syndabekännelse

Mea Culpa!

Eller: “Sån´t får man inte säga, sån´t ska man kunna tiga med” Karl Gerhard Till vårens goda fröjder tillhör att vårda fjolårets trädgårdskompost. Ja, vår egen lilla reaktor, som omvandlar trädgårdsavfall och matrester frambringade i år ett lysande resultat! Men plötsligt grips jag som Hamlet av ”Eftertankens kranka blekhet”! Denna utomordentliga kompost har ju omvandlat   →