komplexitet

Modellernas olidliga osäkerhet

I en mycket intressant artikel hämtad ur The Economist beskrivs svårigheterna med att bygga tillförlitliga klimatmodeller. ”In science, observation always trumps theory, no matter how elegant the theory might be”, står det i inledningen till artikeln. Och Gavin Schmidt, klimatforskare och känd för de flesta för sitt stora engagemang i Real Climate, anser att modellerna   →