Tvågradersmålet är lika med katastrof

Framtidsverket presenterar en ny skrämselartikel av James Hansens och Makiko Sato. Hansen och Sato benämns förresten som två av världens ledande klimatforskare. Att Hansen är känd vet vi, men Satos namn hade jag faktiskt inte stött på tidigare. Tittar man dock på Satos bibliografi så framgår det klart och tydligt att Sato länge samarbetat med Hansen, vars namn återfinns i nästintill alla studier som Sato varit med om att producera.
Hansen (för det är utan tvekan han som spelar första fiol) resonerar på följande sätt:

 • Jordens medeltemperatur är nu bara ungefär 1°C lägre än de högsta temperaturerna under mellanistiderna de senaste 800 000 åren då haven stod väsentligt högre än idag.
 • Jorden är därför just nu på vippen att få uppleva ett ”albedo-omslag”, vilket innebär att en mycket liten ytterligare uppvärmning i global medeltemperatur räcker för att orsaka en oproportionerligt stor temperaturhöjning vid polerna. Detta skulle i så fall kunna leda till en isavsmältning som höjer haven med flera meter före år 2100.
 • Satellitmätningar av massan i de stora istäckena på Grönland och Antarktis motsäger inte att isförlusten fördubblas vart tionde år, vilket skulle kunna ge cirka 5 meters havshöjning inom 90 år.
 • Slutsats: Att sätta mål som medger att den globala medeltemperaturen ökar med 2 grader Celsius är dåraktigt. Nu krävs en snabb nedskärning av koldioxidutsläppen från fossila bränslen om mänskligheten ska lyckas bevara en planet som liknar den där civilisationen en gång uppstod.

Hela artikeln finns här.20110118_MilankovicPaper

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ingemar

  Jag tror att James Hansen sett för många katastroffilmer från Holliwood. Enligt beräkningar så har det inte så stor betydelse för albedot ens om all havsis skulle försvinna vid nordpolen under sommaren eftersom den inkommande solstrålningen ändå är så liten där. Om han är bekymrad om albedot så borde han vara betydligt mer intresserad av molnbildningen på resten av klotet.

 2. Dan

  Extraordinära påståenden kräver extraordinära bevis.
  Det är väl där någonstans man tappar bort oss icke-frälsta.

 3. Håkan Bergman

  OT, hon som bestämmer håller på att vakna:
  http://www.solen.info/solar/

 4. Inge

  På Bronsåldern var det ju ungefär två grader varmare än nu så det låter inte särskilt katastrofalt, snarare behagligt.

 5. Arne

  Blablablablablablablablablablablablabla….Vem orkar lyssna på alla skrämmande artiklar längre?? Inte många, förutom de redan frälsta.
  Själv är jag dödstrött på att höra eländet. Om jag gör något för att dra ner på eller ställla om min energikonsumsion så gör jag det för att spara pengar ,inget annat.

 6. pekke

  Undrar vad alarmisterna skulle tycka om den här temperaturkurvans trend från England kombinerad med de ökande globala CO2-utsläppen ?
   
  http://c3headlines.typepad.com/.a/6a010536b58035970c0120a7c87805970b-pi
   
   

 7. Det finns skäl att ifrågasätta detta som kallas ”albedoomslag” vid polerna. Såvitt jag förstår reflekterar öppet vatten sol mycket bättre än snö och is.
    Orsaken är att ljus från solen vid polerna träffar vattnet i låg vinkel och allt reflekteras bort. Satellitbilder som tycks visa vatten som svart eller mörkblått tas ur helt annan vinkel.
    Antagligen reflekterar snö och is ljus i sämre än vatten i låg vinkel, helt enkelt för att det är diffusa ytor. (Vilket reflekterar mer ljus, en spegel eller ett vitt A4-papper?)
    Om man tog en satellitbild från solljusets utreflektionsvinkel vid polerna skulle man, får vi förmoda, från vattenytor se en ett bländade sken av all reflekterad strålning. Vattenytors goda reflektionsförmåga gäller iofs bara vid låga vinklar – men vid polerna ligger solen *alltid* lågt.
  –Ahrvid

 8. Håkan Bergman

  Ahrvid #7
  ”men vid polerna ligger solen *alltid* lågt.”
  I synnerhet i September och framåt när isminimum i Arktis inträffar, sen blir det snabbt närmast totalmörker. För Antarktis gäller väl att inlandsisens och shelfisens yta knappast påverkas alls, alltså inte mycket till albedoändring där.

 9. J-O

  Jorå Hansen och Sato har jobbat  ihop en hel del. Här kommer en länk från WUWT där 1934 skall tas bort som det varmaste året i GISS serien.
   
  Man hyvlar lite här och lägger till lite där och si där så var 1998 varmast.  Men nu vet vi ju att det var varmt och gott 2010 så lite mickel med siffrorna så
   
  http://wattsupwiththat.com/2010/12/25/do-we-care-if-2010-is-the-warmist-year-in-history/
   

 10. Peter Stilbs

  J-O #9 – får mig att tänka på en kollega i Nya Zeeland som fick en ny Japansk forskarstuderande – hon fick fram de mest perfekta räta linjer från sina mätningar man kan tänka sig.
  Efter lite undran frågade professorn hur hon bar sig åt – ”Jo, jag mäter första och sista punkten – sen fortsätter jag med de andra – ligger de inte på den räta linjen förkastar jag dem”
  Sant – jag lovar.

 11. J-O

  tja , trodde först att ”Framtidsverket” var ytterligare en myndighet som glatt sätter spätt på mina surt hopskrapade skattemedel.
   
  Nu var det ju bara en i raden i eko-lobbyn …
   
   

 12. J-O  #11
  värre än så, majoriteten av artiklar var från riktiga AGW-alarmister

 13. Ingemar

  Här är en postning om en artikel som direkt motsäger (om vi räknar datorsimuleringar som motbevis) Hansens farhågor.
  Their conclusion is that ”even dramatic perturbations of summer sea-ice cover in the Arctic are reversible on very short timescales of typically two years. This suggests that a so-called tipping point, which would describe the sudden irreversible loss of Arctic summer sea-ice during warming conditions, is unlikely to exist.”
  http://www.thegwpf.org/the-observatory/2423-no-arctic-tipping-point.html
  Om jag fattar det rätt i hastigheten så beror det på en annan mekanism än en låg instrålningsvinkel från solen. När isen är borta på sommaren så kan havet göra sig av med mer värme, säger de.

 14. Slabadang

  Nu kan villkoren för MSM och Public service ändras på allvar!
  Som ett exempel på den bristande tilltron för MSM SVT/SR är Olle Anderssons kritiska artikel på Newsmill ett mycket bra exempel.
  Han väljer att dra en röd tråd mellan Assangeaffären Thomas Quick
  och Da Costa fallet på hur taskig och partisk journalistik kan få katastrofala följder.Han påvisar hur i det här fallet är radikalfeminstiska sympatier och världsbilder inom journlaistkåren gjort den inte bara partisk utan rent propaganditisk och utan intresse av motstridig fakta.PÅ MSM redaktionerna har de till och med gått så långt att de angripit budbärarna av konfornterande fakta.
  Vi känner så väl igen beteendet i klimatfrågan och det gör att den journalistiska makten måste diskuteras och granskas i sin helhet.
  Deras problemformuleringsmonopol kommer att granskas på helt nya villkor.Skälen är i grunden en demokratisk ordningsfråga.
  Journalister har makt och måste därför granskas och inte som nu på sina egna villkor utan på demokratins grundfundament nämligen att den som har makt och förtroendeställning har också en SKYLDIGHET att bemöta kritik och inte som det är nu när de har lust eller gömda bakom redaktionsdörren med ledare och artiklar som faller under deras envägskommunikativa bekvämlighetsflagg.
  De kan idag välja om de vill bemöta kritik eller ej och den makten kommer att tas ifrån dem.Viss kritik kommer de TVINGAS bemöta på neutral plan på lika villkor ”live” med de kritiker de har.
  Nyckeln är att krtiken av SVT/ i första hand och av MSM i andra blir registrerad sammanställd och tydlig för alla parter.Inte bara ris är viktigt utan även ros måste komma fram. Vi får ytterligare en möjlighet till en mer nyanserad bild av oloika frågor samtidigt som vi kan stampa ideologiskt korrupta osakliga journalister med blydojjans kraft på tårna.En ytterligare mycket viktigt att kunná skilja mellan fakta och tyckande.
  Olle Andersson pekart på ett mycket tydligt hyckleri på ledearredaktionerna om öppenhet.Där journalister kräver öppenhet av alla andra men sitter själva i en redaktionell bunker där vi inte får insyn i de bakomliggande övervägande som gjörs inför varje artikel och artikelserie och de bestämmer själva om och när de skall öppna bunkerdörren.
  Vi börjar bli för många som tröttnat på inavel arrogans maktfullkomlighet i den journalistiska bunkern. Debatter om journalistik förs inom klubben för inbördes beundran som i publicistklubben där de haussar varandras märkvärdighet betydels och duktighet.Men om du sprkar in dörren till bunkern och släpper in dagsljus så flyr de som ett gäng kackerlackor in i mörka hörn och gömmer sig till skydd mot kritiska frågor och kritisk granskning.
  Decennier av demokratisk oordning och skev maktbalans når sitt slut.Att inneha stor opinions bildande makt utan motsvarande ansvar var en ”fringis de ibland utnyttjade intill propaganda in absurdum.

  Jag menar att detta är grundorsaken till att folk har så lågt förtroende för jornalister och journalisterna själva gör INGENTING åt grundorsaken till det låga förtroendet.Det har varit ledare och ariklar i MSM där de försökt ge bilden av dem själva som de ””seriösa” journalisterna medan majoriten av kommentarerna förklarar bristen på seriositet opartiskhet och saklighet som tvärt om vara det stora problemet med MSM.Självbilden är nog artigt uttryckt ”lite skev”.
  Hur skapar man då en bättre ordning utan att trampa journalistisk integritiet och frihet på tårna till förmån för ett strörre förtroende för Public service och media? Anmäler man dem? Nej det vet vi att det inte har hjälpt någonting för att stävja journalistiskt missbruk? Böter? Nej?
  Nu arbetas det intensivt med mitt förslag och än så länge bakom lyckta dörrar.Det är inte de i bunkern som ska handha frågan då de är part i målet.Förslaget är riktat direkt mot läsare och licensbetalare och blir en demokratisk fråga om vilken media vi vill ha och hur och enligt vilka normer den tjänar oss medborgare bäst.
  Jag tror att förslaget kommer att sättas på plats i en form eller annan och rätt skött kommer det bli en helt ny förebild för hur man skapar media i ett land med ett berättigat intjänat förtreonde.
  Taskig slafsig partisk osaklig journalistik kommer att bedrivas med en helt ny risk för journalister att ta hänsyn till när de knappar på tangentbordet eller klipper och klistrar på redaktionerna.Ett nytt mycket viktigt grepp för att höja kvaliten på journalistiken.
  Förslaget är i första hand skapat med fokus på public service.
  Öppenhet
  Frihet
  Ansvar
  Redovisning
  Är ledorden för förslaget.
  Målsättningar:
  Ett högre förtroende och förståelse för svensk media.
  En mer dynamisk samhällsdebatt
  Bättre kommunikation mellan mediakonsumenter och mediaproducenter
  Ökad saklighet och opartiskhet.
  Sammanfattning.
  En bättre fungerande och än mer tillitsfull samhällsdebatt och därigenom bättre fungerande demokrati.
  Går det att organisera och genomföra? `You f….n bet!! Det är bara att fråga tittare väljare och lyssnare vad de tycker så är det självklart att public service kommer av anständighetsskäl få anpassa sig efter vad de som pröjsar kalaset faktiskt förväntar sig och har rätt att kräva!!
  Varför har ingvar Kamprad högre förtroende än Public service?
  Varför har inte 100% förtroende för public service?
  Är inte det ett mål att sträva emot?
  Så vad är det som saknas??
  Glöm inte detta inlägg!

 15. Håkan Bergman

  Slabadang #14
  ”Journalister har makt och måste därför granskas och inte som nu på sina egna villkor utan på demokratins grundfundament nämligen att den som har makt och förtroendeställning har också en SKYLDIGHET att bemöta kritik och inte som det är nu när de har lust eller gömda bakom redaktionsdörren med ledare och artiklar som faller under deras envägskommunikativa bekvämlighetsflagg.”
  Journalister har förvisso makt, men var i vår författning har dom getts en förtroendeställning? Finns bara en väg ut, avskaffa alla offentliga media, inga kompromisser där!

 16. Lena Krantz

  Hmm…kanske behöver man egentligen bara luta sig tillbaka och åse Hansen et al skriva sina domedagspredikningar som kommer att självdö p g a sina enorma överdrifter.
  Hansens ord bär sin egen undergång skulle man kunna säga.

 17. Hansen och Sato är inte alls några LEDANDE klimatforskare. Hansen är en KÄND klimatforskare, vilket är något helt annat. Eller kanske han borde kallas ökänd?
  Ledande forskare är någon som har fört vetenskapen framåt. Det har ingen av de kända klimatpanikmakare som gärna vill framstå som ledande klimatforskare.
  Annars ser vi ju de vanliga buzzorden, ”skulle kunna” och ”motsäger inte”. Visst, visst. En stor rymdsten skulle kunna slå ned på GISS’ huvudkontor nästa vecka. Jag ser inget som motsäger den hypotesen. Evakuera till Kalifornien genast!
  För övrigt krävs det väl matematisk i den högra skolan, obegriplig för vanliga människor, eller för den delen människor bevandrade i vanlig naturvetenskap och vanlig matematik, för att kunna komma fram till att havsytan kommer att stiga med flera meter innan århundradets slut.

 18. Slabadang

  Håkan Bergmsn!
  För mig handlar det inte om vem som äger eller styr media.För mig handlar det om innehållet i förhållande till det formulerasde demokratiska uppdraget och funktionen.Opartiskheten sakligheten och oberoendet har en stor poäng och demokratiskt värde.Vem som levererar public service är egentlign ointressant det är kvaliten som är viktigast och det finns med garanti asndra producenter än SVT/SR som skulle lpösa uppgiften bättre helt eller delvis.
  Man får inte blanda ihop företaget SVT som ett villkor eller definition för public service utan bara som ett konkurensutsatt exempel på hur det kan levereras.
  Vågar man släppa tanken på SVT/SR som monopol och fundera över hur alternativen skulle fungera så måste man i så fall värdera om uppdraget om opartisk saklig och oberoende information har något värde över huvudtaget?
  Jag menar att det definitivt har det och det är skitsvårt att få en finansiering av media som försöker uppfylla uppdraget utan gemensam finansiering.Jag menar att vi måste vara beredda att betala ett pris för den journalistik som uppfyller grundkraven men samtidigt att den kan levereras av många fler.Så skapar man en bättre och intressantare mångfald.
  Mitt förslag kommer möjligöra en kontroll även av et PS uppdrag fördelat på fler parter och leverantörer.

 19. Slabadang

  Håkan!
  Att underställa sig kraven för PS som villkor för skattebidrag kanske skulle vara en idè?

 20. Slabadang

  Till alla!
  Ursäkta mitt OT inlägg men idag har det skett viktiga steg mot konkret framgång och ni ve vid det här laget att det är en fråga jag verkligen brinner för! 🙂
  Hansens pinsamma undergångsprofetior bevisar hur totalsjuka de ledande klimatideologerna är.Det är bara bra att han avslöjar sig,

 21. Slabadang

  Inte på SVT!
  Värsta vinterkylan i Ryssland på 1000 år! Snacka om ”bad timing ”
  http://rt.com/news/prime-time/coldest-winter-emergency-measures/

 22. Helge

  Framtidsverket? Borde de inte heta ”Domedagsprofeterna Profetior”?

 23. Lite OT, men bra om AGW-hotskyrkan.
  Ur George Orwells ””The Prevention of Literature”:
  ”The Catholic and the Communist are alike in assuming that an opponent cannot be both honest and intelligent. Each of them tacitly claims that ”the truth” has already been revealed, and that the heretic, if he is not simply a fool, is secretly aware of ”the truth” and merely resists it out of selfish motives.”
  samt:
  ”What is new in totalitarianism is that its doctrines are not only unchallengeable but also unstable. They have to be accepted on pain of damnation, but on the other hand, they are always liable to be altered on a moment’s notice.”
  Ganska bra beskrivning av somliga tycker jag … 🙂

 24. Inge

  Har någon någonsin läst att en journalist erkänner sig ha gjort fel. Om han följer redaktionens linje har han deras stöd oavsett. Vi har grävande journalistik men de skrapar bara ytan eller gräver djupt i småsaker för att ge intryck av att vara allerta. Men är det mäktiga krafter man ger sig på blir det ingen djupgrävning. I fallet IKEA trodde nog journalisten att man skulle få folkets medhåll men det gick inte riktigt så.

 25. Orwells ”The Prevention of Literature” är faktiskt läsvärd i sin helhet.

 26. Håkan Bergman

  Slabadang
  Man kan inte kräva att en enskild journalist ska var opartisk, man kan inte kräva att ett inslag i ett media ska vara opartiskt, man kan inte kräva att ett visst media ska var opartiskt, men man kan banne mig kräva att svenska staten inte ska ägna sig åt att skruva debatten i en viss riktning. Bästa sättet att uppnå det är att helt enkelt lägga ner SR och SVT. Opartiskhet uppnås bäst genom mångfald, vi är vuxna nog att välja själva.

 27. Staffan D.

  #21:  ”Kallaste vintern på 1000 år” var ett program i TV-Novosti från oktober.  En prognos.  Men från UK rapporterade Daily Star den 30 december att ”Vintern i Storbritannien är den kallaste sedan 1683 och kanske den kallaste på nästan 1000 år”.  Meteorologiska data finns bara från 1659, ”men väderexperter sade att tiden 1100–1500, den medeltida värmeperioden, inte skulle haft vintrar lika kalla som denna.”
  http://www.dailystar.co.uk/news/view/169577/Winter-may-be-coldest-in-1000-years/Winter-may-be-coldest-in-1000-yearsWinter-may-be-coldest-in-1000-yearsWinter-may-be-coldest-in-1000-yearsWinter-may-be-coldest-in-1000-yearsWinter-may-be-coldest-in-1000-yearsWinter-may-be-coldest-in-1000-yearsWinter-may-be-coldest-in-1000-years
  (Lustig länk.  Stammar redaktören?)

 28. Bertel

  Slabadang # 21
  Lite OT.Nu börjar Piers Corbyn få alldeles för bra träffbild i sina prognoser för min smak, för att jag skulle kunna betrakta resultaten som enbart tur.
  Tiden får visa ifall han är rätt ute, men jag kommer att följa hans prognoser med stort intresse, för han vågar sig på så ”enkel” sak att förutspå framtida vädrer i längre tidsperioder i spesifika områden och vi kan, i efterhand, bedömma hans trovärdighet. 

 29. Bertel

  Jonas N # 23
  Mitt i prick.  🙂

 30. Kent Forssgren

  Hur kommer det sig att så mycket av formuleringen av den kritk som förs fram mot journalister och deras media, mer eller mindre ordagrant gäller också för politiker och deras partier? Hur kommer det sig att journalister och politiker båda grupperna får så dåligt förtroende i opinionsundersökningar?
  Detta borde egentligen journalisterna och politikerna själva svara på.
  Min hypotes: dom har glömt bort vilka dom skulle arbeta för.

 31. Staffan D.

  Klimatproblem:  Kylan stoppar tågen.  SJ ställer in på grund av den stränga kylan, med temperaturer kring 40 minusgrader, på sträckan Boden och Narvik.  Alla tåg mellan Luleå och Narvik är inställda t.o.m. torsdag.  
  Kylan med temperaturer ner mot 35-40 minusgrader har fått SJ att fatta beslutet.   – ”Vi kan inte garantera säkerheten hos våra passagerare när temperaturen ligger runt 35 minus. Vi vill inte att de ska fastna någonstans på vägen.”
  http://www.kuriren.nu/nyheter/default.aspx?articleid=5794229

 32. Kent Forssgren

  Inge #24. Och hur ofta läser vi, eller hör, en politiker som erkänner att denna har haft fel?

 33. Staffan D.

  ”Huvudströmbrytarna som sitter på taken på Rc6 loken slutar fungera vid -40 grader. Då blir både lok och vagnar strömlösa. Det har varit på förslag att byta dessa brytare till samma typ som finns på äldre lok (som fungerar till c.a -55) – men cheferna tyckte att det är för dyrt, och det är ju sällan så kallt tyckte de ansvariga…”.  Kommentar i Norrbotten-Kuriren.  Det var alltså inte bara omtanke om passagerarna…

 34. #14
  Hur hittar jag Olle Anderssons artikel på Newsmill ?

 35. Rosenhane

  M.Sc.Eng.#34
   
  Flashback stoppade häxprocessen mot Julian Assange – Artikel av Olle Andersson2 – Newsmill

 36. Bertel

  M.Sc.Eng # 34
  Här kommer länken.
  http://www.newsmill.se/artikel/2011/02/12/flashback-stoppade-h-xprocessen-mot-julian-assange

 37. Bertel

  Rosenhane # 35
  Målfoto.   🙂

 38. Ingemar

  Kent F #30,
  Jag tycker att man bör skilja mellan storstadsmedia (inklusive sådana som vill låtsas att de är det, typ Östgöta Corren) och landsortsmedia. Jag ser en betydligt uppkäftigare attityd i den senare gruppen. De senare är mycket mer öppna för olika åsikter och gillar att utmana i debattkolumnerna. Storstadsmedia däremot är ”spissrövade” (som det så finkänsligt uttrycks på skånska), och därför ganska ointressanta att läsa.
  Staffan D #31,
  – 35 är inte att leka med. Jag minns fortfarande med fasa hur vi någon mil utanför Umeå upptäckte att kylaren hade frusigt och att vi var tvugna att stänga av motorn. Det blev kallt mycket snabbt! Och med små barn i baksätet så blir allt helt plötsligt en fråga om ren överlevnad (inte alltid så lätt att greppa för en sydlänning). Hellre inställda tåg än att fastna på ett tåg i -40 grader!

 39. Rosenhane

  Bertel
   
  Det kan röra sig om ungeför en 388 miljondelars noslängd, så det får vi lämna över till experterna Rockström, Pockström, Pickström, Packström och Snackselsson med anhang att bedöma. 😉

 40. # 35 o 36
  TACK!

 41. Kent Forssgren

   Jonas N. # 26.
  Denna essä borde alla som läser en av en journalist skriven text läsa först. Fast först av alla borde ju journalisten läsa den!
  Hur och var kommer det skrivna ordet att produceras i framtiden.
   
  Denna ”framtid” är redan här!
  Call-Centers. Vi ringer och försöker beställa färdtjänst. Växeln finns i Ukraina. Knappast förvånande att chauffören inte hittar personen? Vilken, trots den globala temperaturökningen, hann frysa ihjäl innan bilen hittade fram.
   
   
  Det kan/kommer att bli än värre?
   
   
  George Orwell: The Prevention of litterature.
  …It would probably not be beyond human ingenuity to write books by machinery. But a sort of mechanizing process can already be seen at work in the film and radio, in publicity and propaganda, and in the lower reaches of journalism. The Disney films, for instance, are produced by what is essentially a factory process, the work being done partly mechanically and partly by teams of artists who have to subordinate their individual style. Radio features are commonly written by tired hacks to whom the subject and the manner of treatment are dictated beforehand: even so, what they write is merely a kind of raw material to be chopped into shape by producers and censors. So also with the innumerable books and pamphlets commissioned by government departments. Even more machine-like is the production of short stories, serials, and poems for the very cheap magazines….
   
   
   

 42. Slabadang

  Håkan Bergman!
  Jag hävdar att varje inslag och produktion av public service skall var opartiskt
  om vi kapitulerar inför det kravet har vi öppnat en dörr för MEDVETEN partiskhet och det måste vara absolut NONO.Omedvetns partiskhet får sällan någon större kritik om den inte är totalt aningslös och beror på ren okunskap.
  Oavsett journalistens egen åsikt så måste han anstränga sig för att agera och rapportera så opartiskt han kan.Problemet är ju när de totalt skiter i det opartiska kravet och myglar bort fakta medvetet.

 43. Kent Forssgren

  OT men ändå inte. Här ges utrymme för kritiska synpunkter på rapporteringen kring klimatförändringarna. Lokalpress givetvis. Skånsk!
  http://www.kristianstadsbladet.se/fria-ord/article1384818/Dyr-och-daringlig-vindkraft.html
  Kom igen med kommentarer. Även om klimatlarmen!

 44. Håkan Bergman

  Slabadang #42
  Ditt krav på public service kommer aldrig att uppfyllas, finns bara en lösning, lägg ner, fyller ingen funktion, allt väsentligt står redan på mjölkpaketen!

 45. bom

  Slabadang!
  Ingerö har i Katrineholmskuriren hittat ett rasande angrepp på kommundirektören. KK tillställde direktören ett batteri frågor om kommunens utveckling. Denne svarade skriftligen och lade även ut frågor och svar på sin blog. Tidningschefen fick tokspel och dissade tilltaget för att det förstörde tidningens rätt att ”tillrättalägga dvs vinkla.
   
  Vidare har DN pratat med Reinfeldt och påstått i skrivet att han sagt ”det funkar inte med hyresrätter i innerstaden”. FR har aldrig sagt så och pressekreteraren har offentliggjort inspelning av vad som faktiskt sades för att bevisa att DN ljuger.
   
  De två tidningarna har nu skitit i det blå skåpet! Halleluja!

 46. bom

  Källa ingerös blogg. Se den! Kul kul!

 47. Slabadang

  Bom!
  Leve nätet!! 🙂 Ned med journalismen! Leve den nya!

 48. Slabadang

  Håkan Bergman! 🙂
  Man får ta ett steg i taget och din målsättning är nog lite väl radikal.
  Demokratiska reformer är nog vad som funkar bäst.Din linje är revolutionär enligt svenska mått mätt. 🙂 Du är nog mer på inbördeskrigets linje och har liten möjlighet till framgång? 🙂

 49. Håkan Bergman

  Slabadang #47
  Nu börjar det låta nåt! Men sen över till nåt helt annat, som dom brukar säga, Tunisien-Egypten, mycket snack om sociala medier där, att dom skulle vara så avgörande för utvecklingen. Jag ser nåt annat, nåt jag känner igen från förorterna här i Stockholm, paraboler, paraboler och mera paraboler. Hyreshus i Tunis och Cairo ser ut som hyreshus i Kista. Akalla, Rinkeby, Tensta, Fittja you name it, invandrarförorter, vad tittar dom på? Inte bara Al Jasira, och definitivt inte bara SVT! Så vad? Jag vet inte, jag vet bara att jag inte känner en blatte som är så korkad som en vanlig svennebanan i klimatfrågan.
  Sug på den Jimmie Åkesson!

 50. Torsten Wedin

  Tvågradersmålet! Hahaha!
  Det finns inte en chans att den globala temperaturen kommer att stiga med mera än två grader. Men om den gjorde det så skulle vi få återuppleva den spirande framgång man upplevde på bronsåldern. Nästan i alla fall för då var det flera grader varmare än nu.
  Men även om den globala temperaturen svängt så är trenden klart nedåtgående.
  OT
  22 februari kommer detta att gå av stapeln på AFI (ABB Free Innovators) i Västerås.
  http://www.afi-vasteras.se
  Adressen är Utvecklingsgränd 17, Västerås.
  Kallelse bifogas:
  ——————-
  Välkomna till klubbafton 22 februari kl 18:00 i klubblokalen.
  Då kommer Torsten Wedin att tala med er om:
  1) klimatets utveckling, vad som redan hänt och vad vi kan förvänta oss av framtiden
  2) klimatdebattens utveckling
  3) varför man är så rädd för koldioxiden, ”livets gas”
  Han kommer att redovisa omvälvande aspekter på mekanismen bakom klimatvariationerna,
  variationerna i solaktivitet, CO2 och peak oil!
  Han kommer också att visa på brister i säkerheten med ”Smart Phones”.
  Det är kanske inte så smart att använda ”Smart Phones”.
  Förspel:
  Öppet hus öppnar klockan 15, fika och snacka med andra teknikglada
  Filmvisning ABB-historia kl 15:30
  Lite lätt förtäring kl 17:30
  Välkommen hälsar
  AFI Styrelse

 51. Torsten Wedin

  Men det är klart, om man skrotar lämpliga (olämpliga) mätstationer så kanske man kan uppnå två-graders-uppvärmning.
  Totte

 52. Torsten Wedin

  Maggie:
  Du är välkommen till AFI:s klubbafton 22 februari.
  Se tidigare inlägg #50!
  Totte

 53. Totte: Hjärtligt tack för inbjudan! Jag hade väldigt gärna velat närvara, men dessvärre har jag just nu ingen möjlighet att ta ledigt från mitt ordinarie arbete. Hoppas på ett referat från kvällen som jag gärna lägger upp på TCS.

 54. tty

  I motsats till de flesta har jag faktiskt läst Hansen & Satos senaste opus. Apropå att temperaturen skulle vara mindre än en grad varmare under de varmaste mellanistiderna än den är nu, hur många av er tror allvarligt att mindre än en grads uppvärmning räcker för att:
   
  Det skall växa ekskog i Torneå och hassel i Svappavaara
   
  Granskog på södra Grönland
   
  Rhododendronskogar i Alperna
   
  Bo flodhästar i Rhendalen och Yorkshire
   
  Capybaror i Florida
   
  Lejon i Alaska
   
  Svartstarar i Wales
   
  Barrskog upp till Norra Ishavet i Sibirien
   
  Stora, djupa sjöar i centrala Sahara
   
  För övrigt verkar Sato att vara Hansens permanenta sidekick. Han verkar aldrig ha skrivit en peer-reviewad artikel på egen hand.
   

 55. Hansen, är han norskättling? Nanonano. Här följer ett meddelande från rymden.
  Hver gang det är oppskyting av ett spaceskib, da går jej ut på balkonget mitt med en mojjito i hånden, för å se godt på näre håll. Da har jej lagt merke till att isen i den drinken, den smälter mye hurtigere än i vanligt fall. Då jej känner siden hajskool att kuldioxid bildes ved forbrenning har jej kommit till konklusjonen att det är utsläppen fra jetmotoren som fororsaker att min mojjito blir unödvändigt tam. Da må man ju betänke hvad som sker i hele atmosfären og sannsyldigvis ved hele planetet hvornär alle disse bilerne är igang. Kuldioxid mås stoppes omtrent nå. Ellers vill alle mojjitos bli redusert till vannstärkte fruktdrinker.
  Nanonano. Felmeddelande. Stvaningen gick inte korrekt genom rymden.
   
  Stor ursäkt till alla Norska bekanta och de icke bekanta!

 56. Torsten Wedin

  Maggie #53:
  Bara det faktum att du hade deltagit om du kunnat ger mig ”peppning” inför min ”stå-upp-komik”. Kjell Duberg kan inte heller närvara, annars hade han nog filmat det hela. Nja, det är kanske tur att han har förhinder 😉
  Ha det bra!
  Totte