Molnens effekt fortfarande inte solklar

Många forskare menar att en av de största utmaningarna när det gäller klimatmodellers tillförlitlighet är att bedöma vilken effekt moln har på den globala temperaturen.
Enligt en ny studie av Roy Spencer och William Braswell (se artikel i USA Today) kan naturliga variationer i molnbildning orsaka temperaturförändringar vilket sin tur kan innebära att man överskattar klimatets känslighet för växthusgaser.

”Since the cloud changes could conceivably be caused by known long-term modes of climate variability, such as the Pacific Decadal Oscillation, or El Niño and La Niña, some, or even most, of the global warming seen in the last century could simply be due to natural fluctuations in the climate system,” says lead author Roy Spencer of the University of Alabama-Huntsville.

Spencer och Braswell är noga med att påpeka att deras forskningsresultat inte motsäger AGW-teorin. I stället erbjuder de en alternativ förklaring till hur klimatsystemet fungerar och kan betyda att människans bidrag till klimatförändringarna inte är så stor som man tidigare räknat med.

Studien presenteras i en kommande utgåva av Journal of Climate, vilket mig veterligen är en högst respekterad publikation.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

  1. ben johnson

    Läs följande bok:
    ”De kylande stjärnorna” av Henrik Svensmark. Tror ni kan ha nytta av den. Vetenskap på gränsen, vilket kräver sansade läsare.