grön ideologi

Påvens nya religion

Nu har alltså påven anslutit sig till raden av makthavare som förenas i den stora klimatreligionen; FN, EU, Svenska Kyrkan mm. Det finns 1,2   →