temperaturförändring

Uppehållet avmystifierat

I mitten av januari skrev Jeff Tollefson en av sina AGW-trogna krönikor i Nature. Den (länk) hade rubriken: “ Climate change: The case of the missing heat. Sixteen years into the mysterious ‘global warming hiatus’, scientists are piecing together an explanation”. Han har onekligen varit en hängiven AGW-anhängare i inlägg efter inlägg, men i just   →

Gästinlägg: Regional klimatutveckling

Före dagens inlägg citerar jag  ett problem från prof Björn Karlsson, Mälardalens Högskola i Gävle. Liksom gurkproblemet är det inte matematiken utan  förvåningen över resultatet, som är det väsentliga. Tänk dig att du tankar en bil med en bensinpump som ger 1 l/s. Detta motsvarar ett effektflöde som skall  jämföras med det elektriska effektflödet från   →

Tamino och den slingrande ormen

I en bloggpost där han kritiserar Daily Mails journalist David Rose för en artikel om att MetOffices temperaturmätserie HadCRUT4 inte visar temperaturökning på 16 år, hävdar Tamino att uppvärmningspausen är obefintlig. För att bevisa denna tes har han gjort trendbestämningar på omsorgsfullt utvalda tidsperioder där trenden tänjs ut in i uppvärmningspausen. Hans tes är att   →

Mer om James Hansens projektioner från 1988 och John Christys utvärdering av dessa

En tidigare bloggartikel där James Hansens projektioner 1988 diskuterades i ljuset av John Christys utvärdering (se figur 1) av dessa i sitt vittnesmål väckte vissa frågor. Den ena frågan gällde hur en aktuell jämförelse av James Hansens projektioner med GISS temperaturdata ser ut. Den andra frågan gällde hur berättigad är de förskjutningar av kurvorna i   →

Att diskutera bristen på uppvärmning – körsbärsplockning eller inte?

Jag läste på någon blogg att TCS blogginlägg om att observationen att temperaturen knappast har ändrat sig sedan slutet av 1990-talet, eller att temperaturprofilen har varit nästan platt, avfärdas som körsbärsplockning. Vi har på TCS diskuterat denna observation i flera blogginlägg, här, här och här. Det är intressant att undersöka hur seriös denna invändning är.   →

Är uppvärmningen naturlig?

Det finns ett mycket intressant nytt inlägg på Roy Spencers blogg. Roy har, med hjälp av en egenhändigt gjord klimatmodell, försökt se om den senaste tidens uppvärmning skulle kunna förklaras av förändringar i PDO, AMO och SOI. Eftersom uppvärmningen sedan 1960-talet varit mest märkbar på norra halvklotet har Roy Spencer i sina beräkningar utgått från   →

Molnens effekt fortfarande inte solklar

Många forskare menar att en av de största utmaningarna när det gäller klimatmodellers tillförlitlighet är att bedöma vilken effekt moln har på den globala temperaturen. Enligt en ny studie av Roy Spencer och William Braswell (se artikel i USA Today) kan naturliga variationer i molnbildning orsaka temperaturförändringar vilket sin tur kan innebära att man överskattar   →