begränsade resurser

En för alla, alla för en

Ban Ki-Moon blir alltmer lik en predikant i sina uttalanden. När han talade i Köpenhamn för några dagar sedan tyckte han sig se en   →