moln

Nya forskningsrön om hav och moln

Här är ett par intressanta artiklar som jag samlat i mitt bibliotek för att eventuellt skriva ett inlägg här på KU. Men så ser jag att vår vän Sture Åström på Klimatsans redan har presenterat dem på svenska. Det känns ju väldigt onödigt att göra ett dubbelarbete, så då lånar jag inläggen hit för extra   →

Molnens återkoppling

I kommentarerna till mitt förra inlägg ledde signaturen ”Slabadang” in mig på ett intressant spår. Han hävdade att molnen varierade i samklang med solinstrålningen. Om detta skulle stämma skulle molnen ha en negativ återkoppling och alltså balansera klimatet. Jag laddade hem satellit-data från CERES för att kontrollera hans uppgifter. Nedan visas hur det globala molntäcket   →

I skuggan av moln

I slutrapporterna har IPCC erkänt att kunskaperna är ofullständiga när det gäller molnbildning, och det har förekommit motsatta utsagor om molnens inverkan på jordens energibalans. På dagtid reflekterar molnen inkommande solstrålning under det att de på nätterna hindrar utgående värmestrålning. Jag har uppfattat att det numera allmänt erkänns att moln har en avkylande nettoeffekt. Molnmängden   →

Kosmisk strålning och klimatet: nya pusselbitar

Teorin om att inflödet av kosmisk strålning påverkar molnbildningen och därmed jordens klimat har diskuterats flitigt under åren. (Fast jag misstänker att man inte hört talas om detta i Lima :-)) Inte minst har experimenten i CERN och Lyngby (Danmark) tilldragit sig uppmärksamhet. Men minst lika viktigt som dessa ”laboratorieexperiment” är att fältstudier som görs   →

Färre moln orsakar uppvärmning

Rubriken är knappast kontroversiell. Med anledning av en ny artikel av John McLean, klimatforskare från Australien, så funderade jag på att skriva ”Färre moln orsakade den globala uppvärmningen”. För det är mer eller mindre vad som sägs. Men bäst att inte utmana den dogmatiska slummern med vetenskap, eller hur? 🙂 Hursomhelst, artikeln är publicerad i   →

Sommarrepris om moln och fasplansdiagram

Nedan följer en sommarrepris av en artikel om Graeme Stephens föredrag om moln vid AGU-mötet hösten 2011 och funderingar om vad detta betyder i samband med fasplansdiagrammen. Men dessförinnan kommer här en uppdatering om strålningsmätningar och fasplansdiagram. Saken är den att jag nu lärt mig hur jag själv kan ladda ner strålningsdata från CERES. Jag   →

Molnen och klimatsystemets kylning – ett föredrag och dess konsekvenser

Bild ovan från Wikipedia. Varje år har AGU (American Geophysical Union) ett höstmöte. Vi detta möte år 2011 höll en av klimatvetenskapens främsta specialister på molnens roll i klimatsystemet, professor Graeme L. Stephens, det så kallade Charney Lecture. Stephens visar i sitt föredrag att molnens inverkan på klimatet är mycket komplicerad. När det gäller återkopplingsprocesser   →

Solinstrålning uppe & nere

Argument för AGW-hypotesen formuleras ibland som att det är ‘omöjligt att förklara variationen i den globala temperaturen utan att inkludera ökande växthuseffekt från koldioxid’. Några flitigt citerade diagram under Frequently Asked Questions i den senaste IPCC-rapporten är avsedda att illustrera just detta argument. Den modellerade temperaturkurvan “stämmer” först när man inkluderar effekten av ökande koldioxidhalt.   →

Ny studie talar för (ännu) varmare klimat

Som ni alla vet förutsätter dagens alla klimatmodeller att en ökad halt av växthusgaser i atmosfären innebär stigande medeltemperatur. Vad modellerna är oense om är graden av uppvärmningen. En orsak är att det hittills varit svårt att förstå sig på molnen. Nu kommer dock en studie från University of Hawaii där forskare simulerat molnutvecklingen och   →

Spännande studie på väg att publiceras

Roy Spencer informerar på sin blogg om att hans studie om molnens betydelse i klimatsystemet äntligen blivit accepterad av Journal of Geophysical Research. Något publiceringsdatum finns inte ännu, men det låter onekligen som om Spencers studie är värd att hålla ögonen på. Läs mer på Roy Spencers blogg.