vetenskap

Tankar om ”förnekelse”

Några tankar om min egen övertygelse om kunskap och brist på kunskap, om nödvändigheten av ett ständigt ifrågasättande av våra övertygelsers skörhet. Stig Morling,   →

Vetenskap och politisk korrekthet

I veckan kunde vi läsa en intressant debattartikel i DN om hur relativismen/post-modernismen verkar ha slagit rot i skolans värld. Ingressen lyder: ”Relativistisk kunskapssyn.   →

Påvens nya religion

Nu har alltså påven anslutit sig till raden av makthavare som förenas i den stora klimatreligionen; FN, EU, Svenska Kyrkan mm. Det finns 1,2   →

Nobelpristagare uppmanar till bojkott av Nature och Science

Foto: Schekman in 2012 Det här inlägget kanske kan uppfattas som väldigt inom-akademiskt och av föga allmänt intresse. Men jag tror att det är   →

Vetenskapen i kris

Bild: The Economist Här på klimatupplysningen hudflänger vi ofta olika rapporter och artiklar som alltför lättvindigt stödjer den rådande alarmismen. Det är då inte   →

Vem styr vår uppfattning om klimatet?

På Die Klimazweibel skriver sociologen Dennis Bray om en intressant undersökning som han har gjort. Den har hittills inte setts med blida ögon i   →

Att vara skeptisk

Jag har i många sammanhang, inte minst här på TCS, betonat vikten av att granska allting inom vetenskapen med en kritisk distans. Inga teorier   →

Politiseringen av vetenskapliga sällskap

Många av världens vetenskapliga sällskap är under stark press att rätta in sig i ledet och hylla IPCC:s klimatteorier. Sällskapens ledningar har uppenbarligen tagits   →

Vetenskap och vetenskap

Debatten om miljö- och klimatfrågorna är genomsyrad av olika vetenskapliga argument. Detta har ställts på sin spets i den känsloladdade klimatdebatten där debattinlägg ofta   →

Mysteriet kring ”sanningar” som försvinner

I en innehållsrik och välskriven artikel i The New Yorker berättar Jonah Lehrer om ett inte helt ovanlig fenomen inom vetenskapen: Allt som oftast   →