenvårdare under drygt 53 år har jag alltmer insett ett nödvändigt förhållningssätt är, att inför översäkra påståenden om sakernas tillstånd ställa en fråga   →

Till havs

  – eller är det riktigt säkert? Följande rader är mina ytterst personliga reflektioner till KU – efter en förnyad läsning av boken ”Havet” av Rachel Carson. Den skrevs redan på 1950-talet. Så först några rader om, varför skriva till alla ”klimat-skeptiker”? Tja, efter att ha arbetat som vattenrenare i 53 år har jag nogsamt   →

Mätning del 2

Stig Morling ”Vad Du ej klart kan mäta vet Du ej” (en travesti på biskop Esaias Tegnér) I det följande låter jag drängen Mats i Himlaspelet kommentera några ”missar” i samband med den nödvändiga användningen av mätkonsten med frågan: ”Du Gud, är det riktigt säkert?”. Denna fråga är enligt mitt förmenande en utomordentligt viktig vetenskaplig   →

Om vikten av mätningar

”Vad Du ej klart kan mäta vet Du ej” (en travesti på biskop Esaias Tegnér) Följande reflektioner är sprungna ur en förundran över hur en stark övertygelse har vuxit fram om jordens snara undergång. Denna övertygelse framförs idag med sådan emfas och med ett krav om att Du och jag måste vara lydiga och ställa   →

Vad tappades bort i färden mot ”Vår sköna nya Värld”?

Citat Archimedes: ”Ge mig en fast punkt och jag ska rubba jorden” Av Stig Morling, november 2021   En narrspegel från Senegal Det var i början av 1990-talet. Vi hade fått ett miljöprojekt i Senegal! Tiden drog mot klimatmötena, närmast skulle Riokonferensen 1992 gå av stapeln! Men vad hade lilla Senegal med stora världens problem   →

Om mannaminne och vatten

Citat Nalle Puh: ”Det är verkligen ingen vidare mening med att uppleva intressanta saker som översvämningar, om man inte får vara två om dem. Det är bra mycket trevligare att vara två.” Av Stig Morling hösten 2021 Är mannaminnet kort – eller möjligen långt? En spegling i vatten? Frågan om mannaminnet synes få en stark   →