klimayhot

En för alla, alla för en

Ban Ki-Moon blir alltmer lik en predikant i sina uttalanden. När han talade i Köpenhamn för några dagar sedan tyckte han sig se en viss ”upptining” i klimatsamtalen. Men än är vi inte framme. Han uppmanade därför världens ledare att ”utnyttja den möjlighet som historien ger oss, så att framtida generationer kan se tillbaka och   →