framtiden

Några tankar om klimatet och vår möjliga framtid

”Och nu då, tror du på det, uppvärmningen?” Gästinlägg av Lennart Bengtsson: Som de flesta som läser denna blogg känner till, men knappast de som är hänvisade till officiella svenska media, så har det stormat en del kring mig den senaste tiden. Jag skall här inte sammanfatta det mediala läget utan i stället försöka beskriva   →

Modellernas olidliga osäkerhet

I en mycket intressant artikel hämtad ur The Economist beskrivs svårigheterna med att bygga tillförlitliga klimatmodeller. ”In science, observation always trumps theory, no matter how elegant the theory might be”, står det i inledningen till artikeln. Och Gavin Schmidt, klimatforskare och känd för de flesta för sitt stora engagemang i Real Climate, anser att modellerna   →

En för alla, alla för en

Ban Ki-Moon blir alltmer lik en predikant i sina uttalanden. När han talade i Köpenhamn för några dagar sedan tyckte han sig se en viss ”upptining” i klimatsamtalen. Men än är vi inte framme. Han uppmanade därför världens ledare att ”utnyttja den möjlighet som historien ger oss, så att framtida generationer kan se tillbaka och   →