Politiseringen av vetenskapliga sällskap

acs logo
Många av världens vetenskapliga sällskap är under stark press att rätta in sig i ledet och hylla IPCC:s klimatteorier. Sällskapens ledningar har uppenbarligen tagits över av aktivistiska påtryckargrupper som har lågt, eller inget, intresse för de vetenskapliga frågorna kring klimatet. Huvudbudskapet i de uttalanden som på senare år kommit från dessa sällskap är en uniform hyllningskör till att ”vetenskapen är avgjord”, ”diskussionen är över” och att världens nationer nu bör satsa allt för att få ned koldioxidutsläppen.
Det är ju ganska anmärkningsvärt, och sorgligt, att sådana sällskap har en så liten respekt för öppenhet och kritisk diskussion, samt att man är så uttalat politiska å sina medlemmar vägnar.
Men det har revolterats en hel del här och var. Det har sänts åtskilliga protestbrev till olika nationella akademiska sällskap – alltifrån brev med enskilda undertecknare till sådana som har haft 100-tals undertecknare. Mönstret är tydligt: ledningen gör politiskt korrekta uttalanden å sina medlemmars vägnar utan att på minsta sätt låta dessa komma till tals. Och varje protest bemöts på samma sätt; med tystnad eller möjligtvis med luftiga avfärdanden. Någon granskning av sällskapens styrelse vill man inte ha. Inte heller någon öppen genomlysning av klimatfrågan.
JoNova berättar om, och förmedlar, det senaste protestbrevet i raden. Det är skrivet av Steven J. Welcenbach från American Chemical Society (ACS). Han inte bara förklarar att han, liksom så många andra, tänker lämna sällskapet. Dessutom tänker han arbeta aktivt för att sällskapet skall bli av med sina offentliga medel. Och han föreslår också att han och alla andra vetenskapsmän som tröttnat på de existerande sällskapens politiska korrekthet bildar en ny, gemensam organisation där man verkligen håller sig till god vetenskaplig metod och etik.
Ja, kanske detta är en lösning? Att stanna kvar i sällskapet och försöka påverka det den vägen verkar inte ge något resultat. Å andra sidan så är detta också en fråga om att bevara och behålla många prestigefyllda varumärken (tänk Royal Society t.ex.).
Ingemar Nordin 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Slabadang

  Politiseringen är farlig!
  NIWAs temperaturkurva för NZ var en föfalskning.Nu kommer krav på revision av de Australienska temperaturerna.NASA står inför samma krav och Hansens sytematiska ”våg” (historiken blir alltid kallare varteftersom) nu är Hansen svaret skyldig på varför han ändrat de amerikanska temperaturerna efter 1999. Det luktar ruttet ägg om de globala temperaturerna.
  http://joannenova.com.au/
  Kolla in NASAs ”justeringar” å vilken överraskning?? Va blev det kallare retroaktivt på 30 talet och varmare i nutid? Va egendomligt att de bara upptäckt ”fel” åt samma håll hela tiden.UHI effekterna var tydligen väldigt stora på trettiotalet kan man tänka.Massor med flygplatser och airconditions i varenda bondgård.Satellitmätningar visar UHI effekter på två siffriga celsiusgrader.Men Jones och Hansen är överens om att det bara är max en halv grad så de så.
  http://stevengoddard.wordpress.com/2011/02/15/data-corruption-at-giss/
  Titta på den ”blinkande animationen” så syns ”justeringarna tydligt.

 2. D Lundkvist

  Ni som inte läst Willis Eschenbach artikel, I Have a Stake In the Outcome, på WUWT, gör det. Det är en underbar och svidande vidräkning med IPCC och klimatvetenskapen. 🙂
  <a href=”http://wattsupwiththat.com/2011/02/13/i-have-a-stake-in-the-outcome/”>I Have a Stake In the Outcome</a>
  Ett litet citat och aptitretare:
  ”Some people think the IPCC should be disbanded. I’m not one of them. […] I think disbanding the IPCC is a bad idea. Instead, I think that we should take the IPCC to the crossroads at midnight and pound an aspen stake through its heart, stuff its head with garlic, and scatter the remains to be disinfected by sunlight so it can never, ever rise again.
  Let me give you a list of my reasons why this is the preferable outcome, in no particular order: …”

 3. Ann L-H

  En stor del av IPCCs historia kan härledas till ICSU (International Council of Science Unions). 
  ICSU säger om sig själva att de ”works at the intersection of science and policy”.
  Vad/vem ligger bakom den organisationen och hur hamnade Bert Bolin där redan 1962? 

 4. Kerstin

  Man får väl bara önska Steven J. Welcenbach lycka till om han nu skapar ett nytt vetenskapssällskap. Med sin lysande vetenskapskarriär kan han säkert locka med sig många framstående kemister.

 5. Peter Stilbs

  Kerstin, Du kommer bara med bittra sarkasmer utan substans om saker Du inte verkar ha insikt i – kanske Din tro rubbas ? Eller vad ?
  Re ACS så har jag själv i flera år utan framgångsökt få redaktör Rudy Baum att svara på eMail eller att ta in artikelkommentarer bland ”letters” i Chemical & Engineering News (ACS medlemstidskrift).
  Senaste månaderna har han bl.a. förolämpat Fred Singer på ledarplats, och tagit in två helsidesariklar om Oreskes & Conway’s bok. Stödet till EPA.s klassificering av CO2 som en förorening är väl konsoliderat i varje nummer.

 6. Michelangelo

  Det är väl sällskap med bra varumärken och engagerade medlemmar som är lättast att ”kapa”.
  Gå in med en ny styrelse som lovar ökade medel och PR så
  ger väl sig alla introverta träbockar för den nya tidens friska fläkt som kommer löften om lobbying, ära som remisslinstans och pengar från politikerna.
  Kolla med vilken ”ideell ” organisation som helst, gräsrötter som jobbar ideellt och styrelse och VD:ar som skor sig .

 7. Michelangelo

  ” Att stanna kvar i sällskapet och försöka påverka det den vägen verkar inte ge något resultat.”
  Självklart skall varje anständig medlem gå ur ett sådant sällskap.
  Den politiska kraften hos varje sådant sällskap baseras på medlemsantalet . Varumärket krymper om medlemsantalet krymper.
  Då minskar även intresset från organisationskaparna – de får mindre betalt !

 8. Apropå vetenskapsfilosofi: Vill bara tipsa om en artikel i SvD om Nils Uddenbergs nya bok om psykiatri. Vad har det med klimatet att göra? Jo, ganska mycket. Uddenberg har en mycket sund syn på vad vetenskap är och vad den kan åstadkomma. Denna grundsyn kan föras över på många, om inte alla, områden, t.ex. klimatforskning.
   
  Psykiatri kan vara vetenskap när den diagnostiserar enstaka sjukdomar som antas finnas i hjärnan och söker botemedel i form av mediciner. Men kan vetenskapen för den skull förklara människan. Uddenberg tvivlar starkt på det:
  http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/psykologi/kan-manniskan-forklaras-vetenskapligt_5943157.svd
   
  På samma sätt är det förstås vetenskap när man genom strikt fysik kan modellera växthuseffekten, samt påvisa den i laboratorieexperiment. Men att sedan förklara hela jordens klimat, eller diktera vilken politik som ska föras är inte vetenskap utan politik och filosofi.

 9. VoF – någon!?
  Vad kan Per Edman öht om vetenskap? Mötes- och styrelsejunkie ….

 10. Loyal Society = estalkt valumälke? Oldfölande Mao Tse Dong applådelal, glön diktatul äl flihet, blavo, blavissimo!

 11. Ingemar
  >Sällskapens ledningar har uppenbarligen tagits över av aktivistiska påtryckargrupper som har lågt, eller inget, intresse för de vetenskapliga frågorna kring klimatet
  —————
  Sällskapens?  Pluralis alltså. Det vore mäkta intressant att studera hur många och på vilket sätt. Om inte annat för att avfärda spekulationer om en konspiration eller medveten politisk aktivitet från någon speciell grupp.

 12. ThomasJ

  Jo Nova etCons kör rätt hårt iaf:  😀
  http://joannenova.com.au/2011/02/announcing-a-formal-request-for-the-auditor-general-to-audit-the-australian-bom
  Mvh/TJ

 13. Argus

  Loyal sosajeti…. Kul
   
  Åsså PNAS, Nature, Science…… scam!
   
  O tempora, o mores!

 14. ThomasJ

  Ann L-H #3: Läsvärt från Donna Laframboise:
  http://nofrakkingconsensus.wordpress.com/2011/02/15/an-ipcc-history-lesson/
  Mvh/TJ

 15. Adolf Goreing

  Angående anammande utan kritik och granskning. Här hemma har jag två gånger skrivit till Naturvetarnas styrelse för att få en insyn i processen i hur man kunnat anamma IPCCs policies som sina egna. Min gissning, tyvärr, är att man inte ens har läst IPCC-rapporterna. Man har definitivt inte tagit till sig den kritik som finns och avvikande meningar viftas bort på känt maner, som har föga med just naturvetenskap att göra. Just ”Naturvetarna” har inte särskilt många naturvetare längre utan där huserar alla med preficen, eko-, miljö-, osv. Kunskapen om klimatsystemet, kemi och fysik är klen och det är tyvärr därför inte konstigt att det är (traditionella) ingenjörer som är de mest kritiska rösterna.
  Angående temperaturkurvorna från GISS. Jag litar inte på Hansen MEN kurvorna visar temperaturavvikelse (anomaly) från medelvärdet inte absoluttemperatur. Dvs allteftersom medelvärdet ändras -dvs ökar – pga av de högre värdena sent i serien – så måste ju de tidigare ”anomaly”värdena relativt minska. Dvs. kurvan börjar luta mer brant uppåt. Det är säkert mer än så, ”kalibrering av data” osv. Men jag borde ha rätt om effekten i serien? Rätta mig gärna!

 16. Zeb Macahan

  Jag tror det vore direkt livsfarligt för AGW-skeptiska forskare att starta ett konkurrerande vetenskapligt sällskap. Då blir ju antalet AGW-skeptiker inom respektive vetenskap direkt mätbart och i värsta fall för litet för att framstå som relevant.
   

 17. Mikael #8
  Det lite märkliga är ju att precis samtliga AGW-anhängare och än värre AGW-hotstroende är helt blinda på den fläcken.
  Hoppet från enkel strålfysik i ett laboratorium ..
  .. till styrning/reglering av hela planetens atmosfär, klimat, temperatur, moln, vatttenånga osv ..
  .. är så gigantiskt gigantiskt att man bara baxnar! Att det finns de som på fullt allvar hävdar att man inte bara kan göra det, utan även titta hundra år in i framtiden är än mer hisnande.
  Varenda en som utfört ett olinjärt experiment, med bara några få frihetsgrader, kanske bara med friktion och ett litet glapp som olinjäriteter, och försökt förutsäga vad som händer en bit bortom experimentet, i tiden eller testdomänen, vet vilket nonsens som kan komma ur sådana ’prediktioner’, vet vilka fel som uppkommer, fortplantar sig och mångfaldigas.
  Varenda en med minsta lilla erfarenhet av att modellera dylika processer vet detta. Klimathotsanhängarna inte bara förnekar detta implicit, utan gör precis allt för att aktivt blunda för detta. Fast till saken hör förstås också att många av dem totalt saknar kunskap, förståelse och expertis på området. (Och vi vet ju att samma sak gäller statistik, och tolkning av brusiga och glesa datapunkter)
  Men ändå, det är störande att verkligen ingen (på AGW-sidan) höjer rösten om sådant. Så total kan inte okunskapen vara där.
  (Vi har fått höra lite försynt mummel om ’osäkerheterna’ och att man/IPCC måste vara mer öppen med att redovisa och erkänna dem, vilket här helt sant, men osäkerheterna pga av de gigantiska sprången man vill ta ut i otestat ’ingemansland’ avseende klimatet är ohyggligt mycket större än dem man nu mumlar om ..)

 18. Ann L-H

  ThomasJ – #14 Tack, det finns många stenar kvar att vända på och det känns tryggt att Donna Laframboise gräver vidare. Visst var det snack om en kommande bok från hennes penna?
  Frågan om ICSU blir mer och mer intressant. Vem sponsrar och hur kunde B. Bolin hamna ”så rätt” redan 1962? Vad betyder ICSU för dagens IPCC-arbete? 

 19. Ingemar

  Michelangelo #6,
  Du beskriver nog rätt väl hur det går till. Alla föreningar vill väl ha en god ekonomi, kunna arrangera festliga ’events’, och visa sig vara allmänt betydelsefulla i ett samhälleligt sammanhang. Och de drivkrafterna kan vara tillräckliga för att sätta utåtriktade och PR-smarta individer i ledningen. Att man sedan hamnar i ett läge där man sålt ut öppenheten, den akademiska friheten och det kritiska tänkandet, var det kanske ingen som tänkte sig från början.

 20. ThomasJ

  Adolf G. #15: Att ingenjörer ofta tillhör den kritiska skaran stämmer, men inte alltid… M:s nye talesman i Energi/Miljö/Klimat-frågor är civ-ing. men har inte det minsta av kritisk uppfattning/åsikt till ’gängse’ [AGW-]religion. Han är förvisso rejält mkt trevligare att lyssna på än företrädarerskan (S. Arkelsten) i sakfrågorna räcker detta ej ett jota. 
  I måndags presenterade han nåt ’nytt’: ’Miljö-Moderaterna’… suck! Det är så lågt att Glocalnet borde vara grön av avund…  :mrgreen: 
  Ann L-H #17: Stämmer, Donna håller på med sin bok, tror den är väldans nära publicering – spännande!  😀 
  Mvh/TJ 

 21. ThomasJ

  F.ö. är det just ny utrikesdebatt, direktsändning i P1 – OBS! ej nyttigt för svaga hjärtan… Kerstin Lundgren (C), nyss: ”…måste verka för globala klimatavtal…, hållbar utrikespolitik…”  Jösses! 🙁
  Mvh/TJ

 22. Bertel

  ThomasJ # 20
  Med lätt hjärtklappning har jag följt debatten. ”vi måste vara beredda att inom några år kommer det finnas tiotals miljoner klimatflyktingar att ta hand om mm, mm”

 23. Michelangelo

  #18# Jo det finns otaliga exempel på det – tyvärr.
  Från början ideella föreningar som startades och drevs av ideella eldsjälar men som blivit kapade av högavlönade strebers. 
  Med tanke på  prins Charles yttrande så torde väl rätt många i Royal society fundera på ett namnbyte eller föreningsbyte ?! Känns som begreppet  Royal har solkats ned.

 24. Michelangelo

  #21# Är det Svenskar man tänker på då ?

 25. L

  Risken är att om man stängde ute riksdagsledamöter som tror att klimat och politik hör ihop, blev det ganska tomt i Riksdagshuset.
   
   

 26. Kent Forssgren

  Skippa konspirationsterorierna! Hon kanske har rätt? Donna Laframboise, en skärpt dam.
  Har jag missat denna länk på TCS? I så fall ändå värd en repris.
   
   
  It Isn’t a Conspiracy – It’s Just Money, Fashion & Power
   
   
  ….This is no joke. If much of the world were to suddenly snap out of it and realize that global warming has been seriously over-hyped, very large and powerful companies in wealthy and influential sectors of the economy – energy, insurance, and finance – would lose hundreds of billions. Furthermore, some CEOs would lose their jobs. Others would suffer severe blows to their reputations.
   
  This means that some of the largest corporations on the planet now have a built-in, compelling need to keep feeding the green hype machine…
   
  http://nofrakkingconsensus.wordpress.com/2011/02/14/it-isnt-a-conspiracy-its-just-money-fashion-power/
   
  February 14, 2011

 27. L

  Kent F, Donna har helt rätt och dom kommer att förlora massor. Om inte förr så om klimatet vägrar lyssna på politikerna och blir ännu kallare…

 28. christer löfström

  TomasJ #19
  Vem är moderaternas nye talesman i Energi/Klimat/Miljö-frågor?

 29. #25 Kent
  På den punkten är inget under solen (eller kjolen, makt är sexigt).
  Minns inte när jag skrev detta, http://www.frihetsportalen.se/2010/12/maktspel-i-naturkulissen/
  Men som man kan se av de citat jag bifogat på slutet är det gammal insikt om poilitiken.

 30. Kent Forssgren

  Mats Jangdal # 28. Läsvärd text på din sajt.
  Detta citat var dubbelt träffande! Politik är en underavdelning av meteorologin – läran om hur vinden blåser, Edouard Heriot
  Med andra ord kan politiker inte se mer än två veckor framåt.

 31. Helge

  Klart man ska stanna kvar och se till att charlatanerna slängs ut. Om extrema grupper börjar använda svenska flaggan som symbol, inte ska vi andra sluta använda flaggan, tvärtom, börja använd den mer. Om AGW extremister börjar ta över en förening, se till att de kommer bort, givetvis med demokratiska metoder och enligt stadgarna för föreningen. Man kanske tom ska gå med lagom till årsmötet om man inte var med innan och rösta in någon med sans och balans.

 32. Ingemar

  Helge #31,
  Min instinkt säger mig att du har rätt. Vi måste slå charlatanerna på deras villkor. In och jobba!

 33. Ingemar

  Nu är det ju i allmänhet en valberedning som lägger fram förslag, och de jobbar ju oftast utan att man som vanlig medlem inte har någon insyn. Måste man ha egna förslag? Eller räcker det med att man föreslår de närvarande medlemmarna att rösta nej? Kanske bör man redan tidigare ha föreslagit att styrelsen inte skall få ansvarsfrihet?

 34. Helge

  Visserligen brukar det vara en valberedning, men man får normalt anmäla helt nya namn vid årsmötet, sen måste det dock vara en majoritet som röstar för förslaget…

 35. Tage Andersson

  Adolf G. #15
  GISS kör med fix referensperiod, 1951-1980. Eftersom vi haft uppvärmning efter ca 1975 fås nu (än så länge) positiva anomalier.

 36. Adolf Goreing

  #35 Tack! min förklaring räcker ingenstans alltså. Då är det faktiskt något fuffens, läs:kalibrering på gång?

 37. Ingemar

  Helge #34,
  Visst måste man ha en majoritet med sig om man vill vinna just då. Men syftet kan ju också vara att få medlemmarna att för en gångs skull själva ta ställning. Jag ser detta som en poäng i sig, även om det inte leder till någon förändring i nuläget. Vid nästkommande årsmöte så har kanske både valberedning och medlemmar hunnit tänka till lite noggrannare …

 38. Slabadang

  Kent F!
  Klimathotsberoendet har många offer?
  Vilken sits de satt sig själva i voine… voine…. voine och helt utan alternativ eller avänjningsteraier.:) 

 39. ThomasJ

  L #25: Det vore la ingen ’risk’ – tvärtom ett stort steg framåt… oder?  😉
  Mvh/TJ

 40. ThomasJ

  christer l. #28: Namnet lyder: Lars Hjälmered.
  Mvh/TJ

 41. L

  ThomasJ #39, för alla utom dom själva vore det strålande. Dom är i alla fall på tok för många i det huset, en halvering vore en bra början.

 42. Helge

  Ska jag vara ärlig så känns alla etablerade föreningar inklusive de politiska partierna som särintressen, utan folklig förankring, med för mycket ”makt” idag, och några alternativ finns egentligen inte. Gick själv med i ett parti och blev aktiv i höstas. Sitter idag i en kommunal nämnd. Bor i en kommun med ca 60.000 invånare. Partierna består av ca 20 aktiva medlemmar vardera. Medelåldern är hög så 10 av dem tar kommunala uppdrag så det är svårigheter att besätta alla nämnder. Demokratin är som jag ser det därmed i fara. Är det likadant i föreningarna så har de spelat ut sin roll. Tur nätet finns för att skapa debatt och för att sprida kunskap, men hur påverkar man besluten, de tas ju trots allt av partier och föreningars styrelser? Finns nog inget annat vis än att sansade personer åter går och blir aktiva i både partier och föreningar, demokratin är uppbyggd på att medlemmar engagerar sig.

 43. Helge

  # 42 var avsedd att kommentera #37

 44. ThomasJ

  Helge #31: Precis så tänkte jag oxo, fast tvärtom, tills för ~ 10 år sedan. Vá ph**n, stå på utsidan och kasta sten på ytterväggen leder ju till intet, nja måhända ett/annat blåljus isf… 😉
  Ergo intogs aktiv position inom politiken vars erfarenhet (idag) ger/är oomkullrunkeliga fakta att detta är identiskt med rollen á la Lenins nyttiga idiot(i). Detta på det politiska planet.
  I varierande andra uppdragspositioner, styrelser etc., har jag erfarenheterna att där (oftast) förekommer/härskar ett tänke av görligaste optimum för det representationen/uppdraget innehåller/-bär och det med 100++ beaktande av alla ingående parametrar och dessa i synnerhet liggande på rejält långfristiga perspektiv. I detta skiljer sig politiken, då denna bara räknar i (max) 4-årstermer – letalt i min mening.
  Ökensträckan till inflytelsefullhet inom offentligheten är inte enbart längre än Gobi-öknen är bred, den är oxo rejält minerad av explosiver typ politisk korrekthet, bluff/båg, lögner, fallgropar,… osv.
  Återknytande till ’Vetenskapens samhälle’ (SMHI) är/kan följande (skröna?) vara tjänlig:
  SMHI uppdrager en person i norr att lämna temp-data 4x/dygn. Personen rapporterar: idag = -22 C, nu -23 C, nu -21 C, osv. går det en vecka + lite till. Så, SMHI tycker dessa ’rapporteringar’ är lite ’konstiga’ och ringer upp personen ifråga: ”Du, erm.., rapporterar temperaturer si-och-så, emedan de när-/omkringliggande rapportörerna anger -38, – 36, -37 C grader kallt. Kan du vänligen förklara?”
  ”Jo, men det är utomhustemperaturerna de rapporterar!”
   😉
  Mvh/TJ

 45. ThomasJ

  Tänk om ’Fredrikar’, ’Larsar’, ’Sofior’ + deras lakejer kunde ta till sig detta: Just for a start, that is…:
  http://www.youtube.com/results?search_query=martin+hertzberg&aq=f
  Mvh/TJ

 46. #44 ThomasJ
  Den gamla historien handlar om Enok Sarri, same och väderobservatör i Nikkaluokta, Gällivare kommun, åren 1950-75. Han spådde även väder i fiskmagar o.dyl och hävdade att han träffade bättre än SMHI.
  Historien är från 50-eller 60-talet. Myrheden i Skellefteå kommun i Västerbotten, alltså precis söder om länsgränsen från Sarris Norrbotten, slog den 10 januari 1950 svenskt rekord i kyla med -45,6°C.
  Detta gick tydligen Sarris är förnär, att en ort söderut var kallast. Det påstås att han ofta frågade vad de hade haft i Myrheden (murheden, med hans dialekt) innan han redovisade temperaturen i Nikkaluokta. Så vid något tillfälle lär han glömt av att fråga och kunde redovisa han haft -38°C under natten. Varpå kontakten vid SMHI svarade att det var kallt, men i Myrheden har de haft -40°C utomhus i natt.
  Repliken kom snabbt från Sarri, -Jasså, menar du utomhus!

 47. ThomasJ

  Mats J #46: Tack för info.  😀
  Myrheden ja…  revival in me mind… 😉
  Mvh/TJ

 48. Karin

  ThomasJ #45
   
  Tack så mycket för länken! Mycket givande! 🙂