Peter Stilbs i NWT

Peters artikel i NWT förtjänar naturligtvis ett eget inlägg. Om den globala medeltemperaturen skriver Peter t.ex. följande:

”Man räknar ut ett globalt medelvärde av något som samma dag lokalt kan variera från nära -80 grader på Antarktis till +50 i något ökenområde, och baserat på ett antal (under decennierna varierande mellan ca 5000-15000) spridda mätstationer, som inte ligger kvar i den miljö de var i från början (??).”

Och om bakgrunden till klimatalarmismen skriver han så här:

”Grundläggande fysik förutsäger att en fördubbling av koldioxidhalten från dagens nivåer borde motsvara en förstärkt växthuseffekt på mindre än en grad. Klimatalarmism baseras på en tro att det ska finnas förstärkningseffekter från ökad vattenavdunstning, motsvarande åtskilliga graders temperaturhöjning. Det är sådant som lagts in i s k klimatmodeller – alltså inte fysikens lagar, utan rena ideologiska antaganden. I verkligheten finns färska vetenskapliga arbeten med högst trovärdiga tolkningar av existerande molnighetsmönster från satellitdata som stödjer en bild där man snarare får en avkylning denna väg.”

Kontentan är att alla klimatlarm bygger inte på den riktiga verkligheten utan på en modellerad sådan. En framtidsbild som tagits fram av superdatorer. Superdatorerna kan dock inte tänka själva, de gör bara som de blir tillsagda. Med andra ord är det inte datormodeller som dagens klimatpolitik grundar sig på. Det är datormodellerarnas tyckande. Och om detta kan kallas vetenskap, det vete fan.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Kjell_A Jönsson

  Till Peter Stilbs!
  Du måste bemöta Bo Ekmans förfärliga inlägg på SvD Brännpunkt i dag 2009 07 24. Det är en förfärlig smörja, men Ekman har ganska stor trovärdighet.
  Du måste göra någonting.
  Kjell-A Jönsson

 2. Torsten Wedin

  Snälla Peter Stilbs, jag instämmer med Kjell-A Jönsson i #1.
  Gör något, folk kan ju tro på Ekman.
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_3248555.svd
  PS
  Bra artikel i NWT!
  DS

 3. Tege Tornvall

  Peter:
  Väl sammanfattat. Men synd att du mot slutet inte uttryckligen visar att mänsliga utsläpp har marginell roll i uppvärmningen. Nu kan det lösryckt citeras som att du håller med.
  Tege
   

 4. Peter Stilbs

  Tack – det lär vara något på gång redan – men SvD har sedan byte av Brännpunktsredaktör blivit mer PK än tidigare – jag känner till utmärkta artiklar som refuserats.  Men Ekmans trams tar de gladeligen in.

 5. Tege Tornvall

  Ekman i SvD i dag, trion Wallström-Robinson-Brundtland i DN i går, Rockström m. fl. i DN härom dagen. AGW-offensiv inför Köpenhamn.
  Tege

 6. Peter Stilbs

  Tege – det var begränsat till 6000 tecken inkl blanks, och det är svårt att få med allt men vill säga. Dock är det en god idé enligt min mening att inte komma med egna påståenden om hur klimatet fungerar. Dock kan man konstatera att IPCC’s påstående om de 0.3 graderna och 90% sannolikhet måste ha fallit platt efter ”upptäckterna” av bruna moln-, sot- och havsströmsbidrag, efter 2007.  Men det hör man inte ett ljud om – inte ens i Rummukainens och Källéns rapport från i maj.

 7. Labbibia

  Tack Peter för en mycket bra artikel.

 8. Thomas

  ”Klimatalarmism baseras på en tro att det ska finnas förstärkningseffekter från ökad vattenavdunstning, motsvarande åtskilliga graders temperaturhöjning. Det är sådant som lagts in i s k klimatmodeller – alltså inte fysikens lagar, utan rena ideologiska antaganden. ”
  Peter Stilbs är lika oseriös som vanligt i sina anklagelser om rent forskningsfusk. Som kemist borde han väl ändå veta att vattnets avdunstning och kondensation styrs av naturlagar inte av ideologi…

 9. L

  Hoppsan Thomas, har du inget bättre att komma med..? 🙂

 10. Labbibia

  Thomas
  Så du menar att de ”positiva återkopplingarna” från vattenånga i atmosfären är bevisade?

 11. Peter Stilbs

  Thomas – skärp Dig nu!
  Du vet mycket väl att detta är en ännu olöst vetenskaplig fråga. En sammantaget förstärkt växthuseffekt via ökad vattenavdunstning är en hypotes – och den modelleras in i klimatmodellerna som sådan.  Hittillsvarande OBSERVATIONER motsäger denna hypotes.
   

 12. Eddie

  Svd och DN måste vara i nån slags tävling med varann, två fullständiga stolpskott inom loppet av två dagar.  Fast vi kanske ändå ska välkomna artiklar av denna typ, om man tar klimathotet och IPCC på allvar får det ju implikationer av detta slag.  Jag tror många i klimatlobbyn föredrar om man låter hotet bara ligga och puttra lite, ett litet nosensargument som man tar fram lite då och då när det passar. Jag vill minnas att Reinfeldt, när han blev häcklad av Peter Eriksson i riksdagen, förklarade att man inte kunde höja bensinskatten mer än med några öre för då skulle några bilister i norrland bli arga. Vi räddar jorden bara lite så där lagom med andra ord, lite svenskt så där.

 13. Patrik

  ”Räddar jorden lite så där lagom…” 😀 Bevingade ord. 😉

 14. Morgan

  Thomas är lika oseriös som vanligt… vadå anklagelser ?, ibland är skade glädje den enda sanna glädjen eller?, När kommer Thomas att glädjas åt att AGW verkar vara åt fanders? Det är väl jättebra att AGW modellerna mer och mer visar sig vara fel …
  På vilket sätt är Peter S oseriös … ?

 15. Thomas

  Peter Stilbs, både teori och observationer stödjer att vattenånga ger en positiv återkoppling. Nu senast artikeln av Dessler. Annars kan du ju roa dig med att plocka data med absolut fuktighet och temperatur från platser runt jorden och plotta in dem i ett diagram och se om du hittar någon trend.
  Den ”ideologi” som gör att man stoppar in vattenånga som man gör är att man vill ta med kända fakta på bästa möjliga sätt, dvs den vetenskapliga metoden. Redan Arrhenius hade med vattenångan som positiv återkoppling, menar du att han också var ideologidriven när han gjorde det? Nåja, jag får väl trösta mig med att du ändå gör små framsteg. I din första(?) debattartikel i ämnet hävdade du att IPCC inte alls tog med vattenånga.
  Morgan, jag kommer att glädja åt att AGW inte existerar den dag någon lyckas övertyga mig om detta, men då får det allt till lite tyngre artilleri än den demagogi som Peter Stilbs står för.

 16. Eric Hök

  Instämmer helt med artikeln om växthuseffekten i NWT i dag.
  Jag saknar dock bemötande av medias (falska) hållning i frågan.
  Hur många gånger har man på TV sett ? a) Rykande kyltorn vid kärnkraftverk! Utsläppen är vattenånga! b) I havet kalvande glaciärer. Det är inget nytt! (T itanic stötte på ett 1912.)
  Påståendet att världshavens yta, med tiden, kommer att stiga tio (10) meter är otroligt! Flytande is har samma volym då den smälter. (Archimedes princip.) Kan den stora landismassan i Antarktis smälta bort totalt när temperaturen där ligger mellan -30 och -60 grader Celsius? Tala om DESINFORMATION.

 17. Christopher E

  Peter;
  En riktigt bra artikel, där du fick med mycket!

 18. Peter Stilbs

  Thomas – Du vet att Du hittar andra artiklar än Desslers som indikerar motsatsen. Jag tycker själv att Spencers statistiska analys av satellitobservationer av molnighetsmönster är mycket tung – men Du och käre Häggström kallar avfärdar ju honom som kreationist…
  Vad jag skrev en gång i tiden var att IPCC inte betraktar vattenånga som en i listan över växthusgaser – det kallar den en feedback – och har också konstiga argument över att den ges via Clausius-Clapeyron’s ekvation. I verkligheten är ju aldrig relativa fuktigheten 100% – och den är inte heller konstant över tiden. Jag såg ett diagram häromdagen som visade hur den sjunkit  under de senaste decennierna på olika höjder över havet.

 19. Fredrik L

  Apropå återkoppling, rykande färskt manuskript från Lindzen:
  http://www.leif.org/EOS/2009GL039628-pip.pdf

 20. Adolf Goreing

  #15 Men Thomas, jag visade ju att Desslerartikeln inte stödjer det antagandet. Felanalysen visar att återkopplingen med de använda värdena lika gärna kunde vara negativ (eller i mitt fall, var nära = 0 dvs ingen återkoppling). De verkar ha kastat tärning. Lägger du sedan till att molnen verkar defintivt övervägande ge positiv återkoppling så har du inte mycket kvar. Vi får helt enkelt vänta på en bättre artikel. Dessler står inte pall och är märkvärdigt biased. Det kan väl inte ha undgått dig heller. Ingen seriös forskare använder väl sig av 5 års värden och påstår att man med säkerhet har visat hur återkopplingen är funtad. Man behöver inte ens vara i branschen för att förstå att det inte är trovärdigt.

 21. Adolf Goreing

  OOOPS! Ska vara ”negativ”. Man försöker ju vara positiv men om man inte får återkoppling så är felet i #20 sånt som händer.

 22. Adolf Goreing

  #19 Intressant artikel men Lindzen utesluter inte att CO2 forcing kan ge positiv feedback. Egentligen säger han bara att netto-feedback verkar vara negativ utan att vara säker på de ingående komponeternas storlek eller tecken.
  Med tanke på NWT:s härkomst: ”de ä dreet-låg fiiidbäck i himlen!”.

 23. Adolf Goreing #22
  Återkoppling eller ej, den vackraste dialekten i Sverige är den norskinfluerade Värmländskan och äkta Idremål.
  Men när det gäller klimatförändringen, som jag upplevt under mitt liv på jorden, så tror jag mer på naturliga variationer än mänsklig aktivitet. 
  Men för politiker och företag är det ju lätt att vinna röster och kunder genom att påstå att man kan påverka klimatet. Det dröjer ju länge innan man måste upp till bevis.
  Spikmattor i plast säljs tydligen bra med falska löften om lösning på allehanda problem, men företaget som säljer har nu blivit krävt på 500.000:-  av KO. 
  Undrar när KO börjar granska allehanda ”Klimatsmarta” produkter?

 24. Thomas

  Adolf, du hävdade baserat på en annan felanalys än Dessler använde att resultatet med positiv återkoppling inte var säkert med 95% konfidensintervall. Genom lite inflation har detta påstående sen förvandlats till att återkopplingen ”lika gärna kunde vara negativ”. 5% eller 50% vem bryr sig?
  Ser på jorden som helhet är klart att det är mer vattenånga när det är varmare. Du kan ju räkna ut vad relativa fuktigheten vid ekvatorn skulle vara om luften innehöll mindre vattenånga än mättad luft vid polerna.
  ”Lägger du sedan till att molnen verkar defintivt övervägande ge positiv återkoppling”
  Har du tagit upp det påståendet med andra ”skeptiker”? Vanligare är nämligen att man accepterar att vattenånga ger positiv återkoppling men att den kompenseras genom en mycket stark negativ återkoppling från moln.

 25. Thomas #24
  Dina inlägg som undervisar oss om hur CO2 påverkar klimatet är intressanta.
  Men du kallar alla försök till att peka på journalisters och politikers agerande som ”Konspiration”.
  Det tycker jag tyder på omedvetetenhet om hur det fungerar i samhället.

 26. Adolf Goreing

  #24 Jag tror du missförstår konfidensintervallets betydelse. Konfidensintervallet är ett mått på den osäkerhet slumpen bidrar med när vi försöker skatta de bakomliggande verkliga medelvärdena. Ett stort konfidensintervall antyder ett stort mått av slump involverad att medelvärdet fick just ”det ” värdet. Jag visade att värdet var ”värdelöst” som användning för de stringenta slutsatser som artikeln och du själv kommer med. Du som disputerad vet mycket väl vad jag pratar om. Släpp Dressler nu, det kommer säkerligen bättre ”bevis” framöver. Om inte av andra skäl så av klimatideologiska.
  Ang. ”positiv” molnåterkoppling, se #21 ”OOOPS”.. Jag vill inte vara ”negativ” men det där med att ta upp med andra skeptiker…. Ska jag be om tillåtelse innan åsikterna framförs menat du? Är trycket så hårt på AGW-sidan? Jag bygger mina åsikter på vetenskaplig grund och har hamnat i ”skeptiker”-lägret och det har varit i en lång resa som inte bygger på ideologi eller känslor. Fortfarande finns inte ett enda solitt bevis för AGW-hypotesen. Antag nu att Dressler hade mätadata för 30 år och ett medelvärde nära IPCC:s värde med ett intervall som bara låg några 10-tals procent ifrån värdet. Då hade jag kapitulerat och bjutt dig på en ekologisk öl!
  #23 Håller med dig om dialekt. Tror inte att AGW-hypotesen har så stor uppslutning i Värmland. Vi har ju ”sola i Kallsta” – till nytta och glädje även för resten av månskligheten. Och därmed avslöjade jag mitt ursprung också..

 27. Peter Stilbs

  Adolf : Jag räknar mig som Värmlänning  (uppväxt i Uddeholm ca 1955-1965). Gick i realskolan i Hagfors tillsammans med Conny Evensson (förre Tre Kronorbossen), tävlade i spjut med Anders Borgström (Lill-Pampen kallad – tidigare svensk  förbundskapten i friidrott).
  Nej – jag tror inte de trôr så myä på dessa herran – värre ä allté kônstit. De é nok ren dritt de snacker.

 28. Peter Stilbs #27
  Jag gillar värmlänningar, speciellt efter att ha träffat några kul herrar från Uddeholm och senare Ekshärad.
  Länktips: 
  http://www.bolagsbolaget.se/
  http://www.kresam.se/
  http://www.klaralvdalen.se/

 29. Hej å hå Maggie.
  Mina tre länkar i inlägg nummer 28 handlar visserligen inte om väder och klimat, men dom är ändå läsvärda. Dom handlar mycket om ett mentalt klimat, som kan förändra … 

 30. B.olsson

  Det diskuteras en del om moln och återkopplingar i denna tråd. Kanske att denna artikel från Science från idag (!) kan bidra med i alla fall en liten pusselbit till diskussionen.
  ”Observational and Model Evidence for a Positive Low-Level Cloud Feed-back”
  http://www.sciencemag.org/cgi/content/short/325/5939/460

 31. Rosenhane

  Peter Stilbs#27
   
  Könfirmerad i Dömle? Dä va en från Uddeholm….

 32. I väntan på att Maggie släpper igenom mitt inlägg #28
  Här får ni en kul värmländsk länk som länkar vidare till de andra två om Kresam och Bolagsbolaget.
  http://www.klaralvdalen.se/
  Tror jag…

 33. Thomas

  Apropå återkoppling från moln:
  http://www.sciencedaily.com/releases/2009/07/090723141812.htm
  Och en annan studie om vattenånga:
  http://www.sciencedaily.com/releases/2005/11/051109091359.htm

 34. Peter Stilbs

  Rosenhane – jag är faktiskt aldrig konfirmerad – different other chap.
  En annan av mina Uddeholmskompisar var den bortgångne Sven Tolling (ridsportförbundets kontroversielle ordförande).
  Uddeholms huvudkontor är f.ö. numera övertaget av Björn Gillberg som ska göra metanol av de värmländska skogarna. Bättre än etanol – men …

 35. Rosenhane

  Peter Stillbs#32
  Var glad för det – där rök kreationistoket 🙂

 36. Leo

  #23 Uffeb: ”Undrar när KO börjar granska allehanda “Klimatsmarta” produkter?”
   
  – Mycket intressant skrivet! Vore kul att massanmäla produkter med motivet att det saknas vetenskapliga belägg för att en viss produkt faktiskt är ”klimatsmart”…!

 37. Mycket bra skrivet av Peter Stilbs, tänk om den artikeln lästets av alla svenska väljare?
  Eller hur Thomas, visst vore det bra med en objektivare debatt?
  Skulle du låtit skeptiker slippa undan som Erland i våras, då han rapporterade att allt går fortare än våra värsta farhågor, på data från 2003?
  Inför Köpenhamnsmötet har det skrivits en lägesrapport (i mars), den debatteras på klimatdebat.dk
  Om skeptiker kom ut med något liknande, där vi använde 6år gamla data för att visa att de de sista 2 åren går fortare än vi befarat (med global nedkylning), skulle jag och många med mig reagera, men då de troende gör något sådant, blir det tyst från deras läger.
  Finns ingen självrespekt i de klimatoroades grupp?

 38. UnoK

  Kjell A Jönsson #1 och Torsten Wedin #2:
  Nej, för Jösse namn, låt inte Peter Stilbs – som är vetenskapsman – ge sig in i att bemöta Ekman.
  Dt behövs ingen vetenskap för att förstå värdet i vad Ekman skriver.

 39. Kjell_A Jönsson

  Kjell-A Jönsson
  Vi som inte tror på CO2-religionen måste likväl basera vår argumentation på vetenskapliga och logiska faktorer.
  Att dessa i en dabatt med Ekman måste förpackas på ett lämpligt sätt är en annan sak.
  Vem känner sig manad?
  Kjell-A Jönsson

 40. Thomas och hans åsiktsfränder har två fenomen att vidmakthålla sitt CO2-hot med.
  Tiping points och förstärkningseffekter.
  Bägge kan avvisas med historiska fakta.
  För inga är så korkade att de tror att enbart den temperaturhöjning CO2 kan orsaka ger förstärkningseffekter?
   

 41. ThomasJ

  Peter – mycket bra skrivet! Fortsätt visa dina skarpa knivar, please!
  Mvh/TJ

 42. Adolf Goreing

  #33, Thomas, artikel 1 handlar om att man lyckats fastslå att det verkar som låga moln har en tendens att bli färre när oceanerna värms upp. Artiklen säger också att inga modeller utom en kan hantera molntäcket. Och den modell som kan det gör det heller inte särskilt övertygande hittills. Artikeln utgör alltså inget bevis för CO2:s uppvärmande förmåga bortom den teoretiska 1 K via den förmodade förstärkningen genom moln och vattenånga. Först måste du visa att oceanernas uppvärmning verkligen beror på CO2. Att en liten förändring i molntäcket kan ge stora förändringar i global temp. det vet man redan. Svensmark hypotes vilar på detr bl.a, Det räcker med en förändring på bortåt 5% i molntäcket för att förklara all uppvärmning som observerats.
  Artikel 2. Bygger på en studie under ett mycket kort tidsintervall 1995-2002. Den innefattar också La NIna -peaken (naturlig). De mest inbitna skeptikerna hävdar att peridoen t.o.m är vald sådan för att ge det önskade resultatet. Nej, inget tungt vägande artikel precis. Det behövs betydligt längre tidsserier än så. (Se artikel 1 som tittade på 20 år.

 43. Gunbo

  Snubblade över den här artikeln när jag läste Thomas länkar:
  http://www.sciencedaily.com/releases/2009/07/090723141812.htm
  Citerar inledningen: ”New research has dealt a blow to the skeptics who argue that climate change is all due to cosmic rays rather than to man-made greenhouse gases. The new evidence shows no reliable connection between the cosmic ray intensity and cloud cover.”

 44. Patrik

  Ett annat citat från samma artikel:
  “We have a long way to go in getting the models right…”
  Fast det intressantaste är ändå detta:
  ”Together, the observations and the Hadley Centre model results provide evidence that low-level stratiform clouds, which currently shield the earth from the sun’s radiation, may dissipate in warming climates, allowing the oceans to further heat up, which would then cause more cloud dissipation.”
  Man erkänner alltså att dessa molntäcken har en kylande effekt, vilket då innebär att OM dessa nya modellteorier inte stämmer – ja då stämmer skeptikertesen att det är precis så som jorden i alla tider har reglerat temperaturen – mer moln ger mer skydd.
  Moln = negativ återkoppling/stabiliserande.
  Men låt oss vänta och se ifall de kan komma med några bevis för ifall uppvärmning skingrar molnen, det är för mig helt ologiskt att så skulle ske (om inte uppvärmningen är extrem och når väldigt högt).
  Spännande artikel, men mer för oss skeptiker än för er AGW:are. 🙂

 45. Patrik

  Fascinerande att man kan formulera sig sådär förresten;
  ”Bevis för att X kanske orsakar Y.”
  Hur kan man bevisa att något kanske gör något? 😀

 46. Thomas

  Patrik, att låga moln kyler är inget nytt, men de ger en negativ återkoppling endast om de blir fler i ett varmare klimat. Du försöker här finna stöd i en artikel genom att konstatera att om verkligheten vore precis tvärtemot vad denna studie tyder på skulle det ge negativ återkoppling, ett argument jag finner något originellt.

 47. Patrik

  ”Tyder på” är nyckelord i ditt svar där, Thomas.
  Att jordens klimatsystem skulle vara så instabilt så att en uppvärmning med någon grad skulle utlösa en kedjereaktion där skyddande molntäcken löses upp, vilket skulle leda till mer uppvärmning, vilket skulle leda till mer upplösning av molntäcken…
  Är det då inte märkligt att liv på jorden har lyckats klara sig och vår planet inte sedan länge kokat sönder?

 48. Patrik

  ”Herr domare, jag har bevis för att herr X kanske kommer att mörda fru Y om 100 år.
  Jag vill därför att herr X ska betala skadestånd.”
  Vad hade rätten givit för utslag i ett sådant fall tror du Thomas?

 49. Pattrik #47
  ”Är det då inte märkligt att liv på jorden har lyckats klara sig och vår planet inte sedan länge kokat sönder”.
  Skojar du, eller försöker du upplysa oss nyfikna?

 50. Rosenhane

  Patrik#48
   
  Glasklar problemformulering för hela klimatfrågekomplexet, hittills oöverträffat!
   
  Magnus A, något att inspireras av för kommande kampanj?

 51. Patrik

  Uffeb #49>> Vad menar du? 🙂

 52. Patrik

  Rosenhane #50>> Tack. 🙂 Alltid kul att kunna bidra med något.

 53. Patrik #48
  Konstigt inlägg tycker jag.

 54. Gunbo,
  Vad är detta? En artikel som argumeterar Pro-AGW, om än ganska skakigt i sak, inleder med att att ’skeptikerna kanske har fel?’!?
  Vad hände med föreställningen om konsensus, om att hela klimatforskningssamfundet ju egentligen var eniga? Skriver man försvarsartiklar ur en sådan styrkeposion? Och använder där decenniegamla data som sträcker sig bara 7 år? Och hävdar att man inte kan hitta en korrelation med kosmiska strålar just under den perioden?
  Att denna artikeln skrivs på detta sätt är minsann ett märkligt fenomen …
  Låter lite som Thomas ’argumentation’ här, om ni frågar mig. Att bekämpa enstaka detaljer, ovidkommande intigheter, och (felaktiga) baklängsestolkning mm, för att det inte skall synas att reträtten pågår …

 55. Patrik

  Uffeb #53>> Jaha. På vilket sätt då? 🙂

 56. Thomas

  Patrik, är ett argument jag är mer trött på än alla andra av er contrarians på den här bloggen är det det där man likställer positiv återkoppling med skenande temperatur. Det återkommer gång på gång hur ofta jag än förklarar felet. Du är uppenbarligen totalt oförmögen att lära dig något så jag kan lika gärna sluta bemöta dig.
  Likaså är sättet du hakar upp dig på mitt ordval med ”tyder på” bevis för att du är ointresserad av fakta utan istället hakar upp dig på småord, allt som du tydligen begriper dig på. Till sist är inte det här ett brottsmål och koldioxiden inte något åtalad så ditt tjafs om att använda bevis krav från en brottsmålsdomstol bara löjligt.

 57. Patrik

  Jonas N #54>> Ja, tänkte inte på det. Varför bryr dom sig oss marginella skeptiker om de nu vet att de har rätt?
  Faktum kvarstår att om de har fel i denna artikel, vilket är otroligt sannolikt med avseende på det jag skriver ovan, så faller hela AGW.
  Ja, sålänge de nu inte hittar något nytt. 🙂

 58. Patrik

  Thomas #56>> Mig veterligen har du aldrig haft någon kurs för mig i ämnet ”positiv återkoppling”, men jag kanske minns fel.
  Så som jag har uppfattat begreppet så är innebörden ”destabiliserande effekt”.
  Negativ återkoppling ska då vara motsatsen, ”stabiliserande effekt”.
  Är inte det rätt?
  Och att artikeln ”tyder på” något och inte bevisar något, kanske är oväsentligt för dig, det får du stå för. För mig är det väldigt viktigt om något är bevisat eller bara hypotetiskt.

 59. Patrik #51 och för all del #48…
  Ironi är knepigt.
  Missförstås lätt, men ken vara användbart. 😉

 60. Adolf Goreing

  #43 Du kan läsa om varför inte heller denna artikel håller måtter här:
  http://climatesanity.wordpress.com/2008/09/05/applying-monte-carlo-simulation-to-sloans-and-wolfendales-use-of-forbush-decrease-data/
  I korthet används för få data (25%) och alldelses för korta tidsintervall för att få ett bra korrelationsunderlag. CERN har alldeles nyss avslutat sitt experiment CLOUD9 och resultaten har lagt till en pusselbit till i Svensmarks hypotes.
  Jag har betydligt större respekt för kärn och atomfysiker än de ur en missriktad miljöhängivenhet sprungna AGW-forskarna. Jag vet att många inom denna gren av vetenskapen, lite enskilt fnyser åt nivån på klimatforskningen. Framförallt de drastiska slutsatserna när man oftast enbart har data som lika gärna kunde hämtas ur brus. Jag kan inte annat än hålla med. Politisk forskning slutar alltid i en återvändsgränd. Problemet är slöseriet med både förtroende och verkligt kapital på vägen.

 61. Rosenhane

  Thomas, kan du tugga tuggummi och gå utmed en rät linje samtidigt?
   
  Jag vill mena att Patriks 48:a kokar ju ner hela klimatfrågan till att bli begriplig för gemene man; bästa formuleringen hittills på ”scammen”!

 62. Patrik #55nu så
  Läste inte dina tidigare inlägg om X och Y, men tycker ändå att ironi är riskabelt att använda i den här sortens
  kommunikation. Och med mina stavfel nu så avslutar  jag.
  För övrigt tror jag att allt handlar om att hejda Kina och Indien från att komma ikapp och köra om.

 63. Gunbo

  Jonas,
  Du kanske ska läsa originalet http://www.iop.org/EJ/article/1748-9326/3/2/024001/erl8_2_024001.pdf?request-id=5e733e44-fba9-452e-b925-2b61a4d2f96c
  eftersom Sciencedaily verkar vara pro-AGW.

 64. Thomas

  Rosenhane, en koldioxidskatt, vilket väl få sägas bäst motsvara Patriks skadestånd, handlar om att utsläpparna betalar för att utsätta alla oss andra för risken för klimatförändringar. Om du nödvändigtvis vill ha en analogi liknande Patriks skulle den bli att herr X stoppade något ämne i maten för Y som de flesta forskare anser är giftigt men där några få hävdar motsatsen. Skulle Y då ha anledning att klaga tycker du?
  Adolf #60, har den där författaren sett till att publicera sin analys i någon vetenskaplig tidskrift? Det vore förresten kul att se dig gå lös med din kritiska förmåga på artikeln i tråden ”
  ENSO och den globala temperaturen”.

 65. Gunbo

  Adolf,
  Tack för länken. Men jag blev betänksam när jag hittade detta: ”they were simply victims of the global warming echo chamber.”
  Intressant diskussion i kommentarerna!
  Summa summarum: Vi tror det vi VILL tro!

 66. Gunbo ???
  Adolf, ett par nytra poänger … för döva öron misstänker jag dock.
  Thomas, koldioxid är inte giftigt, och inte ens ett ’klimat’ som är två grader varmare är ’giftigt’. Och koldioxid kommer aldrig att orsaka detta. (Men din naturromantiska föreställning att jorden för länge sedan ’kompenserade’ en kallare sol med mycket mer CO2 fann jag lite rar. Dock fullständigt innehållslös)
  Och som jag sagt många ggr, vore att ge politikerförfogande över ett en koldioxidskatt, tom om det vore ett verkligt ’skadestånmd’ (vilket det förstås inte är) en fullkomligt nipprig idé, vi skulle få ytterligare en kader offer-etnreprenörer som skulle hävda rätt till ’ers’ttning’ pga av att dessa ppm CO2 skulle ha vållat precis allt möjligt. Och att det finns fånar som gladeligen intygar hur många och allt hemskare följder där blir av några fler ppm vet vi ju redan. Och de har ju en kader av både lämlar och aktivister som hejjar på …
  Nej du, detta blir bara ytterligare ett fiasko av samma salg som alltid …

 67. Gunbo #65,
  Att du VILL tro på en vissa sak stämmer säkerligen, men varför försöker du alltid beskriva dina tillkortakommanden med ett ’vi’ i meningen?

 68. Anders L

  Jonas #67,
  Då bör vi ju alltså sluta fåna oss med kärnkraft etc och istället maximera förbränningen av fossila bränslen så att vi får så mycket som möjligt av Livets Gas i atmosfären. Varenda gram kol som undanhålls luften är väl strängt taget ett förräderi mot allt levande på jorden? Är din rekommendation att vi skall använda så mycket fossila bränslen som möjligt i alla lägen?

 69. L

  AndersL, det verkar som om du vill sitta här hela natten… 😉

 70. Gunbo

  Jonas #66,
  Jag förstår nu dina frågetecken. Sorry, jag gav fel länk. Den rätta är: http://www.sciencedaily.com/releases/2008/04/080403083932.htm
  #67. Jag kan tillräckligt om det mänskliga psyket för att veta att också du är inkluderad i VI.

 71. Rosenhane

   
  Klaga månde Elektra #64
   
   
  Bäste Thomas Palm,
  jag har inte bett dig om någonting ”nödvändigtvis”.
  Dock
  Förstår jag dig rätt menar du att herr Y skulle skulle vara berättigad till skadestånd trots att han inte hade blivit förgiftad?  Only by ass.?
  Utsläpparna kontra alla andra?? Kineser och indier kontra svenska miljöpartister eller hur ska man fixa en relevant  indelning; vore kul om du kunde komma med en distinktion härvidlag.
  För nån jävla ordning vill väl du också ha?
   
   

 72. Patrik

  Thomas>> Hur var det nu med den positiva återkopplingen, hade jag missförstått den?
  Din kommentar i #56 förefaller annars synnerligen förvirrad och närmast desperat.
  M0tsäger du följande:
  Om det visar sig att det inte alls är så att ökad värme i vattenmassor över tid minskar totala mängden moln, utan att totala mängden moln tvärtemot ökar över tid vid ökad uppvärmning, så har vi ett klimatsystem som klarar av att jämna ut energibalansen och växthustgaserna förmår inte initiera en skenande uppvärmning.
  ?
  Om du motsäger det; varför?

 73. labbibia

  Patrik # 72
  Det kan han inte eftersom det helt enkelt måste vara så det fungerar.

 74. Patrik

  labbibia>> Ja det förefaller ju logiskt. Men jag hoppas ändå att han svarar något. 🙂

 75. Rosenhane

  Satan, nu slog hon tolv, god natt!

 76. Gunbo,
  Jag tror inte du kan speciellt mycket om ’mänskliga psyket’. Jag har ju åsett dina försök i den frågan ett antal ggr. Och mer precision i att hamna fel får man nog leta efter. Jag tror inte ens att du klarar av att förstå ditt eget ens.
  Och mina frågetecken syftade på varför du gav mig en länk till något som du omöjligen kan värdera? Du har ju haft svårt att fatta mycket enklare sammanhang än vad som står i dessa?
  Varför kommer du med sådana länkar öht? Tror du att du verkar mer kunnig då?

 77. Gunbo

  Jonas,
  Läs mina länkar och sluta hoppa på folk för att du tror att de är intellektuellt underlägsna dig. Ditt agerande är minst sagt infantilt. Vad kan du om psykologi förresten? Inget, nada, nichts, har jag insett under den tid jag frekventerat den här bloggen.

 78. labbibia

  Gunbo
  OT
  Jag frågade för någon månad sen en mycket meriterad psykolog ( inom kriminalvården) angående ” klimathotet”, vad han trodde om det….
  Han svarade….”ja, det där är en svår fråga”…….
  Jag tolkar det som att han sa:” Har jag ingen aning om”
  Hur tolkar du hans svar? 🙂

 79. Gunbo

  Labbibia,
  Alla psykologer har inte tid eller intresse av att sätta sig in i klimatfrågorna – precis som gemene man. Som du själv säkert vet är det oerhört tidskrävande att läsa rapporter, forskningsresultat och olika bloggar i ämnet. Man måste nästan vara arbetslös eller pensionär för att hinna med sådant.

 80. labbibia

  Gunbo # 79
  Så vilket av de två alternativen är du?
  Arbetslös eller pensionär? 😉
  Skojar bara, förlåt!
  Naturligtvis är det ingen som helst skillnad på psykologer och resten av befolkningen när det gäller klimateriet.
  Vad som roar mig en smula, är att ”akademiker” ofta anses ha bättre koll på saker och ting än andra yrkesgrupper. 
  Min erfarenhet är att det för det mesta är precis tvärtom. 

 81. Gunbo

  Labbibia,
  Jag är nästan pensionär.
  När det gäller akademiker håller jag med dig till en viss grad. De kan sitta i sitt elfenbenstorn och vara totalt insnöade i sitt eget ämne men de har samtidigt en förståelse för vetenkapligt tänk, vilket gör att de kan skilja agnarna från vetet i vetenskapliga kontoverser. Därmed inte sagt att icke-akademiker inte kan nå samma insikter i många frågor om de har förståelse för hur vetenskap fungerar.

 82. Gunbo,
  I den frågan som diskuteras här vet jag ju hur mycket substans du är kapabel till. Det är precis noll. Vi kan kalla det ’underlägsen’ om du vill. Själv behöver jag ju inte hävda sådant. Och att du kallar mig infantil är nog främst sprunget ur ditt omåttliga behov att ’kompensera’ (ett uttryck du iaf borde vara bekant med), och även ditt användande av ’vi’ har nog samma förklaring. Precis som din senaste kommentar om vad jag kan om psykologi … 🙂
  Möjligen skulle jag kalla ditt hävdande av att ’läsa rapporter och forskningsartiklar’ för lite omoget, eftersom du ju inte kan värdera vad som står där. Din ålder och (ev?) akademiska examen till trots.
  Du säger ju själv att det du har lärt dig mest är är ’om andra människor’ och där vet vi ju hur mycket koll du har haft …
  Och jag vidhåller att du inte kan speciellt mycket om människor, iaf inte i verkligheten. Och så kan det ju vara trots att du har läst och klarat kurser i ämnet.
  Varför blir du förresten så vansinnigt umanad av att någon påpekar för dig att du inte har koll i de frågar rörande klimatdebatten som tas up här. Du vet ju själv att det är sant. Är det jobbigt att behöva inte är dig har en ’intellektuellt underlägsna’, är den vetskapen så jobbig Gunbo?
  Du som säger att du så gärna vill förstå det mänskliga psyket?
  Jag hade fö redan sett artilen du länkar, innan den började diskuteras här. Det var därför jag fann det så underhållande att du valde en för dig passande fras och klamrade dig fast vid den, utan att förstå ett dyft om vad artikeln handlade om.
  Varför går du i så lätta fällor Gunbo? Och ffa, varför gör du det hela tiden?

 83. Adolf Goreing

  #64
  Thomas, klart jag kan vara kritisk där också. Det finns lika lite bevis för att ENSO ska ligga bakom temp.trenden som för CO2 (eller lika mycket). ENSO ensamt kan inte förklara mätdata. Det intressanta är att ENSO är ett cykliskt förlopp men det hindrar ju inte att den kan indirekt bidra till en trend. T.ex att glaciärer och polaris smälter under varma cykler och inte fullt återställs under de kalla cyklerna = albedoförändring. Men som sagt, det räcker inte.. Du ska inte tro att allt från skeptikerlägret sväljs utan granskning men det är inte på den sidan det extrema (politiska) trycket finns.

 84. Patrik

  Thomas>> Har du något svar på #72?

 85. Peter Stilbs

  Uppdateringar till inlägget – ett svar
  http://www.nwt.se/asikter/debatt/article561744.ece
  – och mitt svar på det:
  http://www.nwt.se/asikter/debatt/article564724.ece
  Och så har vi NWT’s fina ledare förståss – kors i taket:
  http://www.nwt.se/asikter/ledare/article563791.ece
  Tänk om DN och SvD kunde besinna sig någon gång …