GISS klimatmodell

Mer om James Hansens projektioner från 1988 och John Christys utvärdering av dessa

En tidigare bloggartikel där James Hansens projektioner 1988 diskuterades i ljuset av John Christys utvärdering (se figur 1) av dessa i sitt vittnesmål väckte vissa frågor. Den ena frågan gällde hur en aktuell jämförelse av James Hansens projektioner med GISS temperaturdata ser ut. Den andra frågan gällde hur berättigad är de förskjutningar av kurvorna i   →

Roy Spencer om Lacis et al.

Alla ni som läste och kommenterade Peter Stilbs inlägg ”Svansen viftar hunden” bör lystra nu. Vad det hela handlade om var en ny studie som publicerats i Science av Lacis, Schmidt, Rind och Ruedy, och som visade att koldioxid är den viktigaste växthusgasen i jordens atmosfär (och alltså av större betydelse än vattenånga). Roy Spencer   →