Vetenskap och vetenskap

Debatten om miljö- och klimatfrågorna är genomsyrad av olika vetenskapliga argument. Detta har ställts på sin spets i den känsloladdade klimatdebatten där debattinlägg ofta är nerlusade med referenser till påstått vetenskapliga studier. Från klimatalarmistiskt håll hävdar man ofta att man stödjer sig på vetenskaplig konsensus och FN:s klimatpanel påstår att deras larmrapporter har starkt vetenskapligt stöd. Detta har under senare år visat sig vara en sanning med många undantag. Det man stött sig på har ofta visat sig vara lösa antaganden och texter från kampanjorganisationer som lever på larmen. FN:s forskare har även utnyttjat sin maktställning för att försöka styra den vetenskapliga granskningen för att tysta den fria vetenskapliga debatten, vilket framgått av Climategate-skandalen.
I centrum för klimatdebatten står meteorologer som ägnar sig åt klimatforskning. När deras klimatmodeller mött kritik och invändningar har de indignerat slagit tillbaka med argument som att dessa vilar på naturvetenskapliga grundlagar. Vi som haft invändningar mot modeller och hypoteser har visat att vi ”inte begriper fysikens grundlagar.” Man har även hävdat att klimatvetenskapen är så avancerad och komplex att den inte kan begripas av oss andra. Meteorologer jämför gärna sin vetenskap med fysiken som är den grundläggande naturvetenskapen, men inget kan vara mer vilseledande.
Fysiken drar ofta till sig våra yppersta vetenskapliga begåvningar och håller därför en mycket hög standard. Där sätter man upp en hypotes för ett strikt avgränsat fenomen och sedan använder man matematik för att försöka räkna sig fram till en teoretisk beskrivning av fenomenet som stämmer med observationer. Man eftersträvar att begränsa antalet frihetsgrader för att göra problemet matematiskt lösbart. Så gjorde Albert Einstein när han räknade sig fram till Relativitetsteorin och analogin mellan strålning och materia. Han förutsåg atomenergin innan den var empiriskt påvisad.
Meteorologin har ingen likhet med fysiken, mer än att man där det går använder fysikernas formelspråk för de delprocesser i det komplexa klimatsystemet som man tror sig behärska. Klimatvetenskapen handlar om att utifrån en rad hypoteser och observationer försöka sammanfatta miljontals variabler i en komplex modellbeskrivning av en sannolik utveckling. En av de centrala delprocesserna i klimatsystemet som handlar om molnbildning och molnens inflytande på energibalansen, behärskar man t.ex. mycket dåligt. Solens avgörande inverkan behandlas i princip som en konstant faktor.
Symtomatiskt är att meteorologerna trots tillgång till världens kraftfullaste superdatorer inte klarar av att förutsäga vädret mer än någon vecka. Den ledande institutionen bakom FN:s klimatpanel brittiska Met Office har flera år i rad lämnat halvårsprognoser för vädret och förutsägelser om klimatet några decennier framåt som nästan utan undantag slagit fel. Samtidigt har oberoende forskare som Piers Corbyn med sin Solar-Lunar-Action-Technique (SLAT) lyckats med prognoser som ofta träffat rätt och det med hjälp av bara en vanlig pc. Han förutsåg t.ex. den ryska värmeböljan, den Pakistanska översvämningen och de kalla vintrarna. Förklaringen i Corbyns fall har varit att han nöjt sig med att bara studera systemet i ett makroperspektiv och att hans underliggande hypotes inte är fixerad på antropogen klimatpåverkan. Hans teknik använder bl.a. förutsägbara solaktiviteter som partikelflöden och magnetiska soleffekter tillsammans med påverkan från månen.
Den vetenskap som man bör jämföra meteorologin med är nationalekonomin. Den försöker också beskriva en utomordentligt komplicerad verklighet med grova förenklingar i form av matematiska modeller. Själv har jag ofta haft anledning att ifrågasätta en del av ekonomernas slutsatser som jag inte tyckt stämma med en observerbar verklighet. Min misstro mot alla typer av långtidsprognoser med matematiska modeller bygger på erfarenhet från egen forskning. Jag har dock aldrig stött på någon nationalekonom som gjort anspråk på att kunna förutsäga hur ekonomin kommer att gestalta sig om hundra år, trots att världsekonomin är mycket mindre komplex än klimatet.
Klimatforskningens dilemma är den enorma politiska uppmärksamhet man fått sedan man bildade FN:s klimatpanel IPCC med uppdraget att leta efter mänsklig påverkan på klimatet. I själva mandatet låg ett underförstått politiskt uppdrag att påvisa ett samband mellan klimat och vår energianvändning. Frestelsen gick inte att motstå, meteorologerna levererade det beställda och fick som belöning näst intill obegränsade anslag att livnära sig på. Man brydde sig inte om yttre faktorer som solen, vilket idag visar sig genom totalt misslyckade prognoser. Desperationen i det politiska läger som planerat att utnyttja ”klimatvetenskapen” för sina syften är uppenbar. Nu förklarar man skamlöst alla extrema väderfenomen (som alltid inträffar) med mänsklig påverkan och fortsätter sina krav på systemskiften och ökande skatteuttag.
Mitt råd till meteorologerna är att lämna den politiska debatten åt politiker och nationalekonomer och att dra sig tillbaka till sina institutioner och forska. När man klarar av att förutsäga långtidsväder och klimatutveckling några decennier framöver bättre än sådana som Corbyn, då kan man komma tillbaka i debatten i en anständig roll.
Lars Bern

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. les miserables

  Bra sagt ! Nu väntar vi bara på att få höra ledande ”klimatforskare” erkänna att det inte finns en enda matematisk modell som håller måttet när det gäller att påvisa CO2 driven CAGW.
  CAGW är snarast ett psykologiskt / filosofiskt  problem och bör hanteras därefter

 2. Slabadang

  Lars Bern!
  Vad gäller associationer och analogier så är vi ”soul mates”.Vi har ett mycket stort problem i växande och det är politiseringens expansion.ett demokratins mögel där allt fler inte ser skillnaden eller gränserna för sin egen uppgift och kunskap.
  Politiseringen suddar ut gränserna och allt blir till slut politik på bekostnad av fakta opartiskhet och oberoende.En härdsmälta som blir allt svårare att betrakta.Alla vill bli politiker och journalsiterna var nog de som snabbast i sällskap med myndighetschefer växlade identitet och började ägna sig åt propaganda indoktrinering isället för den ursprungliga uppgiften. 
  Vi har en demokrati som blir mer och mer korkad för var dag som går.

 3. les miserables

  #2# Vi tillhör EU som har en president som inte är vald av folket någonstans och där makten finns samlad hos en samling byråkrater som vi inte har valt för uppgiften.
  Vi har bara sett början av centralmaktens diktatur. Hoppet står nu till frihetsrörelserna i Grekland, Spanien, Portugal, Irland och Frankrike.
  Själva är vi alldeles för domesticerade och har svårt att starta en lång flykt till ett friare samhälle

 4. Slabadang

  Lars Bern!
  Jag kan bara betrakta Corbyn och konstatera att han är ett skolboksexempel på en ”uppfinnare” som inte vet hur han skall bygga företag.Jag tycker det är näst intill tragisk att han inte har en orgasnisatorisk stöttning.Om Corbyn bara fick en gnutta stöd med själva presentationen av sina prognoser och bulletiner så skulle det hjälpa honom att effektivisera och professionalisera sin kommunikation tusenfalt.
  Att hjälpa honom att byta ut tejpen på väggen mot ett par stora bildskärmar och hjälp av en audio/video redaktör skulle göra en vesäntlig skillnad.Det drar ner och skapar ett icke trovärdigt intryck som står i stor kontrast till det faktiska innehållet.
  Tiitta noga på videosnuttarna från ahns kontor.”Fred Flinta” intrycket med en bildskärm ifrån 80 talet som bautastenen på skrivbordet blir faktisk ganska roligt! 🙂 

 5. Maths

  Hmm, på vilket sätt har man ”glömt bort” solen i sammanhanget? Det finns ju massor med ”riktiga vetenskapliga artiklar” i ämnet, t ex Svensmarks och de som motbevisar det han et al kommit fram till. Såg en review artikel i ämnet från 2010 som gått igeom allt som var publicerat  och de kunde inte finna stöd för någon forskning att solen stod bakom uppvärmningen. Har du egen gerillaforskning som tyder på annat? Din personliga åsikt i frågan känns ju inte särskilt relevant…
  Lite märkligt det här, ni brukar ju göra vågen för allt som har med marknadskrafter att göra, nu vill marknaden att det forskars en hel del i ämnet varför är det då fel? För att NI inte tycker det?
  Och på tal om framtidutsikter: Ni hävdar ju att en mer långsiktig hantering av miljön leder till ekonomisk  tillbakagång och misär för jordens befolkning (på tal om alarmister). Vad stödjer ni det på? Hittills har jag inte sett något övertygande bevis för det…

 6. Thomas

  Lars Bern, kan du presentera någon objektiv jämförelse av Corbyns prognoser jämförda med mer etablerade institutioner? Utan en sådan kan du inte säga att hans är bättre.

 7. Holmfrid

  Noterar i dag på Newsmill, att Egypten är världens största importör av vete och att vetepriset gått upp med 114% det senaste året. Al Gores helt meningslösa fantasier om miljön har fått 30% av USA´s veteodlingar att bli etanol i stället för mat. Den stoppade veteexporten från Ryssland har också påverkat matpriserna i Egypten, där 40% av inkomsterna gick till mat före matprishöjningarna.  Enligt Financial Times är nu kapitalflykten från Egypten massiv – 7 miljarder U$ på en vecka.
  Nato vill nu stoppa nedrustningen i EU, där USA står för 75% av kostnaden, som dom lånar från Kina.  Oljepris (103 U$ och kopparpris (10004 U$) stiger pga oron för en genomklappning i Egypten och Somalipirater öster om Afrika.  EU dansar på slak lina.

 8. S.E.Hendriksen

  Problemet er at stillingsbetegnelsen ’Meteorolog’ ikke er en beskyttet stillingsbetegnelse…. alle kan kalde sig for meteorolog.
  WMO er ikke interesseret i at meteorologerne stillingsbetegnelse bliver beskyttet…. så vil de kræve lønforhøjelser.
  Det er netop derfor at så få meteorologer blander sig i klimadebatten… de orker det ikke, alting indenfor meteorologi er topstyret af de Meteorologiske Instituttet bl.a. SMHI og DMI m.fl.
  Lad os alle arbejde på at få beskyttet  *Meteorolog* betegnelsen, det er trods alt dem der arbejder med det vejr der med tiden bliver til klima.

 9. Lars Bern!
  >Nu förklarar man skamlöst alla extrema väderfenomen (som alltid inträffar) med mänsklig påverkan och fortsätter sina krav på systemskiften och ökande skatteuttag.
  ————–
  Jo det är en bra verklighetsbeskrivning. Och följdfrågorna är.
  – Vilka är ”man”?
  – Varifrån får de pengarna att driva det på det här sättet?
  – Vad är syftet?
  För att strida måste man veta vem fienden är och vad hans syfte är.
  Det är inte människor på den här siten som etablerat sig som klimatalarmister som är fienden. De får oss bara att koncentrera oss på fel saker.
   

 10. Maths vem är det du tilltalar med ’ni’ genomgående? Dessutom tycks det mig som om du vänder upp och ner på vad folk faktiskt för fram, iaf vaf jag har sett …

 11. Slabadang

  Thomas!
  Han har en oberoende revision av sina prognoser och slår Met Office och alla etablerade gammeldags institut.Dessutom så är svårighets graden på en nivå som de etablerade meteorologiska instuituten inte ens försöker sig på.Du har en genomrutten intellektuell heder och jag tycker att den avslöjar och representerar ”klimatvetnskapen” mycket väl.
  Ingen av de etablerade instituten förutsåg vare sig ryska värmeböljan eller översvämmningarna i Pakistan och inte heller en kallare vinter än på hundra år och inte heller de snöoväder under dacemebr och januari Corbyn förutsåg redan i Oktober och November.han varnade dessutom för  ett mycket ovanligt väderfenomen iform av snöåskväder i östra USA.
  Att du skriker efter att Corbyn skall bevisa någoting är bara så totalt genomkorkat och dumt så man skrattar Thomass!
  Du har till och med börjat få tomt i skafferiet på ohederliga konstruktioner.Det blir så genomskinligt som man bara suckar Thomas.

 12. Intressant synpunkt Hendriksen!

 13. Lars Bern,
  Jag tycker också att anklageserna mot metrologer missar målet lite. Det är generellt inte sådana som är dom värre alarmisterna. De flesta som benämner sig (eller upphöjs till) ’klimatforskare’ är inte det heller.
  I USA undersökte man TV-metrologers uppfattningar om saken, och nästan 2/3 lutade åt huvudsakligen naturliga orsaker, 1/4 menade att AGW är en bluff.
  Det är väl väder-Pälle som är AGW-galjonsfigur och metreolog. Men när han försvarar sina ställningstaganden på hans AB-blogg visar det sig att hans kunskaper är oerhört grunda.

 14. Tage Andersson

  Meteorologins öde är att ta på sej prognoser långt innan det finns acceptabel metodik. T.ex. startade de första stormvarningssystemen i början på 1860-talet. Ett av engelsmannen och viceamiralen Robert FitzRoy, som 1854 startade Handelskammarens meteorologiska statistikavdelning. FitzRoy var kapten på Beagle, det skepp som Darwin gjorde sin världsomsegling på åren 1831-1836. Darwin skulle vara naturvetare och hålla kaptenen sällskap. FitzRoy var en utmärkt väderobservatör, hans meteorologiska tegelsten ”The Weather Book” innehöll bl.a. en cyklonmodell som var decennier före sin tid.
  Fitzroy’s stormprognoser fick våldsam kritik av samtidens meteorologer, och efter hans för tidiga (självmord) död 1864 drogs prognoserna in. Bara för att återupptas efter några år. Efterfrågan tvingade fram dem. Analogt är dagens klimatprognoser så efterfrågade att de, trots alla svagheter, nog fortlever.

 15. Slabadang!
  För att strida måste man veta vem fienden är och vad hans syfte är.
  Det är inte människor på den här siten som etablerat sig som klimatalarmister som är fienden. De får oss bara att koncentrera oss på fel saker.
  Vad jag kan minnas har Thomas aldrig backat på någon enda punkt men jag kan ha fel. Så varför ödsla energi på att kriga med honom?
  Som man säger och jag menar det. ”Rätta mig om jag har fel”

 16. Michelangelo

  #9# Se dom som terrorister med WMD = Weapon of mass deception.
  DEe som står i frontlinjen är inte nödvändigtvis de som ligger bakom o9ch finasierar – jfr med kamikaze personerna, dvs självmordsbombarna.

 17. Michelangelo #16
  Visst!
  Men mina 3 frågor är trots det obesvarade.

 18. Claudius

  Lars Bern: Brukar det någonstans i de klimatskrifter som passerar Din dator eller Ditt skrivbord förekomma någon diskussion om orsakerna till de klimatförändringar som har inträffat på Jorden under de senaste, säg 200 000 åren?
  Det duger väl ändå inte att, som IPCC, bara säga att ”eftersom vi inte kan komma på någon annan orsak (än människans CO2-produktion) så måste det ju vara den”; och tro att AGW-teorin är det färdiga svaret på alltihop?
  Dagens diskussion förefaller att ha fastnat i frågan om hur stor del av solenergin som stannar i Jorden inkl atmosfären. resp reflekteras bort. Studerar ”klimatvetenskapen” egentligen något som händer eller kan tänkas hända bortom atmosfärens yttersta gräns (utom i viss mån variationer i Solens inverkan, solfläckar mm)?
  Och är det inte just det som den borde göra, om den vill anses vara seriös?

 19. Thomas

  Slabadang #11, var hittar jag denna oberoende revision?
   
  Claudius, hört talas om Milakovitchcykler?

 20. Björn

  Lars B, dagens andra stringenta analys av läget. Varför förmår inte de som framhåller AGW som enda orsak till klimatförändringar, att komma med trovärdiga analyser utan att hänvisa att vetenskapen i klimatfrågan är klarlagd och att konsensus råder. För mig är det detsamma som att säga att jag saknar argument och lägger därmed locket på.

 21. Milankovic-cykler förklarar varken MWP eller LIA …
  De bidrar nog till istidsväxlingarna, men de räcker heller inte som ensam förklaring.

 22. Bo E

  Snip….
  ”Fysiken drar ofta till sig våra yppersta vetenskapliga begåvningar och håller därför en mycket hög standard. Där sätter man upp en hypotes för ett strikt avgränsat fenomen och sedan använder man matematik för att försöka räkna sig fram till en teoretisk beskrivning av fenomenet som stämmer med observationer. Man eftersträvar att begränsa antalet frihetsgrader för att göra problemet matematiskt lösbart. Så gjorde Albert Einstein när han räknade sig fram till Relativitetsteorin och analogin mellan strålning och materia. Han förutsåg atomenergin innan den var empiriskt påvisad.
  Snip..
  Det har pågått en animerad diskussion på J Curryś blog med Claes Johnsson i skottgluggen.(KTH-professor i matematik)
  Han försöker tillämpa ren matematik för att förklara varför vi tydligen inte begriper oss på fenomenet ”back-radiation”….
  Problemet han har är att inte många tycks förstå vad det är han fösöker säga..
  Det är många som inte vill förstå, för allt smör i Småland, (gravy-train…)
  Det är andra som inte hänger med i matematiken..
  Många påstår att han har helt missuppfattat allt…
  Men f..n vet..
  Han menar att back-radiation helt enkelt inte finns i verkligheten..av strikt matematiska skäl..
  Hur var det nu med den purfärska upptäckten att solspisar i öknenklimat  fungerar som effektiva spisar på dagen och som KYLSKÅP PÅ NATTEN, då back-radiation tydligen är som bortblåst, bara man riktar energifönstret åt rätt håll!!
  Kläm på den en stund innan ni far ut i okvädningsord mot Claes Johnsson.
   

 23. Apropå Vetenskap och Vetenskap
  Ur dagens Text-tv:
  ”165 SVT Text         Söndag 06 feb 2011
  NYHETSBAKGRUND Publicerad 6 februari
                                         
  Rapporten om Asiens klimat           
                                         
    Asiatiska utvecklingsbanken varnar   
    för följande problem i framtiden:    
                                         
    * Förändrade nederbördsmönster.      
    * Större variation på monsunregnen.  
    * Höjd havsnivå.                     
    * Översvämningar.                    
    * Intensivare tropiska cykloner.     
                                         
    Studien heter ”Klimatförändring och  
    migration i Asien och Stilla         
    havsområdet” och rapporten väntas    
    släppas inom ett par veckor.         
                                         
                                         
   
  Källor: AFP och TT.”
  Har vi hört det förut?  problem i framtiden? Kommer att?
  Inte visste jag att Asiatiska utvecklingsbanken sysslar med klimatforskning?

 24. magnus

  gå tillbaka och kolla Corbyns prognos för vintern 2010 och se om du verkligen tycker att han är så rätt ute.
   
  ”hell freezes over” etc.
   
  Hur kallt har det egentligen varit i Europa varit sedan jul?

 25. magnus

  Sen tror jag att Corbyns affärside är att säga tvärt om mot de etablerade och casha in vid de tillfällen som de etablerade har fel.
   
  Men det är kanske bara jag (fast det låter onekligen så om man lyssnar på hans prognos för årets vinter)

 26. Claudius

  Thomas #19: Nej. Men däremot Milankovitch-effekten, finns beskriven av Svensmark och Calder i ”The Chilling Stars”.

 27. Jonas B1

  Bo E,
  ”Problemet han har är att inte många tycks förstå vad det är han fösöker säga.”
  Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta.
  ”Hur var det nu med den purfärska upptäckten att solspisar i öknenklimat  fungerar som effektiva spisar på dagen och som KYLSKÅP PÅ NATTEN”
  I öknen är det väldigt torrt, vilket gör att återstrålningen blir väldigt liten. Vad är konstigt med det?
  Att något är litet betyder inte avsaknad av existens.

 28. Bo E

  Jonas B1
  Snip…..
  I öknen är det väldigt torrt, vilket gör att återstrålningen blir väldigt liten. Vad är konstigt med det?
  Att något är litet betyder inte avsaknad av existens.
  Snip…
  Torrt!!!!?
  Hallå….Var det inte spårgasen CO2 som skulle ge den massiva re-generativa återkopplingen temperaturmässigt med tipping points och Gud vet vad????
   
  OT eller kanske inte…
  Vi som byggt förstärkare vet hur joxigt det kan vara att få stabilitet pga positiv återkoppling. — Tror att det lutar åt det hållet när Claes J säger att back-radiation är ofysikalisk pga av sin inneboende instabilitet…. Faktiskt.
   

 29. Pelle L

  Magnus #24
  Och hur kallt var det i Europa fram till jul?
  Vintern är inte slut än.
  Januari har gudskelov inte varit så kallt,
  men vet du hur februari och mars blir?

 30. magnus

  Pelle L
  Det var jättekallt innan Jul. Sen kom Corbyns prognos som sa att det skulle fortsätta i princip hela vintern och att traditionella väderprognoser skulle ha fel. bara om man betalade för hans specialprognos kunde man gå säker 🙂

 31. magnus

  Corbyns prognos kom innan jul, men efter att det hade blivit skitkallt redan i november, varför det inte var ngt ”long shot” att det kunde bli en kall december.

 32. Jonas B1

  Bo E,
  ”Hallå….Var det inte spårgasen CO2 som skulle ge den massiva re-generativa återkopplingen temperaturmässigt med tipping points och Gud vet vad????”
  Vi talade om existensen av återstrålning. Hur vore det om du kunde koncentrera dig på ämnet. Men det är tydligen för svårt för dig? Hur gammal är du?

 33. Thomas

  Bo E, ”Hur var det nu med den purfärska upptäckten att solspisar i öknenklimat  fungerar som effektiva spisar på dagen och som KYLSKÅP PÅ NATTEN, då back-radiation tydligen är som bortblåst, bara man riktar energifönstret åt rätt håll!!”
   
  Vadå purfärsk? Det har varit känt hur länge som helst för den som orkat sätta sig in i saken. Alla föremål strålar ut termisk energi. Om de inte tar emot lika mycket energi som de strålar ut blir de kallare. På natten så är inte återstrålningen från atmosfären tillräckligt stark för att hindra att föremål kyls, speciellt i torr, klar luft, men jag kan garantera dig att du skulle bli långt mycket kallare om du gjorde motsvarande experiment på månen där det saknas luft.
   
  Problemet är inte att ingen förstår Claes utan att Claes inget förstått.

 34. Bengt Abelsson

  BoE, Thomas: Oavsett om vi i öknen använder den klassiska SB-ekvationen eller CJ är fenomenet detsamma – och nyckelordet är TORR – avsaknad av H2O.
  Min matematik räcker inte för att förstå CJ – men det betyder absolut inte för mig att hävda att CJ inget förstår.
  Kanske kan en utvecklad strängteori ge oss mer insikt i vad en  foton ”egentligen” är – eller om den trots allt kan beskrivas som endast en vågrörelse,

 35. Thomas

  Bengt, om det inte finns någon återstrålning, varför skulle det ha någon betydelse om det finns vattenånga i atmosfären eller inte? Man kan inte förstärka växthuseffekten om det inte finns någon växthuseffekt.
   
  Det där med vad saker ”egentligen är” det överlämnar jag åt filosofer. Naturvetare nöjer sig med att beskriva hur de beter sig.

 36. Bengt Abelsson

  Jag har inte riktigt förstått hur värmen kommer tillbaka nedåt – från kallare till varmare – utan att blanda in fotoner, eller ens med. Jag ska försöka läsa på.

 37. Dan

  Bengt, Thomas:
  Här lurar nog en ny upptäkt eller teori runt hörnet.
  Å ena sidan är det svårt att förstå hur kallare kan genom strålning värma varmare, Å andra sidan vet vi av erfarenhet att det i verkligheten ser ut att vara just så.
  Två oförenliga fakta. Det måste till något nytt för att få dem förenliga.
  Om jag får välja mellan CJ och Thomas tror jag att jag sätter några spänn på att det blir CJ som upptäcker den felande länken.

 38. Thomas

  Dan, det finns ingen felande länk att upptäcka! Termodynamiken fungerar utmärkt för den som bryr sig om att sätta sig in i hur den fungerar.

 39. Dan

  Som sagt.

 40. Bengt Abelsson

  Jag önskar att jag kunde vara tvärsäker – livet verkar enklare då.

 41. Peter Stilbs

  Detta med ”återstrålning” verkar vara ett ständigt diskussionsämne.
  Kolla sista illustrationen i detta inlägg
  https://www.klimatupplysningen.se/2010/08/20/varfor-spana-nar-det-redan-finns-experimentella-data/
  för att övertyga Dig om att vattenånga och CO2 verkligen utsänder värmestrålning ( i vissa våglängdsband )
  Att det blir svinkallt i öknen på natten beror på att luften är torr, alltså en effekt av att vattenånga ger en ”växthuseffekt”.
  En ”ideal svart kropp” (som strålar vid alla tänkbara våglängder) utsänder ca 460 Watt per kvadratmeter vid 25 grader C
  Men man ”märker” det inte…

 42. Slabadang

  Peter Stilbs!
  Men men men….att det är just ”snustorrt” i öknen gör den väl alldeles utmärkt till att avläsa CO2 s ”återstrålning”.För det är väl inte ”torrt” också på CO2?
  Är det inte en intressant studie att jämföra natt/dag temperaturer i öknar på samma latitud med olika låg luftfuktighet som utgångspunkt?
   Ett sätt att skilja ut vattenångans ifrån CO2s betydelse för temperaturen.
  Skillnad mellan natt och dag temperaturen med skillnaden i luftfuktighet under samma förhållanden måste väl vara ett bra sätt att mäta skillnader och det går ju även att mäta co2 halt på aktuell plats/område.
  Mäter man de lokala effekterna och sambanden så måste det bli svårt att inte hävda att det också gäller globalt.Att jämföra CO2 flux med tempflux och luftfuktighetsflux i områden där vattenångans lokala växthuseffekt är som lägst borde ge en del svar.Hur ser avkylningstiden ut respektive uppvärmningstiden ut vad blir min och max vid olika lokala förhållanden?
  Är jag ute på en cykeltur?

 43. Holmfrid

  Slabadang #42,
  Ökensand och sten värms till över 60 grader under dagen, på kvällen kondenserar luftens vattenånga på marken när solen går ner,  i luftskiktet över marken faller vattenångans partialtryck i takt med att markskiktet kyls ner av värmeutstrålning  och energibalansen ger en nerkylning av luften ner till minusgrader. I vinterklimat i Norden är temp alltid 5-10 grader lägre vid klar luft och temperaturen faller. Därför har klara/mulna dagar stor betydelse för avlästa temperaturer på marken.  Hoppas cykelturen leder rätt av denna självklara information. 

 44. Peter J

  Skillnaden mellan nationalekonomi och metrologi är att nationalekonomiska teorier kan påverka ekonomin. Metrologer påverkar inte vädret.