Kosmisk strålning och klimatet: nya pusselbitar

kosmisk strålning

Teorin om att inflödet av kosmisk strålning påverkar molnbildningen och därmed jordens klimat har diskuterats flitigt under åren. (Fast jag misstänker att man inte hört talas om detta i Lima :-)) Inte minst har experimenten i CERN och Lyngby (Danmark) tilldragit sig uppmärksamhet. Men minst lika viktigt som dessa ”laboratorieexperiment” är att fältstudier som görs också kan visa att sambandet finns därute i verkligheten. Men än så länge så finns inte så mycket data från direkta mätningar av molntäcket, vilket möjliggjorts först med satellitmätningar. Så för att studera kopplingen mellan kosmisk strålning och molnbildning krävs indirekta vägar. Allt fler artiklar publiceras på det temat.  Här är de två senaste.

L.Z. Biktash: Evolution of Dst index, cosmic rays and global temperature during solar cycles 20–23, Advances in Space Research, Volume 54, Issue 12, 15 December 2014, Pages 2525–2531

Författaren menar att solfläckar och tillfälliga utbrott på solen skapar vilda fluktuationer i den solvind som modulerar inflödet av kosmisk strålning till jordens atmosfär. Därför har han istället valt att mäta Dst (”Dst index is commonly used as the solar wind–magnetosphere–ionosphere interaction characteristic”) som ett sätt att mäta solens mer långsiktiga interaktion med jordens atmosfär.

Han har genom denna metod för det första visat att solvinden påverkar inflödet av kosmiskt strålning på två ställen, Moskva och Haleakala Hawaii, mellan åren 1965 och 2012, respektive 1966 och 2006. Vidare jämför han också detta med temperaturerna på dessa ställen och finner en stark korrelation. Eftersom temperaturen kan antas vara påverkad av molnigheten drar författaren slutsatsen att en ökning/minskning av den kosmiska strålningen faktiskt bidrar till en ökad/minskad molnighet på jorden.

Baddrudin & Aslam: Influence of cosmic-ray variability on the monsoon rainfall and temperature, Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, Volume 122, January 2015, Pages 86–96

untitled

Bild: Cosmic Ray Index [CRI] shows correlation with droughts and floods

Den andra uppsatsen har undersökt nederbördsmängderna under monsunperioderna i Indien mellan 1964-2010. Tankegången bakom denna studie är att täta och frekventa moln ger upphov till mycket nederbörd, medan motsatsen ger upphov till mindre nederbörd.  Genom att mäta variationen mellan nederbördsrika och ”torra” perioder i Indien och sedan se om det finns någon korrelation med kosmisk strålning så kan man förklara en sådan genom att anta att partikelstrålningen påverkar molnmassan. Och det är just en sådan korrelation som författarna påvisar.

Författarna spekulerar också om att eftersom denna korrelation finns kring ekvatorn där den mesta solstrålningen träffar jorden så kan molnigheten här påverka den globala temperaturen på ett signifikant sätt.

Det är troligt att om denna koppling mellan kosmisk partikelstrålning och moln påverkar hela det globala klimatet så handlar det om små förändringar under flera solcykler, men som på sikt kan vara nog så avgörande.  Man bör också vara medveten om att denna mekanism endast är en bland flera tänkbara mekanismer där solen inverkar på vårt klimat.

Lästipsen är från The Hockeyschtick här och här .

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Då passar jag på att tjata om SMHI och solstrålningen.
  1983 mättes totala instrålningsenergin per kvm till 864 kWh/kvm
  2013 till 1003 kWh/ kvm
  SMHI visar på en stigande trend med 8% ökning sen deras mätningar började.
  http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/stralning/stralning-1.17841
  Molnen anses ligga bakom ändringen.
  Varför är detta helt negligerat här och i andra sammanhang när temperatur och nederbördsförändringar nämns?
  Växthuseffekten av CO2 ligger väl i storleksordningen 3 W/kvm. (26 kWh/årkvm)
  Vi talar om det 5 dubbla!

  Jag är förvirrad!

 2. Kenneth Mikaelsson

  Hyschh… blir inga utsläppsrätter sålda om man talar sanning.. och gory Al blir inte miljardär så Hyschh…

 3. Mats G

  Jag tycker den här tanken är ganska vild men inte alls orimlig. I princip betyder det att en supernova som exploderad för miljontals år sedan kan påverka Jordens klimat med rentav kraftiga temperaturfall pga av kraftig molnbildning. Vad jag förstår så handlar det bara om negativ återkoppling. dvs mer moln eller inte. Kosmisk strålning kan väl knappast bidra till TSI.

 4. Lasse

  #2 Kan det vara så illa?
  Är kejsaren naken?
  Då får väl jag vara det naiva barnet som säger det?
  Hade föredragit att nån med större kompetens eller i alla fall kunskap sade det!
  Här är en som tacklar problem med finess Willis Eschenbach.
  Nu kör han över Argobojarna! Göms det någon energi i djuphavet?
  http://wattsupwiththat.com/2014/12/04/argo-and-ocean-heat-content/

  En av kommentatorerna återkopplar oss till dagens ämne:
  ”The amount of energy that the Earth is accumulating is just a small number.

  1.61 X 10^22 joules per year = 1.0 Watt/m2/year across the whole Earth surface.

  1.13 X 10^22 joules per year = 1.0 Watt/m2/year over the ocean surface only.

  The Sun provides us with 386.4 X 10^22 joules per year. The Earth is emitting back to space anywhere from the same 386.4 10^22 joules per year (Ceres) or something as low as 385.8 joules per year (Argo and other estimates) .”

 5. Mats G

  #1
  ”Vi talar om det 5 dubbla!

  Jag är förvirrad!”

  Jag menar att det just sånt här som avslöjar klimathotarna. När orimligheterna tangerar absurditeter kan man vara klar över att de är totalt ute och cyklar. Frågan man då ställer sig. Dessa klimathotare, har de ingen impulskontroll. Begriper de inte själva hur orimligt det är?

 6. Ingvar

  Varsågod och skölj!

  ————————snip —————-
  Förord
  Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) har fått i uppdrag av
  regeringen att i samråd med Naturvårdsverket och Statens energimyndighet utarbeta
  underlag om det klimatvetenskapliga kunskapsläget inför kontrollstation 2015 för de
  klimat och energipolitiska målen.
  ———————–snip ——————–
  http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.81608!/Menu/general/extGroup/attachmentColHold/mainCol1/file/Klimatologi_9%20.pdf

 7. Thomas P

  Ett par snabba kommentarer. Notera att i den första artikeln författaren plockat bort trenden i temperaturen för att få sin korrelation (om denna är relevant eller inte låter jag vara osagt). Undrar vad trenden i temperatur kan bero på?

  Den andra är lite förbryllande. När väl vatten avdunstat kommer det förr eller senare ramla ned som regn. Även om man postulerar inverkan av kosmisk strålning kan det bara påverka exakt var och hur regnet faller.

 8. Mats G

  Gott folk.

  Läs Sammanfattningen på Ingvars(#6) länk.

  En ända lång spya. ”I think i need to go to the bathroom” – Känt citat från climategate.

 9. Björn

  Sedan satelliternas tillkomst har forskningen om solen fått en ny plattform för studier. Satellitburna instrument kan både studera fenomen inåt mot jorden och utåt, samtidigt som korrelationer kan sökas mellan dessa mätdata. Sedan 1997 finns en speciell satellit Advanced Composition Explorer (ACE) som enbart är inriktad på att studera solvinden (se länk nedan). Andra satelliter mäter solens spektrala innehåll vars olika spektrala delar sammanställs (Composite) till det som går under beteckningen TSI (Total Solar Irradiance).

  Solens aspekter alltså de olika former av påverkan som den kan ha på vårt välbefinnande och klimat, är många och däribland solvinden som är en relativt ny upptäckt. Meteorologer och klimatforskare har levt i en relativt skyddad vrå, där solen som en trygg lampa har lyst över dem. Men solen är dessvärre ingen trygg lampa, vilket ny forskning visar och vilket det dessutom finns påtagliga bevis på. Men i den trygga klimatforskarvärlden finns det bara en inre trygg atmosfär som dessvärre enligt dem har fått en förhöjd global temperatur på grund av antropogen CO2. Nej, klimatforskare, det är dags att komma ut i verklighetens nya tid och inse att vår atmosfär och vårt klimat är helt beroende av vad som sker med vår sol.

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Advanced_Composition_Explorer

 10. Staffan Algotson

  http://press.web.cern.ch/
  Gå in på ovanstående länk och du kommer till en artikel från den 16/5-14, där man beskriver Jasper Kirkbys forskning om den kosmiska strålningens eventuella inverkan på molnbildningen. CERN har funnit att biologiska ångor som avges av träd och oxideras i atmosfären har en tydlig påverkan på molnbildningen. Forskningen visar att ångorna binder sig till svavelsyran och bildar partiklar stora nog att bli till aerosoler.
  ” Ions produced in the atmosphere by galactic cosmic rays are found to enhance the formation rate of these particles significantly, but only when the concentrations of sulphuric acid and oxidised organic vapours are relatively low.” Men dock; den påverkar.

  Jag fösökte att kopiera och klistra in länken, men det fungerade inte. Man kan även gå in på
  ” Jasper Kirkby” och klicka på rubriken från de 18/5, så kommer man till artikeln i Climate Science.

  SA

 11. Lasse

  #6 Ingvar
  Denna skrift innehåller en sida (29) där tabell 2 beskriver ändringar i temperatur och nederbörd i Sverige mellan olika perioder-tydliga ändringar.
  Frågan är varför de inte ”fick plats” med solinstrålningen?
  Min tolkning är att det skulle förbrylla läsaren!
  Sol och temperatur hör ju ihop!
  Men den nyfikne får hjälp söka egen information så de döljer inget 😉
  http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/stralning/stralning-1.17841

  Sen innehåller texten ett Hockeystick diagram: Havsnivån som stiger först med pegelavläsningar men under senare tid (1993?) med satellit siffror. Vad säger man om klippta mätmetoder?
  ” Mot slutet av tidsserien finns en ökning i ökningstakten och t.ex. under perioden 1993
  2010 var medelhöjningen 3,2 mm/år (Figur 2).”

 12. Ingemar Nordin

  Lasse #1,

  Det där med innebörden av 8% ökad globalstrålning måste man nog minst vara en meteorolog för att klara ut. Strålningen i fråga inkluderar inte den långvågiga. Den ligger ganska konstant höstar och vintrar medan ökningen sker vårar och somrar. Betyder det att molnmängden minskat vårar och somrar?

 13. Mats G

  Både när det gäller CO2 och TSI skall man var försiktig med(tänkte skriva uttalande) åtgärder. Som framgår ofta är att människan har väldigt svårt med tanken. ’Jag vet inte’ Hjärnan fungerar då så att man fyller ut med fantasier som man luras att tro att det är så. Människor mår dåligt av ovisshet. Vet ej om detta är en nedärvd sak som gjorde att vi överlevde i förhistorien.

  Nu är det ju så att vi har tilldelats intellekt. Är man medveten om detta. Hur hjärnan fungerar och hur den försöker lura oss. Då kan man faktiskt se saker som de verkligen är. Nåt att tänka på kanske.

  Så… både CO2 och TSI kan vi för lite om för att egentligen säga bu eller bä. Det vi vet är att det okända skrämmer oss. O andra sidan så går det att fylla tomrummet med trevlig tankar. Men det bästa är att erkänna den egna begränsningen att vi inte vet.. Mest ärligt och närmast sanningen.

 14. tolou

  Lasse att solinstrålningen ökat 8% sedan 80-talet visar den positiva effekten av minskad molnighet.

  SMHI skiver också:
  ”Värt att tänka på är att när molnigheten minskar så att globalstrålningen ökar så minskar i stället den inkommande långvågsstrålningen och tvärtom. Genom att bara studera globalstrålningen går det därför inte att säga hur det totala positiva bidraget till strålningsbalansen vid markytan påverkats.”

  dvs. molnen bidrar också till uppvärmningen men antagligen inte lika mycket, men med mindre moln minskar återstrålningen från dem, alltså avkylande. Sammantaget sol & moln alldeles säkert en positiv inverkan på temperaturen men alltså inte på hela ökningen av solinstrålningen.

 15. tolou

  Ingemar

  kolla även Rutgers snö-statistik som visar minskat snötäcket på våren:
  http://climate.rutgers.edu/snowcover/chart_seasonal.php?ui_set=nhland&ui_season=2

 16. Kenneth Mikaelsson

  För er som undrar om den oranga bollen i skyn…
  ett bra underlag är detta..

  https://www.youtube.com/watch?v=CNs7b36ZsaY&list=PLHSoxioQtwZcJj_9clLz7Bggso7qg2PDj

 17. Kenneth Mikaelsson

  Denna är inte för svagsinta : https://www.youtube.com/watch?v=drc9-ykop7k

 18. Staffan Algotson

  Det verkar som om min kommentar är raderad. Varför? Höll den inte måttet, eller har jag brutit mot några regler?
  Jag fick ett meddelande att inlägget skulle granskas, och sedan försvann det

  MVH
  SA

 19. Ingemar Nordin

  Mats G #3,

  ” I princip betyder det att en supernova som exploderad för miljontals år sedan kan påverka Jordens klimat med rentav kraftiga temperaturfall pga av kraftig molnbildning.”

  Ja, så är det om teorin är riktig. Nu rör vi oss ju ganska långsamt genom galaxen, men exempelvis astr9onomen Shivav har visat hur klimatförändringar på jorden tycks hänga ihop med solsystemets rörelse ut och in i olika galaxarmar där det finns fler exploderande supernovor i vår närhet.
  http://www.sciencebits.com/ice-ages

  Men på kortare tidsperioder så kan vi nog betrakta den kosmiska strålningen in mot solsystemet som konstant, och det som påverkar mängden kosmiska partiklar som når jordatmosfären är istället variationer i solens magnetfält. Jordens eget magnetfält är, om jag förstår saken rätt, alltför svagt för att kunna påverka dessa högenergipartiklar i någon större utsträckning (däremot kan jordens magnetfält avlänka partiklar från solen så att vi får vackra norrsken att titta på :-)).

 20. Ingemar Nordin

  Thomas P #7,

  ”Undrar vad trenden i temperatur kan bero på?”

  Jag är lite osäker på vad du menar med trend här. Men det är naturligtvis en skillnad på den globala temperaturtrenden och vad som händer lokalt. Det författaren visar är att det finns en korrelation mellan kosmisk strålning och molnighet på de här båda ställena, vilket är det han är ute efter att visa. Inget annat.

  Nästa steg är förstås att peka på hur en ökad/minskad molnighet med några få % påverkar den globala temperaturen. Men det lär vara svårt att förneka att inte en ökad global molnighet, särskilt över ekvatorområdet, har ett ganska stort inflytande över tid. Fysikens lagar, och allt det där, du vet Thomas.

 21. Ingemar Nordin

  Staffan A #18,

  Nejdå, men det fastnar ovanligt mycket i det automatiska filtret idag. Hav tålamod!

 22. Lasse

  11 o 12
  Måttet som anges är kWh/kvm.
  SMHI har en faktaskrift om solstrålningen.
  http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.6403!/faktablad_solstralning%5B1%5D.pdf
  Solintensiteten ligger kring 1000 W/kvm och soltiden kring 1750 timmar , bägge i en stigande trend sen 1983.
  Jag förstår fortfarande inte att detta är betydelselöst.
  Men även SMHI medger bristerna ” För att (få) mer kunskap behöver vi mäta hur komponenterna i energibalansen samverkar och inte minst hur de påverkas i
  samband med förändringar i klimatet.”

  Lite lustig skrivning för oss som med klimat inte bara tänker CO2!!

 23. Thomas P

  Ingemar #20 ”Jag är lite osäker på vad du menar med trend här”

  Det relevanta stycket:
  ”We now pursue to compare variations of CRs and Dst index annual means in the SCs 20–23 and their relationships to global annual mean surface air temperature. Before proceeding to analysis of the data we have detrended the annual means of global surface air temperature (GSAT). We suppose that cause of the GSAT trend still remains an open question. For interval of 1965–2012 our calculations of trends in Dst index and CRs are found only an insignificant effect while in the GSAT, according Hansen et al. (2006) and http://data.giss.nasa.gov/gistemp/ data it is very large.”

  Sen kan jag bara se att han jämför med temperatur i figur 6 och då dels global temperatur och dels Moskva, och i ingendera fallet är korrelationen så hemskt övertygande.

 24. Kenneth Mikaelsson

  Lasse kolla in länkarna i mina föregående poster.. jag vet att jag tjatar men de är riktigt bra och informativa… sen att sol forskningen är på en koppernikansk nivå med ett par undantag (Dr. Pierre-Marie Robitaille samt Stephen Crothers)

 25. Allan Forsling

  OT

  SvDs analys idag av Tysklands energiewende- fyller den någon som helst kvalitetsnorm för en tidningsartikel som ska ge fakta? Intressant är bl a att författaren anger extrakostnaden per år i Euro. låter mindre än om man skriver kronor. Men vi är i Sverige och vi har kronan som valuta. Jag finner artikeln klart tveksam och en mängd fakta saknas: hur skall man täcka upp för den kärnkraft som fortfarande finns? Hur skall man klara en despot som Putin och hans gas? Och hur skall man ersätta kolkraften??

 26. LBt

  Forsning om hur och när moln uppstår samt vilken temperaturpåverkan moln kan ha är angelägen. Här skulle kunna finnas alternativa förklaringar till de senaste 150 årens globala temperaturutveckling. Dvs ”okända naturkrafter” som görs kända. Men man är än inte i närheten av något som förklarar temperaturutvecklingen med den precision som en av oss skapad påverkan kombinerat med en 60-årig cykel gör.

 27. Kenneth Mikaelsson

  #26 tror det är läge för dig att söka för det där.. @@

 28. Björn

  Om man skall spåna lite om SMHI´s globalstrålning (se länk), så kan man upptäcka en anomali, nämligen årets totala värde för 1998, som är helt avvikande och dessutom lågt. Detta kan man fundera kring. Om man ser till definitionen för globalstrålningens erhållande, så måste man anta att det har varit mycket molnigt över mätplatserna detta år. Enligt statistik för den globala tempen var det extremt varmt detta året 1998.

  I övrigt kan man se den stora skillnaden i globalstrålning mellan sommar och vinter vilket är naturligt. Här kan man direkt se en konsekvens av jordaxelns lutning, vilket medför att strålningskällans avstånd ökar i förhållande till nordligare delar av jorden under vinterhalvåret. Men man kan fråga sig varför SMHI bemödar sig att ange dessa data enbart, när det ligger nära till hands att man även skulle kunna mäta utstrålningen i form av IR? Då skulle man kunna få ett approximativt värde på in och utstrålning.

  http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/stralning/stralning-1.17841

 29. Lasse

  #28 Björn-Du brukar gilla se solen som källan till vårt klimat och se variationer förklarade utifrån solens variationer. Se gärna länken från Kenneth-#17.
  Jag observerade oxå 1998 där solen fördunklades men temperaturen steg. Det brukar förklaras med en större el Nino än vanligt. Solen har en konkurrent i havet!
  http://wattsupwiththat.com/2014/12/05/did-enso-and-the-monster-kelvin-wave-contribute-to-the-record-high-global-sea-surface-temperatures-in-2014/

 30. Jag e så trött på att få rätt heeeeela tiden! Risken finns att man blir odräglig!

  Vi kan konstatera att klimatjihadisterna inte ens kan stava till vare sig moln och än mindre till kosmisk strålning. Den globala molnförändringen sitter som en smäck på den globala temperaturkurvan och som teori vad som i första hand styr den globala temperaturanomlin är pytte pytte små förändringar av molntäcket i både förekomst höjd, yta, färg, fördelning mellan hav/land mm. Det bästa med korrelationen från satellitobservationerna är att den även förklara hiatusen. Då molnen slutade minska sin utbredning från 1983 fram till 98-2000 och legat konstant kvar på samma nivå sedan dess. Självklart är denna enkla teori första självklara valet när temperaturförändringar skall förklaras. Nästa är sedan vad som orsakar varierat molntäcke. Jag vet att den vanliga kaosteorin räcker långt över målet för att förklara att molnen även UTAN vare sig kosmisk strålning eller annat räcker som förklaring till förändringar i molnens dynamiska existens (det räcker liksom med 1% i variation). Att likt klockrena idioter påstå att CO2 styr molnbildningen är mer mellan olika fiskmåsar att hävda. Vi sitter med bevisen i hand att molnen minskat (83-98) och varit konstant (98-14) samtidigt som vi under samma period vi släppt ut mer än 50% av all mänsklig CO2 i atmosfären sedan 1750. Hur långt bort ifrån verkligheten och observationer går det för SMHI IPCC mfl att komma?

  Occams raklödder rekommenderas å det starkaste. Du behöver inte mer än att titta på dessa satellitmätningar för att förstå hur enkelt det är:

  Globalt molntäcke:

  http://www.climate4you.com/images/CloudCoverTotalObservationsSince1983.gif

  Globala temperaturen land och hav:

  http://bobtisdale.files.wordpress.com/2014/02/02-ncdc.png

  Samband mellan Moln och temperatur över tropikerna:

  http://www.climate4you.com/images/HadCRUT3%20and%20TropicalCloudCoverISCCP.gif

  Att det nu publiceras en artikel som ger sig på svårighetsgrad två och försöker förklara eller påvisa kosmisk strålning som en ytterligare faktor att lägga till molnens kaotiska dynamik är både kul och intressant. Men jag hävdar att det räcker med att konstatera ATT molnbildningen förändrats räcker utan att behöva förklara hur eller varför som förklaring till uppvärmningen till 98 såväl som hiatusen, peaken, trendlöst tillstånd eller vad du nu vill kalla därefter. Den teorin funkar betydligt bättre än någon av de sjuttioelva olika bortförklaringar klimatjihadisterna kommer svängande med för både uppvämning och det trendlösa tillståndet!.

  Den klimatjihadistiska skuten är redan totalt sönderskjuten och sänkt. Nu gäller det bara att hitta den däringa snorkeln som den måste installerat och köra i en plugg .. sen är det klart!!

 31. Lasse

  #30 Slabadang-kan korken vara en JO anmälan?
  Det finns många skrifter från SMHI som är tveksamma rent vetenskapligt. Överdrifter och rena osanningar. Bara en anmälan bör kunna få dem att skärpa sig.
  Jag har samlat underlag vad gäller havsvattenståndet. Rena osanningar!

 32. Björn

  Lasse [29]; Nej, solen har inte en konkurrent i havet! Hur tror du att detta varmvatten i havet kring Filipinerna och Australien har kommit till. Det är solenergi och ingenting annat som har värmt upp och ackumulerats i denna balja av hav som senare utlöses i en s.k Kelvinvåg som först propagerar mot Sydamerika via ekvatorn och sedan via kustlinjerna både norr och söderut. Uppvärmningen i havet i första skedet undgår ytbaserade temperaturmätningar eftersom varmvattnet stannar kvar och går ner på djupet vid Filipinerna och Australien. När Kelvinvågen utlöses sprids värmen över stora havsområden i oceanen mellan Australien och Sydamerika. Landområden liksom havets yta tar då del av denna uppvärmning vilket som exempelvis 1998 ledde till ett global temperaturhöjning. Man kan på så sätt påstå att solenergin har lagrats och undgått temperaturmätning på stora ytor av världen under lagringstiden och blir först mätbar när det lagrade varmvattnet sprids både som ytvatten och varm konvektiv luft.

 33. JO anmälan är mycket bra oavsett utgång!

  Den måste registreras och hanteras. Sten Bergström bör helst sättas på kåken då hans bedrägerier till konstruktioner till acceleration av havsnivåstigningen och lögner är så uppenbara så många och så långlivade att vem som helst fattar på två minuter vad han sysslar med.

 34. Gunnar Strandell

  Lasse #4

  Tack för länken!
  Willis har kommit till samma slutsats som Peter Stilbs påpekat ett par gånger här.
  Och Willis har använt data som klimatforskningen använder för att komma till slutsatsen.

 35. Ann LH

  Lite OT, på den här tråden men nog så intressant:
  http://junkscience.com/2014/12/05/we-ought-to-learn-from-europes-mistakes/
  De två stora blocken kanske borde ta sig en funderare över väsentligare ansvar än vem som kastat sand på vem innan tredje blocket med kraft tar sig an även denna fråga.

 36. Håkan Bergman

  Alan Forsling #25
  Var den där artikeln i pappersupplagan, jag hittar den inte i nätupplagan. Publicerades den idag så kan man konstatera att artikelförfattaren lyckats välja totalt fel dag för publicering, självklart har han inte kollat fakta om tysk sol- och vind-energi, då hade det nog inte blivit nån artikel.
  http://bit.ly/1gnb9Uh
  http://bit.ly/1CNAqE9
  Nej varför förstöra en bra story med fakta?
  För nåt år sen lyckades ett par miljöpartister, vill minnas att DieselDoris var en av dem, publicera en propagandaartikel om solenergi dan före vintersolståndet. Suck!

 37. Allan Forsling

  Håkan #36

  Ja det var i papperstidningen. Dessutom en del obegriplig grafik och intervjuer med bara de som lever på att göra denna förändring. Inga betalande kunder eller företag får komma till tals. Nej, nu går Tyskland före och det kommer att skapa många nya jobb… ja solceller i Kina kanske?

 38. Ingvar

  OT
  Mycket läsvärt (som vanligt)
  http://www.klaus.cz/clanky/3671

  paralleller mellan kommunism och Global Governance (EU)

 39. t0pe

  #1 Lasse

  ”Molnen anses ligga bakom ändringen.
  Varför är detta helt negligerat här och i andra sammanhang när temperatur och nederbördsförändringar nämns?
  Växthuseffekten av CO2 ligger väl i storleksordningen 3 W/kvm. (26 kWh/årkvm)
  Vi talar om det 5 dubbla!”

  Om jag har räknat rätt är den mänskliga energiproduktionen ca 13 W/kvm och den bortser man också ifrån.
  Återkommer i en öppen tråd med mer info/referenser senare.

 40. t0pe

  Hoppsan missade %-en, då blev det ”bara” 0,13W/kvm
  Hm inte mycket att bråka om då

 41. Det är bevisat att kosmisk strålning kan påverka klimatet, via molnbildningen. Det är inte bevisat att det verkligen har haft någon märkbar effekt. Fast det gäller också utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Det är bevisat att de kan påverka klimatet, men inte att de har gjort det märkbart.

  Många verkar leta efter bara en dominerande faktor bakom klimatförändringar, men det är ett feltänk. Det finns åtskilliga faktorer som påverkar klimatet. Halten av växthusgaser borde vara en av dem. Kosmisk strålning kan vara en annan. Innan alla faktorer är någorlunda väl kända, går det inte att göra några förutsägelser om framtida klimatförändringar. Att döma av IPCC:s rapporter, är det bara växthusgasernas påverkan som är väl känd. Vilket verkligen inte räcker till. Där avfärdas dessutom kosmisk strålning utan någon större eftertanke.

 42. Ann LH

  Ingvar!
  Tack för länken. I dessa sandlådedagar behövs det verkligen lite perspektiv. Såg nyss vår hövding bli pinsamt förintad av Skavlan, men troligen insåg mannen ifråga det inte själv.

 43. Kenneth Mikaelsson

  Mera sådant….

  http://globalnews.ca/video/1526579/ben-davidsons-mobile-observatory/