negativ återkoppling

Vattenångans återkoppling

IPCCs höga värde på klimatkänsligheten:  3 oC per fördubbling av CO2-halten, har legat bakom klimatscenariorna sedan 90-talet . Motiveringen för detta är en stark positiv återkoppling via ökad halt av vattenånga i luften. Under  nästan lika lång tid har värdet kritiserats och ifrågasatts av många olika skäl. Läckor från den kommande AR 5 har sagts   →

Intressant om klimatkänslighet

Roy Spencer fortsätter att leta efter bevis på att klimatsystemet domineras av negativ feedback. Läs gärna hans senaste inlägg.

Negativ återkoppling tar död på AGW?

Den största nyheten på Heartland-konferensen i New York var utan tvekan att Roy Spencer nu säger sig ha bevis för att vattenånga och moln skapar en negativ, inte positiv, återkoppling. Om detta skriver bl.a. Per Welander på Moderna Myter, som också deltog i konferensen. Ännu mer intressant är förstås att läsa vad Roy Spencer själv   →