Några tankar om klimatet och vår möjliga framtid

climat-sceptique
”Och nu då, tror du på det, uppvärmningen?”
Gästinlägg av Lennart Bengtsson:
Som de flesta som läser denna blogg känner till, men knappast de som är hänvisade till officiella svenska media, så har det stormat en del kring mig den senaste tiden. Jag skall här inte sammanfatta det mediala läget utan i stället försöka beskriva mina tankar och mitt handlande i ett bredare perspektiv. Jag kan bara säga att jag fått ett enormt stöd av kollegor, akademiker och allmänheten i Storbritannien, USA och Tyskland. Jag känner mig nästan som en frihetskämpe. Jag har dock inga överdrivna illusioner då jag känner etablissemangets makt. Det är i alla fall härligt att möta engelska media med sin liberala och öppna tradition. De svenska verkar ha gått tillbaka till en situation som rådde vid senare hälften av 1800-talet som vi känner från läsningen av Strindbergs Röda rummet.
Det är enligt min uppfattning högst sannolikt att den temperaturökning vi sett sedan slutet av 1800-talet till dels beror på växthusgasökningen. Det är knappast något som går att strikt bevisa då vi aldrig kommer att veta vad Naturen gjort om växthusgaserna legat kvar på den nivå som rådde för 150 år sedan. Det är snarare så att en uppvärmning är högst trolig baserat på ett antal faktorer som främst laboratoriemätningar och detaljerade studier av växthusgasernas absorptionsspektra. Andra möjligheter, mindre väl kända, kan inte uteslutas. Vad vi observerat hittills är att jordens temperatur har stigit med ca 0.8°C samtidigt som ökningen av strålningseffekten av växthusgaserna ökat med ca 2.7 W/m2 under samma tid. Om det nu skulle vara så att all uppvärmning beror på växthusgaserna så har vi en transient klimatkänslighet på ca 0.3°C/Wm-2 vilket ger en trolig uppvärmning på ytterligare 0.4°C om ca 25 år när växthusgaseffekten ökat till 3.7 W/m2 (detta värde motsvarar en fördubbling av CO2).
Som de flesta känner till har IPCC givet ett intervall på 1.5°C – 4.5°C för en CO2-fördubbling baserade på expertutvärdering av modellsimuleringar med dagens allmänna cirkulationsmodeller. Och detta utan att ange mest troliga värde. Det är ett ärligt sätt att presentera den stora osäkerheten som är densamma som för ca 35 år sedan. Uppenbarligen föreligger det dock stora skillnader mellan empiriska data och modellberäkningarna.
Hur skall man nu bäst förhålla sig till detta? För det första är det min uppfattning att ta alla modellresultat med viss skepsis då det helt enkelt inte är möjligt att beräkna det framtida vädret och därför till stor del inte heller det framtida klimatet. Dessutom är modellerna speciellt känsliga för faktorer som kraftigt påverkar klimatkänsligheten. Detta hänger samman med svårigheten att behandla moln samt konvektiva processer båda ytterst viktiga för klimatkänsligheten.
En vanlig uppfattning som kanske de flesta har i alla fall i Europa är ”försiktighetsprincipen”. Dvs. i ett osäkert fall skall man inte några risker eller i alla fall minimera riskerna. Detta är dock en sanning med modifikation då vi ständigt tar och tvingas ta risker. En del av mina framstående utländska kollegor vill göra försiktighetsprincipen till en överordnad princip vilket kanske också fanns i bakgrunden hos skribenterna av DN-artikeln för en vecka sedan. Faran med en sådan total överordnad princip som kunde vara motiverad vid ett krigstillstånd eller inför hot om en ny digerdöd kan inte appliceras på en sådan diffus och obestämd fråga som en växthusgasuppvärmning. Det är som att spekulera på börsen. Gör man fel finns det inga pengar kvar. Klimatoron beror främst på koldioxiden som i sin tur beror på att vi globalt använder fossila bränslen till mer än 80 % och bioenergi till mer än 10 %. Resten är kärnenergi, vattenkraft och små mängder från vind och sol. Energibehovet är betydligt större än tillgången på energi; hälften av världens befolkning är underförsörjda med energi och 1.3 miljarder har ingen tillgång till el.  Att i en sådan situation tala om ett energimoratorium vittnar både om djup okunnighet och en nära nog total brist på perspektiv.  Energibehovet 2050 ligger på ca 350 000 TWh/år eller ca dubbla mot i dag. Detta kan omöjligt produceras med vind och sol speciellt i de stora antal städer på jorden som redan har mer än 10 miljoner invånare. Man kan ju försöka räkna ut vilka ytor som skall täckas med vindmaster eller solpaneler och vilka konsekvenser detta har för matproduktionen! Eller om det finns tillräckligt med sällsynta jordmetaller för magneterna i vindspolarna. Framtidens energibehov kan inte klaras utan kärnkraft om det visar sig nödvändigt att ge upp den fossila energin.  Dessutom kommer inte världens fattiga länder att fråga politiker i Europa eller USA om lov, vilket inte Kina gjort och inte heller vi gjorde under 1900-talet när Sveriges energisystem byggdes upp.
För att driva fram ett som man anser etiskt försvarbart system dvs. riskera att offra den fattiga delen av mänskligheten av rädsla för en något varmare värld så vill vissa individer gå ännu längre och introducera moraliska principer som är överordnade det vetenskapliga arbetet. Man pratar då om ”god” vetenskap vilket bäst bestäms av det politiska samhället eller att man helt enkelt försöker styra tänkande i sådana banor att vetenskapen producerar det som det politiska samhället just då vill eller har tänkt ut. Hur absurt detta än låter så finns det redan nu krafter som strävar i denna riktning. Även de mindre belästa borde ju veta litet om hur de ”goda” krafterna bidrog till att bygga upp både nazism och kommunism. Det är viktigt att inse att det inte finns något alternativ till ett öppet och liberalt samhälle därför att man aldrig kommer att veta hur de “goda” krafterna kommer att bete sig i framtiden.
Min strategi skiljer sig från en dylik strategi och jag menar att det tyvärr är närmast utsiktslöst att planera framtiden på det sätt som vissa samhällsingenjörer föreställer sig. Det enda realistiska är att inrikta sig på en anpassning av samma slag som vi redan gjort när det gäller befolkningsökningen, vilket alla klagomål till trots har fungerat bra; Sverige har fått in i flera avseenden välutbildade invandrare som kompenserat för den dåliga inhemska skolan eller arbetsovilliga svenska urinvånare, samma sak kan man se i USA. Om havet stiger för mycket får vi flytta på oss eller bygga havsvallar, skulle temperaturen bli för hög sommartid får man inrätta luftkonditionering som i de varma delarna av USA osv. Tids nog kommer den mänskliga kreativiteten att utveckla nya energisystem som inte ens de allra smartaste bland våra samhällsingenjörer i dag kan föreställa sig. För alla de som är oroliga, förflytta Er precis 100 år tillbaka i tiden och fundera på vad som har hänt sedan dess så kommer Ni att inse att Er framtidsprognos var totalt fel.
Klimatfrågan i dag tycks inte längre styras av ett rationellt tänkande, den har blivit en ideologi eller snarare en religion. Inte minst i vårt land har den fyllt det tomrum som förra seklets avkristning lämnade. Det är av denna anledning som debatten har blivit så irrationell och för en agnostisk person som mig obehaglig och närmast hotfull. Efter att ha läst diverse mail och bloggyttranden den senaste veckan är det inte mina vetenskapliga bidrag som diskuteras, utan min  brist på renlärighet och övertygelse i tron  som upprör. Den rasande vidräkningen med mig från professor Häggström som nu sprids över världen är besvikelsen över avfällingen som han tidigare trott på och sett upp till och som fasa värre hade hamnat bland djävulens anhang. Det var när jag började inse detta som jag faktiskt blev rädd och frågade mig : Har det verkligen gått så lång att inte ens vetenskapen är en trygg plats för det rationella tänkandet längre. Jag började också inse hur det var för 1600-talets vetenskapsmän där jesuiterna med fast hand såg till att alla tänkte rätt.
LennartB 17.5.14

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Mikael W.

  Tack för att Du velat få in lite vetenskap i klimatet. Bra skrivet och belyst. Du avgår med flaggan i topp.

 2. Peter F

  Tack Lennart

 3. Labbibia

  Tack Lennart.
  Jag tror du har gjort väldigt mycket för att balansera / sansa klimatdebatten i Sverige, trots att du aldrig fått chansen att förklara din inställning till ”klimathotet” i SVT:s soffor.
  När det gäller Häggström tycker jag att du ska låta hans vedervärdiga retorik rinna av dig som vatten på en gås. Karln är mer eller mindre fanatiker, vilket bevisas av hans inlägg om dig på UI, och med sådana pseudovetenskapare är det inte lönt att diskutera.
  Än en gång tack för allt du gjort hittills, tror att du även framledes kommer att bidra till klimatvetenskapen på ett bra och sansat sätt.

 4. Ingemar Nordin

  David Rose i Daily Mail:
  Some climate scientists have long been warning that the planet is approaching a tipping point. Future historians may one day reflect that we reached it last week.
  If they do, they won’t mean that this was when global warming became unstoppable. Instead, they’ll be pointing to the curious affair of Professor Lennart Bengtsson of Reading University as the moment that the rigid, authoritarian campaign to shut down debate on climate science and policy finally began to unravel.
  Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2631477/Revealed-How-green-zealots-gagged-professor-dared-question-global-warming.html#ixzz324nRPDqd
  Follow us: @MailOnline on Twitter | DailyMail on Facebook

 5. Astrid Å

  Bra talat och bra jobbat, Lennart B! Du har lyckats skapa rubriker och debatt .

 6. Daniel Wiklund

  I din artikel(Lennart B)så skriver du bl a att klimatfrågan fyllt det tomrum som avkristningen lämnat. På samma spår var Kary Mullis(nobelpristagare,1993,biokemist)när han i boken ”Kemist utan skyddsdräkt”(1998) gick till hårt angrepp mot IPCC. Där skrev han bl a ”Var det någon som övertygade oss om att vi själva blivit gudar bara för att religioner mist sin charm? Att vi nu var världens herrar och väktare av status quo? Att exakt de klimatförhållanden som händelsevis råder på jorden idag, på det heliga 1900-talet, Klimatets århundrade 001, det första året av människans dominans över hela jorden, ska råda för alltid, i evigheters evighet? Just nu har vi alla de bästa arterna. Inga ska gå under och inga nya är välkomna. Biologi tillåts inte längre, nu är det miljövårdsverket och IPCC som bestämmer. Evolutionen är över.” Om nu Olle H har läst den boken förväntar jag mig att han också har läxat upp Kary M precis som han läxat upp Lennart B. Översteprästen Olle H.

 7. Vad som är så otroligt beklämmande är den totala tystnaden i svensk MSM. Om inte annat så blir det ju ett nästan larvigt tydligt bevis på svensk MSM totala brist på objektivitet. Eller har någon hittat nåt i svensk MSM?
  Och att de inte inser det själva gör dem till byfånar!

 8. Ingemar Nordin

  Ingavr #7,
  ”Byfånar” – Jag skulle tro att de flesta av dem inte förstår utländska. Och även om de gör det varför skulle de ha något som helst intresse av vad som händer därute i övriga världen? Läsa tidningar på engelska eller tyska??? De har ju sin trygga, halvt religiösa, uppfattning klar sedan länge.

 9. #8 Ingeamar
  Jamen jag har ju för …… berättat för dem. och för våra svenska politiker. Och pekat på utländsk MSM. Och förklarat. Och de drar sig ju inte för att hitta klimathot runt i världen. Du skämta aprillo 🙂
  För mig är det en uppenbart medveten tystnad.

 10. Lasse

  Tack Lennart
  Du lyckas skapa rubriker!
  Här känner vi dig som en sansad debattör. Men denna fråga är tydligen väldigt känslig.
  Liknande tongångar finns i detta inlägg:
  http://wattsupwiththat.com/2014/05/18/why-dont-we-all-just-agree/#more-109454

 11. Thomas P

  ”Jag kan bara säga att jag fått ett enormt stöd av kollegor, akademiker och allmänheten i Storbritannien, USA och Tyskland.”
  Nu blir jag förbryllad. Om Lennart fått så stort stöd, varför hoppade han då av GWPF för att han kände sig kritiserad av sina kollegor? Skall han gå med igen givet detta stöd?
  ”Som de flesta känner till har IPCC givet ett intervall på 1.5°C – 4.5°C för en CO2-fördubbling baserade på expertutvärdering av modellsimuleringar med dagens allmänna cirkulationsmodeller. ”
  Nja, tittar man i Box 12.2 ser man att IPCC använder sig av fler metoder än så, även skattningar från paleoklimatologiska och instrumentdata ingår.
  ”Gör man fel finns det inga pengar kvar”
  Det är det folk är rädda för. Kör vi på och klimatet förändras för snabbt finns inte alla de resurser som skulle krävas för att genomföra all den anpassning som Lennart rekommenderar.
  ”Man kan ju försöka räkna ut vilka ytor som skall täckas med vindmaster eller solpaneler och vilka konsekvenser detta har för matproduktionen! ”
  Nu är ju större delen av jordens yta inte så lämpad för matproduktion och det kan vara lämpligt att lägga solceller där i första hand. Vindkraftverk spridda på åkrar stör också matproduktionen mycket lite. Ur ytsynpunkt är det inga problem att försörja jorden med sol och vind. Energilagring är flaskhalsen idag.
  ”Den rasande vidräkningen med mig från professor Häggström ”
  Häggström är inte speciellt artig, men å andra sidan ägnar sig Lennart själv åt en rasande vidräkning mot hela politiska systemet med obligatoriska referenser till kommunism och nazism. (Han glömde talibanerna. Fel generation antar jag).
  När Lennart kommenterar blogginlägg tycker man han också kunde kostat på sig att säga något om artiklarna i Times m fl och hur han egentligen ställer sig till vad som där hävdas.

 12. Ann LH

  Det känns lite högtidligt, som en Stor Ära, att få läsa dessa Dina ord, oförvanskade och på den blogg som varit min klimatlivlina sedan starten.
  De senaste dagarna har jag till stor del övergivit den framväxande djungeln utanför mina fönster och läst de Lennart Bengtsson-inlägg och -kommentarer från jordens alla hörn, som jag kommit åt här via nätet. Det snurrar lite vem som skrev vad, men jag minns särskilt de i mitt tycke kloka orden:
  Skeptikerna har två allierade Naturen själv och Sanningen.
  Stort Tack med Värme!
  PS I mina anteckningar från KTH-konferensen 2006 ser jag en liten skeptiker i LB, som säger att det är bekymmer med molnen. DS

 13. HansH

  Grattis Lennart till integritet och klarhet. Inom vetenskapen är de skapaste kritiker varandras bästa lärare. Vetenskap borde aldrig få hanteras som klimatfrågan gjorts. Svenska media har med önskvärd tydlighet genom tystnad tagit ställning för religiöst vanvett. Att t.o.m. Indiska tidningar rapporterar om en svensk meriterad professor..medlem i KVA.. som råkar ut för kättarbålets flammor..men inte svenska media..det är bortom allt hopp. Lägg ned presstödet och StatsTV…ge utrustningen till nån som kan använda den.

 14. Lennart: Det gläder mig att du fortfarande står upp för sanningen och vetenskapen. Stödet för dig ute i vida världen bland forskare är större än du kan ana. Att svensk gammelmedia tiger är inget att förvåna sig över. Time skriver om dig – det väger väl mer är okunniga svenska ”vetenskapsjournalister”. Stå på dig Lennart! Du har vårt stöd.

 15. Kenneth Mikaelsson

  http://www.weatheraction.com/docs/WANews14No18.pdf

 16. Ingemar Nordin

  Thomas P # 11,
  ”Nu blir jag förbryllad. Om Lennart fått så stort stöd, varför hoppade han då av GWPF för att han kände sig kritiserad av sina kollegor?”
  Ja, det kan vara lite svårt att läsa innantill. LBs nästa mening är ”Jag har dock inga överdrivna illusioner då jag känner etablissemangets makt” Och det är där skon klämmer, ”etablissemanget” tycker inte om vetenskaplig diskussion, avskyr allt annat än konsensus, hatar alla bråkstakar som visar på fakta som talar emot etablissemangets ståndpunkt.
  Eftersom du själv tillhör etablissemanget, eller åtminstone fungerar som en lojal undersåte som alltid ställer upp till dess försvar, så förstår jag att det kan konstra till det för dig när LB säger att han också har ett stöd bland många klimatforskare. Hur kan det vara möjligt, att det finns delade meningar om vetenskapliga frågor? Tydligen är ett sådant faktum en fullständigt ny tanke hos dig. Men det är bara att beklaga.

 17. Guy

  Thomas P #11
  ”Gör man fel finns det inga pengar kvar”
  Det är det folk är rädda för. Kör vi på och klimatet förändras för snabbt finns inte alla de resurser som skulle krävas för att genomföra all den anpassning som Lennart rekommenderar.
  Att det inte finns pengar kvar? Hm. tror inte det är det folk är rädda för. Då vore dom väl inte så villiga att slösa miljarder på saker som inte gör någon nytta, eller vad?

 18. pekke

  Tack för ditt inlägg Lennart B.

 19. Tack för att du tog dig tid att skriva detta!
  Att svensk media håller tyst är märkligt men föga förvånande, det är något vi känner igen väl.
  Att just klimatforskningen skulle vara så ”färdig” så att den inte kan komma att revideras är en inställning som jag alltid har funnit märklig. Det är ju liksom ganska stor skillnad på om det blir 0,5 eller 5,0 grader varmare till nästa sekelskifte
  Vilket i sig innebär en stor skillnad på vilka politiska beslut man som privatperson kan gå med på.
  Än en gång Tack och stå på dig, det här var modigt gjort!

 20. BjörnT

  Lennart Bengtsson hävdar:
  ”energibehovet är betydligt större än tillgången på energi; hälften av världens befolkning är underförsörjda med energi och 1.3 miljarder har ingen tillgång till el. Att i en sådan situation tala om ett energimoratorium vittnar både om djup okunnighet och en nära nog total brist på perspektiv. ”
  Vem har hävdat ett energimoratorium? Och med vem menar jag inte nån enstaka pappskalle utan någon organisation eller person som tas seriöst och är seriös och vars ord kan tänkas nå ett någorlunda stort auditorium och där tas på allvar.

 21. Mats G

  Lennart B verkar vad vid god vigör och obruten. Det är jag extra glad och tacksam över.
  Jag är enig med det han skriver till 100%
  ”Andra möjligheter, mindre väl kända, kan inte uteslutas.”
  Om det nu skulle vara havet och speciellt havsströmmarna som är den okända faktorn så kommer det kännas som full pott för egen del.

 22. Bar för att kolla så gjorde jag en sökning på webben med
  Lennart Bengtsson Klimat
  och 4 dagar bakåt
  Inget om den senaste händelsen i någon tidning

 23. Gunnar Strandell

  BjörnT #20
  Om man vill lägga ett moriatorium på CO2-utsläpp blir konsekvensen att det gäller för 80% av jordens energiproduktion.
  Om det är ”pappskallar” eller har organiserat sig har väl inte så stor betydelse. De har i alla fall undertecknat artikeln i DN.
  Länk:
  http://www.dn.se/debatt/bannlys-alla-politiska-beslut-som-ger-mer-klimatutslapp/

 24. Mats G

  Kommentar till bilden
  Jag tror åtminstone han tror på lokal uppvärmning. 🙂

 25. Thomas P

  Íngemar #16 ”Ja, det kan vara lite svårt att läsa innantill. LBs nästa mening är ”Jag har dock inga överdrivna illusioner då jag känner etablissemangets makt”
  Det är inte bara förmågan att läsa innantill som sätts på prov utan också minnesförmågan. I tråden nyss skrev LB:
  Jag har blivit utsatt för ett sådant enormt grupptryck… Kollegor drar tillbaka sitt stöd, andra kollegor drar sig ur gemensamt författarskap etc.” Då handlade det just om grupptryck från kollegorna, inte något obestämt ”etablissemang”. Vilka är detta ”etablissemang” som LB känner sig så beroende av om det inte är hans kollegor? Politikerna? Dem tillåter han sig ju att säga hur elaka saker som helst om så dem kan det knappast vara. Nej, det är snarare så att LB vill sitta på två stolar samtidigt: han vill dels hävda sig vara en ensam sanningssägare förföljd av ”etablissemanget” och samtidigt ge sken av att han har stöd av de personer detta ”etablissemang” består av.
  ”Hur kan det vara möjligt, att det finns delade meningar om vetenskapliga frågor? Tydligen är ett sådant faktum en fullständigt ny tanke hos dig. Men det är bara att beklaga.”
  Det som är att beklaga är att en svensk, verksam professor kan vara så genomohederlig som du ständigt är i dina påhopp.

 26. BjörnT

  Ja Gunnar Strandell. Att du är en lojal doa-körmedlem har du bevistat igen och igen. Men nu gällde det energi, inte CO2. Svårt att hålla isär?

 27. Mats G

  #25
  ”etablissemang”
  Min gissning är det som sluter upp bakom ”The Cause”.

 28. JonasB1

  Tack Lennart, lysande sammanfattning av hela frågan!
  Instämmer i allt du skriver.

 29. Gunnar Strandell

  Lennart Bengtsson
  Citat:
  ”Klimatfrågan i dag tycks inte längre styras av ett rationellt tänkande, den har blivit en ideologi eller snarare en religion.”
  Vi behöver inte hysa tveksamhet om det religiösa inslaget längre. I botten av klimathotet ligger klimatkonventionen som administreras av UNFCCC. Dess ledare har uttryckt sig så här:
  ”Ms Figueres says faith groups have an opportunity now, in the lead up to a new, universal climate change agreement in Paris, to provide a moral compass for their congregations and for political, corporate, financial and local leaders.”
  Jag tycker att om IPCC vill stå för vetenskapen bör de hålla armlängds avstånd till UNFCCC och på något sätt markera det, när Figueres räknar upp väderhändelser och påstår att de är en effekt av uppvärmningen.
  Länkar:
  http://unfccc.int/2860.php
  http://www.ourvoices.net/
  http://unfccc.int/files/press/statements/application/pdf/20140705_stpaulslondon.pdf

 30. Gunnar Strandell

  BjörnT #26
  Förr hade den här bloggen underrubriken: ”För dig som tänker själv”
  Ibland tycker jag att det är synd att den togs bort. 😉

 31. Ingemar Nordin

  Thomas P # 25,
  Om du vill se exempel på ohederlighet, så bör du ta dig en titt på etablissemanget inom IPCC. Här finns en liten påminnelse om allt trixande som de har hållit på med under alla år (en bit ned):
  http://wattsupwiththat.com/2014/05/17/in-climate-science-the-more-things-change-the-more-they-stay-the-same/

 32. Magnus C

  Jag tycker att Häggströms inlägg talar väldigt mycket för sig själv och det finns ingen anledning att argumentera om detaljerna i det. För en utomstående är det helt obegripligt att en vetenskapsman kan skriva på det sättet. Man måste verkligen vara indoktrinerad för att inte förfasas över på det sätt han försöker få fram sin vetenskapliga ståndpunkt. Förhoppningsvis kommer detta och liknande händelser till slut få den vetenskapliga skutan på rätt köl igen.
  Det finns också stora möjligheter för forskare att forska på hur det kunde gå så fel. Vad ledde fram till att en vetenskapsman kände sig tvungen att skriva ett sådant inlägg för att stödja sin hypotes.

 33. Svend Ferdinandsen

  Jeg er en smule skuffet over at du i din alder og med din baggrund valgte at stoppe hos GWPF.
  Det siger mere om de andre end om dig, men du burde have haft modet til at stå imod. Jeg har ikke bevæget mig i sådanne cirkler, så det er svært for mig at vurdere hvor stort presset har været og hvad der kunne mistes, men det er i alle fald sørgeligt.

 34. Christopher E

  Fantastiskt bra text av Lennart. Utmärkt skrivet.
  Sammanfattar den rationella, lugna syn man kan ha på klimatfrågan utan övertoner, och utan vara den nidbild av ”förnekare” som alarmisterna försöker skapa.
  Ja, det finns säkert en effekt från från förstärkt växthuseffekt. Ja, det blir troligen något varmare än det skulle blivit annars (men än går det inte att säkert urskilja ur bruset), men det är knappast något problem om så sker. Ja, kanske kommer haven stiga marginellt fortare i framtiden (än märks inget, dock), men inte heller det är något större problem.
  Och jag är helt säker på att Lennart vet bäst själv vilka reaktioner han mötte pga GWPF, och inte de klimathots-sektmedlemmar som tror att de kan tala det honom utan att ha en aning mer än sin tro.

 35. Kenneth Mikaelsson

  #31
  Ingen mening….
  Med fler sådana som ThomasP och BjörnT så har jorden varit solsystemets mittpunkt samt platt och vi fortfarande varit katoliker med en aktiv inkvisition …
  visdom och kunskap biter inte på sådana personer….

 36. Ja,paranoian sprider sig bland alarmisternas fotfolk.
  Nu hävdas det allså tt TCS (numera benämnt KU) är Sveriges motsvarighet till GWPF! Och Lennart B samarbetat med dem ett längre tag, men att detta kunnat pågår under (internationella) alarmistradarn, eftersom ju svenska är ett så litet språk …

 37. BjörnT

  Få se nu då. Lennart Bengtsson tror på AGW. Det går på tvärs mot hypotesen som denna blogg grundats på (Climate scam om nån minns). Men han adopteras här för han anser den vara så pass liten att vi inte behöver vidta några förebyggande åtgärder.
  Han försöker producera ett vetenskapligt alster för att leda detta i bevis, men blir refuserad. Doa-kören härinne och lite fossileldade think tanks skriker foul.
  Lennart Bengtsson, som är en riktig vetenskapsman, inser att han skulle göra bort sig totalt inom vetenskaps-communitien om han försökte hävda att han refuserats av politiska skäl så han ger ut ett statement där han tar avstånd från sådana påståenden.
  Det hindrar inte doa-kören att skräna vidare om att han refuserats av politiska skäl. Fattas bara annat, det är en för bra story för att inte stadfästa som sanning och ett bevis på den stora konspirationen.
  Lennart Bengtsson, som inte kunnat bevisa sin tes via ett publicerat arbete i en vetenskaplig artikel, får trösta sig med ett gästinlägg här och lapa i sig allt fjäskande beröm över sina visdomsord som kan sammanfattas i: visst det finns AGW, men det är så lite att det är inget vi behöver bry oss om.
  En åsikt han givetvis har all rätt att förfäkta.

 38. Vill även jag tacka Lennart som har en mycket sansad och vettig syn på detta.
  Väl formulerat.

 39. Mats G

  PseudoScience
  ”The 1973 Nobel Prize co-winner in physics Dr. Ivar Giaever discusses and exposes the ”pseudoscience” of global warming ”
  http://www.youtube.com/watch?v=qdTlXuTwvEQ

 40. OK, nu sägs det att en annan journal också refuserade samma arbete. Denna gången utan att ens skicka ut det på peer-review. Tydligen för att det skulle varit ’ointressant’ ..
  Det har nu skickats till en tredje journal (efter några revideringar), men Lennart B har tagit bort sitt namn, som ’försiktighetsåtgärd’ pga hans (före detta ) GWPF-kopplingar ..

 41. Björn

  Ja, Lennart Bengtssons inlägg berör. Mycket av klimatfrågan har lämnat vetenskapen och har nästan blivit vidskeplig. Fundamentalister använder klimatfrågan som tillhygge i kampen om själarna. Det är skrämmande att se att så många av våra politiker, journalister och kollegor, aningslöst låter felsägarna hängas ut och anges. Denna destruktiva trend måste brytas, annars stoppar den upp den livsnödvändiga kontinuiteten i utvecklingen, vilken är vår enda garant mot framtidens dolda agenda.

 42. Mats G

  En beskrivning om KU från Rebett run.
  It is obvious that he is very happy with the crude anti-intellectual tone with a hint of hate speech found in Internet comments that predominates there.
  I invite you to discuss here if you dare.

 43. Detta är Off-Topic, men nu har Michael Mann gått ut i MSM-pressen och försöker spinna Bengtsson affären, och hur den visar hur industrin korrumperar vetenskapen, tex hur Bengtsson avsiktligt(!) försökte politisera vetenskapen, och att de ’legitima vetenkskaspmän’ som sedemera försökt mobba ut honom, först från att prata med folk i GWPF-panelen, men även från det sk ’vetenskapssamhället’ gjorde helt rätt i detta, minsann!
  Vidare sägs det att Lennart ”has been a climate change contrarian for some time” Riktigt kul är att nu Michael Mann skriver MSM-artiklar om självaste ”The Climate Scam” som ’bevis’ (dock utan att nämna TCS industrikopplingar, Koch- och fossilfinansiering, och hur den ingår i den internationella koordinerade planen att störta ’klimatvetenskapen’) Du är namnbytet till ’Klimatupplysningen’ en tydlig och tidig indikation, enligt Mann, att man det handar om att förvilla! 😉
  Men det börjar bli tröttsamt att höra honom (och många många fler) falskeligen utge sig att tala för ’den samlade vetenskapen’ eller ’vetenskapssamhället’. Som vi vet är Mann inte främmande för att bakom kullisserna dra i trådar och försöka påverka och styra saker, för att publikt kommentera dem sen, och säga att samma saker ger honom stöd, och bekräftar vad han sagt.
  Läs gärna hela och förundras vilken feg och småaktig liten mobbare denne Mann är eller blivit, och hur ömkligt hans lilla sinne försöker blåsa upp sig och fylla den publika figuren han blivit med lite tomma ord ..
  Watts spekulerar öppet i att några av the usual suspects bakom kulisserna mailat, dragit igång just dessa påtryckningar och försöken till utfulning. Som ju tycks vara deras starkaste argument. Som de har kvar, alltså. Även benämnt som den så kallad ’konsensus™’ …

 44. Börje S.

  #39 Mats
  Underbart! Ivar Glaever krossar klimathoterna som man krossar löss med tummen!
  En gång på bra sändningstid och luften skulle rusa ur den sprickfärdiga klimathoteriballongen.
  Stort tack för den!

 45. Börje S.

  Från Climate Gate:
  Phil Jones: ”Imagain we’ve got all this global warming crap wrong!……huhh……They probably…
  http://www.youtube.com/watch?v=jxvR7ZUjaJk
  or
  http://www.youtube.com/watch?v=v5hw9T9Ozv4
  or
  http://www.youtube.com/watch?v=pg9YGmmPX6w
  or will we end like this guy?:”
  http://www.youtube.com/watch?v=QtYWdOqTFdg

 46. HansH

  Ett av de populärare filosofiforumen på nätet filosoferar.. https://www.youtube.com/watch?v=T2J8zEJHIg8

 47. Börje S.

  #45
  Jag har problem med den automatiska stavningsfunktionen så Ph. Jones blev felciterad.
  Han skrev naturligtvis inte ”this Global Warming Crap” utan ”this Global Warming..crap??
  Försöker igen: This global warming…crap
  tusan också…is går bra…iss också, vad det nu är för något…nu provar jag igeni med hela ordet issu…fanken också det blev crap igen!
  Nudå, nu har jeg stängit avv staffningskåntrolen:
  ”This Global Warming Issue”
  …Jao! pressis så skrevade hann.

 48. ThomasJ

  Tack Lennart! Keep up the very good work! 😀
  Mvh/TJ

 49. Peter Stilbs

  Ganska så betecknande för situationen att nu plötsligt papegojas i allehanda warmistskrivna tidningsartiklar, blogginlägg och kommentarer att det är Lennart Bengtsson som sökt politisera vetenskapen…
  Hur absurd får man vara – ja de har väl inget annat att komma med.
  Och svenska media tiger som muren. Jag tror de har en central överenskommelse att tiga ihjäl hela skeptikersidan, och upprepa de 97% tills fradgan står ut ur munnen

 50. tolou

  First they ignore you – then they laugh at you –
  then they will fight you…
  Then – you win !

 51. Mats G

  #44
  Det var så lite.
  Fascinerande det behövs bara 30 min för att skjuta hela klimathotet i sank. 30 min primetime och det är över.

 52. lennart bengtsson

  Efter all uppståndelse i utländsk press så hoppas jag att mitt budskap kommit fram, nämligen att klimatvetenskapen är i en allvarlig kris som en följd av den tilltagande politiseringen. Bara det faktum att en kollega vill dra bort sitt namn från en gemensam vetenskaplig artikel bara för att en person(jag) som han väl kände plötsligt blivit plötsligt skulle kunna ha blivit en ”förnekare”. Detta utan att ens bekymra sig om att sätta sig in i situationen eller kontakta mig. Att jag hade fräckheten och övermodet att ha med GWPF att göra var därvid en perfekt exempel på ”guilt by association”
  Jag har förståelse för att flera kan tycka det var fegt att dra sig ur GWPFs vetenskapliga råd. Jag är inte heller tillfreds med detta men insåg i dagens förgiftade atmosfär ( som jag inte i förväg kunde föreställa mig) att det var för tidigt att klippa alla band med kollegor som jag arbetat med i decennier. Inte heller skulle det bli möjligt att försöka förena olika falanger i dagens upphetsade atmosfär. De verkliga giftsprutorna som Häggström och nu också Mann är verksamma inom andra områden och berör mig inte. Vad som händer med jordens klimat kommer vi att veta bättre om 50 år och då finns det helt säkert bättre metoder än dagens. Vad som förnuftigt kan göras idag måste ske inom de ekonomiska resurser som naturligt finns och inte genom att genomdriva det ”goda” samhället av det slag som prövades och applåderades under förra seklet med de katastrofala resultat som vi nu alla känner. Jag kan bara hänvisa till den entusiasm som man ursprungligen visades till 1900-talets värsta ”revolutionärer”. Det finns i dag inte mycket kvar av denna entusiasm som en gång fanns för Lenin, Hitler och Mao. En grön revolution idag som vissa tycks förutspråka skulle bli precis lika katastrofal och inte bara leda till ekonomisk ruin utan till demokratins undergång.
  LennartB

 53. Mats G

  #52
  Det finns inte en fiber av feghet hos dig Lennart B. Civilkurage är ordet jag skulle använda.

 54. Ingemar Nordin

  Lennart #52,
  Folk blandar ständigt samman innehåll med den vetenskapliga principen att tillåta en öppen (saklig) diskussion. Att försöka tysta diskussionen genom mobbing och andra metoder är att motarbeta vetenskapen som sådan, vilket ämne det än gäller.
  Här på bloggen så försöker vi att hålla principen om öppenhet högt. Alla håller inte med dig i sak om allt, vare sig om klimatet eller om politiska åtgärder. Exempelvis finns det delade meningar om kolcykeln och solens inverkan. Men i mina ögon så leder detta bara till intressanta diskussioner. Däremot skulle jag nog utan vidare våga påstå att alla skribenter (och åtminstone de flesta kommentatorerna) står bakom dig till 100% när det gäller din ambition att öppna upp den klimatvetenskapliga debatten.
  Ingen skugga tycker jag bör falla på dig för att du lämnade GWPF. Om man ”roar” sig med att surfa runt på alarmistbloggarna så blir man ganska illamående av den intolerans, för att inte säga hat, som förekommer där. I en sådan miljö frodas verkligen de vetenskapliga dödgrävarna. Och jag förstår ditt beslut att du väljer att prioritera sinnesfriden och gammal vänskap.

 55. Gustav

  Lennart B, #52:
  Jag är oerhört tacksam för allt vetenskapligt material du bidragit med på denna blogg. Tycker det är en skam med alla dem som försöker riva ner vetenskapen och samtidigt blanda upp med politik. Du ahr seglat upp som en av de mest ansedda auktoriteterna inom hela klimatvetenskapen i mina ögon, mycket för att du visat att du inte bryr dig så mcyket om vilken ”sida” som lyfter en viss fråga. Exempelvis minns jag att du hade mycket gott att säga om Hansen samt att du förde ett sunt resonemang om kolcykeln.
  Heja Lennart B!

 56. Tack för ett oerhört sansat och vettigt inlägg i en i övrigt nästan totalt sanslös mediadebatt.

 57. Lennart #52
  Ja, det märkliga är väl beteendet hos sådana som du har känt länge och ffa personligen. Hur de kunde reagera såpass starkt, men även de som (enligt dig) utsatt dig för ’påtryckningar’ att inte själv göra dina val.
  Men som fler än jag har spekulerat har dessa påtryckningar nog fler och mer mångbottnade skäl än att bara ett antal individer på eget bevåg, och helt oberoende av varandra afått för sig att höra av sig (eller reagera på annat sätt) angående detta. Där kan finnas både riktiga påtryckningar på andra bakom kulisserna, och ffa farhågor om att ifall man inte ’distansierar sig’ att själv bli utsatt för samma behandling.
  Och om detta varit ett bidragande skäl vore det ännu mycket mer pikant ifall detta kom till dagen.
  Att enskilda inom ’branschen’ beter sig som mellanstadiekids som vill bestämma vem som är ’inne’ resp inte får vara med är känt. När sådana hamnar i maktpostioner, eller bara får inflytande, då kan det fort gå utför …
  Att där finns (förment) seriösa vetenskapsmän som inte blinkar för att kalla folk (eller organisationer) för förnekare, försöker stigmatisera precis alla andra ståndpunkter (även rent politiska) mha det, visar bara att det handlar om ngt helt annat för dem. Samma sak gäller alla gapiga aktivister och tom ’experter’ … och det är ju i det lägret det är som värst. Men som sagt, med visst understöd uppifrån.
  Men Lennart, jag menar att du borde ha varit varse sådana tendenser redan innan, speciellt när du läser/kommenterar här. Kanske trodde du bara (som tex Gustav) att det inte drabbade dig …

 58. lennart Bengtsson

  Jonas N
  Tyvärr had jag underskattat de spänningar som finns och som inte har med vetenskap att göra det ringaste. Jag vet inte nu hur detta kommer att sluta men man måste i alla fall hoppas att man skall kunna skilja vetenskapen från politik. Detta är inte fallet idag. Politiken har ockuperat klimatfrågan Politiska vänstergrupper är klimataktivister och motsvarande högergrupper har intagit en motsatt inställning. Mitt första försök att avpolitisera klimatforskningen har misslyckats men jag har inte givit upp. Endast de som aldrig försöker undviker ett misslyckande. Vi får bara hoppas att den österrikiske professorn inte får sin vilja igenom. Men om det blir så skall jag anhålla om att bli ställd inför en exekutationspatrull med stöd av min CV och inte bränd levande på bål.
  LennartB

 59. Ingemar Nordin

  Lennart #58,
  ”Men om det blir så skall jag anhålla om att bli ställd inför en exekutationspatrull med stöd av min CV och inte bränd levande på bål.”
  Hur var det nu? Hade inte framstående personer rätt att bli avrättade med svärd, snarare än genom hängning? Eller har jag helt glömt denna viktiga detalj från historien. 🙂

 60. lennart Bengtsson

  Eftersom jag har ett japansk svärd hemma som jag köpte åt min yngste son för många år sedan så har jag också den mer ärofulla möjligheten att begå harakiri. Detta skulle kanske även ge upphov till rubriker i svenska media.

 61. För den som är intresserad så IOP/ERL nu lagt ut reviewer-rapport #2 på sin hemsida. Den är avsevärt mycket bättre skriven, och påstår faktiskt att där finns ett sakfel (i en beräkning)
  Men den mesta beef:en bränns på att man menar att om N (=havens upptagning av värme) vore större, skulle resultaten bli bättre (dvs diskrepansen vara mindre).
  Det är säkert sant, men är ju lika mycket en spekulation. Vidare påpekas att gapet i sig är osäkert, dvs skulle kunna vara mindre iom att där finns osäkerheter i både Delta_T och N, inte bara i K – klimatkänsligheten.
  Lite förenklat tolkar jag detta som om man (troligen korrekt) påpekar:
  Värmen försvinner ner i haven – är fortfarande in play
  Temperaturmätningar är ju osäkra också – dvs det kanske är varmare än vi tror
  Och det skulle betyda att klimatkänsligheten är större (än manuskriptets skattning)
  Det skulle också vara intressant om denna (slags) kritiken som framförs verkligen är genuin. Dvs att det är praxis, speciellt bland de artiklar som denne referee skriver (eller review:ar positivt), att han/man anger hur litet eller för ’hypotesen’ ofördelaktigt resultatet skulle vara ifall man antar att all ens indata och osäkerheter vore den mest ogynsamma kombinationen. Jag förblir skeptisk.
  Men notabelt är iaf att båda dessa (senare) invändningar är hypotetiska … (vilket reviewern dock är medveten om)

 62. Klantade mig visst med länken nyss:
  Här är Reviewer nr 2:s rapport

 63. Alienna

  #61
  ”Värmen försvinner ner i haven” = vild spekulation
  ”Temperaturmätningar är ju osäkra också” = dvs det kanske är kallare än vi tror
  Och det skulle betyda att klimatkänsligheten kanske är t.ex. 0,0000003 grader…
  Har jag tolkat den s.k. ”vetenskapen” korrekt?

 64. Lars

  Är inte fanatikerna också ofta ganska befriade från humor? Se här ett obetalbart exempel (favorit i repris): https://www.youtube.com/watch?v=vXyfVJk4zWs

 65. Börje S.

  #63 Alienna
  Visste du inte att möjligheten för kallare klimat i framtiden eliminerades delvis av IPCC redan 1988 och helt från och med år 1996?

 66. ThomasJ

  Efter Climategate I & II, Himalayagate, Sea-Level-risegate, osv…, har nu världen kommit fram till Bengtssongate… Gemensamma nämnare är hela tiden bluff & båg drivet av personer som näppeligen vågar se sig själva i spegeln…
  What a wonderful World it is, isn’t it?
  Go figure!
  Mvh/TJ

 67. ThomasJ

  WUWT har ett ’take’ här:
  http://wattsupwiththat.com/2014/05/19/bengtsson-and-others-reaction-to-the-times-piece-on-the-damaging-climate-view/
  Mvh/TJ

 68. HenrikM

  Michael Mann, undrar om han inser hur dum han ter sig för någon som ser detta från utsidan?

 69. Pelle L

  Jag kan inte annat än ställa mig upp och applådera Lennart Bengtsson!
  Missförstå mig inte, detta är säkerligen ingen lätt resa för Lennart, och det sliter alldeles säkert hårt på honom.
  Men vilken dramaturgi!
  Bergman, Spielberg och Cassavetes kan slänga sig i väggen.
  Det är så här man skapar en historia som ger ringar på vattnet jorden runt.
  En riktig tsunami, kanske den först människoskapade!
  Du har min aktning Lennart!
  Hoppas att du orkar med efterdyningarna, andra, tredje, fjärde och femte vågen också 😀

 70. willard (@navaudit)

  Se även:
  http://rabett.blogspot.ca/2014/05/the-third-referee-waits-in-wings.html
  Var kan vi hitta det papper?
  Tack!

 71. AOH

  You Tube Serie från 2007 med Gösta Walin, Peter Stilbs, Fred Goldberg och några ”skrämmande” klimatister.
  Gösta Walin är helt underbar, kallar bl.a.Lennart Bengtsson för en glad gamäng.
  MYCKET SEVÄRT
  1.https://www.youtube.com/watch?v=5t3uGtBtOQ8
  2.https://www.youtube.com/watch?v=hIUyarJKOuU
  3. https://www.youtube.com/watch?v=MGQKISKm1Gg
  4.https://www.youtube.com/watch?v=mTS422cPeSY
  5.https://www.youtube.com/watch?v=WdAIlOKb6E0

 72. BjörnT

  Här måste jag faktiskt berömma JonasN som i stället för att delta i den allmänna panegyriken och kanoniseringen av Lennart Bengtsson gör ett par nyktra inlägg i #40 och #61 och 62.
  Det refuserade arbetet innehåller alltså sakfel, trots altt skränande härinne om att den drogs tillbaka av politiska skäl och till och med pga av att Lennart Bengtsson gick med i GWPF (Ingemar Nordins eget felaktiga påhitt).
  Och jag fick bekräftat att Lennart Bengtsson tar sitt namn från arbetet i fråga.
  Och något svar min fråga i #20 fick jag aldrig. Ett ovanligt tarvligt halmgubbeargument (Att någon seriös aktör/debattör skulle ha krävt energimoratorium.)
  Läs för övrigt här så kan ni vad en riktig visionär tänker sig om energifrågan:
  http://e360.yale.edu/digest/indias_new_president_plans_to_make_major_push_on_solar_energy/4152/
  Det är inte genom att elda fossilt Indiens 100-tals miljoner ska få elektricitet, utan genom PV.
  Pengarna ”tar inte slut” för att man försöker leverera energi och minimera CO2-utsläppen samtidigt, Lennart Bengtsson!

 73. Christopher E

  #72 BjörnT
  Ur din länk:
  ”has pledged to enable every household to run at least one light bulb by 2019. If all goes well, household solar projects would allow every home to run two light bulbs, a solar cooker, and a television”
  Det är det som oroar oss, att ni ”förnyelsebar-visionärer” tycker att en, eller med lite tur två glödlampor är en tillräcklig framgång. Några solpaneler kan säkert bidra till ökad kvalitet för en en isolerad by på indiska landsbygden tills vettigare elanslutning kommer i framtiden, men är givetvis djupt otillräckligt för att driva Indiens industriella tillväxt. Här har du BjörnT i din naiva tro på förnyelsebart inte förstått alls vad det handlar om. Du plockar små snuttartiklarar på diverse obskyra alternativenergipropagandistiska sidor och utropar att; nu minsann kommer alternativenergin, där ser ni!
  Med tanke på hur stor andel av världens energi som är fossil så är givetvis kampen för att upphöra med CO2-utsläpp i praktiken ett moratorium på energi. Förnyelsebart kan inte ens ersätta fossilt nu, och var ska den nödvändiga fördubbling av framtidens energi som behövs komma ifrån om 80% ska läggas ned? Vi behöver behålla fossilt, vi behöver utveckla kärnkraften (just Indien är bra på detta) och på vissa platser med speciella omständigheter kan säkert ”förnybart” vara med och dra en liten del av det framtida lasset. Så ni kanske får behålla era omhuldade subventioner, vilkas hot om upphörande egentligen ju är där skon klämmer.
  Indiens nye premiärministers löfte till landsbygden om el, om än i knappa mängder, är givetvis valretorik och får tas för det. Men jag är som varande formellt hindu (är ju faktiskt konverterad) givetvis positiv till konservativa, hindunationalistiska BJP:s dundrande valseger och gratulerar dem. De har många åsikter jag delar. Då jag är föga imponerad över västvärldens självspäkning och idioti vi ägnar oss åt numera, gillar jag BJP:s inställning att Indien behöver inte väst, utan är bäst själva. I ett framtida grönrött Sverige är det kanske Indien man bör flytta till som ekonomisk flykting. Jag lär säkert få mer än två glödlampor där. Här hemma är det väl mer osäkert i framtiden, åtminstone vid stiltje.

 74. BjörnT

  Christopher E # 73.
  Jo som välfärdssvensk är det ju lätt att raljera över en glödlampa i en hydda på landsbygden.
  Men värde av en glödlampa när det blir mörkt klockan 18:00 är oerhört hög. Man slipper den dyra och hälsofarliga fotogenlampan, barnen kan läsa läxor, vuxna kan utföra sysslor som annars måste göras i dagsljus som att sy, laga saker, etc.
  Lycka till med hinduismen, verkar vara en rationell religion….. och inte är det väl nån som ägnar sig åt självspäkning där…….
  Må du INTE återfödas som en malariamygga! Men att du blir en insekt i nästa liv är väl nästan garanterat om man tittar på sannolikheten. Eller är bakterier också mottagare av själar? Min kunskap om hinduism är lite ringrostig.

 75. Mats G

  ”hindunationalistiska”
  Blanda religiöst mumbojumbo med nationalism och vad får vi då? Vi får se. Skall inte döma ut dom efter någon vecka. Med det låter inget vidare.
  ”Indien behöver inte väst,” Good luck with that. Vi kan ju börja med att ta hem alla jobb som väst skapar där plus alla indier som jobbar i väst kan vi ju skicka tillbaka.

 76. BjörnT #72
  Som jag sa, du behöver vara med noggrann när du läser. Referee #2 påstår att där finns ett sakfel.
  Och du vet inte, och ffa kommer aldrig att få ett klart besked om ifall denna artikel drogs tillbaks av politiska skäl. Vilket inte alls är ngt ovanligt.
  Vad vi däremot vet är att referee #1 ansåg att dom politiska skälen var de allra viktigaste (för hans rekommendation att refusera).
  Som jag skrev anser jag också att de av #2 anförda skälen låter lite som de vanliga bortförklaringarna från det hållet: Men det skulle ändå kunna vara så som vi säger (och ifall detta bidragit till rekommendationen så är det också iaf delvis ’politiskt’ – vilken story som borde berättas)

 77. Mats G

  #72,#76
  Om någon vetenskapligt rön skulle vara skadligt eller inte är totalt ointressant ur ett vetenskapligt perspektiv. Det är inte till varken referee #1, #2 ha någon uppfattning om. Om man lägger in en politisk dimension i en vetenskaplig reviewing så har man missuppfattat sitt uppdrag. Och de som missuppfattat det vad en vetenskaplig review egentligen är till för.

 78. BjörnT

  JonasN #76. Det finns en anledning till att man har flera referees…. sannolikheten att hitta sakfel ökar…….
  Det är din tolkning att en referee vill förkasta av politiska skäl (och säkert hela doa-körens vare sig de läst det hela eller inte).

 79. På inhängnaden försöker sig Thomas P på en ren Gunbo:
  ’Det är den andra sidan som politiserat området, och det är därför måste våran sida nu ta politisk hänsyn ang vad vi publicerar’ samt ’Att påpeka det faktum att observationerna inte matchar modeller är ju att politisera ämnet, eftersom våra (politiska) meningsmotståndare kommer att använda dylikt’
  Liksom så många andra på hans sida vill han gärna sätta sig till doms över en artikel han inte har läst, hävda att den måste vara undermålig, och tom att den mest var avsedd att vilseleda okunniga och lekmän.

 80. Njae BjörnT, det är inte min tolkning, det var vad #1 anförde som skäl. Två ggr om tom!

 81. lennart bengtsson

  Hej
  Jag kan bäst kontaktas direkt på min mail lennart.bengtsson@zmaw.de för ytterligare information i denna fråga.
  LennartB

 82. Christopher E

  #74 BjörnT
  Jag raljerar inte med nyttan av en glödlampa, jag raljerar med din övertygelse om att solström till en glödlampa är det visionära svaret på energifrågan. Jag skrev ju själv att solpaneler är bättre än inget där fast elnät ännu inte finns. Indien har 7 reaktorer under byggnation och ytterligare 20 planerade. Hur många glödlampor tror du den strömmen kommer räcka till? Indiens fossilbränslesektor ger 69% av elen idag. Hur många glödlampor är det? Hur många solpaneler ska ersätta fossilbränslet? Till vilken kostnad?
  PS. Måste vara perfekt att återfödas till ett tryggt liv som malariamygga nu när miljömupparna stoppat DDT-användningen… 😉 Men jag är naturligtvis en sådan god människa som önskar välstånd, billig energi och fågelrik vindkraftsfri natur till alla så jag kommer återfödas högre upp på skalan och inte som insekt! 🙂

 83. Pingback

  […] van het niet reageren want dit weekend verscheen wel een uitgebreide reactie van zijn hand op een Zweedse website. Hans Labohm woonde een tijdlang in Stockholm en spreekt goed Zweeds en heeft het artikel vertaald. […]

 84. Ett alternativ till att låta solpaneler driva glödlampor är ju det som är känt som ’Fönster’>, dvs man hoppar över att omvandla ljuset till elektricitet först, innan man åter gör ljust av den.
  Men BjörnT kanske främst tänkte på glödlamporna i källaren, vem vet .. för inte tror jag att han menade att de skall tända glödlamporna när det blivit mörkt ute, som antyds i #74

 85. Lennart B, det skulle vara intressant att ta diskussionen via mail, men jag skulle vara obekväm med att här ta upp och diskutera information från privata mailutbyten.

 86. BjörnT

  Christopher E #82
  7 kärnkraftverk….20 planerade…såpass!? Jättebra!
  Sverige har 10 stycken på 10 miljoner människor. Ett kärnkraftverk per en miljon människor.
  Indien har 1200 miljoner människor och bygger och planerar 27 stycken. Och hur lång ledtid är det på de planerade? 10 år kanske?
  Att leverera off grid PV till 400 miljoner off grid människor på fem år är lysande visionärt, utom givetvis för vissa fossilkramare som anser att det är en kommunsitfascistkomplott.
  Men det enas utesluter inte det andra, både kärnkraftverk och PV är utmärkt anser jag.

 87. BjörnT

  Jonas #83. Jag antar att begreppet batteri är okänt för dig.
  Inte det minsta förvånad. I fossilkramarnas värld måste ju producerad elektricitet förbrukas omedelbart.

 88. Lennart Bengtsson

  Rörande den aktuella artikeln så har den sänts till en annan tidskrift med smärre tekniska ändringar. Jag har som bekant dragit bort mitt namn från artikeln för att inte kompromettera en av mina kollegor. De har begärt av mig att av personliga skäl förbli anonyma.
  Jag var inte the lead author och inte den som tog initiativet till artikeln men står givetvis bakom den. Det som huvudorsaken till artikeln var att IPCC AR5 hade reducerat den antagna negativa aerosolforcingen med ca 0.5 W-m2 vilket självklart innebär att den empiriskt bestämda klimatkänsligheten minskar. IPCC hade reducerat den lägre gränsen för klimatkänslighet från 2 till 1.5 C vid CO2 fördubbling men inte den övre gränsen. Detta var huvudorsaken till artikeln och som vi tyckte var viktigt att föra fram.
  Artikeln har nu sänts till en annan tidskrift och vi får se vad som händer.
  Hoppas detta klarlägger något. Vore tacksam om någon kunde sända detta också till Uppsalainitiativets blogg eftersom jag inte kan göra det.
  LennartB

 89. robjoh

  @85 Björn T
  Att leverera off grid PV till 400 miljoner off grid människor på fem år är lysande visionärt, utom givetvis för vissa fossilkramare som anser att det är en kommunsitfascistkomplott.
  Jag tillhör de som applåderar all energi vi kan kontrollera men om off grid PV endast ge lampor så är det bara en temporär lösning. Om det nu inte är så att vi anser att dessa 400 miljoner indier inte ska ha rätten till kylskåp, ugnar, tvättmaskin och rinnande vatten. För allt det kommer kräva bra mycket större el resurser och jag är ytterst tveksam till att du kommer kunna reglera den energi mängd som behövs genom batterier.
  Det finns en anledning till varför vi i väst använder elnät för att försörja landsbygden med el, och den stavas inte brist på teknik. När USA gav el till landsbygden valde de mellan vindkraftverk med batterier och elnätet. Kostnaden för elnätet kontra vindkraft/batterier var lägre och mängden el man kunde leverera till landsbygden var avsevärt högre.
  Som sagt jag välkomnar all teknik som ökar vår energiproduktion, jag hade dock svårt att se solceller i den närmaste framtiden kommer stå för någon större del av den totala kakan. Idag står vind/sol/geotermisk energi för mindre än 1% av mänsklighetens energibehov. Som nämns ovan behöver mänskligheten antagligen dubbla vår energiproduktion. Tror du verkligen dina solceller kommer kunna göra det själv?

 90. robjoh

  @86
  Inte det minsta förvånad. I fossilkramarnas värld måste ju producerad elektricitet förbrukas omedelbart.
  Det handlar nog inte så mycket om att vara fossilkramande som att inse hur mycket energi som måste lagras och vilka batteriresurser det skulle kräva. Om det bara hade varit att lägga in lite batterier så hade Tysklands energiomställning gått mycket bättre, för just lagring av all deras solenergi och vindenergi är det som gör att de står och stampar utan att kunna sänka sina CO2 utsläpp. Samma problem återfinns i för Danmark vindkraftproduktion, när de som idag inte producerar särskilt mycket vindel behöver de starta upp sina kolkraftverk. När de har överproduktion exporterar de massvis med el, de har inte löst hur de ska kunna lagra den inom Danmarks gränser.
  Bra forskningssida om hur EU ska kunna lagra elproduktion från vindkraft är:
  http://www.store-project.eu/
  I rapporten om Danmark står det att de inte har några planer för lagring ännu.

 91. Björn T #86
  Om detta är vad du ärligt ’antog’ så har du dels fel (förstås), och då är det nog värre än jag trodde (vilket ju säger en hel del)
  Men ja, producerad el måste förbrukas ’omedelbart’ (så när som på ’hur lång sladd’ du använder)
  Men jag kan upplysa dig om (trots att jag anser att det inte borde behövts) att när någon pratar om solel (’household solar projects’) för ett syfte, pratar den om solpaneler och inte batterier.
  För säkerhets skulle (innan du ’antar’ fler hispiga saker) kan jag också meddela att jag är helt för att kunna energi också (förstås!) men som jag påpekade ovan måste den då omvandlas först innan elen kan sparas.
  ’Fossilkramare’? Ingen kommentar nödvändig.

 92. Mats G

  Robjoh.
  Hörde något om ett projekt där man skulle skapa väte av överproduktionen från vind-el.

 93. Tack Lennart,
  Men det vore också intressant att höra dina kommentarer om att ni/du skulle använt fel ekvation rörande ECS snarare än TCS (sic)!
  Anmärkningsvärt är också att dina medförfattare vill förbli anonyma. Och att Inhängnaden tom har bannat dig.
  Så mycket för deras devis ’Tar klimatforskningen på allvar’ alltså
  Men du kan vara nog förvissad om att de både kollar och ser dina kommentarer här. Hur skulle de annars kunna anse sig vara ’experter’ på ’förnekosfären’ (iaf den svenska) 😉

 94. BjörnT

  JonasN:
  Sedvanligt pajaseri: ”Men jag kan upplysa dig om (trots att jag anser att det inte borde behövts) att när någon pratar om solel (‘household solar projects’) för ett syfte, pratar den om solpaneler och inte batterier.”
  Om man pratar om PV för off grid och glödlampor så inkluderas implicit batterier, men jag förstår som sagt att du inte riktigt har den intellektuella spänsten och flexibiliteten för att inse det.
  ”För säkerhets skulle (innan du ‘antar’ fler hispiga saker) kan jag också meddela att jag är helt för att kunna energi också (förstås!) men som jag påpekade ovan måste den då omvandlas först innan elen kan sparas.”
  Spännande att du är helt för att ”kunna energi” men jag antar att ett ”lagra” trillat bort (fast med tanke på din intellektuella kapacitet är jag inte helt säker) . Och eftersom du inte verkar ha greppat det där med batterier så ska jag upplysa handlar det om att omvandla kemiskt lagrad energi till elektricitet och vice versa när det gäller den här typen av PV-baserade hushållselsprojekt.
  Du hoppades väl att få in en poäng med dina pajaskonster men i vanlig ordning stod du på näsan och får stå med skämskudden.

 95. BjörnT

  robjoh:
  Du skrev
  ”dag står vind/sol/geotermisk energi för mindre än 1% av mänsklighetens energibehov. Som nämns ovan behöver mänskligheten antagligen dubbla vår energiproduktion. Tror du verkligen dina solceller kommer kunna göra det själv?”
  Energibehov…tror du menar energiproduktion. Och nej jag tror inte ”mina” solceller kommer att göra det själv….. har jag antytt något sådant? Hoppas vi inte har en ny JonasN-typ (alltså en pajas) på gång här nu!

 96. Angående 87:
  Lennart Bengtsson, du är naturligtvis välkommen att kommentera på Uppsalainitiativet. Skulle du mot förmodan ha problem med kommentarsfunktionen så kan du använda vår e-post (så som du gjort vid några tidigare tillfällen).

 97. BjörnT

  robjoh och Mats G.
  Det finns otaliga sätt att lagra intermittent elektrisk energi på. Pumpa vatten till en högre nivå, spjälka vattenmolekyler och lagra vätgasen, ladda batterier (googla JonasN), kondensatorer, svänghjul, komprimera luft, etc samt indirekt med export/import, lastfördelningar etc.

 98. Käre Björne …
  Pajaseri är ju ditt gebit, se bara #86:”Jag antar att begreppet batteri är okänt för dig. Inte det minsta förvånad”, eller hela #93 för den delen.
  Men menar dui#72 att Indiens blivande premiärminister (egentligen) pratade om en gigantisk batteriutbyggnad, och inte ’solar panels’, trots att det var sådana han pratade om?
  Jag lutar nog mer åt ChrE:s tolkning om att detta var okunnigt valfläsk/floskler. Problemen med energilagring är ngt helt annat (flera stsorleksordningar) värre än själva elproduktionen vilken ju inte går att få lönsam alls ännu för sol/vind. Absolut inte stor industriell skala.
  Gulligt också hur du försöker jollra om ’intellektuell spänst’ igen … Vi vet att detta är en öm punkt för dig, och att du sen gärna vill brösta upp dig om triviala självklarheter (vanligen lite för sent dock 😉 )
  Bra dock att du insåg att elen måste omvandlas och inte kan sparas. Nästa sak du skulle behöva inse är vilka resurser som krävs för att faktiskt och realistiskt omvandla och spara energin (alltså inte elen)

 99. #95
  Som så ofta handlar det mest om om helt orealistiskt drömmeri.
  Den enda realistiska (någorlunda effektiva) metoden är att pumpa upp vatten till en (högre liggande reservoir) om den lägre ligger någorlunda nära.
  Den sista punktern, ransonering, dvs att stänga av strömmen för somliga är inget sätt att lagra energi. Utan precis sådant som snabbt sker i bristsituationer och -marknader. Inte heller att dumpa priserna och ev exportera är det. Men jag tror att du (egentligen) visste om det.
  Den helt centrala kärnpunkten är och förblir( och har hela tiden varit) att den sortens floskelkataloger inte går att genomföra i skala. Varken ekonomiskt, och många ggre inte tekniskt heller (annat än i fantasin).
  Det är också därför vi får höra trams som ’googla på batterier, Jonas’ i sådana diskussioner.
  Eller nja. Tramspladder. För det räckte ju med att man läste BjörnT:s länk i #72 och kommenterade det för att han skulle balla ur, precis som alltid.

 100. BjörnT

  JonasN: Du implicerade ju att du inte visste vad batterier var när du började jiddra om glödlampor i källaren i samband med off grid PV-projekt, som om det inte självklart skulle inbegripa ett batteripaket för dygnsutjämning av den producerade el-energin!
  Så antingen var det genuint så att du inte visste att batterier var en integrerad del i ett sådant koncept eller också försökte du få in en billig poäng genom allmänt pajaseri.
  Förstår också att du inte begriper konceptet lastfördelning, när du kallar det ransonering. Tips: googla på demand response.
  Och din teknikpessimism klär dig väl (det där går inte), går hand i hand med din begränsade intellektuella förmåga…..

 101. Nej BjörnT
  Detta ’implicerande’ försiggick helt och hållet i ditt huvud. Vilket förstås är helt uppenbart. Och du försöker samma sak en gång till nu. Pajaseri kort sagt ..
  Och nej, ’lsatfördelning’ dvs i princip ’ransonering’ är inget sätt att lagra energi. Forfarande.
  Och till skillnad från många är jag just teknikoptimist. Dock inte av den mp-anstrukna varianten, där man ofta säger saker som ’tekniken finns redan .. men starka kommersiella krafter hindrar/stoppar den’
  Där man alltså syftar på raka motsatsen till ’dessa lösningar har inte en sportslig att konkurerar ekonomiskt’.
  Skillnaden är just att jag kan räkna på sådana saker, och pladdrarna kan det inte.

 102. BjörnT

  JonasN: Du är inte en teknikoptimist, du är en sådan som går efter och gestikulerar och muttrar: att det där går inte.
  Och jag kan förstå att du med dina begränsade fattningsförmåga inte förstår att batterier ingår i ett off grid PV-hushållskoncept liksom att du inte kan frigöra dig från den egendomliga uppfattningen att lastfördelning och demand response är lika med ransonering.

 103. Nej Björne, vad jag säger är två saker:
  1) Det går inte idag, iaf inte ekonomiskt, och
  2) Politiker som pratar om ’modern teknik, som klarar både energi och fixar nya jobb’ är normalt innehållslöst pladder, och ofta totalt okunnigare.
  Teknikutveckling drivs inte genom politiska diktat. Vilket ju både sol och vind debaklen världen över tydligt demonstrerat. Och jag är heller inte imponerad av alla dessa utopister som ropar: ’Ge oss en ny chans, nästa gång lyckas vi … ’
  Vidare: Angående ’fattningsförmåga’ eller ’intellektuell spänst’ så har du ju malt om sådant i i stort sett varje inlägg (#86 #93 #94 #95 #98 #100) och fler kommer säkert 🙂
  Och ja, jag förstår att det måste ha svidit, även att det fortfarande gör ont, så som du försöker. Men det är helt var helt och hållet självförvållat. Det var tom så att månag försökte hjälpa dig att undvika det innan du gick helt överstyr …
  Numera är det bara synd om dig. Så du för väl krama alla de halmgubbar du menar dig ha besegrat som tröst.

 104. lennart bengtsson

  *92
  I have all files available but cannot make these available without the agreement of co-authors. In the case of ECS the reviewer had misunderstood the situation. I will at the end of the week write a text both here at at the Uppsalainitiativet that hopefully will clear some misunderstanding
  Lennart

 105. BjörnT

  Jonas. Du vet inget om lastfördelning/demandrespons, du fattar inte att batterier är en självklar del av ett off grid PV-koncept, du har ingen susning om den enorma utvecklingen på PV-området ändå uttalar du dig grötmyndigt om hur allt kommer misslyckas. Du är sannerligen lika usel inom detta som på matematik!

 106. Stickan no1

  #104
  Du får mer än gärna länka till en, ja det räcker med en, tillverkare av grid-batterier som idag kan leverera kostnadseffektiva lösningar. Inte inom kort utan från hyllan.
  Här är två som säger att de har lösningar inom kort men jag har hört liknande tongångar länge nu.
  http://www.aquionenergy.com/
  http://www.ambri.com/

 107. Ingemar Nordin

  Lennart B #103,
  ”Uppsalainitiativet” – vad är det?

 108. BjörnT

  Stickan #105. Googla på PV och batterie så får du fler svar än vad JonasN kan hantera.

 109. Joddå Björne,
  Vad jag vet, och vad jag sa är att lastfördelning som metod (i praktiken ransonering) har inget med energilagring att göra. Och förstås inte ’export’ heller. Det är du som efter ett dylikt påstående i #96 försökt byta ämnet … quelle surpise 🙂
  Och jag är fö inte alls emot energieffektivisering, inte marknadlösningar heller. Däremot påpekar jag att när politiker pratar, tar sådana uttryck, eller liknande såson ’inverstering’ ’satsning’ ’utveckling’ osv, i sin mun betyder det normalt ngt helt annat. Inte sällan rena motsatsen. Och resursförstöring förstås!
  Händelsevis är den enorma ’utvecklingen’ du talar om hittills mest ett mått på hur mycket skattemedel som slutsats dit, inte ett mått på verklig teknisk och genomförbar verklig utveckling. Där jag förstås inte har ngt alls emot det senare.
  Och jo, jag fattar att ’batterier’ är just ett ’koncept’ som är (dvs vore) nödvändigt för att allehanda halvgröna energifantasier skulle kunna fungera. Poängen är att det i dagsläget (och troligen en lång tid framöver) just inte är mer än ett ’koncept’ och där den pladdrande klassen målar upp sina framtida drömmar om ’ny och ffa modern teknik’ som skall bli av bra man gör dessa ’satsningar på framtiden’ och idag ’investerar i forskning’ ..
  Jo tjena …
  Det är väl därför somliga just kallar dem för ’visionärer’
  Pssst: Jo, jag vet att det svider. Fruktansvärt! Av helt förståeliga skäl. Känns det bättre om du kliar på dina sår? Eller går det bara inte att låta bli? 😉

 110. Told you so!
  Lennart #102 samt #104 och #95:
  ”Men du kan vara nog förvissad om att de både kollar och ser dina kommentarer här. Hur skulle de annars kunna anse sig vara ‘experter’ på ‘förnekosfären’ (iaf den svenska) ;-)”

 111. Ingemar Nordin

  BjörnT & Jonas N,
  Var snälla och håll er till det ämne som LB skriver om. Er diskussion har redan runnit ut till ett internt gnabbande av lågt intresse för alla andra.

 112. Stickan no1

  #107
  Kvällsläsning
  ”When will solar batteries become economical?”
  http://www.solarenergystorage.org/en/wann-werden-solarakkus-wirtschaftlich-2/

 113. BjörnT

  Man märker ju ganska tydligt att agendan här, på The Climate Scam, egentligen är att hålla fossileldandet på topp och att försöka kväsa allt som kan vara konträrt mot det, som att utveckla långsiktigt hållbara energisystem.
  Därför har man egentligen inget emot lite AGW-troendet, bara det inte på något sätt leder till slutsatsen att denna generation måste uppoffra något, eller ens satsa en endaste liten promille av BNP på det hela. Precis som fossileldarmaffian vill ha det.
  Därför ser vi denna kanonisering av Lennart Bengtsson, och ironiskt nog hur han får bli fanbärare i en politiseringsprocess mot allt vad hållbarhet inom energiområdet heter. Ironiskt för att han själv förfäktar att hålla vetenskapen fri från politiken!

 114. GSW

  Hi Jonas,
  I’ve google translated the comments here and just about followed the discusion. Glad you are still participating and fighting the good fight. Bengtssons response of making the original paper available was interesting, looking forward to it.
  😉

 115. Ingemar Nordin

  BjörnT #112,
  Kanske allt är en konspiration?

 116. BjörnT

  Ingemar Nordin. #114. Nej då!
  Det handlar om fenomenet ”nyttiga idioter”.
  Behövs inga konspirationer.
  Bara lite diskret propaganda så kommer de nyttiga idioterna av sig själva.
  Och skapar konspirationsteorier om mörka makter de tror sig bekämpa. Ironiskt va? 🙂

 117. Hi GSW
  My latest comment is ’held in moderation’ since May 9 thus protecting the remaining regulars there …
  BTW Did you notice (see #43) that Michael Mann, now has identified this blog as the Swedish counterpart of GPWF, and thus (presumably) a part of that well fossil/Koch funded, and industry coordinated anti science denial campaign against the ’forces of climate righteousness’ and ’protectors’ of all science and ’the scientific community’ which he sees himself as part of and representative for?
  And that Lennart Bengtsson has left him and thus abandoned ’The Cause’ to join in with ’The Forces of Evil’!?
  🙂
  But as you might have noticed, there isn’t any real challenge here. The few remaining voices are becoming more and more ridiculous. But look out for one Thomas P who actually comments very frequently here. I’d say he can argue the CAGW-narrative better than Mann does … and does so att place where he will be contradicted. However, he too has lost his edge, turned up around ’An Inconvenient Truth’ and peaked somewhere betewwn AR4 and CliamteGate. Has been trying to defend (and argue) the indefensible (and impossible) since, and growing more and more grumpy and bitter …
  Still fighting ’the cause’ though …

 118. BoE

  Björn T
  #114
  ”nyttiga idioter”….
  It takes one to know one – eller?

 119. BjörnT

  BoE. #117. Nej det gör det inte. Man behöver inte vara eller bli det man observerar.

 120. GSW

  @Jonas,
  Only one comment in moderation on your thread Jonas? I have two! – ”Your comment is awaiting moderation.”
  😉
  ”BTW Did you notice (see #43) that Michael Mann, now has identified this blog as the Swedish counterpart of GPWF, and thus (presumably) a part of that well fossil/Koch funded, and industry coordinated anti science denial campaign against the ‘forces of climate righteousness’ and ‘protectors’ of all science and ‘the scientific community’ which he sees himself as part of and representative for? ”
  Yes I did, hilarious isn’t it! 😉
  ”The few remaining voices are becoming more and more ridiculous.”
  Actually I find it reassuring -it was starting to look as thought the Brits, Aussies and Americans had a monopoly on looney ideologs. ”BjörnT”’s proof you Swedes have your own.
  Enjoy Jonas!

 121. Visst handlar det om nyttiga idioter. (Däremot tror jag inte att dessa känner igen sig själva som sådana. Det styrande fenomenet kallas snarare ’projicering’)
  Som sagt, där krävs ingen konspiration, det räcker med att många okunniga där tror sig kämpa för ’det goda’ och mot mörka makter, främst symboliserade av ’fossilindustrin’ men även ’think tanks’ där man uppmuntrar debatt och förordar marknadsekonomin ingår närmast per automatik i ’den onda sidan’ vars agenda ju inte är ngt annat än ’anti science’.
  Har sällan sett ett så koncist exempel på fullständig projicering som nyss!
  🙂

 122. Stickan no1

  Våra politiker som officiellt säger sig stödja förnyelsebar energi likställer solceller med hembränning och ser problemet med utebliven skatteintäkter som det verkliga problemet.
  Min slutsats:
  CO2-hotet är bara ett politiskt verktyg för att möjliggöra hög skatt på energi.
  sista 2 min är avslöjande och väldigt avslöjande om man inte orkar hela debatten
  http://www.youtube.com/watch?v=VvMuZ_6PPGE

 123. Ah really GSW, your on his shit-list too now? Probaly Olaus too then. You’d see him here occasionally.
  BTW be nice to BjörnT (I have said some less flattering things to and about him, and some of them I (kinda) regret, although they were well deserved. The story he keeps coming back to is some 1½ years old by now. And he just can’t refrain from scratching that wound)
  Further: You should chek out or local (swedish) smear-campaigners at Uppsalainitiativet.
  Usually they average som 4-5 comments a week, half of them by the blog-owners. But they had a surge in activity since the Bengtsson-affair. Still > half of the volume by themselves. Incidenatally, they were very proud to have Bengtsson commenting at their site three years ago, because as their motto says ’They take climate science seriously’ … just not all of it.

 124. BjörnT

  JonasN. The guy who cannot produce a 2 times 2 matrix and thinks an unsolvable equation system is a linear transformation. The guy who cannot calcutate the distance you can see from the highest peak in Sweden (though he has the formula for it) and the guy who thinks (in this very thread) that an off grid PV household system cannot keep a light bulb glowing in the evening because he does not now what a batterie is……… The guy who bangs his head in the wall again and again…… has spoken! 🙂

 125. The guy who bangs his head in the wall again and again…… has spoken! 🙂

 126. Håkan Bergman

  Stickan no1 #111
  Tja, det stod inte en stavelse om vilken inverkan världsmarknadspriset på litium kan tänkas ha. Men det visar sig väl.

 127. BjörnT

  JonasN: The copycat…or as we say in Swedish, härmapa. Even with his insults he cannot invent something by himself….. 🙂 Much like when I taught him what a linear transformation was…..

 128. Gunnar Strandell

  Stickan no1 #121
  Eftersom klimatkonventionen, som ligger till grund för klimathotet, är ett politiskt dokument är det självklart att politiken har en central plats. Rupert Darwall har kritiskt granskat politiken och skrivit boken: ”The age of global warming.” Jag har läst den efter att Lennart Bengtsson rekommenderade den, i ett blogginlägg. Och jag håller med om att den är underhållande och den blev en ögonöppnare för mig, för att den inte innehåller några konspirationsteorier, men en insiktsfull beskrivning av det politiska hantverket då hänsyn måste tas både till nationella och internationella intressen.
  Om jag tolkat boken rätt så har klimatkonventionen skapat ett politiskt dilemma, som är svårt att ta sig ur, genom att räkna upp stater i Annex I, 35 stater+EU och Annex II, 24 stater+EU, som anses utvecklade och ska ge bindande löften om CO2 reduktion samt ge stöd åt de andra 161 som är under utveckling och bara behöver visa att de har ambitionen att så småningom sätta upp mål för CO2-utsläppen.
  Dilemmat ligger i att varken Kina, Brasilien, Sydafrika, Korea eller Indien finns med i Annex I, Ryssland är på väg in, och att det är svårt att få USA:s kongress att både begränsa fossilanvändningen och ge stöd till länder som konkurrerar både i USA och på världsmarknaden. Det gäller nog också för Australien och Canada i nuläget.
  Vi får nog räkna med att den politiska kadern kommer att fortsätta blåsa upp klimathotet fram till mötet COP21 i Paris nov-dec 2015.
  Länk:
  http://unfccc.int/files/essential_background/background_publications_htmlpdf/application/pdf/conveng.pdf

 129. Ingemar Nordin

  BjörnT, #112
  ” Precis som fossileldarmaffian vill ha det.”
  Du ÄR en konspirationsteoretiker och tilldelar oss dolda agendor. Och hela bloggen är tydligen delaktiga i denna komplott. Det låter riktigt spännande!
  Men jag skulle vara tacksam om du förde dina konspirationsresonemang någon annan stans.

 130. Som sagt Björne, det måste ha svidit något alldeles fruktansvärt, och fortfarande göra ngt alldeles förbålt ont 🙂 Jag har inga problem med att du river upp alla dina sår igen, tom uppmuntrar dig lite, med lätt retliga kommentarer. Synd bara att Peter brukar stoppa dig efter ett tag.
  (Jag säger inte hur, men där kom två självmål till, även om ett är en repris)
  Fortsätt gärna!

 131. Gunnar S #127
  Jag befarar att du har rätt, en del av den politiska klassen kommer att fortsätta försöka. Det är först när det kostar väljarstöd på riktigt, och över hela skalan, som detta otyg kommer att upphöra. Precis som tidigare -ismer. Så länge där finns eller bara tros finnas en marginal(väljar)nytta kommer de som tror detta fortsätta.
  De må inte kunna speciellt mycket om något alls, men har ganska bra väderkorn rörande de mest mainpulerbara dvs fortf påverkbara väljarna ..

 132. BjörnT

  Ingemar Nordin. Du borde nog läsa på vad en konspirationsteori är. Dessutom sa jag just explicit att jag inte ansåg en sådan föreligga här utan att vi ser ett helt annat fenomen, ”nyttiga idioter” (och de har inget att göra med IQ).
  Däremot är det rätt många här som tror på konspirationsteorier.

 133. BjörnT

  kommentaren borttagen

 134. Kommentaren borttagen

 135. Ingemar Nordin

  Jonas N #129,
  ”Fortsätt gärna!”
  Nej, gör inte det!
  Detta är en blogg, inte en chatt för intern kommunikation. Alla kommentarer av den typen tas helt enkelt bort i fortsättningen.

 136. Gunnar Strandell

  Björn T #132
  På en kurs fick jag lära mig om politiska handlingsvägar.
  POLITICAL OPTIONS
  * Evaluate following options regarding possibilty of success and effect on your reputation:
  – Keep banging head
  – Escalate
  – Run to daddy
  – Ignore
  – Negociate
  – Avoidance

 137. Pingback

  […] här skriver Lennart Bengtsson själv om media: ”Det är i alla fall härligt att möta engelska media med […]

 138. Pingback

  […] Les for all del alt sammen. […]

 139. Jag har varit upptagen av annat ett tag och läste Lennart Bengtssons blogginlägg just nu. Lennart tar upp saker, som jag också har funderat över, på ett utomordentligt klargörande sätt, inte minst analysen av svårigheterna att tillämpa försiktighetsprincipen i klimatsammanhang och hur klimathotet har fått alltmera inslag av ideologi och religion (till och med svenska kyrkans biskopar skriver numera debattartiklar om klimatet, de har kanske funnit att detta lönar sig bättre än det gamla sättet att ägna sig åt himlen).