moln

Dagens länkar (30/11)

I Helsingborgs Dagblad berättar representanter för Naturskyddsföreningen (vilka framgår dock inte) om den s.k. Klimatstafetten, en kampanj som Naturskyddsföreningen drivit under det senaste halvåret. Över 200 företag är med i stafetten och pinne överlämnas nu till Fredrik Reinfeldt. ”Ett kraftfullt klimatavtal är bra för ekonomin. Så varför denna tveksamhet?” Fredrik Reinfeldt är en miljöbov, skriver   →

Modellernas olidliga osäkerhet

I en mycket intressant artikel hämtad ur The Economist beskrivs svårigheterna med att bygga tillförlitliga klimatmodeller. ”In science, observation always trumps theory, no matter how elegant the theory might be”, står det i inledningen till artikeln. Och Gavin Schmidt, klimatforskare och känd för de flesta för sitt stora engagemang i Real Climate, anser att modellerna   →

Intressant om klimatkänslighet

Roy Spencer fortsätter att leta efter bevis på att klimatsystemet domineras av negativ feedback. Läs gärna hans senaste inlägg.

Låga moln = positiv feedback?

Roy Spencer kommenterar på sin hemsida den nya studien av Clement et al. vars resultat kan tolkas som att låga moln förstärker uppvärmningen genom positiv feedback. Läs och begrunda.

Peter Stilbs i NWT

Peters artikel i NWT förtjänar naturligtvis ett eget inlägg. Om den globala medeltemperaturen skriver Peter t.ex. följande: ”Man räknar ut ett globalt medelvärde av något som samma dag lokalt kan variera från nära -80 grader på Antarktis till +50 i något ökenområde, och baserat på ett antal (under decennierna varierande mellan ca 5000-15000) spridda mätstationer,   →

Negativ återkoppling tar död på AGW?

Den största nyheten på Heartland-konferensen i New York var utan tvekan att Roy Spencer nu säger sig ha bevis för att vattenånga och moln skapar en negativ, inte positiv, återkoppling. Om detta skriver bl.a. Per Welander på Moderna Myter, som också deltog i konferensen. Ännu mer intressant är förstås att läsa vad Roy Spencer själv   →

Molnens effekt fortfarande inte solklar

Många forskare menar att en av de största utmaningarna när det gäller klimatmodellers tillförlitlighet är att bedöma vilken effekt moln har på den globala temperaturen. Enligt en ny studie av Roy Spencer och William Braswell (se artikel i USA Today) kan naturliga variationer i molnbildning orsaka temperaturförändringar vilket sin tur kan innebära att man överskattar   →

Lite sol och lite moln

Även solen har sina fläckar, sägs det. Men på sista tiden har det varit tunnsått med fläckar på vår stjärna. Solcykel 23 som började redan 1996 pågår fortfarande och vi har bara sett tre små tecken från solcykel 24 – en i januari (1 dag), en i april (2 dagar) och en i maj (2   →