James Hansen

James Hansens nya klimatsimuleringar med cirka 3 meters havsnivåhöjning på 50 år

James Hansen och medförfattare har kommit ut med en vetenskaplig diskussionsartikel (Hansen et al., 2015) där de hävdar att klimatets utveckling sannolikt kommer att leda till mycket stora havsnivåhöjningar på flera meter under detta sekel genom kollaps av inlandsisen på Västantarktis. Detta står i motsats till FNs klimatpanels senaste vetenskapliga rapport från 2013 som i   →

Helgrepris: Cliff Mass om James Hansens vilseledande påståenden om extremväder

Den globala temperaturen har som bekant tagit en längre paus i sin långsamma stegring. Temperaturen har på hundra år hittills bara stigit 0,8 grader som man inte märker så mycket av. De som vill skrämmas med klimatförändringarna måste använda andra argument och att larma vid extremväder verkar ha blivit mycket populärt. Detta trots att IPCC   →

James Hansens nya profetia

Det finns forskare som lever högt på sin alarmism. De ges ofta många priser, framstående positioner och höga löner. Att deras domedagsprofetior visat sig vara helt fel spelar ingen som helst roll. De hyllas ändå, och de inkallas ständigt som rådgivande experter av både media och politiker. Makthavarna lägger sina pannor i djupa veck och   →

Uppvärmningspausen och James Hansen

James Hansens kommentarer om temperaturutvecklingen från 2010 och framåt visar en utveckling från att bestämt förkasta till att klart acceptera att uppvärmningspausen är verklig. Jag tror inte att James Hansen har haft annat än goda avsikter med sin klimatvetenskapliga verksamhet och sitt engagemang i klimatfrågan. Jag gissar att han har trott på det han gjort   →

James Hansens nya artikel talar emot Christian Azar

Christian Azar, professor i fysisk resursteori på Chalmers, har skrivit en replik, Fel avfärda risk för extrem temperaturökning, till de fyra klimatprofessornas, Lennart Bengtsson, Deliang Chen, Marie-José Gaillard, Henning Rodhe, debattartikel i DN, Misstolkad klimatrapport hotar forskares trovärdighet, som vi uppmärksammat här. Azar menar att det inte är osannolikt att temperaturen stiger 4 grader till   →

Cliff Mass om James Hansens vilseledande påståenden om extremväder

Vi har tidigare uppmärksammat den bloggande amerikanske klimatprofessorn Cliff Mass från University of Washington i Seattle. Vi hade nyligen artikeln Cliff Mass avslöjar en klimatvetenskaplig skepparhistoria här på TCS. Cliff Mass representerar en betydande grupp framstående klimatforskare som under senare tid börjat protestera alltmer upprört mot överdrivna rapporter om klimathotet som bygger på en falsk   →

James Hansens klimatsimuleringar från 1988 – succé eller fiasko?

Det råder uppenbarligen delade meningar om James Hansens klimatsimuleringar från 1988 som han vittnade om inför USAs kongress. En del, till exempel Michael Mann, anser att dessa framgångsrikt bevisar att klimatmodellerna kan förutsäga framtida klimat. Andra, till exempel John Christy, anser att James Hansens simuleringar tvärtom avviker från den förutsagda klimatutvecklingen. Här utvecklar jag mina   →

Sommarrepriser om James Hansens klimatsimuleringar

Sommaren är kort och måste utnyttjas i koncentrerad form i vårt kalla klimat. Jag kommer därför med en del repriser under sommaren. James Hansens klimatsimuleringar från 1988 verkar alltid återkomma i klimatdiskussionen, till exempel på WUWT förra veckan. Det som återigen diskuteras är att dessa klimatsimuleringar divergerar alltmer från den utplanande temperaturutvecklingen. Ett märkligt undantag   →

Hansens klimatsimuleringar har ett divergensproblem

James Hansens klimatsimuleringar som han publicerade i slutet på 1980-talet har blivit mycket berömda. De var en viktig del av James Hansens vittnesmål inför amerikanska kongressen år 1988. Hansen har blivit aktuell genom att han åker runt och gör presentationer där han även brukar ta upp sitt vittnesmål. Men jag har saknat en genomgång av   →

Mer om James Hansens projektioner från 1988 och John Christys utvärdering av dessa

En tidigare bloggartikel där James Hansens projektioner 1988 diskuterades i ljuset av John Christys utvärdering (se figur 1) av dessa i sitt vittnesmål väckte vissa frågor. Den ena frågan gällde hur en aktuell jämförelse av James Hansens projektioner med GISS temperaturdata ser ut. Den andra frågan gällde hur berättigad är de förskjutningar av kurvorna i   →