klimatupplevelse

Vem styr vår uppfattning om klimatet?

På Die Klimazweibel skriver sociologen Dennis Bray om en intressant undersökning som han har gjort. Den har hittills inte setts med blida ögon i de tidskrifter som han försökt att publicera den i eftersom den delvis går emot vad som är mainstream och PK i den sociologiska litteraturen. Men i sin undersökning så frågade han   →