observationer

Modellernas olidliga osäkerhet

I en mycket intressant artikel hämtad ur The Economist beskrivs svårigheterna med att bygga tillförlitliga klimatmodeller. ”In science, observation always trumps theory, no matter   →